İhyau Ulumi'd Din (4 Cilt Takım Yeni Dizgi Bez Kapak)

·
Okunma
·
Beğeni
·
11,2bin
Gösterim
Adı:
İhyau Ulumi'd Din
Alt başlık:
4 Cilt Takım Yeni Dizgi Bez Kapak
Baskı tarihi:
Temmuz 2019
Sayfa sayısı:
4782
Format:
Ciltli
ISBN:
9786055667437
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Bedir Yayınları
İhyau Ulumiddin tercümesi Yeni dizgi Gözden Geçirilmiş Yeni Baskı

(1) Bu eser, Îhyau Ulumi'd-Din in lâtin harfleriyle neşr edilmeğe başlanan ilk Türkçe tercümesidir. 1963 yılında, Ankara'da cüz cüz neşr edilmeğe başlanmıştır. Elinizdeki bu baskı, 1 inci cildin 3 üncü baskısıdır. Binaenaleyh Cumhuriyet devrinde İhyâ'yı tercüme ve neşirde öncülük şerefi mütercim Ahmed Serdaroğlu'na aittir.

(2) İhyâ'nın aslı 4 rub'dan (ruh* dörtte bir demektir), yâni dört ciltten müteşekkildir. Her ciltte 10 kitâb, tamâmında da 40 kitâb vardır. Yayınevimiz eserin bu Türkçe tercümesini, Arapça aslı gibi dört cilt olarak bastırmayı uygun görmüştür.

(3) Eserdeki hadîs-i şeriflerin kaynakları dip notlar hâlinde belirtilmiştir.

(4) İmâm Gazali hazretleri Şafiî mezhebine mensûb olduğu için, Hanefî mezhebine uymayan bâzı ictihadlar ve fıkıh hükümleri hakkında yeri geldikçe notlar konup izahat verilmiştir.

(5) Bu cildin sonuna, mevzu sırasına göre İçindekiler ilâve edilmiştir.

Alfabetik İsim Fihristi ise, 4 üncü cildin sonuna konacaktır.

(6) Tercümeye esâs tutulan Arabça metin 1306 târihinde, Mısır'da Meymeniyye Matbaası'nda basılan nüshanın metnidir

Cilt 1: Rub'u'l - İbâdât
Cilt 2: Rub'u'l - Âdât
Cilt 3: Rub'u'l - Mühlikât
Cilt 4: Rub'u'l - Münciyat
3600 syf.
·Beğendi·10/10
İlim deryasına dalmaya niyet etmiş herkesin bu kitabın başına geçip oluk oluk su içmesi gerek diye düşündüm okurken.Ve suya doydum derken kitap bittiğinde asıl susuzluğunuzun yeni başladığını fark edeceksiniz.Hayırlı okumalar...
3600 syf.
·9/10
Öncelikle şunu belirtmek istiyorum ki gerçekten İmam Gazali Hüccetül İslam ( İslamın Delili)..4 ciltlik eserinin muhtasarını okudum.Asırlara ışık tutan bir eser adeta.Daha çok genelleyecek olursak gönüllere hitap eden bir çalışma.Özellikle manevi hastalıklardan nasıl kurtulurum,ALLAH sevgisi nasıl olur gibi sorulara cevap bulmak istiyorsanız şiddetle tavsiye ediyorum..
3600 syf.
·43 günde·10/10
Büyük İslam düşünürü İmam Gazali'nin okuduğum ilk eseri budur. Aslında 3 ciltten oluşan bu kitabın, özetlenmiş halini bir halk kütüphanesinde buldum ve okudum. Gazali bu eserinde birçok konuya değinmiş. Bu kitabıyla insan davranışlarını dine göre şekillendirip, kendisine en faydalı olan hale getirmeye çalışmıştır.
Dünyevi endişelerimiz karşısında nasıl bir tutum sergilemeliyiz veya bu endişeleri nasıl yok edebiliriz?
Şeytan kılığına bürünmüş insanların kötü hasletleri karşısında nasıl bir yaklaşımla hareket etmeliyiz? Bunlardan etkilenmemek veya en az tesirle kurtulmak için neler yapabiliriz?
Kendi nefsimizin bize hükmetmesine nasıl engel olabiliriz? Mevcut olan kötü hasletleri nasıl iyi hasletlerle değiştirebiliriz? gibi birçok mühim sorunun cevabını veriyor. Hayatı anlamlı kılabilmek ve doğru hedeflerle idame ettirebilmek için Kuran ın rehber olduğu bir kılavuz gibidir. İbadetlerin ruhu gibi önemli konulara değinmiştir. Şekil ve hareketten ibaretmiş gibi görünen namazın, mali ibadet olan zekat ve haccın, bedeni ibadet olan orucun insan bedenine ve ruhuna olan tüm faydalarından bahsedilerek Allah ın farz kıldığı ibadetlerin insan ve yaşam için ne kadar mühim, eksikliğinin ise ne kadar acı olduğunu göstermiştir.
Yine ibadetler ve zikir konusunda pratikte başarı sağlayabilmemiz için yönlendirmelerde bulunmuştur.
Böylesi yüksek zatın böyle bir şaheserinin incelemesini yapmak benim için de zor. Sadece okumaya sizi de teşvik etmek için bu incelemeyi yapıyorum. Yoksa bu eserin yanında sözlerim mutlaka eksik kalacaktır. Mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum.
3600 syf.
·Beğendi·Puan vermedi
Belirli bir alt yapı olmadan okuyup, anlamak pek mümkün değil açıkçası. İlk defasında "inatla bitirebilmek adına" okudum. İkinci kez okuduktan sonra çok daha fazla istifade ettim. Bu koca kitaptan bir cümle hayat felsefeme doğrudan yansıdı! İmam Gazali hazretleri şöyle diyordu: "Kim ki sultanın eteğine yakındır, Allah'tan da o kadar uzaktır."
3600 syf.
·18 günde·10/10
Çok etkilenerek okuduğum ve geniş perspektifte yazılmış muazzam bir külliyat. Herkesin ömründe en az bir kez okuması gerektiğine inandığım güçlü bir eser. İmamı Gazali Hazretleri zaten söylenmesi gereken her şeyi söylemiş ve sözlerini ayet ve hadislerle de desteklemiş, başka söze hacet yok.
Bu kitap belki kendi alanında (tasavvuf, ahlak, âdâb) başka bir kitap okumaya, almaya dahi ihtiyaç bırakmıyor,

kitapçıya gidiyorum, kitaplara baktığımda, nasıl olsa bu konu ihya'da geçiyor diyorum, birşey almadan çıkıyorum :)

Bir çok Hadis, çok güzel Ayet açıklamaları, ve gündelik hayatta ihtiyaç duyulan, herkesin bilmesi gereken değişik bilgiler gördüm..

Anlatılmaz, okunur...

Fakat şunuda yazayım, evimizde merve yayınları, Ali Arslan Bey'in tercümesi var; öyle çok yazım hatası var ki, bazen insan yeter diyor; bazı cümleleri çok ağır, belki iyi çevirilememiş; ve bence en önemlisi, bazı yerlere tercüme eden kişi ama parantez içinde, ama dipnotta bazı şeyler hakkında okuyucuları uyarması, ek bilgi vermesi gerekiyor, bunu yer yer yapmışlar fakat sanki eksik, yetersiz. Mesela vird bölümü, herkes kafasına göre istediği virdi alırsa ne olur?!
İhyâ’ü ‘Ulûmiddîn (Din ilimlerinin ihyâsı), İmâm-ı Ğazâlî (Rahimehullâh) Hazretleri’nin bütün bu alanlara vukûfiyet kesbettikten sonra kaleme aldığı müthiş bir dirâyet ürünü, ehlinin beyanı veçhiyle: ‘misli yazılmamış’ bir eserdir. Bütün zamanlarda, en çok okunan eserlerden biri haline getirerek ümmet de bu mübârek esere vermiş olduğu kıymeti böylece izhâr etmiştir.
İhyâ’ü ‘Ulûmiddîn, İslâm dünyası kadar batıda da kendisine, yaygın olarak başvurulan eserlerin başında gelmektedir. Pek çok dile tercüme edilmiştir. Ümmetin: ‘İslâm’a dair bütün kitaplar kaybolup sadece İhyâ’ kalsaydı, diğerlerini aratmazdı‘ diyerek taltif ettiği, -kimi bölgelerde- vird edindiği bu eserden Müslümanlar, kıyamete kadar istifâde etmeye devam edeceklerdir inşaAllâh…
Kitabın muhtevası o kadar geniş ki bazen içinde kayboluyorum. Gazali'nin en meşhur kitabıdır. Nefs tezkiyesi, marifetullah, şer'î ahkamlar, tasavvufî terimler en ince ayrıntısına kadar işlenmiştir. Bazı Alimler bu kitabı hakkında, "Gazalî, peygamber değildir; fakat İhya'sı vahiydir" der. Tek kelimeyle kusursuz.
İmam Gazali'yi İhya-u Ulumi'd-Din'i okumak, insanın kendine dönük ciddi bir özeleştirisini, nefsin terbiyesini, bunun için tüm kalbini, zikrini, fikrini adamasını, nasıl bir kul olması gerektiğinin idrakini net şekilde oluşturuyor. İbadeti asıl karakterinde eda edebilmeyi, nasıl basamak basamak derecemizi yükseltebileceğimizi ki zaten buna ihtiyacımızın olduğunu bizlere sunmakta İmam Gazali.
Fizik ötesi bir alemdem yazılmış gibiydi. O kadar gerçek o kadar şeffaf o kadar doğrucu. Esasen yorum yapmak haddime değil bunu belirterek diyorum ki her müslüman okumalı, hayatına tatbik edebilmeli. Okumak, okutmak, ilimle amel edebilmek nasip olsun cümlemize
Cahillik hastalığı, öğrenmekle tedavi olunur.
Cimrilik hastalığı cömertlikle, gurur hastalığı tevâzu ile, oburluk hastalığı zoraki bir şekilde yemeği kesmekle tedavi olunur. Nasıl ki ilacın acılığına ve iştahın çektiği şeylere sabretmenin şiddetine, hasta bedenleri tedavi etmek için katlanmak gerekiyorsa, tıpkı onun gibi hasta kal-bin tedavisi için de sabır ve mücâhedenin acılığına katlanmak lâzımdır.
''bu ümmet hakkında en çok korktuğum münafık ilim sahibidir''
-diliyle alim , kalbi ve ameliyle cahil -

hz Ömer
İmam Gazali
Sayfa 38 - ışık yayınları
Hz. Peygamber (a.s) şöyle buyurmuştur: `Pişmanlık tevbedir`. Zira pişmanlık, hiçbir zaman, pişmanlığı gerektiren ilimden ve ondan sonra gelen azimden hâli değildir. Bu bakımdan pişmanlık, bu iki şeyle sarılmış vaziyettedir. Bu iki şeyden kasdım, pişmanlığın meyvesi olan azim ve azmi gerektiren ilimdir.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
İhyau Ulumi'd Din
Alt başlık:
4 Cilt Takım Yeni Dizgi Bez Kapak
Baskı tarihi:
Temmuz 2019
Sayfa sayısı:
4782
Format:
Ciltli
ISBN:
9786055667437
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Bedir Yayınları
İhyau Ulumiddin tercümesi Yeni dizgi Gözden Geçirilmiş Yeni Baskı

(1) Bu eser, Îhyau Ulumi'd-Din in lâtin harfleriyle neşr edilmeğe başlanan ilk Türkçe tercümesidir. 1963 yılında, Ankara'da cüz cüz neşr edilmeğe başlanmıştır. Elinizdeki bu baskı, 1 inci cildin 3 üncü baskısıdır. Binaenaleyh Cumhuriyet devrinde İhyâ'yı tercüme ve neşirde öncülük şerefi mütercim Ahmed Serdaroğlu'na aittir.

(2) İhyâ'nın aslı 4 rub'dan (ruh* dörtte bir demektir), yâni dört ciltten müteşekkildir. Her ciltte 10 kitâb, tamâmında da 40 kitâb vardır. Yayınevimiz eserin bu Türkçe tercümesini, Arapça aslı gibi dört cilt olarak bastırmayı uygun görmüştür.

(3) Eserdeki hadîs-i şeriflerin kaynakları dip notlar hâlinde belirtilmiştir.

(4) İmâm Gazali hazretleri Şafiî mezhebine mensûb olduğu için, Hanefî mezhebine uymayan bâzı ictihadlar ve fıkıh hükümleri hakkında yeri geldikçe notlar konup izahat verilmiştir.

(5) Bu cildin sonuna, mevzu sırasına göre İçindekiler ilâve edilmiştir.

Alfabetik İsim Fihristi ise, 4 üncü cildin sonuna konacaktır.

(6) Tercümeye esâs tutulan Arabça metin 1306 târihinde, Mısır'da Meymeniyye Matbaası'nda basılan nüshanın metnidir

Cilt 1: Rub'u'l - İbâdât
Cilt 2: Rub'u'l - Âdât
Cilt 3: Rub'u'l - Mühlikât
Cilt 4: Rub'u'l - Münciyat

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%0.5 (1)
9
%0
8
%0
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0

Kitabın sıralamaları