İmam-ı Rabbani (r.a.)

·
Okunma
·
Beğeni
·
57
Gösterim
Adı:
İmam-ı Rabbani (r.a.)
Baskı tarihi:
Ocak 2016
Sayfa sayısı:
184
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789944835817
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Erkam Yayınları
Unutmayalım ki bizler, bu fânî âlemden ebedî âleme intikâl eden Bahâüddîn Nakşibend, Abdülkâdir Geylânî, Mevlânâ, Yûnus Emre, Hüdâyî ve İmâm-ı Rabbânî gibi, irşadlarıyla cihâna yön veren Hak dostlarının, bugünkü evlâtları, talebeleri ve dostlarıyız.
Cenâb-ı Hak’tan niyâzımız odur ki; bizler de fânî hayatımızdan sonra kabrimizde kıyâmeti beklerken, yeryüzünde bizleri hayırla yâd ederek ruhlarımızı şâd edecek dostlarımız olsun.
Bizden sonra gelecek nesle, bugünden hoş bir sadâ bırakabilmek, ne güzel bir bahtiyarlıktır...
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
Nakşî meşâyıhından ve büyük Osmanlı ulemâsından Muhammed Hâdimî Hazretleri der ki:
“...Hâller sârîdir, sohbet ve ülfet edenlerin hâlleri birbirine geçer… İnsanların tabiatları birbirine benzemeye ve başkasını tâkip etmeye meyyâldir. Tabiat, sahibi farkına varmadan, başka bir tabiatın husûsiyetlerinden alıverir…”
| Ebû Saîd Muhammed Hâdimî, “ Risâletü’n-Nasâyıh ve’l-Vasâyâ’l-Mübâreke”
Osman Nuri Topbaş
Sayfa 113 - Erkam Yayınları
Mânevî sohbetlerde, söz ve bilginin beraberinde, gönüllerden gönüllere bir feyz ve rûhâniyet akışı da vâkî olmaktadır. Esâsen, sohbet meclislerinin en mühim faydası da budur. Yani sohbet halkasında bulunanların müsbet hissiyâtının birbirine sirâyet etmesidir.
Osman Nuri Topbaş
Sayfa 111 - Erkam Yayınları
Peygamber Efendimiz ve ashâbından sonra örnek alınacak zirve şahsiyetler, Hak dostu âlim ve ârif zâtlardır. Zira onlar, ilim, irfan ve örnek ahlâklarıyla birer “Peygamber Vârisi” mevkiindedirler.
Amr bin Abese -radıyallâhu anh- şöyle anlatır:
“–Ey Allâh’ın Rasûlü! Vakitler içinde Allâh’a yakınlık bakımından, diğerlerine göre daha fazîletli olan bir vakit var mıdır?” diye sordum.“
–Evet, Rabbin kula en yakın olduğu vakit, gecenin son kısmının ortasıdır. Eğer o saatte Allâh’ı zikredenlerden olmaya gücün yeterse ol! Çünkü (o saatte) namaz meşhûddur (melekler o esnâda hazır bulunurlar).” buyurdu.
(Nesâî, Mevâkîtü’s-Salât, 35)
Osman Nuri Topbaş
Sayfa 61 - Erkam Yayınları
Hakk’a kulluk; sadece namaz, oruç, zekât ve hac gibi belli zamanlarda îfâ edilip tamamlanan ibadetlerden ibâret değildir. Hakk’a kulluk, bu ibadetlerle birlikte, güzel ahlâk ve muâmelât gibi, mü’minin her ânını kuşatan, ömürlük bir hayat nizâmıdır.
Osman Nuri Topbaş
Sayfa 67 - Erkam Yayınları
“Ey îmân edenler! Allah’tan korkun ve sâdıklarla beraber olun!” buyurmaktadır.
Ubeydullah Ahrâr Hazretleri der ki:
“Bu âyet-i kerîmedeki «Beraber olun!» emri, dâimî bir sûrette beraberliği ifâde eder. Âyette «beraberlik» mutlak olarak zikredildiğinden, hem fiilî, hem de hükmî beraberliği ifâde eder. Fiilî beraberlik, sâdıkların meclisinde kalp huzûruyla fiilen bulunmaktan ibârettir. Hükmî beraberlik ise gıyâblarında da onların bizlere örnek hâllerini tahayyül etmek ve hikmetli nasihatlerini tefekkür etmekten ibârettir.”
Bir gün İbrahim bin Edhem Hazretleri’ne:
“–Yaptığımız duâlar niçin kabul olmuyor?” diye sorulur. Hazret şu cevâbı verir:
“–Şundan dolayı kabul olmaz:
–Cenâb-ı Hakk’ı bilirsiniz, buyruğunu tutmazsınız.
–Peygamber’i bilirsiniz, sünnetlerini yerine getirmezsiniz.
–Kur’ân okursunuz, amel etmezsiniz.
–Hak Teâlâ’nın nîmetlerini yersiniz, şükretmezsiniz.
–Cennet’i bilirsiniz, onu istemesini bilmezsiniz.
–Cehennem vardır dersiniz, ondan lâyıkıyla sakınmazsınız.
–Ölüm vardır dersiniz, hazırlanmazsınız.
–Ölülerinizi kendi elinizle kabre koyarsınız, ibret almazsınız.
Bu kadar fenâlıkla duânız nasıl müstecâb olsun?!”

| Attâr, Tezkiretü’l-Evliyâ, sf. 40
Osman Nuri Topbaş
Sayfa 118 - Erkam Yayınları

Kitabın basım bilgileri

Adı:
İmam-ı Rabbani (r.a.)
Baskı tarihi:
Ocak 2016
Sayfa sayısı:
184
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789944835817
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Erkam Yayınları
Unutmayalım ki bizler, bu fânî âlemden ebedî âleme intikâl eden Bahâüddîn Nakşibend, Abdülkâdir Geylânî, Mevlânâ, Yûnus Emre, Hüdâyî ve İmâm-ı Rabbânî gibi, irşadlarıyla cihâna yön veren Hak dostlarının, bugünkü evlâtları, talebeleri ve dostlarıyız.
Cenâb-ı Hak’tan niyâzımız odur ki; bizler de fânî hayatımızdan sonra kabrimizde kıyâmeti beklerken, yeryüzünde bizleri hayırla yâd ederek ruhlarımızı şâd edecek dostlarımız olsun.
Bizden sonra gelecek nesle, bugünden hoş bir sadâ bırakabilmek, ne güzel bir bahtiyarlıktır...

Kitabı okuyanlar 9 okur

  • Enîs Cân
  • Dolunay Demir
  • Üzeyra Çavuş
  • Mustafa Bayrak
  • Mahmi
  • Makbile
  • Oksiar
  • Yüksek mertebeli türev
  • Barbega

Kitap istatistikleri