İktisat ve Ahlak

·
Okunma
·
Beğeni
·
72
Gösterim
Adı:
İktisat ve Ahlak
Sayfa sayısı:
285
Format:
Karton kapak
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
İbda Yayınları
500 senedir beklenen İslam Hikemiyat'ı binasının kurucusu İBDA Mimarı, inkılap yolunda herkesin emeğini gerekli kılacak talep piyasasını oluştururken, ruha bağlı bir zaruret olan iktisat mevzuunu görmezden gelemezdi.

İktisat ve Ahlak, ilmin kabuk delaletinde bile ruhi faktörün baş unsur olduğunu ispatlamaktadır.
1987
285 syf.
·10 günde·Beğendi·10/10
Allah, Salih Mirzabeyoğlu ndan razı olsun.

3,5 yıldır gûya iktisat bölümünde okuyormuşum...

Bu sıkıntılı eğitim sisteminin 3,5 yılda vermediğini, bir kitapta veren büyük ÇİLEKEŞ'e de selâm olsun.Günümüz iktisatçılarının sadece madde boyutunu önemsediğini bu madde boyutunun yanında ruh boyutunun daha büyük bir âmil olduğunu artık kesinkes bildim.Allah bu bilgiyi aksiyona geçirmeyi nasib ve lütuf eder inşaallah.

Kitap, temel nitelikte olmasına rağmen fikirle yoğurulduğu için tahlili çok zor oldu.Ama verimi tahlilinden daha önemli bir gösterge olduğu için hiç üşenmemek gerektiği kanaatindeyim.Günümüzde İslâmî nizama doğru ilerleyişe hizmet etmek isteyen bizlerin bu kitabı okuması ve hatta belirli periyotlarla tekrarlaması çok faydalı olacaktır.

Allah, nizamının yayılmasına ve hâkim güç olmasına bizleri hizmetkâr kılsın.Ve bize Salih Mirzabeyoğlu gibi önderini peygamber (s.a.v) gören zâtlardan nasiblenmeyi ve nasibimizi de artırmayı lütfetsin.Amin
285 syf.
·Beğendi·10/10
Salih Mirzabeyoğlu'nun İBDA yayınlarından çıkan 22. eseri...
Kitap 6 levha ve 167 ara başlıktan müteşekkil. 1. Levha: Genel Bakış 2. Levha: Kavramlar ve Meseleler 3. Levha: Beytülmâl ve Bankacılık 4. Levha: Pratikten Çıkan Dersler 5. Levha: Meseleleri Çözmede Metod 6. Levha: Tespitler-Tahliller-teklifler...
Kumandan eseri kaleme alış sebeb, gaye ve muradını şu cümlelerle izah etmiş:
-"Bir dünya görüşü, dili belirler ve geliştirir; bu dünya görüşü ile yoğrulan dilin kendini öyle şekillendirmesi gerekir ki, düşüncenin her şekline kolayca girebilsin ve milletin dünya görüşünü temsil eden her düşünceyi dile getirebilsin... "teorik dil alanı" tekniği içinde bu gayenin gerçekleşme sahalarından bir olarak İKTİSAT ve AHLÂK.
Ancak yüksek bir düşünce olgunluğuna erişen dillerde gerçek bir düşünce etkinliği meydana gelir...Bunun ispat unsurlarından biri hâlinde, İKTİSAT ve AHLÂK.
İslâmî açıdan iktisat mevzuuna bakış, ya mevzunun muazzam kapsamlı ve ihtisas sahalarına bölümlü olmasından dolayı çekingen veya umursamaz bir tavır, yahut da çoluk çocuklarla-çoluk çocuk kafalı adamların cehli nisbetinde cesur çıkışlarına bahis olarak görünmüştür... Biz, bu eserde, hem iktisat mevzuuna hiç alâkası olmayanların bile eserin sonunda kendilerini işin rüzgarını almış bulmaları, hem de teknik iktisadi bilgilerini harekete geçirmeleri gerekenlere işin ipuçlarını verme usulüyle hareket ettik; birinciler pay almalı, ikinciler İslâmî bir düzende geçerli olacak iktisadî mekanizmanın unsurları üzerine gerçekten fikir üretmenin yolunu bulmalı...
Ham film... dışarıdan gelir.
Alıcı,verici makineler... dışarıdan gelir.
Lâboratuar malzemesi... dışarıdan gelir.
Senaryo... ecnebi filmlerden aparılır.
Sanatkâr... yabancı artistlere özenir.
Ve:
İşbu filmin sadece seyircisi yerlidir.O da tam değil...
Salih Mirzabeyoğlu
Sayfa 237 - İbda yayınları
Allah bu yeryüzünü ve istihsal sahalarını hikmetle yaratmıştır ; mamur, semereli ve faydalı kılınması hikmetiyle... Eğer halk dünya mamurluğundan ne fayda erișeceğini ve yeryüzünü kupkuru bırakmaktan ne günah doğacağını bilseydi, gayesini ve vücut hikmetini tamamiyle anlamış olurdu. Toprağından bin batman mahsul çıkacak bir insan, eğer ihmâl ve isteksizlik yüzünden dokuz yüz batman mal elde edecek olur ve aradaki yüz batman fark insanların istifadesinden uzak kalırsa biliriz ki, bunun hesabı kendinden sorulacaktır.
Ve başka bir İslâm büyüğü... İnsanın, Allah'a muhtaç olduğunu bildiren ayetin tefsirinde şöyle buyurdu :

-"İnsanoğlu Allah'a muhtaçtır. Allah, ezeli ilmiyle bildi ki, insan, beşeriyeti gereğince, su, ekmek vesair dünya sebeplerine ihtiyaç halindedir. Bu bakımdan her neye muhtaç olursa bu ihtiyacın hakikati, Allah'a muhtaç olmaktan başka bir şey değildir... Bu hikmetin ihtarı!"
Dünyayı imar, hakikatte, dünyayı gaye sananların değil, vasıta kabul edenlerin, yani bizim dâvamızın, İslâm inkılâbının hak ve vazifesidir.
Salih Mirzabeyoğlu
Sayfa 15 - İbda yayınları
İslâmiyet zafer bulduğu demlerde Resûller resûlü, artık Arap yarımadasında şimalden cenuba kadar yola çıkacak her ferdin, içinde Allah korkusundan başka bir korkuya yer kalmamış olduğunu bildirmişlerdi.
Bizdeyse bugün Allah korkusundan gayrı her korkuya yok açılmış bulunuyor.
Salih Mirzabeyoğlu
Sayfa 217 - İbda yayınları

Kitabın basım bilgileri

Adı:
İktisat ve Ahlak
Sayfa sayısı:
285
Format:
Karton kapak
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
İbda Yayınları
500 senedir beklenen İslam Hikemiyat'ı binasının kurucusu İBDA Mimarı, inkılap yolunda herkesin emeğini gerekli kılacak talep piyasasını oluştururken, ruha bağlı bir zaruret olan iktisat mevzuunu görmezden gelemezdi.

İktisat ve Ahlak, ilmin kabuk delaletinde bile ruhi faktörün baş unsur olduğunu ispatlamaktadır.
1987

Kitabı okuyanlar 5 okur

  • Münir Özkeleş
  • Küheylan
  • Ahmet Kabataş
  • M҉îz҉g҉în҉e҉_İs҉l҉âm҉
  • vaqqas vakur

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%100 (4)
9
%0
8
%0
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0