İlimlerin Sayımı

·
Okunma
·
Beğeni
·
2.848
Gösterim
Adı:
İlimlerin Sayımı
Baskı tarihi:
1955
Sayfa sayısı:
145
Format:
Karton kapak
ISBN:
---
Orijinal adı:
İhsau`l- Ulum
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Maarif Vekaleti
İslam aleminde, ilk olarak, hakiki felsefeyi eb iyi bir şekilde anlayıp yayan ve bundan dolayı, bütün dünyanın kabul ettiği üzere, kendisine, Aristo'nun ''ilk öğretmen'' sayılmasına karşılık, İkinci öğretmen (el-muallim-üs-sani) lakabı verilmiş olan Farabi, Maveraünnehr'de, Balasagun civarında, bugün yıkıntıları Karagçl gölü yakınlarında bulunan bir şehir ile onun dahil olduğu vilayetin adı olan Farab'da doğmuştur. Farablı, manasına gelen Farabi nisbesi işte bu Farab'dan gelmektedir. Ancak Farabi'nin bugün adı yerine geçmiş olan bu nisbesi, onun Farab vilayetinde doğduğunu kesin olarak göstermekle beraber, bu vilayetin başşehri olan Farab şehrinde doğduğunu aynı kesinlikle göstermez.
112 syf.
·Beğendi·9/10 puan
Öncelikle şunu söylemeliyim, 'İslamın Altın Çağı' diye adlandırılan dönemi anlamak lazım. Sorgulamanın, soru sormanın, eleştirinin, tefekkürün ve bilimin islam dünyasında zirve yaptığı çağdır kendileri. Ve bu çağın çıkardığı isimler vardır. Bunlar İbn-i Heysem, Ömer Hayyam, Harizmi, İbn-i Sina ve tabi ki yazarımız Farabi gibi bir çok değerli düşünür ve bilim insanlarıdır. Aydınlanma çağından Descartes, Bacon, Kepler, Spinoza vb. büyük bilim insanları ve filozoflar ise bahsi geçen 'İslamın Altın Çağı' aydınlarından etkilenmişlerdir, ilham almışlardır. Konuya bu şekilde bakacak olursak, o dönemin insanlarının neyi farklı yaptıklarını, altın çağı nasıl yaşattıklarını merak etmemek elde değil.

İlimlerin daha önce Aristoteles tarafından sayılmış olduğu biliniyor. Zaten kitabın girişinde çevirmenimiz ve felsefe profesörümüz, Ahmet Arslan'ın kitabı bir çok yönden ele almış olduğu yazıda bu bilgiler de var. Bu sebeple, giriş kısmına da en az içerik kadar önem verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Farabi ilimleri temel olarak sırasıyla 5 ana başlıkta kategorize ediyor: Dil İlmi, Mantık İlmi, Matematik İlimleri, Tabiyat-İlahiyat(Fizik-Metafizik) İlimleri ve Siyaset-Fıkıh-Kelam ilimleri. Bu 5 ana ilmi de alt dalları ile açıklıyor. Kavramlar kafamızda daha oturaklı bir hale geliyor. Bir yandan da sayılan ilimlerin gerekliliğini ve Farabinin bakış açısını anlamış oluyoruz. Örneğin, Kelam ile ilgili açıklamalar yaparken aslında Kelam'ın abesliklerini de gözler önüne seriyor.
112 syf.
·Beğendi·7/10 puan
80 yıllık ömrüne 103 kitap sığdırmış. İslam felsefesinin öncülerinden. İslam coğrafyasında ilim merkezi Bağdat'a eğitim görmüş. Ailesi o doğmadan Türkistan'ın Farab şehrine göç ettiği için Türk olarak bilinir ancak aslen İran'lıdır. Orta Çağ İslam filozoflar arasında olup siyaset felsefecisinin kurucusudur. Okuduğum ikinci kitabı. 

Kitapta kendi döneminde bilim olarak kabul gören bilim dallarını sınıflamıştır. Kitabı okuduğunuzda o dönem ilim insanlarının çok yönlülüğü göze çarpıyor. O dönemde Farabi gibi hemen tüm bilim insanları birden fazla konuda derinleşmişler. Disiplinler arası çalışma ihtiyacını kendi içlerinde çözmüşler. 

Kitabta Farabi ilmi 5 ana bölüme ayırmış. Dil, mantık, matematik(aritmetik, geometri, optik, astronomi, müzik, ağırlık, tedbir ilmi), tabiat ve ilahiyat, siyaset, fıkıh ve kelam ilmi. 

Bu ilimlerden herhangi birini öğrenmek isteyen kişilere  uzmanlaşma istedikleri ilmin kısa tanımlarını, nasıl bir fayda sağlayacağını ya da ne türden bir üstünlük sağlayacağı konusunda yüzeysel bilgiler vermektedir. Böylesine bir sınıflandırma helen felsefesinde de yok. Örneğin Farabi'nin en fazla etkilendiği Aristoteles ilmi üçe ayırır. Dil, mantık ve siyasete yer yoktur orada. 

Farabi müziği de matematik ilimleri içinde sınıflandırmıştır. Ameli müzik ve nazar müzik olarak iki alt grupta inceler. Müziğe özel bir ilgisi olan Farabi'nin müzik aletleri ilgili kitabı da var. 

İslam tarihinin sahabeler ve sonrası dönemlerinde İslam Coğrafyasında nasıl bir atmosfer oluşturulmuşki bilimsel sınıflandırma rehberlerine ihtiyaç duyulmuş. Demek ki ciddi bir talep oluşumu. Müthiş. Bilimi parmaklarımızın arasından kaydırıp Cebeli Tarık boğazından avrupaya devretmişiz. 

#okuduğunkitabıpaylaş 

#bilgiylekalın 

#arasınkitaplığı 
112 syf.
·Beğendi·Puan vermedi
Farabi genel olarak Aristoteles’in felsefesinden etkilenerek oluşturduğu düşünce iklimini yeni ufuklara ve yeni yollara devşirebilmiş bir düşünürdür. İlimleri tasnif ederken de Aristoteles’in yolundan giderek bir hat çizmeye çalışmaktadır ancak bu çizmeye çalıştığı hattın kaynağı Aristoteles değildir, onun bu konuda ki görüşleri şu şekildedir. Bilimler, konu aldıkları varlık türünün, onlara yönelen zihinsel etkinlik tarzının ve bu tarzın sonucu olarak ortaya çıkan ürünün kendisinden farklı olarak başlıca üç kısma ayrılır Theoretika (Teorik), Praktike (Pratik), Poietike (Üretim) ilimlerdir.
112 syf.
·Beğendi·10/10 puan
Diğer kitaplardan daha uzun bir önsöz ile başlıyor kitap. Kitabı iyi anlamak için önsöz kısmını da mutlaka okumalısınız. Kitapta ilimleri felsefi düşünme tarzı ile sınıflandırmış. İlimlerin(alt dalları da dahil) hangi amaca yönelik olduğunu da tek tek açıklamış. Duru bir zihinle ve acele etmeden okursanız bu ölçütleri daha iyi kavrayabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra Farabi'nin çok yönlü bir düşünce adamı olduğunu anlıyorsunuz. Okumanızı kesinlikle tavsiye ederim.
112 syf.
·Beğendi·Puan vermedi
İlimlerin Sayımı (İhsâ’al- ‘ulûm)

Orta Çağ İslam felsefesinin kurucusu kabul edilen Farabî bu eserinde ilimleri beş ana başlık altında toplamıştır.
Bir dilci olarak şüphesiz ben dil ilminde (‘ilm al-lisân) yoğunlaştım. Bu kısımda kelimelerin cümledeki işlevleri ve cümle yapısı; doğru okuma, doğru yazma kuralları, şiir ilmine değinilmiştir.
Eserin dilinin Arapça olmasından kaynaklı Farabî’nin verdiği örnekler Arapça olsa da kendisi genel olarak dilin özellikleri, kuralları üzerine bir araştırma yapmıştır.
Eserin ağdalı dil ve üslubu beni yer yer zorlamadı değil! Gerek dildeki gerekse muhtevadaki (nasıl tesir altında kaldıysam konu yerine muhteva demeyi tercih ediyorum ) yoğunluk nedeniyle bir kerede hüüüppp diye içimize çekebileceğimiz bir kitap değil.
Kitabı okurken notlar alıp kendinizi daha derin araştırmaların içinde bulmanız an meselesi! Her konudan o konuyu daha da merak ettirecek ölçüde bahsedilmiş. İlgimiz doğrultusunda tabii.
75 syf.
·3 günde·Beğendi·6/10 puan
870-950 yılları arasında yaşayan büyük Türk İslam bilgini, filozofu, gökbilimci Farabi'nin ilimleri sınıflandırdığı bu kitabını Hicri640 yılının Ramazan ayı sonlarında yazmıştır. Kitapta ilimler 5'e ayrılıyor
Dil ilmi
Mantık ilmi
Matematik ilimleri
Tabiat ilimleri
Siyaset fıkıh kelam ilimleri
Farabi bu ilimleri sınıflandırdıktan sonra eğer bu ilimlerden herhangi birinde bilgin ya da uzman olduğunu idda eden kişilerin o ilimle ilgili olan bölümü bilmeleri gerektiğini söylüyor.

O zamanın şartlarına göre bazı farklılıklar olsa da (müzik optik gibi ilimleri matematik kategorisine almak gibi ) zamanını göz önüne alıp kitaba o gözle bakmak daha faydalı.
112 syf.
·7 günde·Beğendi·10/10 puan
İslam felsefesinin en önemli filozoflarından biri olan Farabi'nin yazdığı. İnsanın ufkunu genişleten, tekrar tekrar okumak gereken çok önemli bir eser.

Önsöz güzel fakat biraz uzun kitap hakkında söyleyebileceğim tek olumsuz şey.
190 syf.
·6 günde·Puan vermedi
Farabi'ye göre kitapta bahsetmiş olduğu beş ilim bizleri doğruya iletecek akt'ları verir. Aristocu bir yaklaşım benimseyen Farabi, fıkıh ve kelam gibi konularda farklı bir yol izler. Bizler gibi cahil de değil iyi bir ulemadır.
112 syf.
·8 günde·Beğendi·7/10 puan
İslam filozofu,İslam aleminin ilim adamlarından El Farabi'nin kaleminden çıkmış bilgelik dolu kitabı İlimlerin Sayımı.Farabi'nin ilimlerin sınıflandırmasını yapması ve ilimlerle ilgili bazı önemli noktalara yani bamteline dokunduğu bir eser.Lisan ilminden Matematik ilmine ve oradan da Siyaset,Kelam ve Fıkıh gibi önemli ilimleri fazla teferruata inmeden akıcı bir şekilde anlatıyor Farabi.Kitabın başında Farabi okuyucuya,kendini bilgin sanan yahut bilgin olmak isteyenlere diyerek sesleniyor.El Farabi'yi tekrardan rahmet ve minnetle anıyorum.Ruhu şad olsun.
112 syf.
·Puan vermedi
Farabî İlimlerin Sayımı'nın girişinde bu kitabı kaleme alma amacının bilgiyi ve bilimi sevenlere yardımcı olmak olduğunu belirtir. Ona göre herhangi bir bilimi öğrenmek isteyen kişi, onun konusunu, gayesini ve onu öğrenmenin kendisine ne fayda sağlayacağını bu kitap sayesinde bilebilecektir.
Farabî ilimleri beş ana grupta topluyor.
I. Dil İlmi
II. Mantık İlmi
III. Matematik İlimleri (Aritmetik, Geometri, Optik, Astronomi, Müzik, Ağırlık, Tedbir İlimleri)
IV. Tabiat ve İlahiyat İlimleri
V. Siyaset, Fıkıh ve Kelam İlimleri
Kitabın başına eklenen Prof. Dr. Ahmet Arslan'a ait Önsöz çok faydalıydı. Çünkü Ahmet Arslan, Farabî'nin ilim sınıflandırmasını, Aristoteles, İbni Sina ve İbni Haldun'un sınıflandırmalarıyla karşılaştırıyor. Farabî'nin diğer ilim adamlarından farkı, ilim sınıflandırmasının en başına 'Dil İlmi'ni koyması çünkü ona göre, bir toplulukta söylenen anlamlı sözlerin anlaşılması ve bir insanın kendini ifade etmesinde en önemli unsur Dil'dir.
Ve Farabî en sona Fıkıh ve Kelâm'ı ekler, Aristoteles'ten farklı olarak.
Farabî, 10. Yüzyılda yaşamış bir Âlim...
Ve aramızda yüzyıllar olmasına rağmen bugün hâlâ çeşitli bilim dallarında Farabî okumak çok ilginç ve güzel♡
Tavsiye ederim☆
Kitaplarınız Bol Olsun♡
112 syf.
·2 günde·2/10 puan
Sadece ben mi böyle düşünüyorum bilmiyorum ama okuduğum en kötü kitaplardan biriydi.(Belki de beklentim yüzünden.) Eğer Farabi hayranı veya islam felsefesine büyük bir ilgisi olan bir kişi değilseniz okumanızı taviye etmem.Hatta islam felsefesiyle çok ilgili olduğundan bile emin değilim çünkü kısaca konusudan bahsetmem gerekirse yalnızca Farabinin beğendiği ve kısa kısa değindiği Aristo'dan kitap önerileri gibi bir kitap. İlimlerin Sayımı
112 syf.
·10/10 puan
Farabi, bugün bile küfür sayılabilecek eserleri okumakatan beri durmayan (Aristoteles, Platon v.b...) bir kişidir. İlimlerin sayımı ile kendi döneminde ilim olarak görülen işleri genel olarak tanımlamış ve kişileri ilimlerden herhangi birini öğrenerek kendine neler katabileceğini yazmıştır. Bugünlerde toplumumuzda en çok eksikliği hissedilen düşünme eylemini; inanılması güç bir berraklıkla yapmıştır. Tez, anti-tez, sentez ve tekrar tez döngüsüne girmekten hicap duyup, bu döngünün gerektirdiği gerekli entellektüel meraka sahip olmayanlar veya bundan bilerek kaçanlar; "intihal" (hırsızlık) yapmaya koyuldular.
“../ bizim en çok reddettiğimiz ve kabul etmek istemeyeceğimiz şeylerin bize en yararlı şeyler olmaları mümkündür..”
Farabi
Sayfa 55 - Kültür
../dilin kurallarının bilinmesi, dilin doğru kullanılması her türlü zihinsel çalışmanın, düşüncenin temelidir ve hepsinden önce gelir..
Olduğu gibi kalmayı tercih eden ve düşüncelerinde zanlarla yetinen, onlarla kanaat eden biri için ise mantık zorunlu değildir..
Farabi
Sayfa 13 - Kültür

Kitabın basım bilgileri

Adı:
İlimlerin Sayımı
Baskı tarihi:
1955
Sayfa sayısı:
145
Format:
Karton kapak
ISBN:
---
Orijinal adı:
İhsau`l- Ulum
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Maarif Vekaleti
İslam aleminde, ilk olarak, hakiki felsefeyi eb iyi bir şekilde anlayıp yayan ve bundan dolayı, bütün dünyanın kabul ettiği üzere, kendisine, Aristo'nun ''ilk öğretmen'' sayılmasına karşılık, İkinci öğretmen (el-muallim-üs-sani) lakabı verilmiş olan Farabi, Maveraünnehr'de, Balasagun civarında, bugün yıkıntıları Karagçl gölü yakınlarında bulunan bir şehir ile onun dahil olduğu vilayetin adı olan Farab'da doğmuştur. Farablı, manasına gelen Farabi nisbesi işte bu Farab'dan gelmektedir. Ancak Farabi'nin bugün adı yerine geçmiş olan bu nisbesi, onun Farab vilayetinde doğduğunu kesin olarak göstermekle beraber, bu vilayetin başşehri olan Farab şehrinde doğduğunu aynı kesinlikle göstermez.

Kitabı okuyanlar 222 okur

  • Mehmet Sabri Çırak
  • Z•
  • Kerem
  • Aykut O

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%0
9
%0
8
%0
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0