İhyâ-u Ulumi'd-Din (4 Cilt Takım)

·
Okunma
·
Beğeni
·
15,9bin
Gösterim
Adı:
İhyâ-u Ulumi'd-Din
Alt başlık:
4 Cilt Takım
Baskı tarihi:
2012
Sayfa sayısı:
3600
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789944506670
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Huzur Yayınevi
İnsanın hem dış hem de iç dünyasına seslenen bu eser, zâhir ve bâtın ilimleri uzlaştıran, fıkıh ile tasavvufu kaynaştıran eşsiz bir örnektir. Eserde şer'î ilimlerin arka planları üzerinde durulur.

Klasik fıkıh kitaplarında yer alan bilgilerin ötelerine geçilir. İçerdikleri ruha, taşıdıkları manaya, vermek istedikleri mesajla dikkat çekilir. Fertten aileye, aileden çevreye, çevreden millete, milleten de ümmet ve insanlık câmiasına yansıması gereken etkileri değerlendirilir. Abdestin-namazın, zekatın-haccın, orucun-evlenmenin, alış-verişin, helâlin-haramın, yemenin-içmenin, özetle genelde maddi hayata yönelik kişiye ve sosyal hayatı ilgilendiren her olayın bir arka planı olduğu özenle yansıtılır.

Bu dört ciltlik eserin her birinde 10 kitap olup toplam 40 kitaptan oluşmaktadır.
3600 syf.
·Beğendi·10/10 puan
İlim deryasına dalmaya niyet etmiş herkesin bu kitabın başına geçip oluk oluk su içmesi gerek diye düşündüm okurken.Ve suya doydum derken kitap bittiğinde asıl susuzluğunuzun yeni başladığını fark edeceksiniz.Hayırlı okumalar...
3600 syf.
·9/10 puan
Öncelikle şunu belirtmek istiyorum ki gerçekten İmam Gazali Hüccetül İslam ( İslamın Delili)..4 ciltlik eserinin muhtasarını okudum.Asırlara ışık tutan bir eser adeta.Daha çok genelleyecek olursak gönüllere hitap eden bir çalışma.Özellikle manevi hastalıklardan nasıl kurtulurum,ALLAH sevgisi nasıl olur gibi sorulara cevap bulmak istiyorsanız şiddetle tavsiye ediyorum..
3600 syf.
·43 günde·10/10 puan
Büyük İslam düşünürü İmam Gazali'nin okuduğum ilk eseri budur. Aslında 3 ciltten oluşan bu kitabın, özetlenmiş halini bir halk kütüphanesinde buldum ve okudum. Gazali bu eserinde birçok konuya değinmiş. Bu kitabıyla insan davranışlarını dine göre şekillendirip, kendisine en faydalı olan hale getirmeye çalışmıştır.
Dünyevi endişelerimiz karşısında nasıl bir tutum sergilemeliyiz veya bu endişeleri nasıl yok edebiliriz?
Şeytan kılığına bürünmüş insanların kötü hasletleri karşısında nasıl bir yaklaşımla hareket etmeliyiz? Bunlardan etkilenmemek veya en az tesirle kurtulmak için neler yapabiliriz?
Kendi nefsimizin bize hükmetmesine nasıl engel olabiliriz? Mevcut olan kötü hasletleri nasıl iyi hasletlerle değiştirebiliriz? gibi birçok mühim sorunun cevabını veriyor. Hayatı anlamlı kılabilmek ve doğru hedeflerle idame ettirebilmek için Kuran ın rehber olduğu bir kılavuz gibidir. İbadetlerin ruhu gibi önemli konulara değinmiştir. Şekil ve hareketten ibaretmiş gibi görünen namazın, mali ibadet olan zekat ve haccın, bedeni ibadet olan orucun insan bedenine ve ruhuna olan tüm faydalarından bahsedilerek Allah ın farz kıldığı ibadetlerin insan ve yaşam için ne kadar mühim, eksikliğinin ise ne kadar acı olduğunu göstermiştir.
Yine ibadetler ve zikir konusunda pratikte başarı sağlayabilmemiz için yönlendirmelerde bulunmuştur.
Böylesi yüksek zatın böyle bir şaheserinin incelemesini yapmak benim için de zor. Sadece okumaya sizi de teşvik etmek için bu incelemeyi yapıyorum. Yoksa bu eserin yanında sözlerim mutlaka eksik kalacaktır. Mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum.
3600 syf.
·Beğendi·Puan vermedi
Belirli bir alt yapı olmadan okuyup, anlamak pek mümkün değil açıkçası. İlk defasında "inatla bitirebilmek adına" okudum. İkinci kez okuduktan sonra çok daha fazla istifade ettim. Bu koca kitaptan bir cümle hayat felsefeme doğrudan yansıdı! İmam Gazali hazretleri şöyle diyordu: "Kim ki sultanın eteğine yakındır, Allah'tan da o kadar uzaktır."
3600 syf.
·18 günde·10/10 puan
Çok etkilenerek okuduğum ve geniş perspektifte yazılmış muazzam bir külliyat. Herkesin ömründe en az bir kez okuması gerektiğine inandığım güçlü bir eser. İmamı Gazali Hazretleri zaten söylenmesi gereken her şeyi söylemiş ve sözlerini ayet ve hadislerle de desteklemiş, başka söze hacet yok.
4574 syf.
·168 günde·Beğendi·Puan vermedi
Huccetû'l-İslâm İmam Gazâlî - İhyâu-ulûmu'd-dîn 1.cilt

Herkese miras olarak para mal mülk kalsın önemli değil, bana dedemden kalma bu cilt cilt ilimler yeterlidir.

Senelerdir raflarda bekler dururdu, ki ben keşfedene kadar, artk sürekli masamın bir köşesinde yerini almış durumdadır.

Bu zamana kadar okumamış olmanın pişmanlığı ve şuan okuyup bitirmiş olmanın sevinci bir arada.

Birinci cilt, 1040 sayfadan oluşmaktadır. Ve birinci cildi okumak benim 3 ay gibi bir zamanımı aldı.

Başlı başına ilmîhâl niteliği taşıyan dev bir eserdir kendileri.

Dev eser ama öyle böyle değil, büyük İslam alimi Gazâlî'nin İslam yolunda verdiği bu muhteşem eser her evde olması gereken bir eser.

Her cümlesi ayrı ayrı not alınarak ilerlemesi gereken bir şaheser.

İçeriğinde, dinimizde bilinmesi gereken her türlü konuyu ele almıştır.

4 ciltten oluşan bu eserde 1.ciltte ibadetler ,2.ciltte adetler, 3.de insanı batıran şeyler, 4. Ciltte ise insanı kurtaran şeyler anlatılmaktadır.

4 cilt 10ar bölümden oluşmaktadır.

1.ciltte, ilim ,akaid, temizlik, namaz, oruç , zekât, hac, Kur'an, zikir ve evrad dan bahsetmektedir.

Her konuda ayetler ışığında, hadisler çerçevesinde ve sahabelerin rivayetleriyle zenginleştirilmiştir.

Bahsedilen olaylara iki türlü yaklaşımı olması ve bunları da açıklayıp örnek verip en sona kendi fikrini beyan etmesi çok güzel aslında.

Bu eseri okurken minik ajandama notlar aldım. İlimle ilgili kısmını sizlere emanet edeyim

-"bahar yağmuru ile yeryüzünü yeşillendiren Allah, hikmet nuruyla da müminlerin kalplerini aydınlatır."
-"bilenden öğren, bilmeyene öğret ki, bildiğini korumuş, bilmediğini öğrenmiş olursun."
-"eğer hakikat yolcusu isen, Hakk'ı bil ki ehlini bilesin."
-"kelam mücadelelerine ilim; kafiyeli konuşup yaldızlı cümlelerle sözlerini süsleyenlere alim denmeye başlandı."
Daha yazılacak o kadar şey var ki bu satırlara sığmıyor malesef, okuyun, öğrenin, hayatınıza nakşedin.
Bu kitap belki kendi alanında (tasavvuf, ahlak, âdâb) başka bir kitap okumaya, almaya dahi ihtiyaç bırakmıyor,

kitapçıya gidiyorum, kitaplara baktığımda, nasıl olsa bu konu ihya'da geçiyor diyorum, birşey almadan çıkıyorum :)

Bir çok Hadis, çok güzel Ayet açıklamaları, ve gündelik hayatta ihtiyaç duyulan, herkesin bilmesi gereken değişik bilgiler gördüm..

Anlatılmaz, okunur...

Fakat şunuda yazayım, evimizde merve yayınları, Ali Arslan Bey'in tercümesi var; öyle çok yazım hatası var ki, bazen insan yeter diyor; bazı cümleleri çok ağır, belki iyi çevirilememiş; ve bence en önemlisi, bazı yerlere tercüme eden kişi ama parantez içinde, ama dipnotta bazı şeyler hakkında okuyucuları uyarması, ek bilgi vermesi gerekiyor, bunu yer yer yapmışlar fakat sanki eksik, yetersiz. Mesela vird bölümü, herkes kafasına göre istediği virdi alırsa ne olur?!
İhyâ’ü ‘Ulûmiddîn (Din ilimlerinin ihyâsı), İmâm-ı Ğazâlî (Rahimehullâh) Hazretleri’nin bütün bu alanlara vukûfiyet kesbettikten sonra kaleme aldığı müthiş bir dirâyet ürünü, ehlinin beyanı veçhiyle: ‘misli yazılmamış’ bir eserdir. Bütün zamanlarda, en çok okunan eserlerden biri haline getirerek ümmet de bu mübârek esere vermiş olduğu kıymeti böylece izhâr etmiştir.
İhyâ’ü ‘Ulûmiddîn, İslâm dünyası kadar batıda da kendisine, yaygın olarak başvurulan eserlerin başında gelmektedir. Pek çok dile tercüme edilmiştir. Ümmetin: ‘İslâm’a dair bütün kitaplar kaybolup sadece İhyâ’ kalsaydı, diğerlerini aratmazdı‘ diyerek taltif ettiği, -kimi bölgelerde- vird edindiği bu eserden Müslümanlar, kıyamete kadar istifâde etmeye devam edeceklerdir inşaAllâh…
İmam Gazali'yi İhya-u Ulumi'd-Din'i okumak, insanın kendine dönük ciddi bir özeleştirisini, nefsin terbiyesini, bunun için tüm kalbini, zikrini, fikrini adamasını, nasıl bir kul olması gerektiğinin idrakini net şekilde oluşturuyor. İbadeti asıl karakterinde eda edebilmeyi, nasıl basamak basamak derecemizi yükseltebileceğimizi ki zaten buna ihtiyacımızın olduğunu bizlere sunmakta İmam Gazali.
Fizik ötesi bir alemdem yazılmış gibiydi. O kadar gerçek o kadar şeffaf o kadar doğrucu. Esasen yorum yapmak haddime değil bunu belirterek diyorum ki her müslüman okumalı, hayatına tatbik edebilmeli. Okumak, okutmak, ilimle amel edebilmek nasip olsun cümlemize
İnsanlar bu dünyada
uykuda oldukları için hakikî kayıplarını bilmezler.
Ölmek suretiyle bu uykudan uyanınca tatlı ve acı
bütün gerçeklerle karşılaşırlar.
Cahillik hastalığı, öğrenmekle tedavi olunur.
Cimrilik hastalığı cömertlikle, gurur hastalığı tevâzu ile, oburluk hastalığı zoraki bir şekilde yemeği kesmekle tedavi olunur. Nasıl ki ilacın acılığına ve iştahın çektiği şeylere sabretmenin şiddetine, hasta bedenleri tedavi etmek için katlanmak gerekiyorsa, tıpkı onun gibi hasta kal-bin tedavisi için de sabır ve mücâhedenin acılığına katlanmak lâzımdır.
''bu ümmet hakkında en çok korktuğum münafık ilim sahibidir''
-diliyle alim , kalbi ve ameliyle cahil -

hz Ömer
İmam Gazali
Sayfa 38 - ışık yayınları

Kitabın basım bilgileri

Adı:
İhyâ-u Ulumi'd-Din
Alt başlık:
4 Cilt Takım
Baskı tarihi:
2012
Sayfa sayısı:
3600
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789944506670
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Huzur Yayınevi
İnsanın hem dış hem de iç dünyasına seslenen bu eser, zâhir ve bâtın ilimleri uzlaştıran, fıkıh ile tasavvufu kaynaştıran eşsiz bir örnektir. Eserde şer'î ilimlerin arka planları üzerinde durulur.

Klasik fıkıh kitaplarında yer alan bilgilerin ötelerine geçilir. İçerdikleri ruha, taşıdıkları manaya, vermek istedikleri mesajla dikkat çekilir. Fertten aileye, aileden çevreye, çevreden millete, milleten de ümmet ve insanlık câmiasına yansıması gereken etkileri değerlendirilir. Abdestin-namazın, zekatın-haccın, orucun-evlenmenin, alış-verişin, helâlin-haramın, yemenin-içmenin, özetle genelde maddi hayata yönelik kişiye ve sosyal hayatı ilgilendiren her olayın bir arka planı olduğu özenle yansıtılır.

Bu dört ciltlik eserin her birinde 10 kitap olup toplam 40 kitaptan oluşmaktadır.

Kitabı okuyanlar 479 okur

  • M. Hanefi Başegmez
  • talip aslan
  • melisa coşkun
  • Gülsüm Özpeker Dalmaz
  • Seher Akan
  • Enes köse
  • Ebû Bekir
  • Zeynep Serap
  • Veysel tekdemir
  • Tuğba Temir

Yaş gruplarına göre okuyanlar

0-12 Yaş
%7.8
13-17 Yaş
%0
18-24 Yaş
%11.8
25-34 Yaş
%29.4
35-44 Yaş
%29.4
45-54 Yaş
%19.6
55-64 Yaş
%0
65+ Yaş
%2

Cinsiyetlerine göre okuyanlar

Kadın
%38.9
Erkek
%61.1

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%42 (89)
9
%4.2 (9)
8
%3.8 (8)
7
%1.4 (3)
6
%0
5
%0.9 (2)
4
%0
3
%0.5 (1)
2
%0
1
%0.5 (1)

Kitabın sıralamaları