İmam-ı Azam Savunması (Şehit Bir Önder İçin Apolocya)

·
Okunma
·
Beğeni
·
314
Gösterim
Adı:
İmam-ı Azam Savunması
Alt başlık:
Şehit Bir Önder İçin Apolocya
Baskı tarihi:
Temmuz 2010
Sayfa sayısı:
304
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789751030221
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
İnkılap Kitabevi
Elinizdeki eser, yaşadığımız toprakların kutsal bildiği ama gereğince tanımadığı bir ölümsüz önderin savunması olduğu gibi, gerçek Ehlisünnet’in yani ‘İmamı Âzam Ehlisünneti’nin de savunmasıdır.
Bu eser, sinema ve tiyatro dünyamızın öncülerini, hatta bütün sanatçılarımızı heyecan ve harekete sevk etmelidir. Etmiyorsa kubbemiz de biz de sağırız demektir. Gönlüm de aklım da kitabın yayını ardından sinema ve tiyatro üstatlarımızın işe el koyacaklarını, İmamı Âzam’ı kısa zamanda sahneye ve perdeye taşıyacaklarını umuyor ve bekliyor.
İmamı Âzam’ın, siyasal mücadeleler tarihi içindeki yeri fıkıh tarihindeki yerinden çok daha büyüktür. Çünkü bu yer, İmamı Âzam’ın kanıyla yazdığı eserin yükseldiği yerdir. Arabizmin ilahlaştırılmış imparatorluğu olan Emevî Halifeliği, İmamı Âzam’ı kan ve şiddet berzahlarının girdabında, kırbaçlar altında ‘fıkhî görüşleri’ yüzünden inletmemiştir. Ve Arapçı Abbasî Hilafeti, onu fıkıh veya kelamdaki görüşleri yüzünden şehit etmemiştir. İşkencelerin de idamın da esas sebebi İmamı Âzam’ın, sarıklı despotizme isyan eden siyasal kişiliğidir.
Günümüzün siyaset ve saltanat dinciliği, işte bu gerçek sebebe asla girmemekte, İmamı Âzam’ın siyasal kişiliğinden tek kelimeyle söz etmemektedir. Varsa yoksa ‘fıkıh mollası’ İmamı Âzam… Peki, başını bir ideal uğruna veren İmamı Âzam ne olacak?! Uğruna baş verilen o idealler ne olacak?! Bir tarihî şahsiyetin kanıyla yazdığı destan, onun mürekkeple yazdığı kitapların altında ve gölgesinde bırakılabilir mi? ‘Bırakılabilir’ diyenlere ‘namuslu adam’ gözüyle bakılabilir mi?
O halde, İmamı Âzam bahsi açıldığında ele alınması gereken ilk alan, bu ‘kanla yazılan alan’dır. Bu bilindiği içindir ki, İmamı Âzam’ı sömürenler onun siyasal mücadelesine, bu alandaki öncülüğüne, eşsizliğine hiç temas etmezler; onu fıkıh tarihinin kalıpları içine sıkıştırarak esas büyüklüğünü gözden kaçırırlar.
‘İmamı Âzam Savunması’, işte o esas büyüklüğü tüm yönleriyle ortaya çıkarmaktadır.
304 syf.
·Beğendi·10/10
Hanefilerin imamı sevgili Ebu hanife hz.nin bilinmeyen yönleri,düşünceleri,insanlığı,dürüstlüğü,mertliği,cesareti,islamiyete yaklaşımı,yaşadığı dönem,çektiği çile,hakettiği değerin verilmeyişi ve acı sonu.Okuyup tanımaktan çok mutluyum.Çok beğendim.
304 syf.
·12 günde·Puan vermedi
Mutlaka okunması gereken güzel bir kitap. Ezberiniz bozulabilir ya da tereddüt ettiğiniz meselelere açıklık getirebilir. Kim de ne etki yapar bilemem ama, etki yaratacağını kesinlikle söyleyebilirim.
304 syf.
·8/10
Eser çok güzel ve faydalı fakat "bir bilim adamı tezlerini ortaya koymalı, kimseye hakaret ve kaba söz söylememeli, olabildiğince tarafsız kalmalı" kuralını Sayın Öztürk bu eserinde bir hayli aşmış gibi görünüyor.
Fakat din adına yapılan zulüm ve haksızlıkları öğrenmek açısından okunması faydalı bir kitap.
İmamı Azam'a soruyorlar:
"Senin kafir olduğuna hükmedenler hakkında senin hükmün
nedir?"

Cevabı şu:

"Ben onların yalancı olduklarını söylemekle yetiniyorum.
Ama onları kafir ilan etmiyorum, onları sadece yalancılıkla
itham ediyorum. Çünkü onlar Allah'ı inkar etmiyorlar,
beni inkar ediyorlar. Bu, benimle onlar arasında bir iştir.
Beni inkar edeni, bana yalan isnatta bulananı kafirlikle itham
edemem. Beni inkarcılıkla suçlayarak yalana batan
bir adamı Allah'ı inkar edenler için kullanılacak bir tabirle
niteleyemem. Çünkü Cenabı Hak bizlere şu emri vermiştir:
'Bir zümreye şahsi düşmanığınız sizi, onlar hakkında
adalet dışı davranmaya itmesin."
Şehitler serdan Hz. Hamza ve Uhud şehidi arkadaşlarının
yattığı 'Uhut Şehitliği', Muaviye tarafından 'Medine'ye su
getireceğim' gerekçesiyle dümdüz edilmiştir. Su kanalı tam
Hz. Hamza'nın yattığı yerden geçirilmiştir.

İmamı Azam düşmanlığıyla öne çıkan ünlü hadisçi Buhari,
kitabında 'Muaviye'nin faziletlerine dair' bölüm açtığı halde,
Hamza'nın faziletlerine dair bir bölüm açmamıştır. O
büyük 'Şehitler Serdarı', hadis kaynaklarında sadece 'cenaze'
bahislerinde anılmaktadır.
"Hayatımda hiç kimseyi kötülükle anmadım. Bizi sevmeyenlere
gelince, onların her birinin bir sebebi var: Mekkeliler bizi sevmiyor, çünkü biz, Kur'an'da neshedilen ayetlerle ilgili rivayetlerine karşı çıkıyoruz. Medineliler bizi sevmiyor, çünkü biz yağmur suyu ve meyve sularıyla abdestin caiz olduğunu söylüyoruz ve onlara göre bu fetvamızla onların namazlarını ifsat ediyoruz. Şamlılar bizi sevmiyor, çünkü biz, 'Hz. Ali veya Muaviye'nin ordusundan birine katılmamız söz konusu edilse Ali'nin askerleri arasına katılırız' diyoruz. Hadisçiler bizi sevmiyor, çünkü biz Ehlibeyt'i seviyor, hilafetin Hz. Ali'nin hakkı olduğunu
savunuyoruz."

Ebu Hanife

(Kerderi, Menakıbu Ebu Hanife, 275)
"Özgürlük gücü, iki zıddın varlığını gerektirir. Özgürlük gücünün
yarattığı hiçbir fiil yoktur ki, kendi zıddını da yaratmamamış
olsun."

İmamı Azam
"Paranın erdemi değil, erdemin parayı getirdiğini söylüyordum.
Defalarca ölecek olsam bile ben başka bir şey yapmazdım."

Sokrat
İmamı Azam, bugün bir yandan onun mezhebine methiyeler
düzerken öte yandan onun zihniyet ve idealini hayata geçirmek isteyenleri 'zındık' ilan eden Emevi dincilik simsarlarının anlattıkları şahsiyet değildir. Bu simsarlar, İmamı Azam'ın, işlerine gelen yanlarını anlatmaktalar. İmamı Azam'ı ölümsüz kılan esas kısımlar, üstü örtülmüş veya gölgelenmiş halde bir kenara itiliyor.
"Emeviler devrinde, minberler üzerinde Hz. Ali'ye lanet
okumak bir sünnetmiş gibi zorunlu hale getirilmişti. Bu
din dışılığı Ebu Süfyan'ın oğlu Muaviye başlatmıştır.

Bu minberlerde lanet okuma sürüp gitti, nihayet Emevilerin
adil halifesi Ömer bin Abdülaziz bu adeti iptal etti."

Kitabın basım bilgileri

Adı:
İmam-ı Azam Savunması
Alt başlık:
Şehit Bir Önder İçin Apolocya
Baskı tarihi:
Temmuz 2010
Sayfa sayısı:
304
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789751030221
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
İnkılap Kitabevi
Elinizdeki eser, yaşadığımız toprakların kutsal bildiği ama gereğince tanımadığı bir ölümsüz önderin savunması olduğu gibi, gerçek Ehlisünnet’in yani ‘İmamı Âzam Ehlisünneti’nin de savunmasıdır.
Bu eser, sinema ve tiyatro dünyamızın öncülerini, hatta bütün sanatçılarımızı heyecan ve harekete sevk etmelidir. Etmiyorsa kubbemiz de biz de sağırız demektir. Gönlüm de aklım da kitabın yayını ardından sinema ve tiyatro üstatlarımızın işe el koyacaklarını, İmamı Âzam’ı kısa zamanda sahneye ve perdeye taşıyacaklarını umuyor ve bekliyor.
İmamı Âzam’ın, siyasal mücadeleler tarihi içindeki yeri fıkıh tarihindeki yerinden çok daha büyüktür. Çünkü bu yer, İmamı Âzam’ın kanıyla yazdığı eserin yükseldiği yerdir. Arabizmin ilahlaştırılmış imparatorluğu olan Emevî Halifeliği, İmamı Âzam’ı kan ve şiddet berzahlarının girdabında, kırbaçlar altında ‘fıkhî görüşleri’ yüzünden inletmemiştir. Ve Arapçı Abbasî Hilafeti, onu fıkıh veya kelamdaki görüşleri yüzünden şehit etmemiştir. İşkencelerin de idamın da esas sebebi İmamı Âzam’ın, sarıklı despotizme isyan eden siyasal kişiliğidir.
Günümüzün siyaset ve saltanat dinciliği, işte bu gerçek sebebe asla girmemekte, İmamı Âzam’ın siyasal kişiliğinden tek kelimeyle söz etmemektedir. Varsa yoksa ‘fıkıh mollası’ İmamı Âzam… Peki, başını bir ideal uğruna veren İmamı Âzam ne olacak?! Uğruna baş verilen o idealler ne olacak?! Bir tarihî şahsiyetin kanıyla yazdığı destan, onun mürekkeple yazdığı kitapların altında ve gölgesinde bırakılabilir mi? ‘Bırakılabilir’ diyenlere ‘namuslu adam’ gözüyle bakılabilir mi?
O halde, İmamı Âzam bahsi açıldığında ele alınması gereken ilk alan, bu ‘kanla yazılan alan’dır. Bu bilindiği içindir ki, İmamı Âzam’ı sömürenler onun siyasal mücadelesine, bu alandaki öncülüğüne, eşsizliğine hiç temas etmezler; onu fıkıh tarihinin kalıpları içine sıkıştırarak esas büyüklüğünü gözden kaçırırlar.
‘İmamı Âzam Savunması’, işte o esas büyüklüğü tüm yönleriyle ortaya çıkarmaktadır.

Kitabı okuyanlar 21 okur

  • Halil Akcan
  • Alper Gökçen
  • Burcu Arzuman
  • Yasemin J.
  • Kaan Sevindik
  • AOS
  • Özgür Yavuz
  • Moiz Efendi
  • Münzevi
  • Volkan Kartal

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%66.7 (4)
9
%0
8
%16.7 (1)
7
%16.7 (1)
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0