İki Hicret Yolu (Dünya ve Ahiret Mutluluğunun Kapısı)

·
Okunma
·
Beğeni
·
10
Gösterim
Adı:
İki Hicret Yolu
Alt başlık:
Dünya ve Ahiret Mutluluğunun Kapısı
Baskı tarihi:
29 Nisan 2005
Sayfa sayısı:
638
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789759066030
Kitabın türü:
Orijinal adı:
Tariku'l-hicreteyn ve babu's saadeteyn
Çeviri:
Mahmut Sevim
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Polen Yayınları
Biz kitaba, fakirlik-ihtiyaç ve kulluk-ubudiyet böyümüyle başladık. Çünkü, saadet yapısı ve kendisinden başka girişi olmayan en sağlam yolu budur. Kitaba, insan ve cinlerden oluşan mükelleflerin ahiretteki tabakları, mutluluk ve bedbahtlık yurdundaki mertebeleri ile son verdik. Böylece kitap içeriği bakımından garip ve hedefi bakımından hayret verici bir şekil aldı. Bu kitapta bulunan hak ve doğruluk Allah'tandır. Çünkü onu veren o olup başarı O'nun elindedir. İçinde bulunabilen hatalar ise benden ve şeytandandır. Allah ve Rasulü ondan beridir.
İbni Kayyim'in diğer kitaplarında olduğu gibi bu kitabının da en belirgin özelliği, söylenen her şeyin mümkün mertebe delillere day­andırılmasıdır. Bu kitap hakkında yazarının tabiriyle sadece şunu söy­leyebiliriz:
"Kulun bu kitaba olan ihtiyacı, ekmeğe, suya, havaya ve nefes alıp vermeye olan ihtiyacının kat kat üstündedir."

Ana mevzuu kulların Allah ve Resullerine karşı görevlerini anlat­mak ve böylece hem dünya, hem de ahiret saadetini göstermek olan bu paha biçilmez kitap beş bölümden oluşmaktadır:
1.Bölüm: Bu bölümde musannif, hakiki fakirliği ve zenginliği
ele almakta, bu kavramları tahrif, tebdil ve tağyirden uzak bir şekilde incelemektedir. Seyru süluk erbabının bu kavramlara yükledikleri an­lamlan ve onların bu husustaki doğrularını ve yanlışlarını ifade et­mektedir.
2.Bölüm: Bu bölümde müellif, kulların Allah' a karşı gerçek gö­revleri olan ve ibadetin özünü teşkil eden hamd konusunu ele almak­tadır.
3.Bölüm: Yazar bu bölümde zahiren şer olarak görünen bazı şeylerin ilahi kaza ve kaderde yer almasını, bunun hikmetlerini, bu konudaki görüşleri incelemekte ve delilleriyle beraber en doğru olan görüşü belirtmektedir.

4.Bölüm: Bu Bölümde İbni Kayyim el-Cevziyye, zühd, tövbe, tevekkül, sabır, korkmak, hüzün, muhabbet, aşk ve irade konuların­da seyru süluk erbabının anlayışlarını aktarmakta ve onların bu ko­nulardaki doğrularıyla yanlışlarını belirtmektedir. Aynı zamanda bu konulardaki İslama uygun anlayışın nasıl olduğunu güzel bir dille an­latmaktadır. Yine bu bölümde mü'minlerin il.mi ve ameli farklılıkları­nı ve derecelerini mükemmel bir şekilde ifade etmektedir.
5.Bölüm: Bu bölümde imam İbni Kayyim, insan ve cinlerin ahiretteki tabakalarını mufassal bir şekilde ele almakta ve onları on­sekiz tabakaya ayırmaktadır. Her bir tabakanın hükmünü delilleriyle beraber açıklamaktadır.


"Ey insanlar, siz Allah'a (karşı fakir olan) muhtaçlarsınız; Allah ise, Ganiy (hiç bir şeye muhtaç, ihtiyacı olmayan) dır, Hamîd (övülmeye, hamde layık) tır." (Fatir, 15)

Allah'ü teala bu ayet'i kerimeyle, kulların kendisine olan ihtiyacının onların mahiyetlerinden kaynaklandığını ve onlardan hiç ayrılmayacağını açıklamaktadır. Aynen bunun gibi Allah'ın zenginliği ve hiçbir şeye muhtaç olmamasıda O'nun zatından kaynaklanmaktadır.
“Davud aleyhisselam’ın (Sâd Sûresi’nde anlatılan olayda iki tarafı dinlemeden hüküm vererek bulaştığı) hataya düştükten sonraki hâli, hataya düşmeden önceki hâlinden çok daha iyi oldu. Böyle olduğu içindir ki Allah Teâlâ şöyle buyurdu: “Biz de bu konuda onu bağışladık. Muhakkak ki onun, katımızda ‘bir yakınlığı’ ve ‘güzel bir yeri’ vardır.” (Sâd Sûresi, 25)
Allah onu bağışladıktan sonra ona iki şey verdi:
1- Yakınlığı.
2- Allah katında hoş bir makamı...”

Kitabın basım bilgileri

Adı:
İki Hicret Yolu
Alt başlık:
Dünya ve Ahiret Mutluluğunun Kapısı
Baskı tarihi:
29 Nisan 2005
Sayfa sayısı:
638
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789759066030
Kitabın türü:
Orijinal adı:
Tariku'l-hicreteyn ve babu's saadeteyn
Çeviri:
Mahmut Sevim
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Polen Yayınları
Biz kitaba, fakirlik-ihtiyaç ve kulluk-ubudiyet böyümüyle başladık. Çünkü, saadet yapısı ve kendisinden başka girişi olmayan en sağlam yolu budur. Kitaba, insan ve cinlerden oluşan mükelleflerin ahiretteki tabakları, mutluluk ve bedbahtlık yurdundaki mertebeleri ile son verdik. Böylece kitap içeriği bakımından garip ve hedefi bakımından hayret verici bir şekil aldı. Bu kitapta bulunan hak ve doğruluk Allah'tandır. Çünkü onu veren o olup başarı O'nun elindedir. İçinde bulunabilen hatalar ise benden ve şeytandandır. Allah ve Rasulü ondan beridir.

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%100 (1)
9
%0
8
%0
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0