İnsan Ve Şeytan

9,0/10  (10 Oy) · 
18 okunma  · 
7 beğeni  · 
781 gösterim
Osmanlı İmparatorluğu´nun son devrinde geçen ve ibretli bir âile fâciasını anlatan bu romanda iyi ile kötünün, madde ile mânânın çatışması son derece çarpıcı ve güzel bir ifâde ile verilmektedir. ...
 • Baskı Tarihi:
  2005
 • Sayfa Sayısı:
  256
 • ISBN:
  9789757663683
 • Yayınevi:
  Kubbealtı Neşriyatı
 • Kitabın Türü:
Muhammed Işık 
21 Tem 2015 · Kitabı okudu · 10/10 puan

Cumhuriyet dönemi yazarlarından olan Samiha Ayverdi kitaplarını ve özellikle romanlarını kütüphaneme eklemek istiyorum. Beni bu kadar etkilemesinin sebebi yazarın etkili dili ve uslubudur. Böylesine değerli yazarlarımız çoğu zaman gözden kaçıyor, gereken değer verilemiyor. İnsan ve Şeytan kitabı insanın ruh hallerini çok iyi tahlil ediyor. Okumamış olanlara tavsiye ediyorum.

Kitaptan 37 Alıntı

Şeyma Öztürk 
22 Eki 2017 · Kitabı okudu · 10/10 puan

"Her göz, kadını kendine nispeti cihetiyle bir çeşit görür. Seven adam için o, olduğu gibi değil, tahayyül ettiği gibidir. Ana baba gözü, ona karşı hemen hemen kördür. Cemiyet dalkavuktur. İlim adamı ise onu hiç göremez. Kadın, hislerimiz üzerinde yaptığı tesir ve mevkie göre mâhiyet değiştirir. Belki dediğiniz gibi saçmadır da!"

İnsan Ve Şeytan, Samiha Ayverdi (Sayfa 38 - Kubbealtı Neşriyât, 8.baskı)İnsan Ve Şeytan, Samiha Ayverdi (Sayfa 38 - Kubbealtı Neşriyât, 8.baskı)
Şeyma Öztürk 
24 Eki 2017 · Kitabı okudu · 10/10 puan

"Boşluk, biraz da yokluk gibi bir şey. Görmek istediğimiz nokta ile aramıza yığılan varlık perdelerinin yırtılması da bir nevi boşalma, genişleme ve hürriyete kavuşma değil mi? Kibirlerimiz, riyâlarımız, nahvet ve gururlarımızın eksilmesi, işte hürriyete doğru atılan adımlar. Hattâ sırasında iyiliklerimiz, fazilet ve şerâfetimiz bile aynı tehlikeli kesâfeti mûcip olabiliyor, o noktaya ulaşmak için bunlardan da geçmek gerek."

İnsan Ve Şeytan, Samiha Ayverdi (Sayfa 103 - Kubbealtı Neşriyât, 8.baskı)İnsan Ve Şeytan, Samiha Ayverdi (Sayfa 103 - Kubbealtı Neşriyât, 8.baskı)
Şeyma Öztürk 
22 Eki 2017 · Kitabı okudu · 10/10 puan

"Çocuklar ve karılar, erkeğe kayıtsız ve şartsız itâattan başka ne yapabilirlerdi?"

İnsan Ve Şeytan, Samiha Ayverdi (Sayfa 45 - Kubbealtı Neşriyât, 8.baskı)İnsan Ve Şeytan, Samiha Ayverdi (Sayfa 45 - Kubbealtı Neşriyât, 8.baskı)
Şeyma Öztürk 
25 Eki 2017 · Kitabı okudu · 10/10 puan

"Biz insanlar, içimize, bir eşyâ sandığına gösterilen bu ihtimâmı bile çok görüyor, bütün hayat devâmınca onun kapağını bir kere bile açıp tasfiyeye, temizliğe tâbi tutmuyoruz. Şâyet günün birinde meş'um bir el, onu kurcalamaya kalkacak olursa, mukaddes hâtıralarımızın, kıymetli eşyâlarımızın, yabancı ve zararlı haşarat tarafından didik didik, parça parça edilmiş olduğunu görüyoruz."

İnsan Ve Şeytan, Samiha Ayverdi (Sayfa 214 - Kubbealtı Neşriyât, 8.baskı)İnsan Ve Şeytan, Samiha Ayverdi (Sayfa 214 - Kubbealtı Neşriyât, 8.baskı)
Şeyma Öztürk 
25 Eki 2017 · Kitabı okudu · 10/10 puan

"Allah'ın kudreti karşısında, insan oğlu, iğne önünde gergef gibi âcizdir; ezel nakkaşı âlem kârgâhında, bâhusus insan vücûdunda kâh Âdem, kâh Şeytan nakşını eyler."

İnsan Ve Şeytan, Samiha Ayverdi (Sayfa 200 - Kubbealtı Neşriyât, 8.baskı)İnsan Ve Şeytan, Samiha Ayverdi (Sayfa 200 - Kubbealtı Neşriyât, 8.baskı)
Şeyma Öztürk 
24 Eki 2017 · Kitabı okudu · 10/10 puan

"İnsanlık, iyilik yapmaktan ibâret değildir, zira bâzı kimsede bu iyilik yapmak hâli, bir îtiyat, bir mizaç icâbıdır. İyilik yapar, fakat kendisinde kötülüklerden yıkanmış bir kalp yoktur. İçi tımar olmamış kimsenin yaptığı iyilik, nihâyet herhangi bir sebeple ona kurduğu âbideyi kendi eliyle yıktırabilir. Şu halde iyi denebilen kimseler nefislerinin yalancı balonu bir iğne temâsıyle sönüp yok olmayan temkin sâhipleridir "

İnsan Ve Şeytan, Samiha Ayverdi (Sayfa 112 - Kubbealtı Neşriyât, 8.baskı)İnsan Ve Şeytan, Samiha Ayverdi (Sayfa 112 - Kubbealtı Neşriyât, 8.baskı)
Şeyma Öztürk 
24 Eki 2017 · Kitabı okudu · 10/10 puan

"Ağır hastalıklar, hayatla ölüm arasında bir menzildir; bu menzile ayak basmış olan kimse, çok defa, mevcut olan fakat göze görünmeyen esrarlı kuvvetin bir sözcüsüdür. Onun hesâbına konuşur, pazarlığı yalnız onunladır. Bu dünya; sağa sola bakmadan geçilecek bir köprüdür. Halbuki biz insanlar, iki sâhili birbirine bağlayan bu vîran geçidi bir ikâmet yeri zannederek yerleşmeye uğraşıyoruz; lâkin en beklemediğimiz zamanda bir dalga gelip bizi alıp götürüyor."

İnsan Ve Şeytan, Samiha Ayverdi (Sayfa 90 - Kubbealtı Neşriyât, 8.baskı)İnsan Ve Şeytan, Samiha Ayverdi (Sayfa 90 - Kubbealtı Neşriyât, 8.baskı)
Şeyma Öztürk 
25 Eki 2017 · Kitabı okudu · 10/10 puan

"İsmet'in, Mevlânâ'dan naklettiği söz meğer ne doğru imiş: 'Aslı kötü olan kişiden kötülükten başka bir şey görmedim, sen görebilirsen git benden ona selâm söyle!"

İnsan Ve Şeytan, Samiha Ayverdi (Sayfa 185 - Kubbealtı Neşriyât, 8.baskı)İnsan Ve Şeytan, Samiha Ayverdi (Sayfa 185 - Kubbealtı Neşriyât, 8.baskı)
Şeyma Öztürk 
22 Eki 2017 · Kitabı okudu · 10/10 puan

"Sen dümensiz, küreksiz bir kayık gibi başı boş yelken açmış gidiyorsun. Halbuki hayat yolu, bir yarış ihtirâsıyla koşularak geçilmez. Menzilin neresi? Dur biraz, dinlen, pusulanı aç bak, gittiğin yeri gör! Herkes bir teknenin sâhibidir ve hayat seferi esnâsında onu idâreden mesuldür. Sana, dur biraz etrâfını araştır ve teknene, görülmesi, bilnmesi îcap eden kıymetleri bul ve yerleştir! diyorum."

İnsan Ve Şeytan, Samiha Ayverdi (Sayfa 21 - Kubbealtı Neşriyât, 8.baskı)İnsan Ve Şeytan, Samiha Ayverdi (Sayfa 21 - Kubbealtı Neşriyât, 8.baskı)
Şeyma Öztürk 
24 Eki 2017 · Kitabı okudu · 10/10 puan

"Güzelliğin bir rüzgârı vardır ki, bâzan kaşa göze isâbet eder; aklıselîmin de bir gölgesi vardır ki bâzan insanın üstünde tatlı bir iz bırakarak geçip gider."

İnsan Ve Şeytan, Samiha Ayverdi (Sayfa 101 - Kubbealtı Neşriyât, 8.baskı)İnsan Ve Şeytan, Samiha Ayverdi (Sayfa 101 - Kubbealtı Neşriyât, 8.baskı)
4 /