İmparatorluk Çağının Osmanlı Sultanları 2: II. Selim'den Sultan İbrahim'e (1566 - 1648)

·
Okunma
·
Beğeni
·
54
Gösterim
Adı:
İmparatorluk Çağının Osmanlı Sultanları 2: II. Selim'den Sultan İbrahim'e
Alt başlık:
1566 - 1648
Baskı tarihi:
1 Ekim 2016
Sayfa sayısı:
397
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789753898935
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
İSAM İslam Araştırmaları Merkezi
Osmanlı tarihçiliğinde Kanuni Sultan Süleyman'ın saltanatının ardından genellikle bir duraklama dönemi yaşandığı yaygın bir kanaat haline gelmiştir. Bunun en büyük sebebi olarak otoritesi sarsılmış, güçsüz, artık sefere çıkmayan padişah tipleri gösterilir. Bununla beraber Osmanlı siyasi tarihinin gelişme çizgisine dikkat edildiğinde bunun belirli bir ölçüye göre değerlendirilemeyeceği, pek çok parametreyi göz önüne almak gerektiği, böyle bakıldığında duraklama döneminden söz edilmeyeceği ileri sürülür. Öte yandan saltanat sistemi açısından muktedir padişah söyleminin yerini bu dönemde artık hanedanın bizatihi kendisinin almaya başladığı farkedilir. Bu bağlamda Kanuni Sultan Süleyman'dan sonra tahta çıkan Osmanlı sultanlarının devletin işleyişindeki rollerini almak için onların şahsi dünyalarını ortaya koymak ve meydana gelen siyasi olaylar karşısındaki tavırlarını tespit etmek önemli görünmektedir. Bundan hareketle bu kitapta Kanuni'den sonra 1566-1648 yılları arasında tahta çıkan sekiz padişahın şahsi biyografi ve dönemlerine yer verilmiştir. Ele alınan biyografiler II. Selim, III. Murad, III. Mehmed, I. Ahmed, I. Mustafa, II. Osman, IV Murad ve Sultan İbrahim'e aittir.
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
1633 Eylülünde büyük İstanbul yangını IV. Murad'ın hayli canını sıktı, uğranılan kayıplar çok fazlaydı, yangının faturası ise kahvehanelere çıktı.
Devlet işleriyle yakından ilgilenmeye çalışan III. Murad, vezirazamların yetkilerini sınırlandırması bağlamında telhisleri bizzat okuyup üzerine ilgili mansıp için buyruldu yazmak suretiyle yeni bir tatbikatın başlamasına yol açmış olmalıdır. Nitekim Mesih Paşa'nın sadrazamlığı döneminde onun göreve getirilmesini istediği birine karşı çıkması üzerine telhise, "Sana lâzım olan biz nasbettiğimiz kimseleri kullanmaktır" diye yazmıştı. Dönemin tarihçilerinin eleştirdiği bu tip uygulamalara muhtemelen şehzadeliği zamanında alışmıştı.
Peçuylu ve Kâtib Çelebi gibi tarihçiler ise Mustafa'nın tutarsız hareketlerinden bahsedip onun yerli yersiz derya seyrine gittiği, yanındaki altınları balıklara yem diye attığı, ona buna para dağıttığı, vezirler arza girdiklerinde bazısının tülbendini çekip başını açtığı gibi garip hallerinden söz ederler.
Gelibolulu Mustafa Âlî'nin naklettiği bir rivayete göre, güya bir padişah ilk defa tahta oturduğunda ağzından çıkacak ilk sözler, dönemi bakımından belirleyici oluyordu. Murad o gece saraya girip tahta oturduğunda, zorlu yolculuğu sırasında sürekli istifrağ ettiği için midesi boşalmıştı ve tabii olarak ilk sözü "Karnım aç" olmuştu.
Gelibolulu Mustafa Âli'nin naklettiği bir rivayete göre, güyâ bir padişah ilk defa tahta oturduğunda ağzından çıkacak ilk sözler, dönemi bakımından belirleyici oluyordu. Bu bakımdan saray halkı heyecanla bunu bekliyordu. Murad (III. Murad) o gece saraya girip tahta oturduğunda, zorlu yolculuğu sırasında sürekli istifrağ ettiği için midesi boşalmıştı ve tabii olarak ilk sözü "Karnım aç" olmuştu. Onun ağzından dökülen ilk cümlelerin neler olacağını merakla bekleyen harem ağaları bu sözleri hayretle karşılayıp yeni başlayan dönemin kıtlığa işaret ettiği dedikodusunda bulunmuşlardı. Bu yıllarda ıklim değişikliklerinin yol açtığı kuraklık ve kıtlığın sebebi de bu olaya bağlanmıştı.
III. Murad döneminde Osmanlı siyasetinin ağırlık noktalarından en önemlisini Lehistan oluşturdu. Henri de Valois'in Fransa kralı olmasıyla boş kalan Leh tahtı için yapılacak seçime Avusturya ve Rusya'nın müdahalesi önlendi, Leh tahtına Erdel Voyvodası Istvan Bathory'nin geçmesi sağlandı. Onun ölümü üzerine İsveç kralının oğlu Szigismund'un kral olması yine Osmanlı onayı ile kabul edildi.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
İmparatorluk Çağının Osmanlı Sultanları 2: II. Selim'den Sultan İbrahim'e
Alt başlık:
1566 - 1648
Baskı tarihi:
1 Ekim 2016
Sayfa sayısı:
397
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789753898935
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
İSAM İslam Araştırmaları Merkezi
Osmanlı tarihçiliğinde Kanuni Sultan Süleyman'ın saltanatının ardından genellikle bir duraklama dönemi yaşandığı yaygın bir kanaat haline gelmiştir. Bunun en büyük sebebi olarak otoritesi sarsılmış, güçsüz, artık sefere çıkmayan padişah tipleri gösterilir. Bununla beraber Osmanlı siyasi tarihinin gelişme çizgisine dikkat edildiğinde bunun belirli bir ölçüye göre değerlendirilemeyeceği, pek çok parametreyi göz önüne almak gerektiği, böyle bakıldığında duraklama döneminden söz edilmeyeceği ileri sürülür. Öte yandan saltanat sistemi açısından muktedir padişah söyleminin yerini bu dönemde artık hanedanın bizatihi kendisinin almaya başladığı farkedilir. Bu bağlamda Kanuni Sultan Süleyman'dan sonra tahta çıkan Osmanlı sultanlarının devletin işleyişindeki rollerini almak için onların şahsi dünyalarını ortaya koymak ve meydana gelen siyasi olaylar karşısındaki tavırlarını tespit etmek önemli görünmektedir. Bundan hareketle bu kitapta Kanuni'den sonra 1566-1648 yılları arasında tahta çıkan sekiz padişahın şahsi biyografi ve dönemlerine yer verilmiştir. Ele alınan biyografiler II. Selim, III. Murad, III. Mehmed, I. Ahmed, I. Mustafa, II. Osman, IV Murad ve Sultan İbrahim'e aittir.

Kitabı okuyanlar 12 okur

  • Safiye Özcan
  • Eşref Kuşçubaşı
  • Hümeyra
  • Okuyan Bir Vizigot
  • Yiğit
  • Feodal Bey
  • Ahmet Emir Özdemir
  • Kutay Burak Yeşil
  • İrem Aytekin
  • Mücahit

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%60 (3)
9
%0
8
%40 (2)
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0