İlkçağ Düşünce ve Uygarlık Tarihi

·
Okunma
·
Beğeni
·
213
Gösterim
Adı:
İlkçağ Düşünce ve Uygarlık Tarihi
Baskı tarihi:
Şubat 2004
Sayfa sayısı:
248
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789756568026
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Köprü Yayınları
Bu çalışmamız klasik tarzda yazılmış bir İlkça felsefesi tarihi değildir. İlkçağ felsefesine ilişkin kitaplarda bulunan bilgiler bulunmakla birlikte, sistematik açıdan bu çalışmamızda bir, İlkçağ insanının yaşadığı doğanın tasviriyle işe başladık. Buna zemin oluşturmak, kavram kargaşasınameydan vermemek için de ilkin, ele aldığımız konular üzerindeki bakış açılarımızı ortaya koydu. İlkçağ filozofları, ele aldıkları konular, ortaya koydukları felsefi sistemler ve ekolleriyle Ortaçağ islam filozofları için önemli bir kaynak olmuşlardır. Onların ele aldıkları konular ve düşünce sistemleri kindi, farabi, İbn-i Sina, İbn-i Rüşd, İbn-i Tufeyl, Sühreverdi gibi filozoflarca geliştirilmiş Endülüs medreseleri tarafından Ortaçağ Avrupa dünyasına aktarılmıştır. Bu suretle rönesans ve reformların oluşumu ile Avrupanın açılan düşünce ufukları sayesinde, yeni çağlarda keşiflerin ve Avrupanın dünyaya açılımının kaynağı olmuş, diğer bir deyişle insanlık tarihine küçümsenmeyecek katkılarda bulunmuştur.

Çalışmamız bu alanlara ilgi duyanlara bir ışık olabilecek ve düşünce ufuklarına yeni katkılar sağlayabilecekse amacına ulaşmış olacaktır.
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
Babil tarihi ikiye ayrılır:
1.Babil devletini samilerin bir kolu olan Amurlular kurmuşlardır. 1.Babil Devlet'inin en ünlü hükümdarı Hammurabi'dir. Bu kral ülkesini dini, iktisadi ve hukuki alanlarını düzenlemiş, kanunlar koymuştur.
"İlkel" sözcüğü, genellikle uygar sözcüğünü ifade eden Avrupa dışındaki toplumlar için kullanılmaya başlanmış, giderek sömürgeci zihniyetin yaygınlaştırılması için bir araç olarak kullanılagelmiştir.
Mısır'ın tarih çağlarında 30 sülale hüküm sürmüştür. Sülaleler devri 5 bölümde incelenir:
1-Eski Krallık
2-Orta Krallık
3-Yeni Krallık
4-Karışıklık Devri
5-Sais Krallığı ve Persler

Eski Krallık:(M.Ö 3000-2100) Devirlerini içeren Eski krallık dönemi, 1. Sülalenin kurucusu olan Menes'le başlar.

Orta Krallık:(M.Ö 2100-1700) yıllarını kapsayan devredir.

Yeni Krallık:(M.Ö 1600-1200) yılları arasındaki devrede kurulan krallıktır.Bu devirde yayılma siyaseti takip edildi. Sudan ele geçirildi. Suriye üzerinde egemenlik kuruldu. Fakat Hitit'lere yenildiler.Filistin ayaklandı. 1.Sethi ve 2.Ramses devrinde Libya'lı kabililerle savaşıldı. 2. Ramses Hititlerle barış antlaşması imzaladı;(Kadeş Antlaşması)

*Kadeş Antlaşması: Tarihteki yazılı ilk antlaşma*

Karışıklık Devri:(M.Ö 1100-645) devirleridir. Amon rahiplerinin etkin olduğu bu dönemde yirmiden fazla kral hüküm sürdü.
Asurlu'lar Mısır'ı işgal ettiler (M.Ö.671) Mısır'da çok kanlı davranan Asur'lular, Babil'de çıkan isyanı bastırmakla uğraşırken, Sais kralı Psammetik tarafından ülkeden çıkarıldılar.

Sais Kralllığı ve Persler:(M.Ö. 645-392):Yılları arasındaki devrede paralı askerlere ve Yunanlılara dayanan krallar kalkınmaya önem verdiler. Krallık genişledi fakat Babilliler karşısında Kargamış'ta yenilen Mısır sınırları yeniden daraldı.
Bu arada Pers baskısı şiddetleniyordu. 3.Psammetik,Pers Hükümdarı Kambiz'e yenildi. Persler Mısır'ı eyalet haline getirdi.
28. Sülale devrinde işgalciler kovuldu. 30. sülaler de Pers baskısına karşı direndiler. Fakat Persler (M.Ö 341) de Mısır'ı yendiler.Dokuz yıl sonra da İskender Persleri yenerek Mısır'ı ele geçirdi.
Bundan sonra yüzlerce yıl Mısır Bağımsızlığa kavuşamadı. M.Ö 332-330 yılları arasında Makedonyalıların, M.Ö. 30-M.S 395 yılları arasında Roma'nın, 395-642 arası Bizans'ın,sonraki devirlerde de İslamların hakimiyetine girdi.
Çağdaş geri kalmış toplumlar, sanıldığı gibi sosyal evrimin belirli bir aşamasında durmuş, donmuş olan toplumlar olmayıp, çeşitli faktörlerle gelişmeleri engellenmiş ya da yozlaşmış toplumlardır.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
İlkçağ Düşünce ve Uygarlık Tarihi
Baskı tarihi:
Şubat 2004
Sayfa sayısı:
248
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789756568026
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Köprü Yayınları
Bu çalışmamız klasik tarzda yazılmış bir İlkça felsefesi tarihi değildir. İlkçağ felsefesine ilişkin kitaplarda bulunan bilgiler bulunmakla birlikte, sistematik açıdan bu çalışmamızda bir, İlkçağ insanının yaşadığı doğanın tasviriyle işe başladık. Buna zemin oluşturmak, kavram kargaşasınameydan vermemek için de ilkin, ele aldığımız konular üzerindeki bakış açılarımızı ortaya koydu. İlkçağ filozofları, ele aldıkları konular, ortaya koydukları felsefi sistemler ve ekolleriyle Ortaçağ islam filozofları için önemli bir kaynak olmuşlardır. Onların ele aldıkları konular ve düşünce sistemleri kindi, farabi, İbn-i Sina, İbn-i Rüşd, İbn-i Tufeyl, Sühreverdi gibi filozoflarca geliştirilmiş Endülüs medreseleri tarafından Ortaçağ Avrupa dünyasına aktarılmıştır. Bu suretle rönesans ve reformların oluşumu ile Avrupanın açılan düşünce ufukları sayesinde, yeni çağlarda keşiflerin ve Avrupanın dünyaya açılımının kaynağı olmuş, diğer bir deyişle insanlık tarihine küçümsenmeyecek katkılarda bulunmuştur.

Çalışmamız bu alanlara ilgi duyanlara bir ışık olabilecek ve düşünce ufuklarına yeni katkılar sağlayabilecekse amacına ulaşmış olacaktır.

Kitap istatistikleri