İnsanın Dört Zindanı Cep Boy

9,1/10  (55 Oy) · 
217 okunma  · 
56 beğeni  · 
3.229 gösterim
Bu dört zindan hangisidir? Belirleyicilik/zorlayıcılık ne demektir? Bende var olan, ama benim tarafımdan seçilmiş olmayan her durum, her irade, her istek ve her eğilim, bir belirleyiciliğin/cebrin ürünüdür. Belirlenmişlikle yapılan özgürlük savaşı, insanın tabiatta kendisi olmak için, maddi bir olgudan Tanrı'ya doğru gitmek için verdiği savaştır. Benim seçici özgür irademi kendi içinde baskı altında tutan, sınırlayan ve kayıt altına alan ve benim yerime seçim yapan bu dört illet zindan, şunlardan oluşmaktadır:
1. Tabiatın belirleyiciliği,
2. Tarihin belirleyiciliği,
3. Toplumun belirleyiciliği,
4. Kendi belirleyiciliği.
(Tanıtım Bülteninden)
 • Baskı Tarihi:
  Kasım 2013
 • Sayfa Sayısı:
  77
 • ISBN:
  9786055482596
 • Orijinal Adı:
  Çehar Zindan-ı İnsan: Die Vier Gefanengnisse
 • Çeviri:
  Prof. Dr. Hüseyin Hatemi
 • Yayınevi:
  Fecr Yayınları
 • Kitabın Türü:
Seyid Ahmet GÜLTEKİN 
17 Şub 15:45 · Kitabı okudu · Beğendi · 9/10 puan

İnsanın Dört Zindanı kitabı, Ali Şeraiti’ nin 1970 yılında Abadan’da Petrol Fakültesi öğrencilerine yapmış olduğu konferanstan oluşmaktadır.
Kitap özünde insan nedir? e cevap arar iken, insan ve beşer arasındaki kavramları da ayrıntısıyla açıklamaktadır. Günümüz modern çağında insanın beşer seviyesinden insan seviyesine geçişte çektiği anlam sıkıntısını üç meşhur düşünce ile dile getirir. Bunlar, “Düşünüyorum o halde varım” (Descartes), “Hissediyorum o halde varım” (A. Gide), “Başkaldırıyorum o halde varım” (A. Camus) tur. Ancak yazara göre insan olabilme geçiş evresinin “Başkaldırıyorum o halde varım” (A. Camus) düşüncesi ile gerçekleşebileceği vurgulanmaktadır. Bu konudaki Hz. Âdem örneği oldukça çarpıcıdır. Bu aşamadan sonraki bölümde de, insanı kuşatan dört zindan açıklanmaktadır.
Bu zindanlar
1-Doğa (Biyolojizm) Zindanı.
2-Tarih (Historizm) Zindanı.
3-Toplum (Sosyolojizm) Zindanı,
4-Benlik (‘’Kendim’’ dir ) Zindanı.
İlk üç zindanı günümüz insanının bilim ve felsefe ile geçmekte zorlanmadığı anlatılmakla birlikte, en zor zindanın ise zindan ile tutsağın birleştiği ‘’Kendim’’ dir zindanından kurtuluşun reçetesini kıymetli eserinde sunmaktadır. ‘’Kendim’’ dir zindanından kurtulmak arzusunda olan kitap dostlarına şiddetle tavsiyemdir, iyi okumalar…

Melek 
25 Tem 15:30 · Kitabı okudu · 9 günde · Beğendi · Puan vermedi

Şeriati'nin üniversite öğrencilerine verdiği bir konferanstaki konuşmasından derlenmiş, kısa fakat muhtevası epeyce geniş bir kitaptır.

Kitap özünde insanın ne olduğunu, beşer ve insan arasındaki farkı, her şeyden evvel insan olmanın ve insanlaşma sorununun çözülmesinin gereksinimini konu eder.

'Beşer'in 'insan' olmaya doğru gittiği yolda, etkisi altında bulunduğu ve hatta tutsağı olduğu, kendisinin 'dört zindan' olarak nitelendirdiği:
1. Naturalizm
2. Historizm
3. Sosyolojizm
4. Benlik zindanı
Bu zorlayıcı etkenlerden kurtulmanın yollarını felsefik bir yorumla okuyucuyla paylaşıyor.

Spoi:
İlk üç zorlayıcı güçten bilim ve felsefe yoluyla kurtulmanın mümkün olduğunu söylerken, dördüncü zindanın yani 'benlik zindanı'nın, zindanların en kötüsü olduğunu, insanın bunda en aciz durumda olduğunu ifade eder. Çağdaş insanın ilk üç etkenden kurtulup, bu zorba gücün tutsağı olmaya devam etmesi halinde, gerçek anlamdaki özgürlüğünü ıskalamış olduğunu da yine göz önüne serer.

Peki bu zorba güçten, bu 'benlik zindanı'ndan kurtulmak nasıl olur? Evvela kendi derinliğinde, kendi 'ben'inde bir başkaldırmayla, içten kendine karşı bir devrim kopuşuyla; aşık olduğu yüce bir ülkü uğruna, kendi çıkarlarından ve yararlarından feragati etmesiyle, yahut hiçbir şey, hiçbir karşılık beklemeden yüce ahlakın özüne uygun davranışlar sergilemesiyle, bunun da aşk ile mümkün olacağını savunur...

Ali Şeriati'nin konferansından derlenmiş ve küçük hacimli olmasına rağmen, bakış açınızda çok şeyi değiştirecek dolu dolu bir kitaptır. İnsan ile beşer arasındaki farkı vurgular, ve beşerlikten insanlığa tekamül ederken özgürleşmek gerektiğini söyler. Bu yolda 4 zindan tanımlar. Bunlar: tabiat, toplum, tarih ve insanın kendi zindanıdır. Bunları tek tek değerlendirmiş ve kurtulma yollarını sunmuştur Ali Şeriati. Yazarın kendisiyle tanışmak için güzel bir kitaptır ;) Ali Şeriati'yi çok seveceğinizi düşünüyorum.

Rezzan 
03 Kas 2016 · Kitabı okudu · 3 günde · 8/10 puan

Ali Şeriati'nin 1970 Abadan-İran, Petrol Üniversitesi'ndeki konferansı.
Beşer ve İnsan tanımını son derece çarpıcı buldum. Daha önce başka Düşünürler tarafından da bu şekilde tanımlanmış mıydı bilmiyorum ama ben ilk kez karşılaştım ve büyülendim.
Tanımdan ne anladığımı ''Beşer şaşar fakat insan (olmak) şaşmamaya doğru yapılan bir yolculuktur. Üstün vasıfları içselleştirme maratonudur.'' şeklinde ifade edebilirim. Kısaca ''Beşer doğulur, İnsan olunur.'' da diyebilirim.
Güzel Sanatlara baktığı noktadan bakıldığında, Sanatı ve Sanatçıyı artık yepyeni bir pencereden görebiliyoruz.
Ayrıca Sosyolojizm, Materyalizm, Naturalizm ve Historizm akımlarının insan üzerindeki etkilerinin irdelendiği bölümleri de ilgi ile okudum.
Ali Şeriati'yi okumaya devam etmek ve bu düşünceyi anlamak istiyorum.

Vedat Geçit 
03 Tem 2014 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Bireyi prangalara bağlayan dört zindandan (naturalizm, sosyolojizm, historizm ve "kendim") kurtuluş yollarını irdeleyen, bireyi düşünmeye, "insan olmaya" yönlendiren ve bunları anlaşılır bir dille anlatan Ali Şeriati'nin, bir konferansından kitaba aktarılmış okunması gerekli bir kitaptır.

Ayrıca Bilim-Din ilişkisi, bütünlüğü, sonuç kısmında açıklığa kavuşturulmuştur.

Ayşee 
03 Nis 23:15 · 10/10 puan

"Beşer" ile "İnsan"ın farkı.." BEŞERİN AMACI İNSAN OLMAKTIR." diyor Ali Şeriati. İnsanın dört zindanınından en zor oranının insanın kendisi olduğunu söylüyor. Ve bu zindandan kurtuluşun tek yolu aşktır. Bu aşk da kendini diğer insanlar için feda etmektir, hiçbir beklentiye girmeden. Bunun yolu da dindir... diyor.

Birgül Avşar 
 28 Oca 21:09 · Kitabı okudu · Puan vermedi

İranlı sosyolog Ali şeriati'nin konferansından derlediği kitabıdır. Şeriati insanı baskı altına alan ve özgürlüğünü kısıtlayan dört temel güçten bahseder.Doğa,Tarih, Toplum ve İnsanın kendisidir der. Küçük, fakat dolu dolu bir kitaptır.Ali Şeriati ile tanışmadıysanız bu kitap tanışma fırsatı kanaatimce..

Pirayenazim 
22 May 21:16 · Kitabı okuyor · Beğendi · Puan vermedi

Bir öğretmen öğrencisine : Tembel adam,iki yıldır ayni sinfta kalmaya utanmıyor musun? der.Öğrenci şöyle cevap verir:Asıl sen utan;sen yirmi beş yıldır aynı sinfta kalmissin.

''Şeriati, baştan sona bir başkaldırıdır.''

Ali Şeriati, okudukça fikirlerine aşina oldukça beğendiğim birisi. Hala kendisiyle Hallac-ı Mansur'la alakalı görüşlerinde hemfikir değilim.

Kitap kısa olmasına rağmen içindekiler oldukça uzun. Şöyle ki; Şeriati bir kapı aralıyor. Araştırmaya, sorgulamaya açık. Tabiat, tarihsel, toplumsal ve bireysel sorgulamalar. Bunların kurumsal isimleri ise: Naturalizm, Historizm , sosyolojizm,ve İnsanın kendisi. İlk üçünden kurtulmanın yollarından bahsederken dördüncüsünün zorluğuna dikkat çekiyor. Kendi zindanında kalmak. Burada kendisinin değindiği gibi bende Sartrevari bir hava gördüm. Zannediyorum ki Şeriati'nin birçok eserinde bu hava mevcut. Ve Nietzsche üzerinden örneklemesi çok hoşuma gitti. 20.yüzyıl yabancılaşması konusunu da anımsatıyor sonlara doğru.

Din-bilim, din-toplumsal ilişki, din ve kadercilik, din ve bireysellik vb. konuları çoğaltabiliriz. Şeriati, hiçbirine değinme amacı gütmeden hepsine dair paylaşımlarda bulunuyor. Bu yüzdende kısa hacimli kitap alt başlıklarla (yazarın söylediği, okurun düşündüğü ama kitapta bulunmayan) uzuyor gidiyor.

Yazarın samimiyeti,sürükleyici anlatımı,konuların tasavvufi yanlarını okuyucunun anlayabileceği şekilde, açık cümlelerle anlatabiliyor olması yazarın diğer kitaplarını okuma isteğimi canlandırdı.Fikirleri ile insanlara yeni bakış açısı kazandıran, bilgi dağarcığı oldukça geniş bir yazar. Genel hatlarıyla kitabın konusu ise yazarın tabiri ile insanı baskı altına alan ve özgürlüğünü kısıtlayan zorlayıcı dört zindan ve bu zindanlardan nasıl çıkılabileceği ile ilgili.. Bir solukta okunulabilecek, değerli bir kitap.

2 /

Kitaptan 96 Alıntı

Melek 
19 Tem 16:27 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · Puan vermedi

Sartre
"İnsan kendine bırakılmış, terkedilmiş bir varlıktır."

İnsanın Dört Zindanı, Ali Şeriati (Sayfa 22)İnsanın Dört Zindanı, Ali Şeriati (Sayfa 22)
Çiğdem Aksoy Kahraman 
03 Haz 2015 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Descartes'in şu cümlesi oldukça meşhurdur: "Düşünüyorum, o halde varım". Bu, Descartes'in şüphesidir. Descartes, önce her şeyden şüphe etmiş, sonra böyle demiştir. Fakat şüphe etmekte olduğum hususunda şüphe edemem. Öyleyse ben varım ki şüphe ediyorum, şu halde ben varım. Sonra da "düşünüyorum, o halde varım." cümlesiyle tanındı, ünlendi ve bütün öğreti veya doktrinini bu cümlesine dayalı olarak ispatlayıp geliştirdi.
İkinci söz Gide'in sözüdür: "Hissediyorum, o halde varım".
Üçüncü söz de Albert Camus'nun şu sözüdür: "Başkaldırıyorum, o halde varım". Bu daha doğrudur. Aslında "var" olmanın bu üç ölçütünden her biri doğrudur. O, düşünüyor; vardır ki düşünüyor. Duyumsayan, hisseden kimse vardır ki hissediyor. Başkaldıran kişi vardır ki başkaldırıyor, isyan ediyor. Fakat burada üç tane "imek" (var bulunmak) vardır. İnsana özgü olan en üstün var oluş, "başkaldırıyorum, o halde varım" dır.

İnsanın Dört Zindanı, Ali Şeriati (Sayfa 22)İnsanın Dört Zindanı, Ali Şeriati (Sayfa 22)
Melek 
18 Tem 01:28 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · Puan vermedi

İnsan sorununu çözmeden önce ileri ve başarılı bir eğitim-öğretim düzeyine varmamız imkansızdır.

...Şu halde, her şeyden önce insan olma ve insanlaşma sorunu çözülmelidir.

İnsanın Dört Zindanı, Ali Şeriati (Sayfa 9 - İşaret Yayınları)İnsanın Dört Zindanı, Ali Şeriati (Sayfa 9 - İşaret Yayınları)
Çiğdem Aksoy Kahraman 
03 Haz 2015 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Bir öğretmen öğrencisine: "Tembel adam, iki yıldır aynı sınıfta kalmaya utanmıyor musun?" der. Öğrenci şöyle cevap verir: "Asıl sen utan; sen yirmi beş yıldır aynı sınıfta kalmışsın."

İnsanın Dört Zindanı, Ali Şeriati (Sayfa 13)İnsanın Dört Zindanı, Ali Şeriati (Sayfa 13)
Seyid Ahmet GÜLTEKİN 
17 Şub 14:40 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 9/10 puan

Doğaldır ki, kendi zoru içinde tutsak olan insan, doğa'ya egemen olsa bile yine de silahlı bir acizdir.

İnsanın Dört Zindanı, Ali Şeriati (Sayfa 56 - İşaret Yayınları)İnsanın Dört Zindanı, Ali Şeriati (Sayfa 56 - İşaret Yayınları)
Melek 
 24 Tem 21:03 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · Puan vermedi

İnsan, onlara erişemediği sürece günlük maddi istek ve özlemlerine değer verir, erişince de boşluk ve anlamsızlığa düşer. İnsanın ülküsü, özlemi, öylesine yüce olmalıdır ki, bir noktaya bağlı kalmasın.

İnsanın Dört Zindanı, Ali Şeriati (Sayfa 53)İnsanın Dört Zindanı, Ali Şeriati (Sayfa 53)

Başkalarına nasihat etmek yerine onları bilgilendirin, bilgiyle donatın, onlar kendi yollarını bulacaklardır.

İnsanın Dört Zindanı, Ali Şeriati (Sayfa 65)İnsanın Dört Zindanı, Ali Şeriati (Sayfa 65)
Çiğdem Aksoy Kahraman 
05 Haz 2015 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Gözü size ilişen herkes, size nasihat etmeye kalkışıyor. Nitekim siz de bundan sonra başkalarına nasihat edecek, öğüt vereceksiniz. Fakat şunu bilin ki bir kimsenin gelip size nasihat etmesinden ızdırap duyduğunuz kadar insanlar da sizin onlara nasihat etmenizden ızdırap duyarlar. Başkalarına nasihat etmek yerine onları bilgilendirin, bilgiyle donatın, onlar kendi yollarını bulacaklardır.

İnsanın Dört Zindanı, Ali Şeriati (Sayfa 65)İnsanın Dört Zindanı, Ali Şeriati (Sayfa 65)
Çiğdem Aksoy Kahraman 
05 Haz 2015 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Sosyolojide, natüralist tanımda,
"İnsan, toplumun yarattığı bir hayvandır."

İnsanın Dört Zindanı, Ali Şeriati (Sayfa 68)İnsanın Dört Zindanı, Ali Şeriati (Sayfa 68)