II. Abdülhamid Döneminde Toplumsal Hayat (Taşra Mektupları Işığında)

·
Okunma
·
Beğeni
·
23
Gösterim
Adı:
II. Abdülhamid Döneminde Toplumsal Hayat
Alt başlık:
Taşra Mektupları Işığında
Baskı tarihi:
Mart 2018
Sayfa sayısı:
410
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786059506427
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Kitabevi Yayınları
2. Abdülhamid döneminde sınırları Avrupa'dan Ortadoğu'ya uzanan Osmanlı İmparatorluğu'nda, merkez-taşra ilişkisi oldukça güçlendirilmiş ve İmparatorluğun yönetiminde tek yönetici ve karar makamının II. Abdülhamid olduğu bir Hamîdi düzen inşa edilmiştir. Türk ve Osmanlı tarihi açısından kritik bir dönem olan II. Abdülhamid'in saltanat yıllarında, dönemin toplumunu yansıtan bilgi ve haberler, bu süreci anlamlandırmada ve yapılan & yapılacak olan araştırmalara edebî, sosyolojik ve tarihî veriler sağlayacak kaynakları oluşturma bakımından değerli bir yere sahiptir.
Bu kitapta yazar, dönemin önde gelen yayın organlarından bir tanesi olan Malûmat gazetesinde yer alan bini aşkın mektuptaki bilgilerden yola çıkarak, İmparatorluktaki toplumsal yaşantıyı çok yönlü bir şekilde ortaya koyuyor. Sosyal hayattan sağlığa, ekonomik verilerden eğitime, mimari faaliyetlerden adli işlere kadar oldukça geniş bir yelpazeyi kapsayan eser, içerdiği görsel kaynaklarla da birlikte Osmanlı tarihinin bu önemli dönemine ışık tutmayı hedefliyor.
%69 (280/410)
·Beğendi·8/10 puan
Kitap yoğun biçimde istatistiki bilgi ihtiva etmekle beraber bu alanda tez çalışması yapmak isteyen kişilerin işini layıkıyla göreceğini düşünüyorum.
Kitabı özellikle bugünkü pop-islamcıların okumasının gerektiğini düşünüyorum. Çünkü onların kafasında ki Sultan Hamid ile kitapta anlatılan Sultan Hamid farkı tıpkı gece ile gündüz gibi.
Son olarak Sultan Abdülhamid'in ne kadar modern olduğunun somut delilleri bu kitapta mevcuttur.
Ramazan eğlenceleri ile ilgili göze çarpan ilk detay , gündüzleri camilerde vaaz verilerek, hafızlar tarafından Kur'an okunarak geçirilen zamana karşın, iftardan sonra halkın gayet Avrupai bir tarzda eğleniyor olmasıdır.
Kültürel hayata dair birçok haberin yer aldığı mektuplarda; halkın "terakki" ye, ilerlemeye karşı olduğu ısrarla vurgulanmaktadır. "Terakki ve medeniyette nâ-kâbil derecede geri kalmış" olduğu belirtilen Ilgın'da halkın uyanır uyanmaz soluğu kahvehanede aldığı, her yıl Bir çift öküz bedeni ya da otuz kile-i âsitâni buğday vererek , yıllık kahve paralarını ödeyebildikleri aktarılmıştır. Kahve bağımlısının çok olduğu ve küçüklerin bile kahveden çıkmayıp domino ya meraklı olduğu belirtilmektedir.
Osmanlı imparatorluğunda , Batılılaşma ve eğitimin modernleşme süreçlerinin istikrara kavuştuğu dönem,II.Abdülhamid yıllarına rastlamakta, söz konusu dönemde okullaşma sayısında ciddi bir artış görülmektedir.
II.Abdülhamid döneminde Osmanlı toplumu , sıradan bir sosyal hayatı sürdürmemekte ve toplum,mevcut kültürel yaşantının yanında,biraz devlet eliyle ve biraz da kendiliğinden, dört bir taraftan Avrupaîleşen yeni sivil yaşantıya ayak uydurmak durumundaydı.
Askerî talimlerin uzun tasvirlerinin yer aldığı bir mektupta muhabirin , Kışla-i Hümayun, Belediye dairesi ve benzeri yapıları Avrupa'nın en iyi yapıları ile kıyaslayarak bunların birbirine eş tuttuğu görülmektedir. Bu ifadeler, Osmanlı aydınının modernleşme sürecine ne kadar çok kapıldığını göstermesi bakımından önemlidir.
Kültürel hayata dair sadece bir haber yer almakla birlikte,bu haber dönemin sosyal yaşantısı ile ilgili önemli bir tarihi bilgi niteliğini taşımaktadır. Edirne'den gönderilen bir mektupta muhabir,Edirne'de 40 tane bisiklet olduğunu ve bunlardan üçüne kadınların bindiğini aktarmaktadır. Bu bilgi halka uyguladığı baskıya dair çoğu zaman muallak bilgiler aktarılan ve çok baskıcı olarak lanse edilen II.Abdülhamid'in Osmanlı'sında kadınların sosyal hayattaki konumunu göstermesi bakımından dikkat çekici bir tarihsel bilgidir.
Edirne vilayetinden gelen bir mektupta , bölgeye gelen yabancı ziyaretçiler de söz konusu edilmekte, almanyalı Walter Lock isminde bir kişinin , Hacı Mikail kıraathanesi'nde haftada birkaç gece çeşitli konuşmalar yaptığı bildirilmektedir. Bu dönemde Osmanlı topraklarına gelerek , halkın vakit geçirdiği bir mekanda Avrupalı bir şahsın yaptığı sohbetlerin konusu ise, bir muamma niteliğindedir.
II.Abdülhamid ,19.yüzyılda, tüm modern devletler'de aynı zamanda bir sorun haline gelen basın ve yayını, siyasi nedenlerinde tesiri ile, kontrol altına almak durumunda kalmış, sık inceleyin ve oldukça tedbirli karakterinin etkisi ile de , "İstibdad dönemi" olarak adlandırılan bu zaman diliminde, yayın faaliyetlerinde ciddi devlet kontrolleri uygulanmıştır. Öyle ki ,bu durum ,II.Abdülhamid dönemi basınının gelişimini engellememiş, sansür kurumunun ağırlaştığı ve "siyasetten başka her şeyden bahseder" ifadeleri ile tanımlanan bu süreçte basın kurumsallaşmış , dergiler az çok süreklileşmiş , gazeteler uzun süreli yayınlanmıştır.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
II. Abdülhamid Döneminde Toplumsal Hayat
Alt başlık:
Taşra Mektupları Işığında
Baskı tarihi:
Mart 2018
Sayfa sayısı:
410
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786059506427
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Kitabevi Yayınları
2. Abdülhamid döneminde sınırları Avrupa'dan Ortadoğu'ya uzanan Osmanlı İmparatorluğu'nda, merkez-taşra ilişkisi oldukça güçlendirilmiş ve İmparatorluğun yönetiminde tek yönetici ve karar makamının II. Abdülhamid olduğu bir Hamîdi düzen inşa edilmiştir. Türk ve Osmanlı tarihi açısından kritik bir dönem olan II. Abdülhamid'in saltanat yıllarında, dönemin toplumunu yansıtan bilgi ve haberler, bu süreci anlamlandırmada ve yapılan & yapılacak olan araştırmalara edebî, sosyolojik ve tarihî veriler sağlayacak kaynakları oluşturma bakımından değerli bir yere sahiptir.
Bu kitapta yazar, dönemin önde gelen yayın organlarından bir tanesi olan Malûmat gazetesinde yer alan bini aşkın mektuptaki bilgilerden yola çıkarak, İmparatorluktaki toplumsal yaşantıyı çok yönlü bir şekilde ortaya koyuyor. Sosyal hayattan sağlığa, ekonomik verilerden eğitime, mimari faaliyetlerden adli işlere kadar oldukça geniş bir yelpazeyi kapsayan eser, içerdiği görsel kaynaklarla da birlikte Osmanlı tarihinin bu önemli dönemine ışık tutmayı hedefliyor.

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%0
9
%0
8
%100 (1)
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0