İsa, Pavlus, İnciller (Hristiyanlık Neden ve Nasıl Ortaya Çıktı?)

·
Okunma
·
Beğeni
·
239
Gösterim
Adı:
İsa, Pavlus, İnciller
Alt başlık:
Hristiyanlık Neden ve Nasıl Ortaya Çıktı?
Baskı tarihi:
28 Mayıs 2018
Sayfa sayısı:
735
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786059304672
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Düşün Yayıncılık
Hristiyanların Tanrı’nın oğlu ve Tanrı, Müslümanların ise büyük bir peygamber olarak inandıkları, dolayısıyla dünya nüfusunun yarısının kabul ettiği Hz. İsa’nın Hristiyanlar arasında bile önemli tartışmalara yol açan kimliği, kişiliği ve mucizelerle dolu dünya hayatına dair başta kutsal metinler olmak üzere apokrifal literatür ve diğer kaynakların verdikleri bilgileri, Hz. İsa’dan sonra Hristiyanlığın gerçek mimarı diye takdim edilen Pavlus ve Hz. İsa’nın mesajının Pavlusçu yorum ile aldığı şekli, temel kaynaklardan hareketle bilimsel bir şekilde değerlendirerek yapılmış önemli bir çalışma. Prof. Dr. Ömer Faruk Harman / İbn Haldun Üniversitesi

Bu kitapta, Hıristiyanlıkla ilgili ilk dönem kaynaklara, apokrif İncillere ve yaygın olarak okunan dört İncil’e gidilerek Hz. İsa’nın kimliği büyük bir ustalıkla ele alınıp sorgulanıyor. Özellikle Hz. İsa’nın ölümünden sonra onun cemaatinin lideri olan Yakup’un unutturulan öneminin farkına bu kitapla vardım ve heyecanlandım. Ayrıca, bugünkü Hristiyanlığın kurucusu Pavlus’a getirilen farklı bakış açısından etkilendim. Burada varılan sonuçlar Hristiyanlık açısından olduğu gibi İslam açısından ve dinler tarihi alanı açısından büyük önem taşıyor. Prof. Dr. Caner Taslaman / Yıldız Teknik Üniversitesi

Zafer Duygu, bu çalışmasında hem Hıristiyanlık tarihi ile ilgili hakimiyetini hem de son derece başarılı analiz yeteneğini ortaya koyuyor. Ayrıca okuyucuyu, bambaşka bir Pavlus’la tanıştırıyor. Alana yönelik orijinal ve her açıdan ikna edici bir çalışma. Dr. Emre Dorman / Acıbadem Üniversitesi

Bu kitap çalışmasında; İsa’nın veya havarilerin “Hristiyanlık” isminde bir din kurmadıkları ve hiçbir zaman böyle bir amaç taşımadıkları öne sürülmektedir. Bunun da ötesinde, Hristiyanlığın ve geleneksel kilisenin İsa’ya ve havarilere ait öğretileri çok büyük bir oranda temsil etmediği (dolaylı olarak) iddia edilmektedir. Bu doğrultuda Hristiyanlığın gerçek kurucusu olan Pavlus’a alışılmışın dışında, çok farklı bir pencereden bakılmaktadır. İsa’nın ölümünden sonra İsa cemaatini 60’lı yıllara kadar yöneten kardeşi Yakup’un ve “orijinal” havarilerin Pavlus’u hiçbir zaman hiçbir iddiası yönünden kabul etmedikleri anlatılmaktadır. Pavlus’un İsa’ya ait öğretilerin içeriğini ve yönünü gayet bilinçli bir şekilde ve belirli amaçlarla değiştirdiği söylenmektedir. Bütün bu görüşler Hristiyanlığın bilinen en eski metinlerinden hareketle (ve konuya ilişkin modern araştırmalardan da yardım alınarak) savunulmaktadır. Bu amaçla; geleneksel kilisenin İsa’ya ve Hristiyanlığın kuruluşuna ilişkin teogoni ve eskatoloji bağlamıyla “mit” olan kabulleri sorgulanmakta ve bu kabulleri ihtiva eden birtakım metinler çürütülmektedir.

Yazarın Önsözünden
Zafer Duygu Hoca için Türkiye'nin yegane Hristologu diyebiliriz sanırım. Erken dönem Hıristiyanlık konusuna gerçekten hakim olan nadir isimlerden. Yahudilik konusunda Salime Leyla Gürkan Hocamızın Yahudilik adlı titiz çalışması ve Hıristiyanlıkla ilgili Zafer Duygu Hocanın bu çalışmaları alanlarında Türkiye'de yapılmış en anlaşılır, en titiz işlerdir. Bu eserleri kime tavsiye ettiysem "biz hiçbir şey bilmiyormuşuz aslında" geri dönüşünü aldım. Yazarları tanımam, bir akademik konumda değilim, subjektif bir yorum olsa da bu konularda sürekli olarak ezberlerle laf salatası yapan, konuya tam hakim olmadığını ilk cümlelerden anladığımız kitaplarla vakit kaybedilmesini biraz olsun önlemek adına meraklı bir okur olarak İbrahimi Dinlerle ilgilenen ciddi okurlara hararetle tavsiye eder, konuya yaklaşımına bir ipucu olması adına gönülden katıldığım Yazarın ithafı ile bitirmek isterim:
Tanrı Yasası'nı vaaz eden Nasıralı İsa'nın
Tanrı Yasası'nın takipçileri olan "gerçek" Havariler'in
Tanrı Yasası'nı izledikleri için "sapkın" sayılan İsa Cemaatleri ve
İsa'nın kardeşi Adil ve Sıddık Yakup ile Başhavari Petros'un,
aziz ve unutturulan hatıralarına armağan...
735 syf.
·11 günde·Beğendi·10/10
(Havarilere hitaben) İsa: "Sizi kabul eden beni kabul etmiştir. Beni kabul eden de beni göndereni kabul etmiştir. Bir peygamberi ünvanı ile kabul eden, peygambere yaraşan bir ödül alacaktır."

Aldık kabul ettik Ya Resulullah.

"İsa, Pavlus, İnciller" kitabı İsa'yı ve Hıristiyanlığı anlamak için tam bir algoritma.
Zafer Duygu Hoca eseri sade ve anlaşılır bir dille kaleme almış. Kitaptaki soru ve bu sorulara verdiği cevaplar gayet net. Ulaştığı sonuçları İncil, Pagan, Yahudi ve Hıristiyan kaynaklardan deliller göstererek ortaya koymuş.
İsa ve Hıristiyanlık hakkında kafamda oluşan çoğu sorunun cevabını vermiş.
Bilimsel etik kurallarına dikkat ederek objektif olmaya gayret etmiş.
Kitapla beraber aşağıya çok azını aldığım sorulara cevap bulacak ve yazarın diğer eserlerini de okumak için sıraya koyacaksınız.
-İsa tarihsel/mitolojik bir figür müdür?
-İsa bir insan-peygamber/Tanrı oğlu mudur?
-İsa'nın mesajları yerel/evrensel midir?
-İsa siyasi mesajlarda bulundu mu?
-İsa Musa Yasa'sını ortadan kaldıran bir devrimci ya da Yasalara uyan ve gerektiğinde ıslahat yapan bir reformcu muydu?
-İsa Tanrı oğlu olduğunu söyledi mi? Ya da moneteist miydi?
-İsa'nın gerçek takipçileri kimlerdi? Hangi görüşleri savunuyorlardı?
-İnciller ne zaman kaleme alındı? Asıl İncil'e ne oldu?
-Kanonik İnciller ne anlatır?
-Pavlus kimdir? Roma Devleti, Herodes hanedanı ve Kudüs'teki Yüksek Rahiplerle olan ilişkisi nedir?
-Pavlus ve havariler arasındaki ilişkiler nasıldı?
-Hıristiyanlığı kim kurdu? Hangi inançlara entegre oldu?
-Hıristiyanlık nedir/ne değildir?
-Yahudilik ve Hıristiyanlıkta mesih ne demektir?
735 syf.
·Beğendi·10/10
Bu kitap hakkında ne söylenebilir, bilmiyorum. Belki "mükemmel" ya da belki de "muhteşem". Birinci satırından son satırına kadar insanı yakalayan, okudukça bir tarafta büyük bir merak uyandırırken öte tarafta zihninizde oluşan tüm soruları kademeli olarak yanıtlayan, en önemlisi de kitabı bitirdiğinizde zihninizde Hz. İsa'ya, Pavlus'a ve Hırisityanlığın neden ve nasıl ortaya çıktığına dair net bir algı oluşturmayı başaran harika bir eser, gerçek bir başucu yapıtı. İsa ve dönemi, siyasi pencereden çok başarılı inceleniyor. Siyaset kavramının din üzerindeki etkisi, onu nasıl şekillendirdiği, İsa ve dönemi özelinde çarpıcı şekilde ortaya konuluyor. Hıristiyanlığın en büyük azizi Pavlus ise tamamen karşıt bir cepheden ele alınıyor. O, son derece mantıklı ve bilimsel önermelerle beraber İsa'nın ve havarilerin en büyük düşmanı olarak tanımlanıyor. Bu sırada Hıristiyan metinleri farklı açılardan tartışılıp çürütülüyor, karşıt argümanlar getiriliyor.
Zafer Duygu'nun alana hakimiyeti tartışmasız. Türkiye'de bu alanda bundan daha iyi bir kitap olduğunu sanmıyorum. Hele ki konuyu sadece dinsel boyutta değerlendirip yalnızca Kur'an eksenli bir tarih okuması yapan ilahiyatçı kesimin bu eserin yanına bile yaklaşması olanaksız. İsa, Pavlus, İnciller, kesinlikle okunmalı, hatta iki-üç defa okunmalı.
Hıristiyanlık yüzlerce yıldır birçok kimse tarafından zannedildiği gibi İsa veya havarileri tarafından kurulmuş bir din değil, fakat İsa'ya ve havarilerine rağmen kurulmuş bir dindir.
Kanonik inciller okuduğunda bu metinlerin İsa’nın havarileri ya da öğrenciler tarafından yapılmadıkları görülmekte, aksine hadislere tanıklığı bulunmayan üçüncü şahıslarca kaleme alındıkları anlaşılmaktadır.
İnsanların çoğu bedenin maddi dünyasına hapsolmuşlardır. Bu yüzden de insanlar ayılması gereken sarhoşlar gibidir. Gerçekte, iman bu dünyadan gelmez, fakat ilahi bir âlem olarak yukarıdan gelir. Dolayısıyla insan ruhu sadece ve sadece gerçek doğayı ve kökeni fark edebilirse bu dünyadan kaçabilir ve ebedi evindeki kutsal varlığına dönebilir. Başka bir deyişle kurtuluş, “bilgiye” sahip olmakla mümkündür.
Zafer Duygu
Sayfa 142 - Düşün Yayıncılık
Bir zamanlar Pavlus tarafından İsa’nın akrabalarına ve havarilerine rağmen başlatılan ve zamanla İsa cemaatlerindeki genel kanaat haline dönüşen anlayış IV. yüzyılda Roma yönetimi tarafından resmi olarak tanınıp desteklenmek suretiyle bugünkü Hıristiyanlığın temelini oluşturmuştur. Kısaca ifade edilirse, Hıristiyanlık İsa’nın veya havarilerin değil, fakat Pavlus’un kurduğu bir dindir.
Pavlus için “mümin” olmak demek; “Tanrı’nın Oğlu” Mesih’in çarmıha gerilerek öldürülmesi ve dirilerek göğe yükselmesine iman etmektir. Pavlus’un “Müjde/İncil” anlayışı da tam olarak işte bu bağlam üzerine oturmaktadır.
Kısaca ifade edilirse, Hıristiyanlık İsa'nın veya havarilerin değil, fakat Pavlus'un kurduğu bir dindir.
Zafer Duygu
Sayfa 678 - Düşün Yayıncılık
İnsan ruhu sadece ve sadece gerçek doğayı ve kökeni fark edebilirse bu dünyadan kaçabilir ve ebedi evindeki kutsal varlığına dönebilir.
Kurtuluş, bilgiye sahip olmakla mümkündür.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
İsa, Pavlus, İnciller
Alt başlık:
Hristiyanlık Neden ve Nasıl Ortaya Çıktı?
Baskı tarihi:
28 Mayıs 2018
Sayfa sayısı:
735
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786059304672
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Düşün Yayıncılık
Hristiyanların Tanrı’nın oğlu ve Tanrı, Müslümanların ise büyük bir peygamber olarak inandıkları, dolayısıyla dünya nüfusunun yarısının kabul ettiği Hz. İsa’nın Hristiyanlar arasında bile önemli tartışmalara yol açan kimliği, kişiliği ve mucizelerle dolu dünya hayatına dair başta kutsal metinler olmak üzere apokrifal literatür ve diğer kaynakların verdikleri bilgileri, Hz. İsa’dan sonra Hristiyanlığın gerçek mimarı diye takdim edilen Pavlus ve Hz. İsa’nın mesajının Pavlusçu yorum ile aldığı şekli, temel kaynaklardan hareketle bilimsel bir şekilde değerlendirerek yapılmış önemli bir çalışma. Prof. Dr. Ömer Faruk Harman / İbn Haldun Üniversitesi

Bu kitapta, Hıristiyanlıkla ilgili ilk dönem kaynaklara, apokrif İncillere ve yaygın olarak okunan dört İncil’e gidilerek Hz. İsa’nın kimliği büyük bir ustalıkla ele alınıp sorgulanıyor. Özellikle Hz. İsa’nın ölümünden sonra onun cemaatinin lideri olan Yakup’un unutturulan öneminin farkına bu kitapla vardım ve heyecanlandım. Ayrıca, bugünkü Hristiyanlığın kurucusu Pavlus’a getirilen farklı bakış açısından etkilendim. Burada varılan sonuçlar Hristiyanlık açısından olduğu gibi İslam açısından ve dinler tarihi alanı açısından büyük önem taşıyor. Prof. Dr. Caner Taslaman / Yıldız Teknik Üniversitesi

Zafer Duygu, bu çalışmasında hem Hıristiyanlık tarihi ile ilgili hakimiyetini hem de son derece başarılı analiz yeteneğini ortaya koyuyor. Ayrıca okuyucuyu, bambaşka bir Pavlus’la tanıştırıyor. Alana yönelik orijinal ve her açıdan ikna edici bir çalışma. Dr. Emre Dorman / Acıbadem Üniversitesi

Bu kitap çalışmasında; İsa’nın veya havarilerin “Hristiyanlık” isminde bir din kurmadıkları ve hiçbir zaman böyle bir amaç taşımadıkları öne sürülmektedir. Bunun da ötesinde, Hristiyanlığın ve geleneksel kilisenin İsa’ya ve havarilere ait öğretileri çok büyük bir oranda temsil etmediği (dolaylı olarak) iddia edilmektedir. Bu doğrultuda Hristiyanlığın gerçek kurucusu olan Pavlus’a alışılmışın dışında, çok farklı bir pencereden bakılmaktadır. İsa’nın ölümünden sonra İsa cemaatini 60’lı yıllara kadar yöneten kardeşi Yakup’un ve “orijinal” havarilerin Pavlus’u hiçbir zaman hiçbir iddiası yönünden kabul etmedikleri anlatılmaktadır. Pavlus’un İsa’ya ait öğretilerin içeriğini ve yönünü gayet bilinçli bir şekilde ve belirli amaçlarla değiştirdiği söylenmektedir. Bütün bu görüşler Hristiyanlığın bilinen en eski metinlerinden hareketle (ve konuya ilişkin modern araştırmalardan da yardım alınarak) savunulmaktadır. Bu amaçla; geleneksel kilisenin İsa’ya ve Hristiyanlığın kuruluşuna ilişkin teogoni ve eskatoloji bağlamıyla “mit” olan kabulleri sorgulanmakta ve bu kabulleri ihtiva eden birtakım metinler çürütülmektedir.

Yazarın Önsözünden

Kitabı okuyanlar 17 okur

  • Abdullah Kazım Düzcan
  • Ramazan Özerdem
  • Furkan Doyran
  • Davut BAYRAKLI
  • Özgür Kaplan
  • Onur Yıldız
  • Aynur Bozkurt
  • Johnny Fatih
  • Ayşe
  • İlhan Çağlar

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%76.9 (10)
9
%0
8
%15.4 (2)
7
%0
6
%7.7 (1)
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0