1000Kitap Logosu
İbn Rüşd

İbn Rüşd

Fikir Mimarları Dizisi

Okuyacaklarıma Ekle
TAKİP ET
8.2
12 Kişi
28
Okunma
9
Beğeni
555
Gösterim
208 sayfa ·
Tahmini okuma süresi: 5 sa. 54 dk.
Adı
İbn Rüşd (Fikir Mimarları Dizisi)
Basım
Türkçe · Say Yayınları · Nisan 2013 · Karton kapak · 9789754689846
Batılıların Averroes diye adlandırdığı İbn Rüşd, Klasik Dönem’de İslam Dünyası’nda hayat bulmuş olan bilim ve düşün etkinliğinin son temsilcisi olarak, hem Antik düşünce mirasını Endülüs’ün verimli topraklarına taşımış, hem de Batı’da başlayan Rönesans düşüncesinin temellerini hazırlamış bir bilim ve düşün insanıdır. Kadim bilgelik yapıtlarını özetlemesi ve yorumlaması bir yandan da İslam düşüncesinin toplumsal, tarihsel ve kültürel gelişimine koşut olarak yeni düşünceler geliştirmesi nedeniyle kendisini Endülüslü Bilge olarak nitelendirdik. Bu özellikleriyle, geçmişten geleceğe, Doğu’dan Batı’ya engin bir köprü görevi görürken, her iki kültür çevresini de derinden etkilemeyi başarmış, her zaman geniş bir yelpazeye yayılan ilgi alanının sağladığı olanakları, sabır, çalışkanlık ve olağanüstü bir zekâyla birleştirerek, fıkıhtan kelama, felsefeden fiziğe, mantıktan tıbba uzanan dev bir başarıya dönüştürmüştür. Ancak diğer Doğulu bilgeler gibi, İbn Rüşd de hiçbir zaman hak ettiği değere ulaşamadan bu dünyadan ayrılmıştır. Oysa kendisiyle kıyaslandığında son derece zayıf bir görünüm çizen pek çok Batılı düşünür çok daha fazla kadirşinaslıkla ödüllendirilmiştir. Belki İbn Rüşd için en iyi kadirbilirlik, bir bilge olarak kaleme aldığı onlarca yapıtın ışığında bugüne kadar insanlığın aydınlanmış olması ve bundan sonra da yüzyıllar boyunca aydınlanacak olmasıdır.
İnsan varlık hakkındaki bilgisi nispetinde Allah'ı bilebilir: Varlığın bütün yönleriyle bilinmesi, sebep-sonuç ilişkisi açısından kavranması demektir. Bu ise ancak rasyonel bir yaklaşım sonucunda elde edilebilecek bir husustur. Dolayısıyla sadece felsefe değil aynı zamanda mantık öğrenmek de bir zorunluluktur.
1
14
İpek
bir alıntı ekledi.
Her şeyden önemlisi bugün bilinmektedir ki, entelektüel yükseliş ile siyasi ve toplumsal gelişme arasında doğrusal bir ilişki bulunmaktadır. Bir anlamda eğer bilim, felsefe ve sanat gibi alanlarda gerileme başlamışsa, o toplum da gerilemeye başlamıştır.
12