İkinci Yeni OlayıAsım Bezirci

·
Okunma
·
Beğeni
·
113
Gösterim
Adı:
İkinci Yeni Olayı
Baskı tarihi:
2013
Sayfa sayısı:
400
ISBN:
2789785953012
Kitabın türü:
Yayınevi:
Evrensel Basım Yayın
1950'li yılların ortalarında doğan İkinci Yeni, üzerinde çokça tartışılan ve günümüzde de tartışılmaya devam edilen bir şiir hareketidir. Asım Bezirci, İkinci Yeni Olayı çalışmasında, bu hareketi bütünlüklü bir bakış açısıyla ve derinlemesine inceliyor, tartışmaya çok önemli boyutlar kazandırıyor. Onun tarihçesini, kaynaklarını, sorunlarını ve ürünlerini gözden geçiriyor. Ünlü şairlerini teker teker, ötekilerini topluca eleştiriyor; savunucularıyla tartışıyor. Kitabın sonunda da İkinci Yeni'den seçilmiş şiirlerle geniş bir kaynakça sunuyor. Bu kitap Bezirci'nin geliştirdiği nesnel/bilimsel eleştiri yönteminin bir uygulamasıdır ve okuyucuya yalnızca İkinci Yeni'yi değil, genel olarak şiiri nasıl değerlendirmesi gerektiği konusunda son derece önemli yöntemsel ipuçları sunmaktadır.
(Tanıtım Bülteninden)
Asım Bezirci "İkinci Yeni Olayı" adlı bu yapıtında, türk şiir tarihimizin 'ikinci yeni' diye isimlendirilen dönemini, şairleriyle ve şiirlerinden örnekler göstererek incelemiş, İkinci Yeni şairlerinin özelliklerini, şiir dilinde yaptıkları yenilikleri, hangi kaynaklardan etkilendiklerini ve nasıl bir şiir ortamında doğduklarını göstermiş ve böylece şiir tarihimizin önemli bir dönemine ışık düşürmüş. kitapta ikinci yeni şairlerine dair çeşitli dergilerde yapılan, yazılan tartışmaları, incelemeleri de bulabilirsiniz.
kitabı okuduktan sonra İkinci Yeni şairlerini daha iyi tanıyacak, şiirlerini daha iyi anlayacaksınız.
"... İkinci Yeni bu yolda ondan çok daha ileri gider. Hatta, zaman zaman, biçimciliğe (for­mulizme) ulaşır : Şiirde anlamı, düşünceyi, demeci, ko­nuyu, temi, hikayeyi, tasviri -dolayısıyla içeriği- ya önemsemez ya da dıştalar. "
KARIŞTIRIM - Anlatımda karıştırımlara (syn.aesthesia) baş­vurmak. Bunun için duyular ya da algılar birbirine ka­rıştırılır: Bir duyunun, algının yerine öbürü konulur; değişik izlenimler, karşıt duyumlar ve imgeler arasında eşitlik kurulur; duyulardan (göz, kulak, burun, dil, de­ri) birine ilişkin algılar ya da duyular başka bir duyuya mal edilir. örneğin:

"en akıllı tarafımdır balıkla deniz tutmak"

Edip Cansever
"Neyin adıdır İkinci Yeni? Niçin doğmuş ve nasıl gelişmiştir? Nelerden kaynaklanmıştır? Edebiyatımız­da ne gibi bir yer tutmuştur? İyi ve kötü yanları neler­dir? Bu soruları cevaplandırmazdan önce, İkinci Yeni'nin ne olduğunu açıklamak gerekiyor. İkinci Yeni 1954'ten sonra filizlenmeye başlayan bir şiir hareketidir. öncüleri Oktay Rifat, İlhan Berk, Tur­gut Uyar, Edip Cansever, Cemal Süreya, Sezai Karakoç, Ece Ayhan, Ülkü Tamer, Tevfik Akdağ, Yılmaz Gruda gibi şairlerdir. Harekete «İkinci Yeni» adını eleştirmen Muzaffer Erdost takmıştır. Gerçi yanlış bir adlandırma­dır bu. Çünkü, şiirimizin Tanzimat'tan beri geçirdiği ye­nilik olayları göz önünde tutulursa, İkinci Yeni'ye ancak «Sekizinci Yeni» demek uygun düşer. Ama, İkinci Yeni bir yönüyle Garip akımına (Birinci Yeni'ye) tepki ola­rak doğduğu ve sık sık tekrarlandığı için bu ad yerleşir. "
DÜŞÜNSEL KAYNAKLAR

Şiirsel kaynakların dışında, İkinci Yeni'nin düşün­sel kaynaklarından da söz açılabilir. Gerçi İkinci Yeni tümüyle hiçbir felsefeye, ideolojiye bağlanmaz, ama ba­zılarından etkilenir. Bunların başında «Varoluşçuluk» gelir. Bilindiği üzere, Varoluşçuluk geçmişe güvenini ve geleceğe inancını yitirmiş, «toplumda yabancılaşmış, mutsuz, huzursuz insan varlığını dile getiren» bir felse­fedir. Daha çok «bireyin tehdit altında olduğu, ma­nasız bir varlık haline geldiği , öz dünyasının eriyip gittiği» çevrelerde oluşur.
Bunaltı, bağsızlık, bıra­kılmışlık, yalnızlık, umutsuzluk gibi öğeler bu oluşumun belirtileri olarak ortaya çıkarlar. Nitekim, İkinci Yeni şairlerde de yer yer bu belirti­lerle karşılaşırız."
DEGİŞTİRİM - Dilde değiştirimlere ( deformation) gitmek : Bu­nun için konuşma diline, yaygın/ortak dile sırt çevrilir, soyut bir dile ulaşmaya çalışılır, Türkçe'nin yapısı zor­lanır, gramer kuralları az-çok çiğnenir: Sözdizimi bo­zulur, seslerle hecelerin, sıfatlarla fiillerin yerleri değiş­tirilir ya da saptırılır, öznesi olmayan ya da anlamı ta­mamlanmayan tümceler düzenlenir, birbiriyle ilgisiz ya da az ilgili sözcükler yan yana getirilir vb...
"...ötedenberi Garip akımına karşıt bir yolda yürüyen Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın gittikçe soyuta kaçan, karıştırımlara başvuran, çağrışımlarla beslenen, olaydan, düşünceden çok imgeye yaslanan ve güç anla­şılan şiirleriyle İkinci Yeni'ye yardım ettiği düşünülebi­lir. Öte yandan, Alemdağda Var Bir Yılan eseriyle Ger­çeküstücülüğe yönelen Sait Faik'in ve Şişedeki Adam eseriyle soyut, değiştirimli bir anlatımı deneyen Feyyaz KayaCan'ın da, bu yardımı güçlendirdikleri ileri sürüle­bilir.
Ahmet Haşim'in de şiir anlayışıyla İkinci Yeni'ye birkaç noktada yakın düştüğü söylenebilir.
..."
"ikinci Yeni'nin şiirsel kaynaklarının dışında resim­sel kaynaklardan da söz açmak yanlış olmaz. Çünkü İkinci Yeniler yukarda adı geçen şairlerden başka Cha­gall, Klee, Mira, Picasso gibi soyut resim ustalarının ad­larını da sevgiyle anarlar. Onlar için ya da onlardan esin­lenerek bazı yazılar, şiirler yayımlarlar."

Kitabın basım bilgileri

Adı:
İkinci Yeni Olayı
Baskı tarihi:
2013
Sayfa sayısı:
400
ISBN:
2789785953012
Kitabın türü:
Yayınevi:
Evrensel Basım Yayın
1950'li yılların ortalarında doğan İkinci Yeni, üzerinde çokça tartışılan ve günümüzde de tartışılmaya devam edilen bir şiir hareketidir. Asım Bezirci, İkinci Yeni Olayı çalışmasında, bu hareketi bütünlüklü bir bakış açısıyla ve derinlemesine inceliyor, tartışmaya çok önemli boyutlar kazandırıyor. Onun tarihçesini, kaynaklarını, sorunlarını ve ürünlerini gözden geçiriyor. Ünlü şairlerini teker teker, ötekilerini topluca eleştiriyor; savunucularıyla tartışıyor. Kitabın sonunda da İkinci Yeni'den seçilmiş şiirlerle geniş bir kaynakça sunuyor. Bu kitap Bezirci'nin geliştirdiği nesnel/bilimsel eleştiri yönteminin bir uygulamasıdır ve okuyucuya yalnızca İkinci Yeni'yi değil, genel olarak şiiri nasıl değerlendirmesi gerektiği konusunda son derece önemli yöntemsel ipuçları sunmaktadır.
(Tanıtım Bülteninden)

Kitabı okuyanlar 5 okur

  • causa sui
  • Emrah Arabacı
  • Geyikli Gece
  • Okurokur
  • Hickimse

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%0
9
%50 (1)
8
%0
7
%0
6
%50 (1)
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0