İşaratü-l İ'caz

9,3/10  (28 Oy) · 
92 okunma  · 
26 beğeni  · 
654 gösterim
Tenbih: İşaretü'l-İcaz Tefsiri; Eski Harb-i Umuminin birinci senesinde, cephe-i harpte, me'hazsiz ve kitap mevcut olmadığı halde te'lif edilmiştir. Harb zamanının zaruretinden başka, Dört Sebeb'i binaen gayet muhtasar ve icazlı bir tarzda yazılmış: Fatiha ve nısf-ı evvel, daha mücmel, daha muhtasar kalmıştır.Evvela: O zaman, izaha müsaade etmiyordu. Eski Said, icazlı ve kısa tabiratla ifade-i meram edjyordu.Saniyen: Gayet zeki olan kendi talebelerinin derece-i fehimlerini düşünüyordu, başkaların anlamalarını düşünmüyordu.
 • Baskı Tarihi:
  2005
 • Sayfa Sayısı:
  254
 • ISBN:
  9799756438816
 • Yayınevi:
  Rnk Neşriyat
 • Kitabın Türü:
talha hatipoğlu 
04 Nis 10:18 · Kitabı okudu · 60 günde · 10/10 puan

Toplamda altı başlıktan oluşan eser temel olarak iki bölüm de ele alınmaktadır. Giriş kısmında yer alan "Tenbih" başlığı kitabın önsözü niteliğindedir. Eserde Kur'anın tarifi nazım tarzında yapılmış; Fâtiha suresi ve Bakara suresinin 33 ayeti tefsir edilmiştir.

Kitaptan 21 Alıntı

Kâinatın ve dolayısıyla insanların hilkatindeki hikmet ve gaye,
ﻭَ ﻣَﺎ ﺧَﻠَﻘْﺖُ ﺍﻟْﺠِﻦَّ ﻭَ ﺍﻟْﺎِﻧْﺲَ ﺍِﻟﺎَّ ﻟِﻴَﻌْﺒُﺪُﻭﻥِ

ferman-ı celilince, ibadettir. Hamd ise, ibadetin icmalî bir sureti ve küçük bir nüshasıdır. ﺍَﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠَّﻪِın bu makamda zikri, hilkatin gayesini tasavvur etmeğe işarettir.

İşaratü-l İ'caz, Bediüzzaman Said Nursîİşaratü-l İ'caz, Bediüzzaman Said Nursî

Kur'an-ı Azîmüşşan'ın müfessiri, yüksek bir deha sahibi ve nafiz bir içtihada mâlik ve bir velayet-i kâmileyi haiz bir zât olmalıdır.

İşaratü-l İ'caz, Bediüzzaman Said Nursîİşaratü-l İ'caz, Bediüzzaman Said Nursî

"Evet rahmetin rahmet olması ve nimetin nimet olması ancak ve ancak haşir ve saadet-i ebediyeye bağlıdır. "

İşaratü-l İ'caz, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 19)İşaratü-l İ'caz, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 19)

Sadaka 'nın şartları
Zekat ile sadakanın lâyık oldukları mevkilerini bulmak için birkaç şart vardır:
1- Sadakayı vermekte israf olmaması.
2- Başkasından alıp başkasına vermek suretiyle halkın malından olmayıp kendi malından olması.
3- Minnetle in'amın bozulmaması.
4- Fakir olmak korkusuyla sadakanın terkedilmemesi.
5- Sadakanın yalnız mala ve paraya münhasır olmadığı bilinmesiyle ilim, fikir, kuvvet, amel gibi şeylerde de muhtaç olanlara sadakanın verilmesi.
6- Sadakayı alan adam, o sadakayı sefahette değil, hâcat-ı zaruriyesinde sarfetmesi lâzımdır.

İşaratü-l İ'caz, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 44)İşaratü-l İ'caz, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 44)

Öyle ise, adalet-i İlahiyenin tam manasıyla tecelli etmesi için haşre ve mahkeme-i kübraya lüzum vardır ki; biri cezasını, diğeri mükâfatını görsün.

İşaratü-l İ'caz, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 58)İşaratü-l İ'caz, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 58)
3 /