İmam-ı A'zam Ebu Hanife radıyallahu anh'in Menkıbeleri (2 Cilt)

·
Okunma
·
Beğeni
·
168
Gösterim
Adı:
İmam-ı A'zam Ebu Hanife radıyallahu anh'in Menkıbeleri
Alt başlık:
2 Cilt
Baskı tarihi:
Ocak 2010
Sayfa sayısı:
608
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786058956865
Kitabın türü:
Çeviri:
Mystafa S. Kaçalin, Muhammed b. Ömer
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Misvak Neşriyat
24 Yıl Sonra İlk Defa Günümüz Türkçesi’ne Tercüme Edilen bu eser, Hatîb el-Harezmî, İmâm-ı A‘zam seksen üç bin mes’ele ortaya koydu. Otuz bini ibâdetlerde, geri kalanı muâmelelerdeydi. Bu mes’eleler hâlledilmeseydi insanlar dalâlette kalırdı dedi.
Sadru’l-Eimme Hatîb-i Harezmî, Muhammed ibn Semâ‘a, Hazret-i İmâm-ı A‘zam’ın hazırladığı kitâblarda yetmiş bin hadîs zikrettiğini ve mes’elelerini kırk bin hadîsten seçtiği hadislere dayandırdığını söylemiştir. Hasan bin Ziyâd, İmâm, iki bini Hammâd’dan iki bini öbür hocalardan olmak üzere dört bin hadîs rivâyet etmiştir dedi.
608 syf.
·8 günde·Beğendi·9/10
Kitap İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin öğrencisi Muhammed Kerderi tarafından yazılmış ve 424 yıl sonra günümüz türkçesiyle yayınlanmış iki ciltten oluşmakta,ilk ciltte İmam'ın hocası,öğrencileri,halk ve dönemin halifeleri vs. tarafından İmam hakkında söylenenleri ve İmam'ın sorulan fetvalara pratik zekası ve eşsiz fıkıh bilgisiyle verdiği cevapları konu etmiş, ikinci ciltte ise İmamın yetiştirdiği öğrencilerin hayatları ele alınmış ve güzel bir eser ortaya çıkmış.
İmam-ı Azam'ın asıl mesleğinin kumaş tüccarı olduğunu öğrenince şaşırdım ve hocasını çok sevdiği için oğlunun adını da hocasının adı olan Hammad koyması güzel bir vefa örneği gerçekten.Birçok mesele ile ümmetin ışığı olmuş.Allah rahmet eylesin.
Bir kimse ilmi, dünya için öğrenirse ilim, o kimsenin kalbinde kuvvetle yer etmez ve hiç kimse o ilimden yararlanamaz, o ilmin hiç bere-keti de olmaz. Kim ilmi âhiret için öğrenirse o ilimde bereket olur, kalbde muhkem olur ve ondan herkes istifâde eder faydalanır
El-Şafiinin şöyle dediğini duydum,Malike şöyle soruldu:“Ebu Hanifeyi gördünmü?” O dedi, “Evet, öyle bir adam gördüm ki,eğer şu sütun altındandır diye ileri sürerse,bunu delilleriyle ispat eder"
“İmâm’ın arkasında namaz kıldım. Namazını bitirince mihraba oturdu. Bir kimse gelip: “Bu kadar süs olan bir mihrabda namaz kılmak câiz mi?” dedi. İmâm: “Bu mihrabda kırk beş yıldır namaz kılarım daha burada süs olduğunu hiç görmedim” dedi. Sonra süsü kaldırmala-rını emretti.” Yine rivâyet edilir ki: “Bir kimse “Mes-cidin tavanı ne güzelmiş!” dedi. İmâm: “Kırk yıldan daha fazla zamandır namaz kıldığım bu mescidin daha tavanını görmedim” dedi.
Hattâ bir gün onu borçlusunun kapısında güneş altında beklediğini gördüm. Kendilerine: “Güneş altında beklemenin sebebi nedir?” diye sordum. İmâm: “Bu evin sâhibine borç vermiştim. Ve duvarının gölgesinde oturmağa korkarım. Hiç bundan daha öte zühd ve verâ olur mu?”
Nadr ibn Muhammed şöyle rivâyet eder: Halîfe, İmâm’ın fetvâ vermesini yasaklamıştı. Oğlu Hammâd [v.738], İmâm yalnız iken bazı mes’eleleri kendisine sordu. İmâm cevâb vermedi. Hammâd: “Sen hiç kimsenin görmediği bir yerdesin, kimden korkar-sın?” diye sordu. İmâm: “Halîfe bana fetvâ veriyor mu-sun diye sorduğunda inkâr edip yalan söylemek gerek-tiği için korkuyorum” dedi.
Güneşi doğduran o Allah'a hamd olsun
Ya Rabb, bize güneşin hayrını ver ve güneş her neyin üzerine doğduysa onun da hayrını ver.
Bir gün bir kimse Hazret-i İmâm’a gelip: “Borçluyum. Alacaklının beş yüz akçesini benden almaması için aracı olur musun?” dedi. İmâm, alacaklıyı alacağı paranın tamâmından vazgeçirince borçlu: “Maksadım hepsinden temize çıkmak değildir ancak istenilen miktarın beş yüzünü temize çıkarmaktır” de-diğinde İmâm: “Borç, senin değildir, benimdir, o ödendi” dedi.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
İmam-ı A'zam Ebu Hanife radıyallahu anh'in Menkıbeleri
Alt başlık:
2 Cilt
Baskı tarihi:
Ocak 2010
Sayfa sayısı:
608
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786058956865
Kitabın türü:
Çeviri:
Mystafa S. Kaçalin, Muhammed b. Ömer
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Misvak Neşriyat
24 Yıl Sonra İlk Defa Günümüz Türkçesi’ne Tercüme Edilen bu eser, Hatîb el-Harezmî, İmâm-ı A‘zam seksen üç bin mes’ele ortaya koydu. Otuz bini ibâdetlerde, geri kalanı muâmelelerdeydi. Bu mes’eleler hâlledilmeseydi insanlar dalâlette kalırdı dedi.
Sadru’l-Eimme Hatîb-i Harezmî, Muhammed ibn Semâ‘a, Hazret-i İmâm-ı A‘zam’ın hazırladığı kitâblarda yetmiş bin hadîs zikrettiğini ve mes’elelerini kırk bin hadîsten seçtiği hadislere dayandırdığını söylemiştir. Hasan bin Ziyâd, İmâm, iki bini Hammâd’dan iki bini öbür hocalardan olmak üzere dört bin hadîs rivâyet etmiştir dedi.

Kitabı okuyanlar 2 okur

  • Bir insan
  • Okan

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%0
9
%100 (1)
8
%0
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0