İhyau Ulumi'd-Din 4 Cilt Takım

9,6/10  (35 Oy) · 
81 okunma  · 
61 beğeni  · 
2.124 gösterim
İnsanın hem dış hem de iç dünyasına seslenen bu eser, zâhir ve bâtın ilimleri uzlaştıran, fıkıh ile tasavvufu kaynaştıran eşsiz bir örnektir. Eserde şer'î ilimlerin arka planları üzerinde durulur.

Klasik fıkıh kitaplarında yer alan bilgilerin ötelerine geçilir. İçerdikleri ruha, taşıdıkları manaya, vermek istedikleri mesajla dikkat çekilir. Fertten aileye, aileden çevreye, çevreden millete, milleten de ümmet ve insanlık câmiasına yansıması gereken etkileri değerlendirilir. Abdestin-namazın, zekatın-haccın, orucun-evlenmenin, alış-verişin, helâlin-haramın, yemenin-içmenin, özetle genelde maddi hayata yönelik kişiye ve sosyal hayatı ilgilendiren her olayın bir arka planı olduğu özenle yansıtılır.

Bu dört ciltlik eserin her birinde 10 kitap olup toplam 40 kitaptan oluşmaktadır.
(Tanıtım Bülteninden)
 • Baskı Tarihi:
  2012
 • Sayfa Sayısı:
  3600
 • ISBN:
  9944506670
 • Yayınevi:
  Huzur Yayınevi
 • Kitabın Türü:
Kübra karakaş 
08 Eki 2017 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

İlim deryasına dalmaya niyet etmiş herkesin bu kitabın başına geçip oluk oluk su içmesi gerek diye düşündüm okurken.Ve suya doydum derken kitap bittiğinde asıl susuzluğunuzun yeni başladığını fark edeceksiniz.Hayırlı okumalar...

Yüsra 
22 Oca 17:54 · Kitabı okudu · 43 günde · 10/10 puan

Büyük İslam düşünürü İmam Gazali'nin okuduğum ilk eseri budur. Aslında 3 ciltten oluşan bu kitabın, özetlenmiş halini bir halk kütüphanesinde buldum ve okudum. Gazali bu eserinde birçok konuya değinmiş. Bu kitabıyla insan davranışlarını dine göre şekillendirip, kendisine en faydalı olan hale getirmeye çalışmıştır.
Dünyevi endişelerimiz karşısında nasıl bir tutum sergilemeliyiz veya bu endişeleri nasıl yok edebiliriz?
Şeytan kılığına bürünmüş insanların kötü hasletleri karşısında nasıl bir yaklaşımla hareket etmeliyiz? Bunlardan etkilenmemek veya en az tesirle kurtulmak için neler yapabiliriz?
Kendi nefsimizin bize hükmetmesine nasıl engel olabiliriz? Mevcut olan kötü hasletleri nasıl iyi hasletlerle değiştirebiliriz? gibi birçok mühim sorunun cevabını veriyor. Hayatı anlamlı kılabilmek ve doğru hedeflerle idame ettirebilmek için Kuran ın rehber olduğu bir kılavuz gibidir. İbadetlerin ruhu gibi önemli konulara değinmiştir. Şekil ve hareketten ibaretmiş gibi görünen namazın, mali ibadet olan zekat ve haccın, bedeni ibadet olan orucun insan bedenine ve ruhuna olan tüm faydalarından bahsedilerek Allah ın farz kıldığı ibadetlerin insan ve yaşam için ne kadar mühim, eksikliğinin ise ne kadar acı olduğunu göstermiştir.
Yine ibadetler ve zikir konusunda pratikte başarı sağlayabilmemiz için yönlendirmelerde bulunmuştur.
Böylesi yüksek zatın böyle bir şaheserinin incelemesini yapmak benim için de zor. Sadece okumaya sizi de teşvik etmek için bu incelemeyi yapıyorum. Yoksa bu eserin yanında sözlerim mutlaka eksik kalacaktır. Mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum.

Metin Yılmaz 
 16 May 2016 · Kitabı okudu · Beğendi · Puan vermedi

Belirli bir alt yapı olmadan okuyup, anlamak pek mümkün değil açıkçası. İlk defasında "inatla bitirebilmek adına" okudum. İkinci kez okuduktan sonra çok daha fazla istifade ettim. Bu koca kitaptan bir cümle hayat felsefeme doğrudan yansıdı! İmam Gazali hazretleri şöyle diyordu: "Kim ki sultanın eteğine yakındır, Allah'tan da o kadar uzaktır."

Ebru Burcu Şahmutoğlu 
25 Ağu 2017 · Kitabı okudu · 149 günde · Beğendi · 10/10 puan

Müslümanlar yüzyıllardır bu eserle hayat buldular. Elden ele gezdirilen, dilden dile konu alan, gönülden gönüle hissedilen eser.. İbadetler, adetler, insanı alçaltan ve yücelten hal ve hareketler... Hayatın beşeri ve ferdi bütün cephelerini kapsayan dost bir kaynak...İmam Fahreddin Razi, İmam Gazali iin şöyle der:
"Hak Teala bütün ilimleri bir kubbe içinde toplamıştı. Gazali'yi buna vakıf ve muttali kıldı.

Serhat Demir 
13 Şub 14:39 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Çelik yayınları'nın cep boy, 8 cilt halinde neşrettiği İhya u Ulumiddin nam güzide eserin ilk 3 cildini okuyabildim. Din psikolojisi, Din sosyolojisi, din felsefesi, Kelam, hadis, tasavvuf gibi pek çok disiplini muhtevî olan eser demir leblebi meseleleri ayrıntılı ve gayet de anlaşılabilir şekilde anlatmış. Selçuklu ve Osmanlı entelektüel geleneğinin ve din tasavvurunun temeli olan bu eserin kıymeti kendiliğinden ortaya çıkıyor. İsmet İnönü'nün "irtica'dan kurtulmak için evvelen Gazali'den kurtulmak gerek" mealindeki sözleri bir yana, Fatih Şeker Hoca'nın geleneği oluşturan mühim şahsiyetlerden Kutadgu Bilig Müellifi Yusuf Has Hacib ve Kitabüt Tevhid Müellifi Maturidi'yi Gazali'nin halefi sayıp, ihya müellifini bu iki mühim şahsın açtığı vadide ilerlediğini ve onlardan aldığı mirası genişlettiğini söylemesi de yabana atılacak bir yorum değil. Bu eserin henüz 3 cildini okumama rağmen oryantalistlerin ve onların ülkemizdeki şubeleri olan "aydınların" bizleri adeta kandırdığını hayretle müşahede ettim. Klasik bir eser üzerine yazılan araştırma eserler genellikle kendi lokmamızı başkasına çiğnetmek ve onun ağzından yemek gibi birşey oluyor. Ol sebepten klasikleri bizzat okuyup sonra bunlar üzerine yazılanları okumak lazım geliyor kanaatindeyim. Çelik yayınları'nın bu neşri gayet güzel bir tercüme ve üslupla okurlarını bekliyor.

Yar 
29 Oca 2015 · Kitabı yarım bıraktı · Puan vermedi

Benim çoğu zaman müracaat ettiğim kitaplar arasındadır

Kitaptan 170 Alıntı

Ebru Ince 
01 Tem 2016 · Kitabı okudu · Beğendi · 8/10 puan

''bu ümmet hakkında en çok korktuğum münafık ilim sahibidir''
-diliyle alim , kalbi ve ameliyle cahil -

hz Ömer

İhyau Ulumi'd-Din, İmam Gazali (Sayfa 38 - ışık yayınları)İhyau Ulumi'd-Din, İmam Gazali (Sayfa 38 - ışık yayınları)

Dünyalık bakımından da kimseye heves etme; çünkü Allah katında dünya ve dünyada olan her şey değersizdir.

İhyau Ulumi'd-Din, İmam Gazali (Sayfa 533)İhyau Ulumi'd-Din, İmam Gazali (Sayfa 533)
Ebru Ince 
01 Tem 2016 · Kitabı okudu · Beğendi · 8/10 puan

İlim
ilim öğreniniz cünkü Allah için ilim öğrenmek ,haşyettir ,gönlün Allaha karşı saygı ve korkuyla dolmasıdır.
ilmi talebetmek ibadettir.
ilmi ders olarak almak Allahı tesbih etmektir.
onu bahis konusu yapmak cihattır.
onu bilmeyene öğretmek sadakadır.
onu ehline sarfetmek Allaha yaklaşma vesilesidir.
ilim yanlızken en iyi arkadaş , din hakkında rehber , darlıkta ve genişlikte sabra yardımcı ,dostlar katında vezir . yabancılar yanında yakın bir dost . cennet yolunun işaretidir.

muaz ibn-i cebel

İhyau Ulumi'd-Din, İmam Gazali (Sayfa 33)İhyau Ulumi'd-Din, İmam Gazali (Sayfa 33)

Arkadaşın akıllı olması lazımdır.Çünkü,
her şeyin başı akıldır ve o güzelliğin temelidir.

İhyau Ulumi'd-Din, İmam Gazali (Sayfa 185 - 2.Cilt)İhyau Ulumi'd-Din, İmam Gazali (Sayfa 185 - 2.Cilt)

İyi bil ki, iyi arkadaş yalnızlıktan hayırlı; yalnızlık ise kötü arkadaştan hayırlıdır.

İhyau Ulumi'd-Din, İmam Gazali (Sayfa 592 - Bedir Yayınevi Cilt 2)İhyau Ulumi'd-Din, İmam Gazali (Sayfa 592 - Bedir Yayınevi Cilt 2)

"İnsanlara, akıl erdiremedikleri bir hâdis'i anlatmak, bazıları için bir fitne olur. "
Hz. Ali (R.A.) göğsüne işâret ederek:
"Burada istediğin kadar bilgi var, anlayıp taşıyabilecek birisi bulunsa." buyurmuştur.

İyilerin kalbleri, gizli şeylerin kabirleridir.

İhyau Ulumi'd-Din, İmam Gazali (Sayfa 145)İhyau Ulumi'd-Din, İmam Gazali (Sayfa 145)