İkinci Yeni Olayı

·
Okunma
·
Beğeni
·
160
Gösterim
Adı:
İkinci Yeni Olayı
Baskı tarihi:
Ocak 1974
Sayfa sayısı:
240
Format:
Karton kapak
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Tel Yayınları
Baskılar:
İkinci Yeni Olayı
İkinci Yeni Olayı
400 syf.
Asım Bezirci "İkinci Yeni Olayı" adlı bu yapıtında, türk şiir tarihimizin 'ikinci yeni' diye isimlendirilen dönemini, şairleriyle ve şiirlerinden örnekler göstererek incelemiş, İkinci Yeni şairlerinin özelliklerini, şiir dilinde yaptıkları yenilikleri, hangi kaynaklardan etkilendiklerini ve nasıl bir şiir ortamında doğduklarını göstermiş ve böylece şiir tarihimizin önemli bir dönemine ışık düşürmüş. kitapta ikinci yeni şairlerine dair çeşitli dergilerde yapılan, yazılan tartışmaları, incelemeleri de bulabilirsiniz.
kitabı okuduktan sonra İkinci Yeni şairlerini daha iyi tanıyacak, şiirlerini daha iyi anlayacaksınız.
"... İkinci Yeni bu yolda ondan çok daha ileri gider. Hatta, zaman zaman, biçimciliğe (for­mulizme) ulaşır : Şiirde anlamı, düşünceyi, demeci, ko­nuyu, temi, hikayeyi, tasviri -dolayısıyla içeriği- ya önemsemez ya da dıştalar. "
..öte yandan, Edip Cansever İkinci Yeni'nin "kapalı, anlaşılması güç" bir şiir olduğunu söyleyen Memet Fuat'a karşı çıkar, "kapalı şiir yoktur, olsa olsa şiire kapalı ki­şiler vardır" der.
önce de açıklanmıştı: Garipçiler şiiri «insanın beş duygusuna değil, kafasına hitap eden bir söz sanatı» diye tanımlıyorlardı. Gerçi İkinci Yeni'nin ustan (akıldan) cayışı bu anlayışa bir tepki sayılabilir. Ama bunda Batı şiiri­nin, biraz Dadacılığın, en çok da Gerçeküstücülüğün et­kisini görmek daha doğru olur..
KARIŞTIRIM - Anlatımda karıştırımlara (syn.aesthesia) baş­vurmak. Bunun için duyular ya da algılar birbirine ka­rıştırılır: Bir duyunun, algının yerine öbürü konulur; değişik izlenimler, karşıt duyumlar ve imgeler arasında eşitlik kurulur; duyulardan (göz, kulak, burun, dil, de­ri) birine ilişkin algılar ya da duyular başka bir duyuya mal edilir. örneğin:

"en akıllı tarafımdır balıkla deniz tutmak"

Edip Cansever
"Neyin adıdır İkinci Yeni? Niçin doğmuş ve nasıl gelişmiştir? Nelerden kaynaklanmıştır? Edebiyatımız­da ne gibi bir yer tutmuştur? İyi ve kötü yanları neler­dir? Bu soruları cevaplandırmazdan önce, İkinci Yeni'nin ne olduğunu açıklamak gerekiyor. İkinci Yeni 1954'ten sonra filizlenmeye başlayan bir şiir hareketidir. öncüleri Oktay Rifat, İlhan Berk, Tur­gut Uyar, Edip Cansever, Cemal Süreya, Sezai Karakoç, Ece Ayhan, Ülkü Tamer, Tevfik Akdağ, Yılmaz Gruda gibi şairlerdir. Harekete «İkinci Yeni» adını eleştirmen Muzaffer Erdost takmıştır. Gerçi yanlış bir adlandırma­dır bu. Çünkü, şiirimizin Tanzimat'tan beri geçirdiği ye­nilik olayları göz önünde tutulursa, İkinci Yeni'ye ancak «Sekizinci Yeni» demek uygun düşer. Ama, İkinci Yeni bir yönüyle Garip akımına (Birinci Yeni'ye) tepki ola­rak doğduğu ve sık sık tekrarlandığı için bu ad yerleşir. "
DÜŞÜNSEL KAYNAKLAR

Şiirsel kaynakların dışında, İkinci Yeni'nin düşün­sel kaynaklarından da söz açılabilir. Gerçi İkinci Yeni tümüyle hiçbir felsefeye, ideolojiye bağlanmaz, ama ba­zılarından etkilenir. Bunların başında «Varoluşçuluk» gelir. Bilindiği üzere, Varoluşçuluk geçmişe güvenini ve geleceğe inancını yitirmiş, «toplumda yabancılaşmış, mutsuz, huzursuz insan varlığını dile getiren» bir felse­fedir. Daha çok «bireyin tehdit altında olduğu, ma­nasız bir varlık haline geldiği , öz dünyasının eriyip gittiği» çevrelerde oluşur.
Bunaltı, bağsızlık, bıra­kılmışlık, yalnızlık, umutsuzluk gibi öğeler bu oluşumun belirtileri olarak ortaya çıkarlar. Nitekim, İkinci Yeni şairlerde de yer yer bu belirti­lerle karşılaşırız."
DEGİŞTİRİM - Dilde değiştirimlere ( deformation) gitmek : Bu­nun için konuşma diline, yaygın/ortak dile sırt çevrilir, soyut bir dile ulaşmaya çalışılır, Türkçe'nin yapısı zor­lanır, gramer kuralları az-çok çiğnenir: Sözdizimi bo­zulur, seslerle hecelerin, sıfatlarla fiillerin yerleri değiş­tirilir ya da saptırılır, öznesi olmayan ya da anlamı ta­mamlanmayan tümceler düzenlenir, birbiriyle ilgisiz ya da az ilgili sözcükler yan yana getirilir vb...

Kitabın basım bilgileri

Adı:
İkinci Yeni Olayı
Baskı tarihi:
Ocak 1974
Sayfa sayısı:
240
Format:
Karton kapak
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Tel Yayınları
Baskılar:
İkinci Yeni Olayı
İkinci Yeni Olayı

Kitabı okuyanlar 9 okur

  • Emrah Arabacı

Kitap istatistikleri (Bütün baskılar)

Bu baskının istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%0
9
%0
8
%0
7
%0
6
%33.3 (1)
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0