İmam Zeynel Abidin Es-Seccad

·
Okunma
·
Beğeni
·
4
Gösterim
Adı:
İmam Zeynel Abidin Es-Seccad
Baskı tarihi:
1 Ocak 2011
Sayfa sayısı:
668
Format:
Karton kapak
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
İCMAL YAYINCILIK
Âlemlerin Rabbi olan Yüce Allah’a sonsuz hamd ü senalar olsun.
O’nun âlemlere rahmet olarak gönderdiği son peygamber Hz. Mu-hammed Mustafa’sına (s.a.v.), nurunu Ezel Bezmi’nde Muhammed Mustafa’dan (s.a.v.) alarak kendi devirlerindeki insanlığa hak yolu gös-teren bütün peygamberlere ve dünyanın ahir zamanı olarak anılan Saadet Asn’nın ilk gününden bu tarafa O’nun (s.a.v.) risalet nurunun velayet kan¬dilleri olarak mü’minleri ve insanlığı aydınlatan seçilmiş Ehl-i Beyt’ine, âl ü ashabına sayısız salat olsun.
Adlarını anmakla şeref bulduğumuz bu yüce zevatın yaşayıp gösterdiği hak istikamette risalet ve velayet nurlarıyla aydınlanarak yürüyen, ezel ve ebed çizgisinde onların yoluna ve izlerine baş koyan bütün mü’minlere selam olsun…
Alemlere rahmet Peygamber Efendimizin hayatına dair 2 ciltlik “Rah-meten Lil Âlemin Hz. Muhammed” adlı çalışmamızdan sonra; Yüce Allah’ın Kur’an-ı Kerim’inde müjdelediği, tertemiz kıldığını ilan ettiği ve kendilerini sevmeyi bütün mü’minlere farz kıldığı Ehl-i Beyt’in yüce imamlarının iman ve aşk timsali hayatlarını anlatan eserlerimize, eliniz-deki İmam Zeynelâbidin Es-Seccad’ı ilave etme imkanı lütfettiği için ne kadar hamd etsem azdır.
Şehitlerin Efendisi İmam Hüseyin’in (r.a.) evladı İmam Zeynelabidin es-Seccad, kendinden önceki büyükler gibi, hayatı iman, aşk ve çile ile yoğrulmuş bir Allah eridir.
Henüz çocuk yaşında iman çilesi başlamış; Kerbelâ’da mübarek baba-sının şehid edilişine şahit olmuştur.
İmam Zeynelâbidin, siyasi ihtiras ile gözü dönmüş Emevîlerin meza-liminin bütün hunharhğıyla, adeta İslam’ın soyunu kazımak üzere, Hz. Peygamber’in (s.a.v.) mübarek torunu Hz. Hüseyin’e ve pâk nesline çul-lanıp ortalığı kan gölüne çevirdikleri Kerbela mahşerinden Yüce Allah’ın kollayıp yeşerttiği filizdir… Kökü Muhammed Mustafa, gövdesi İmam Ali ve Hz. Fatıma, dalı Hz. Hüseyin olan Ìslam ağacının Kerbelâ çiçeğidir İmam Zeynelabidin es-Seccad.

İbadet, aşk, ilim, irfan, hikmet, çile, hüzün, cihad ve şehadet onun ha-yatında iç içedir.

Çocuk yaşına rağmen zalim Yezid’in karşısına bir iman ve şecaat abidesi olarak çıktı. Babası Hz. Hüseyin’in (r.a.) iman ve aşkının bir benze-rini ortaya koyarak, Yezid’e birçok kere meydan okudu. Hayatı, O’nun bu iman ve şecaatine, hüzün ve çileler eklenerek devam etti.

Hz. Peygamber’in seçilmiş torununun evladı olması bakımından İmam Zeynelabidin es-Seccad, yegâ-ne hak din olan İslam’ın ana direği ve yeryüzündeki sahibi olarak, daima Hakk’a sahip çıktı, Hakk’ı temsil etti, Hakk’ın ve Resulûllah’ın ölçülerini korumak hususunda babası ve dedeleri gibi can feda etti.

Aşk ve şecaatta ne kadar zirve bir hali var ise, çile, hüzün ve yakarışla¬rında o derece derunîlik hali vardır.

Çocuk yaşından itibaren Allah yolunda gayret ve cihad ile iç içe olanİmam Zeynelabidin es-Seccad hayatı, aynı zamanda dua, yakarış ve ağla-mak ile geçmiştir. Hayatının bir yüzü, Allah yolunda gayret ve cihad, diğer yüzü ise dua ve yakarıştır. O’nun, Yüce Allah’a olan niyaz ve yakarışları öylesine dokunaklıdır ki, taş gibi kalpleri dahi yumuşatır, gönülleri yeşertir, gözleri yaşartır.

İmam Zeynelabidin ’in aşk, çile ve iman dolu hayatı ve duaları, o derece canlı ve katıksız ki, eserimizi okuyan kardeşlerimiz, adeta onun gezdiği yerleri gezecek, onun iman ve cihadına ortak olma zevkini tadacak, onun niyazlarına “amin” diyecek, onunla gözlerinden gönüllerine yaşlarını akıtacaklardır.
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
Kitaba henüz alıntı eklenmedi.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
İmam Zeynel Abidin Es-Seccad
Baskı tarihi:
1 Ocak 2011
Sayfa sayısı:
668
Format:
Karton kapak
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
İCMAL YAYINCILIK
Âlemlerin Rabbi olan Yüce Allah’a sonsuz hamd ü senalar olsun.
O’nun âlemlere rahmet olarak gönderdiği son peygamber Hz. Mu-hammed Mustafa’sına (s.a.v.), nurunu Ezel Bezmi’nde Muhammed Mustafa’dan (s.a.v.) alarak kendi devirlerindeki insanlığa hak yolu gös-teren bütün peygamberlere ve dünyanın ahir zamanı olarak anılan Saadet Asn’nın ilk gününden bu tarafa O’nun (s.a.v.) risalet nurunun velayet kan¬dilleri olarak mü’minleri ve insanlığı aydınlatan seçilmiş Ehl-i Beyt’ine, âl ü ashabına sayısız salat olsun.
Adlarını anmakla şeref bulduğumuz bu yüce zevatın yaşayıp gösterdiği hak istikamette risalet ve velayet nurlarıyla aydınlanarak yürüyen, ezel ve ebed çizgisinde onların yoluna ve izlerine baş koyan bütün mü’minlere selam olsun…
Alemlere rahmet Peygamber Efendimizin hayatına dair 2 ciltlik “Rah-meten Lil Âlemin Hz. Muhammed” adlı çalışmamızdan sonra; Yüce Allah’ın Kur’an-ı Kerim’inde müjdelediği, tertemiz kıldığını ilan ettiği ve kendilerini sevmeyi bütün mü’minlere farz kıldığı Ehl-i Beyt’in yüce imamlarının iman ve aşk timsali hayatlarını anlatan eserlerimize, eliniz-deki İmam Zeynelâbidin Es-Seccad’ı ilave etme imkanı lütfettiği için ne kadar hamd etsem azdır.
Şehitlerin Efendisi İmam Hüseyin’in (r.a.) evladı İmam Zeynelabidin es-Seccad, kendinden önceki büyükler gibi, hayatı iman, aşk ve çile ile yoğrulmuş bir Allah eridir.
Henüz çocuk yaşında iman çilesi başlamış; Kerbelâ’da mübarek baba-sının şehid edilişine şahit olmuştur.
İmam Zeynelâbidin, siyasi ihtiras ile gözü dönmüş Emevîlerin meza-liminin bütün hunharhğıyla, adeta İslam’ın soyunu kazımak üzere, Hz. Peygamber’in (s.a.v.) mübarek torunu Hz. Hüseyin’e ve pâk nesline çul-lanıp ortalığı kan gölüne çevirdikleri Kerbela mahşerinden Yüce Allah’ın kollayıp yeşerttiği filizdir… Kökü Muhammed Mustafa, gövdesi İmam Ali ve Hz. Fatıma, dalı Hz. Hüseyin olan Ìslam ağacının Kerbelâ çiçeğidir İmam Zeynelabidin es-Seccad.

İbadet, aşk, ilim, irfan, hikmet, çile, hüzün, cihad ve şehadet onun ha-yatında iç içedir.

Çocuk yaşına rağmen zalim Yezid’in karşısına bir iman ve şecaat abidesi olarak çıktı. Babası Hz. Hüseyin’in (r.a.) iman ve aşkının bir benze-rini ortaya koyarak, Yezid’e birçok kere meydan okudu. Hayatı, O’nun bu iman ve şecaatine, hüzün ve çileler eklenerek devam etti.

Hz. Peygamber’in seçilmiş torununun evladı olması bakımından İmam Zeynelabidin es-Seccad, yegâ-ne hak din olan İslam’ın ana direği ve yeryüzündeki sahibi olarak, daima Hakk’a sahip çıktı, Hakk’ı temsil etti, Hakk’ın ve Resulûllah’ın ölçülerini korumak hususunda babası ve dedeleri gibi can feda etti.

Aşk ve şecaatta ne kadar zirve bir hali var ise, çile, hüzün ve yakarışla¬rında o derece derunîlik hali vardır.

Çocuk yaşından itibaren Allah yolunda gayret ve cihad ile iç içe olanİmam Zeynelabidin es-Seccad hayatı, aynı zamanda dua, yakarış ve ağla-mak ile geçmiştir. Hayatının bir yüzü, Allah yolunda gayret ve cihad, diğer yüzü ise dua ve yakarıştır. O’nun, Yüce Allah’a olan niyaz ve yakarışları öylesine dokunaklıdır ki, taş gibi kalpleri dahi yumuşatır, gönülleri yeşertir, gözleri yaşartır.

İmam Zeynelabidin ’in aşk, çile ve iman dolu hayatı ve duaları, o derece canlı ve katıksız ki, eserimizi okuyan kardeşlerimiz, adeta onun gezdiği yerleri gezecek, onun iman ve cihadına ortak olma zevkini tadacak, onun niyazlarına “amin” diyecek, onunla gözlerinden gönüllerine yaşlarını akıtacaklardır.

Kitap istatistikleri

  • 4 defa gösterildi.