İnsanı Kamil

8,0/10  (2 Oy) · 
4 okunma  · 
0 beğeni  · 
536 gösterim
İnsanı Kamil Şehid Üstad Mutahhari’nin devrim öncesi seçkin bir kitleye sunduğu 13 oturumluk derslerin daha sonra Mutahhari’nin eserlerini yayınlama komitesi tarafından kitaplaştırılmış halidir. İmam Humeyni’nin “ömrümün ürünü” diye tarif ettiği İslam dünyasının yetiştirmiş olduğu aydın, filozof ve ulemadan olan Şehid Mutahhari bu kitabında insan-ı kâmili ve insan-ı kâmil olabilmek için takip edilmesi gereken rol modelleri istifademize sunmaktadır. 13 oturumluk dersleri boyunca insan-ı kâmilin nasıl olamayacağının da altını çizen Üstad bu konuda söz söylemiş felsefi okulların görüşlerini zikrederek İslam’ın insan-ı kâmilini anlamamızı sağlamıştır.
Mutahhari’nin kitaplarını yayınlama komitesi kitabı yayına hazırlarken kitabı şöyle bir takdimle sunmuştur;
Bu kitap, şehid mütefekkir, Üstad Murtaza Mutahhari’nin 1974 yılının mübarek Ramazan ayında gerçekleştirdiği on üç oturumluk konuşmalarından oluşmaktadır. Bunların ilk altı oturumu, Tahran’daki Cavit Mescid’inde, diğerleri de dinleyicilerin büyük çoğunluğunun üniversite öğrencilerinin olduğu başka bir yerde banda kaydedilmiştir.
Üstadın bu konuyu seçmesi tesadüfî değildir. O günlerde bizim İslam toplumumuzda İslam’ın, toplumsal düsturlarına doğru aşırı bir yöneliş vardı ve İslam’ın manevi boyutu önemsiz gösteriliyordu. Geçmişte de aynı şekilde İslam’ın ibadi, manevi boyutuna yöneliş fazla olmuş ve bu mukaddes dinin toplumsal boyutu unutulmuştu. İşte Üstad Murtaza Mutahhari, İslam’ın toplumsal bir din olduğunu, İslam insanının kaç boyutlu bir insan olduğunu göstermek; İslam’ın insanının, bu ilahi mektebin emirlerini ahenkli bir şekilde yerine getirdiğini belirtmek ve müslüman gençleri, tek boyutlu bir bakıştan korumak için bu konuyu ortaya atmıştır. Pek tabii ki “İnsan-ı Kâmil” konusunda diğer mekteplerin görüşlerini de incelemiştir.
Bu konuşmaların ilk celselerinin kapsamının Hz. Ali’nin şehadet dönemini kapsaması münasebetiyle, konuşma sonlarında konuyla ilgisiz olmayan birer “Zikr-i Musibet” de yer almaktadır.