İnsanı Kamil

8,0/10  (3 Oy) · 
6 okunma  · 
5 beğeni  · 
667 gösterim
İnsanı Kamil Şehid Üstad Mutahhari’nin devrim öncesi seçkin bir kitleye sunduğu 13 oturumluk derslerin daha sonra Mutahhari’nin eserlerini yayınlama komitesi tarafından kitaplaştırılmış halidir. İmam Humeyni’nin “ömrümün ürünü” diye tarif ettiği İslam dünyasının yetiştirmiş olduğu aydın, filozof ve ulemadan olan Şehid Mutahhari bu kitabında insan-ı kâmili ve insan-ı kâmil olabilmek için takip edilmesi gereken rol modelleri istifademize sunmaktadır. 13 oturumluk dersleri boyunca insan-ı kâmilin nasıl olamayacağının da altını çizen Üstad bu konuda söz söylemiş felsefi okulların görüşlerini zikrederek İslam’ın insan-ı kâmilini anlamamızı sağlamıştır.
Mutahhari’nin kitaplarını yayınlama komitesi kitabı yayına hazırlarken kitabı şöyle bir takdimle sunmuştur;
Bu kitap, şehid mütefekkir, Üstad Murtaza Mutahhari’nin 1974 yılının mübarek Ramazan ayında gerçekleştirdiği on üç oturumluk konuşmalarından oluşmaktadır. Bunların ilk altı oturumu, Tahran’daki Cavit Mescid’inde, diğerleri de dinleyicilerin büyük çoğunluğunun üniversite öğrencilerinin olduğu başka bir yerde banda kaydedilmiştir.
Üstadın bu konuyu seçmesi tesadüfî değildir. O günlerde bizim İslam toplumumuzda İslam’ın, toplumsal düsturlarına doğru aşırı bir yöneliş vardı ve İslam’ın manevi boyutu önemsiz gösteriliyordu. Geçmişte de aynı şekilde İslam’ın ibadi, manevi boyutuna yöneliş fazla olmuş ve bu mukaddes dinin toplumsal boyutu unutulmuştu. İşte Üstad Murtaza Mutahhari, İslam’ın toplumsal bir din olduğunu, İslam insanının kaç boyutlu bir insan olduğunu göstermek; İslam’ın insanının, bu ilahi mektebin emirlerini ahenkli bir şekilde yerine getirdiğini belirtmek ve müslüman gençleri, tek boyutlu bir bakıştan korumak için bu konuyu ortaya atmıştır. Pek tabii ki “İnsan-ı Kâmil” konusunda diğer mekteplerin görüşlerini de incelemiştir.
Bu konuşmaların ilk celselerinin kapsamının Hz. Ali’nin şehadet dönemini kapsaması münasebetiyle, konuşma sonlarında konuyla ilgisiz olmayan birer “Zikr-i Musibet” de yer almaktadır.

Kitaptan 11 Alıntı

Kilozoff 
 30 Oca 21:30 · Kitabı okudu · Beğendi · Puan vermedi

Insan, söylediğimiz gibi kendi varlığından ayrılabilen tek mahluktur. Taşın özelliklerini taşımayan bir taş bulamayız veya köpeğin vasıflarına sahip olmayan bir köpek yoktur ya da her aslan, bu dünyada bir aslanın bütün özelliklerine sahiptir. Fakat sadece insan kendi özelliklerine sahip değildir. Insanın insan özelliklerine sahip olabilmesi için çalışıp onları elde etmesi lazımdır.

İnsanı Kamil, Murtaza Mutahhari (Sayfa 153 - undefined)İnsanı Kamil, Murtaza Mutahhari (Sayfa 153 - undefined)
Sümeyye K. 
07 Mar 2016 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Biz neye itibar edersek bizim mahiyetimiz onun aynısı olur.Eğer biz paraya tapınırsak bizim mahiyetimiz paradan başka bir şey değildir.

İnsanı Kamil, Murtaza Mutahhari (Sayfa 32)İnsanı Kamil, Murtaza Mutahhari (Sayfa 32)

Hakikat (ibadet için) gece kalkmak hem daha dokunaklı, tesirli hem de okuma cihetiyle daha sağlam (bilgi ve huzur) vericidir.
Müzzemmil_6

İnsanı Kamil, Murtaza Mutahhari (Sayfa 53)İnsanı Kamil, Murtaza Mutahhari (Sayfa 53)
Sümeyye K. 
10 Mar 2016 · Kitabı okudu · Puan vermedi

İnsan ruhu daima med-cezir halindedir. Bir o yana bir bu yana çekilir durur.

İnsanı Kamil, Murtaza Mutahhari (Sayfa 44)İnsanı Kamil, Murtaza Mutahhari (Sayfa 44)
Ömer Faruk Feyat 
01 Şub 20:00 · Kitabı okudu · Beğendi · Puan vermedi

Dert
"Kimin derdi çoksa o daha çok uyanık ve bilgilidir. Dertsizlik duygusuzluk demektir. Anlamazlık demektir. Dert hissi, bilgililik demektir. Şayet insan rahat olsun, derdi olmasın, ağrı-sızı duymasın deniyorsa orada cehalet vardır. Hissiz ve dertsiz olmak için ancak aptal ve baygın olmak gerekir. Uyanıklığın verdiği rahatsızlığa karşın rahat, duygusuz ve habersiz yaşamak nasıl tercih edilir?"
-Murtaza Mutahhari

İnsanı Kamil, Murtaza Mutahhariİnsanı Kamil, Murtaza Mutahhari
Sümeyye K. 
11 Mar 2016 · Kitabı okudu · Puan vermedi

İnsanın sahip olduğu dertleri onun övülmüş özelliklerindendir,hatta sahip olduğu dertlerden dolayı insan,meleklerden de üstün hale gelebilir. Çünkü meleklerin derdi yoktur ama insanların derdi vardır.

İnsanı Kamil, Murtaza Mutahhari (Sayfa 68)İnsanı Kamil, Murtaza Mutahhari (Sayfa 68)

önderlik ile ilgili güzel bir tespit
Tarih boyunca insanları ve toplumları kurtarabilmeyi başaranlar, öncelikle kendilerini kurtarabilmiş olanlardır ! …
Hatalar ve yanılgılar içinde yüzen bir insanın topluma hiçbir şey veremeyeceği, henüz
kendisini ıslah etmemiş olanın hiç kimseyi ıslah edemeyeceği aşikardır.

İnsanı Kamil, Murtaza Mutahhari (Sayfa 117)İnsanı Kamil, Murtaza Mutahhari (Sayfa 117)
Sümeyye K. 
10 Mar 2016 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Mübarek ramazan ayının programı,nefsin temizleme, kusurların ıslahı,eksikliklerin tamamlanma programıdır. Akla imana ve iradeye tasallut eden nefsani şehvetlere galip gelme programıdır.

İnsanı Kamil, Murtaza Mutahhari (Sayfa 33)İnsanı Kamil, Murtaza Mutahhari (Sayfa 33)
Sümeyye K. 
26 Mar 2016 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Bütün işleri evdekilere yükledikten sonra gururla biz misafirperveriz diyoruz. Başka birine zulmetmeye eşit olan bir davranışa misafirperverlik denilmez.

İnsanı Kamil, Murtaza Mutahhariİnsanı Kamil, Murtaza Mutahhari
Sümeyye K. 
26 Mar 2016 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Ey insan, sen bu dünyaya gelmişsin, amacın bu dünyada ki gözlerinle öteki dünyayı görmek olmalıdır.

İnsanı Kamil, Murtaza Mutahhariİnsanı Kamil, Murtaza Mutahhari
2 /