İktisat ve Toplumsal Cinsiyet

·
Okunma
·
Beğeni
·
20
Gösterim
Adı:
İktisat ve Toplumsal Cinsiyet
Baskı tarihi:
Temmuz 2010
Sayfa sayısı:
384
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786054334223
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Efil Yayınevi
"İktisat" ve "toplumsal cinsiyet" iktisat yazınında , özellikle Türkiye'deki iktisat yazınında bir arada telaffuzu hala (ciddi) genel kabul görmüş iki terim değil. Diğer toplumsal disiplinlerde toplumsal cinsiyet analizleri ile bir aradalık bu denli güçlü bir dirence muhattap olmazken iktisadın buna direnişi elbetteki tesadüfi değil: Özünde, farkında olunmasa ya da açıkça deklare edilmese de egemenin iktidarını sürdürdüğü alanları muhafaza amacına yönelik bir direnç bu. Şöyle ki, yerleşik iktisat başlangıcından bu yana, diğer alternatif yaklaşımları hegemonyacı gücü ile dışlayarak, egemen paradigme haline gelmiştir.

Bu direncin karşısındaki en önemli güç ise iktisada "toplumsal cinsiyet farkındalığı" ile yaklaşan "feminist iktisat". Feminist iktisat toplumsal cinsiyeti bir analitik kategori olarak kullanmakta; iktisadı kadına ait kılınanların yanısıra, "ötekileştirilerek" iktisadın kapsamı dışında bırakılan farklı tüm deneyimleri içerecek biçimde zenginleştirmeyi amaçlamaktadır.

Feminist iktisat, iktisadın yapılandırılışındaki eril kodların deşifre edilmesinin iktisadın toplumsal cinsiyetinin deşifresi anlamına geleceği görüşünden hareketle, toplumsal cinsiyetin toplumsal yapılandırılışı ile (günümüz) iktisat disiplininin toplumsal yapılandırılışı arasındaki bağlantıları araştırmaktadır.
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
Gerçekliğin, resmedenin konumu, edinimleri ve bu bağlamda tarafgirliği ile şekillendirildiği bir kara tahta üzerindeki işaretlenmeyen, yok sayılan alanların kim(ler)in bilgisini içerdiği; bunun hangi çıkarların ve güç ilişkilerinin şekillendirdiği bilinçaltının ürünü olduğu ve bunun yanı sıra yapıların sürekli bir oluşum, dönüşüm (süreç) içinde olduğu ortaya konulduğunda, tahta üzerindeki tüm noktaların görünür kılınması ve hatta tahtanın çerçevesinin aşılması, sonsuza açılımlanması mümkün olacaktır. Diğer ifadeyle, (modernist) bilim anlayışının sınırlılıkları ve toplumsal adaletsizlikleri inşasındaki rolü deşifre edildiğinde, bilgiye ilişkin soru yeniden şrkillendirilecek, böylece farklılıkların görünür kılınması ve kendi/öteki ikileminin 'farklı ama eşit' şiarıyla aşılması, güç ilişkilerinin temellendiği tüm iktidarların, dolayısıyla ataerkilliğin ve emperyalizmin de dayanaklarının ortadan kaldırılması mümkün kılınabilecektir.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
İktisat ve Toplumsal Cinsiyet
Baskı tarihi:
Temmuz 2010
Sayfa sayısı:
384
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786054334223
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Efil Yayınevi
"İktisat" ve "toplumsal cinsiyet" iktisat yazınında , özellikle Türkiye'deki iktisat yazınında bir arada telaffuzu hala (ciddi) genel kabul görmüş iki terim değil. Diğer toplumsal disiplinlerde toplumsal cinsiyet analizleri ile bir aradalık bu denli güçlü bir dirence muhattap olmazken iktisadın buna direnişi elbetteki tesadüfi değil: Özünde, farkında olunmasa ya da açıkça deklare edilmese de egemenin iktidarını sürdürdüğü alanları muhafaza amacına yönelik bir direnç bu. Şöyle ki, yerleşik iktisat başlangıcından bu yana, diğer alternatif yaklaşımları hegemonyacı gücü ile dışlayarak, egemen paradigme haline gelmiştir.

Bu direncin karşısındaki en önemli güç ise iktisada "toplumsal cinsiyet farkındalığı" ile yaklaşan "feminist iktisat". Feminist iktisat toplumsal cinsiyeti bir analitik kategori olarak kullanmakta; iktisadı kadına ait kılınanların yanısıra, "ötekileştirilerek" iktisadın kapsamı dışında bırakılan farklı tüm deneyimleri içerecek biçimde zenginleştirmeyi amaçlamaktadır.

Feminist iktisat, iktisadın yapılandırılışındaki eril kodların deşifre edilmesinin iktisadın toplumsal cinsiyetinin deşifresi anlamına geleceği görüşünden hareketle, toplumsal cinsiyetin toplumsal yapılandırılışı ile (günümüz) iktisat disiplininin toplumsal yapılandırılışı arasındaki bağlantıları araştırmaktadır.

Kitabı okuyanlar 2 okur

  • Beyhan
  • Betül

Kitap istatistikleri