İnsan Erkek ve Kadın

·
Okunma
·
Beğeni
·
382
Gösterim
Adı:
İnsan Erkek ve Kadın
Baskı tarihi:
Eylül 2008
Sayfa sayısı:
336
Format:
Karton kapak
ISBN:
Yok
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
İBDA Yayınları
Ne olmalı, nasıl olmalıyız? Evvelâ kendisi bakımından mesele olan insanın, derunî-iç dünyasının ve genişliğine doğru şu alelâde hayat plânı için, şuurun bütün yön-seviye ve ihtiyaçlarına cevab verebilecek bir “insanî hakikat” anlayışı bulunmadan, günümüzün şu bildik kadın-erkek meselelerinin çözümüne dair söylenen herşey, kopuk ve güdük kalmaya devam edecektir. Mutlak Fikrin gerekliliği ve kurulamazlığı, şuur seviyesinin bunu idrak etmiş imân mevzuu önünde, İslâm’dan başkası yok… Bu eser, uyarıcılık ve meselelerin çözümünde bir vahid-i kıyas olmak niyetinde! SİTE:http://www.kitapyurdu.com
336 syf.
·Beğendi·10/10
Mütefekkir Salih Mirzabeyoğlu'nun İbda yayınlarından çıkan 53. fikir eseri. Kitap, 1 takdim, 7 levha ve 50 arabaşlıktan oluşuyor. 1. Levha: insan... 2. Levha: Erkek ve Kadın... 3. Levha: "Ben" ve Başkası... 4. Levha: Ruh-Nefs-Beden... 5. Levha: Tasavvuf ve Psikoloji... 6. Levha: Psikoloji'den… 7. ve son levha: Rüyâ başlıklarını almışlar.
Mütefekkir, kitabı kaleme alış niyet, saik, sebeb ve muradını takdimin de şu cümlelerle belirtmiş:
-" Ne olmalı, nasıl olmalıyız? Evvelâ kendi kendisi bakımından mesele olan insanın, derunî iç dünyasının ve genişliğine doğru şu alelâde hayat plânı için, şuurun bütün yön-seviye ve ihtiyaçlarına cevab verebilecek bir "insanî hakikat" anlayışı bulunmadan, günümüzün şu bildik kadın-erkek meselelerinin çözümüne dair söylenen herşey, kopuk ve güdük kalmaya devam edecektir. Mutlak Fikrin gerekliliği ve kurulamazlığı, şuur seviyesinin bunu idrak etmiş imân mevzuu önünde, İslâm'dan başkası yok... Bu eser, uyarıcılık ve meselelerin çözümünde bir vahid-i kıyas olmak niyetinde!..
Keyifli okumalar dileğiyle...
-Erwin Schrödinger: İlim, hepimizin her nasılsa bir parçasını oluşturduğu, âit olduğumuz o BÜYÜK BİRLİK-BİR sözkonusu olunca suskun kalır. Onun zamanımızdaki en popüler ismi TANRI'dır.
- George Wald: İlim gerçekliği anlama çabasıdır. Kelimenin en geniş anlamıyla ilim, yarı dinî bir faaliyettir. (Her türlü ilmi insan gayeli olmak üzere yerli yerine oturtmak için, ilmin kendi hakikatlerinin sıhhati bakımından da, "hangi din?" sualinin cevabı verilmesi gerekir.)
-Dawid Bohm, kuantum fizikçisi: Asıl bilmece, zaman başlamadan önce ne olup bittiğidir.
- "İmam_ı Rabbanî Hz.leri: Herkesin temenni ettiği bir şey vardır. Bu fakirin temennisi de, Allah'ın düşmanlarına ve Resulullah'ın düşmanlarına karşı sert ve şiddetli olunması, bu hâinlerin aşağılanması, İlâhlarının tahkir edilmesidir. Bu büyük nimetin şükrünü eda ettikten sonra, bütün gücünüz ile bu bedbaht ve hüsran ehli kimseleri tahkir etmeye, bâtıl İlâhlarını yıkmaya çalışmalı, imkan oldukça, fırsat buldukça gizli ve aşikâr olarak bunların cemaatlarını dağıtmaya gayret göstermelisiniz. Aciz put üreticilerine de bu aşağılamanın türlerini tattırmalısınız. Böylelikle onlar hakkında söylenen bir takım övgüler karşılığını bulmuş, bir nebze olsun telafi edilmiş olur. Ve bu, o yapılanlara kefalet olmuş sayılır. Bünyemin zayıflığı ve şiddetli soğuklar, oraya gelmeme engel oluyor. Yoksa bu işi teşvik etmek için oraya kadar hizmetinize gelirdim. Gelmişken de o putların yüzlerine tükürür ve bunu saadet servetinin sermayesi yapardım. Bundan daha mübalağalı nasıl ifâde edeyim...
Başı küçük aklı az
Olsa ona deme raz.
-Başı küçük olanın aklı az olur, ona sır söyleme.-
Başı büyük olanın
aklı çok olur anın.
-Başı büyük olanın aklı çok olur.-
- "Her ne kadar hümanizm gibi bir akımın, medeniyetlerin çözülme safhasında başgösteren salgın hâlindeki "insanın iyiliğine inanmayan, hor gören, herkesin yalnız kendi menfaatine çalıştığına inanan, ahlâkı hor gören, bile bile ahlâkı ve cinsî kuralları çiğneyenleri takip eden ve herşeyin nihaî ölçüsünün insanın kendisi, ahlâkî değerin biricik kriterinin insanın rahat ve mutluluğu olarak anlaşıldığı" bir yönüyle yorgunluğun, bir yönüyle yozlaşmanın belirtilerini taşıyan bir akım olması hasebiyle, tarihte benzerlerine rastlanabileceği ileri sürülecekse de, onu bu yönüyle değil, içinde bulunduğumuz dünyada yol açtığı şartlar bakımından değerlendirmek lâzımdır. Ve o sebeble bu olguyu, Batı tarihinin veya Orta Doğu tarihinin bünyesi içerisine değil, başlangıcından günümüze insanlık tarihi içerisine yerleştirerek değerlendirmek ve bu tarihi mütecanis bir tarih olarak görmemek gerekir.
-" Biricik taktik ve diyalektik olarak, Allah ve Resulü'ne hakikat dedikleri mevhumelerden değil, bizzat hakikati Allah ve Resulü'nün emirleri terazisinde tartanlardan olacaksın! Mantık üstü mantığın şu olacak: DOĞRUYU mu istiyorsun?.. Allah ve Resulü'nün BİLDİRDİĞİ! GÜZELİ mi istiyorsun?.. Allah ve Resulü'nün GÖSTERDİĞİ!.. İYİYİ mi istiyorsun? Allah ile Resulü'nün ÖĞRETTİĞİ!.."
-" Günah, Allah'a giden dosdoğru yolun engelleri ve saptırıcı kollarıdır. Onun içindir ki, günahı Allah'a ermenin mânileri bilmek ve onlarla mücadele nefse ne kadar ağır gelirse gelsin, mukavemetten en derin disiplin zevkini almak lâzımdır. Günah bu gözle görülecek olursa, mukavemeti nefse acı gelen bir şey olmaktan çıkar ve onları tek tek bilmek düşman ordusunu unsur unsur tanımak gibi zevkli bir anlayışa döner. Günahların "niçin, neden, nasıl, olmasa olmaz mıydı?" gibi nefs acısı belirten istifhamlara tahammülü yoktur.
Günahı nefsçe sevilen bir şeyden mahrumluk acısına tahammül cebhesiyle değil de, Allah'ın emirlerine uyma tadına bağlayabilene ve bu tadın üstüne tad tanımayana ne mutlu!"

Kitabın basım bilgileri

Adı:
İnsan Erkek ve Kadın
Baskı tarihi:
Eylül 2008
Sayfa sayısı:
336
Format:
Karton kapak
ISBN:
Yok
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
İBDA Yayınları
Ne olmalı, nasıl olmalıyız? Evvelâ kendisi bakımından mesele olan insanın, derunî-iç dünyasının ve genişliğine doğru şu alelâde hayat plânı için, şuurun bütün yön-seviye ve ihtiyaçlarına cevab verebilecek bir “insanî hakikat” anlayışı bulunmadan, günümüzün şu bildik kadın-erkek meselelerinin çözümüne dair söylenen herşey, kopuk ve güdük kalmaya devam edecektir. Mutlak Fikrin gerekliliği ve kurulamazlığı, şuur seviyesinin bunu idrak etmiş imân mevzuu önünde, İslâm’dan başkası yok… Bu eser, uyarıcılık ve meselelerin çözümünde bir vahid-i kıyas olmak niyetinde! SİTE:http://www.kitapyurdu.com

Kitabı okuyanlar 6 okur

  • Münir Özkeleş
  • Küheylan
  • M҉îz҉g҉în҉e҉_İs҉l҉âm҉
  • vaqqas vakur
  • Yusuf Ali Erol
  • Zarifyazar

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%75 (3)
9
%25 (1)
8
%0
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0