Adı:
İşaratü-l İ'caz
Baskı tarihi:
2005
Sayfa sayısı:
254
Format:
Karton kapak
ISBN:
9799756438809
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Söz Basım Yayın
Çağımız insanı Kur'anın yepyeni yorumlarına muhtaçtır.
Öyle bir tefsir olmalıdır ki; Kur'anın ince manalarını toplasın, çeşitli tefsirlerde dağınık bir şekilde işlenen sırlarını açığa çıkarsın ve modern ilimlerin keşfiyle anlaşılan hakikatlerini tesbit etsin. İşarat-ül İ'caz bu ihtiyaçtan doğdu. İşarat-ül İ'caz da Fatiha ile Bakara
suresinin bir kısım ayetleri yorumlanıyor Kur'anın mucize oluşu bütün açıklığıyla gözler önüne seriliyor.
Birinci dünya savaşı sırasında cephede yazılan bu eser, o devir bilginlerinin büyük takdirleriyle karşılandı. Bütün müftülüklere gönderildi.
254 syf.
·30 günde·Beğendi·10/10
Benim gibi avam haddini bilmeyen birine Risale ı Nur un da incelemesini yapın denildi. Cümle kurmayı unuttum. Cümleleri tek tek açıklamak gibidir. Haddim değil ama okuyanların affina sığındım. Yıllardır okumaya rağmen (ELHAMDÜLİLLAH).halen anladığım farklı farklı düşünceler. Isaratul İcaz, fatiha ve bakara süresinin bazı ayetlerin tefsiri. Bunlarda ibadet hakikatleri, Gayba iman, Nübüvvet Tahkiki, Kıyamet Ahiret ve Cennet Bahsi Melekler Bahsi kısaca Kuranı Kerimin genel haritasi. Malum biz insanoğlu en müntehap şeyleri isteriz. Üstat der ya" Ey zaman - ı cahilliye" bu nida bile sayfalarca yazmaya yeter. Hep müntehap şeyleri isteriz ya ama neden istediğimizin farkında olmayız çoğu zaman.cunku gözlerimiz kör kulaklar sagir. Akıllar gözlere inmiştir.ve insan bu zamanı cahilliyede asrın sahiline dalmistir. Sahilin esintisi beyinleri etkilemiştir.ama ne gariptir ki halen etkisini inkar edebiliyor. Buna binaen üstat ayetlerle muazzam şekilde akılları o devirden alıkoyup ispatta gider. Işte akılları Vehimlerine esir olanlara. Ve zamanı cahilliyede küfür boy gösterir tüm zamanları kapsayarak. Ne güzel der ustatim küfür kalbe ait bir sifattir. Merkezi yıpratır beşerin zihni fikrini kaosa sürükler. Acaib bir şekilde yaratılan insan o kaosun etki alanını kestiremez. Çünkü kendi benliginin sınır kapılarını aralamadigindan bütün alemlere kendi gerçeğinin ispatina varamaz.ustat bunun ıspatini da Kurandan bize aktarır. Ve küfür cehil iken yok eden Nübüvvet hakikatlerini aktarır. Bununla ebed olan aleme huzur ve hazır olan yolu gösterir. Ruhu kirletmeye hakkımız yoktur. Onu verilen Sözle Kuran Hakikatleriyle temiz tutmaliyiz. Inkara gidenlere şüphede olanlara muazzam bir eser. Ve tabi GERÇEĞIN GERCEGINE VARMAK ISTEYENLERE INSALLAH.
254 syf.
·10/10
Bir tefsir tarihi varsa, Tefsir de âhirzaman dönemini kapsayıcı başyapıt olarak sifatlandirilacak bir eser,
Sabuni nin yaklaşık 10 farklı tefsirin özeti ile yaptığı safvetut tefasir, Elmalı vb bi kaç tefsir daha okumuş biri olarak, acik ara onlardan önde, hemen hemen her ayette kavramda yenilikçi ve zamanin ihtiyaçlarına uygun cevap vermiş bir tefsir.
Bu kitabı okumak isteyen arkadaşlar öncesinde kitabın tefsir ettiği Kur'anın ilk 47 âyetinin mealini tefsirini okusa, bu eserin ne denli önemli olduğuna şapka çıkarırlar,
Özellikle biraz veya çok Arapça bilenler ise bayilacaklardirlar diye düşünüyorum.
Ancak bu kitabı lugatsiz okumak zordur, tıkladığınızda kelimenin manasını getiren
Bu kitap dahil tüm Risale-i Nur kulliyatini okumayı çok kolay hale getiren bir çok faydalı özellik bulunan ve telefon izinlerinde hiç bir sıkıntı olmayan şu apk ile telefon, tablette çok rahat okuyabilirsiniz, deneyin derim.
https://play.google.com/...d=com.yukselis.okuma

Not program reklam, izin vb gerektirmiyor, marjinal bir program değil, bu güne kadar yükleme sayısı 1 milyon ile 5 milyon arasi görünüyor store da.
254 syf.
·60 günde·10/10
Toplamda altı başlıktan oluşan eser temel olarak iki bölüm de ele alınmaktadır. Giriş kısmında yer alan "Tenbih" başlığı kitabın önsözü niteliğindedir. Eserde Kur'anın tarifi nazım tarzında yapılmış; Fâtiha suresi ve Bakara suresinin 33 ayeti tefsir edilmiştir.
Tahliye ﺗَﺨْﻠِﻴَﻪtathir etmek ve temizlemektir.
Tahliye ﺗَﺤْﻠِﻴَﻪise, tezyin etmek ve süslendirmek manasınadır.

Bunlar birbiriyle arkadaş olup burada olduğu gibi, daima birbirini takib ediyorlar.
Onun için kalb, takva ile seyyiattan temizlenir temizlenmez hemen onun ardında iman ile tezyin edilmiş ve süslendirilmiştir.

Kur'an-ı Kerim, tahliye-i seyyiatı üç mertebesiyle zikretmiştir: Birincisi, şirki terk; ikincisi, maasiyi terk; üçüncüsü, masivaullahı terk etmektir.
Tahliye ﺗَﺤْﻠِﻴَﻪise, hasenat ile olur.

Hasenat da, ya kalb ile olur veya kalıb ve beden ile olur veyahut mal ile olur.

A'mal-i kalbînin şemsi, imandır.
A'mal-i bedeniyenin fihristesi, namazdır.
A'mal-i maliyenin kutbu, zekattır.
İşarat-ül İ'caz - 40
Kâinatın ve dolayısıyla insanların hilkatindeki hikmet ve gaye,
ﻭَ ﻣَﺎ ﺧَﻠَﻘْﺖُ ﺍﻟْﺠِﻦَّ ﻭَ ﺍﻟْﺎِﻧْﺲَ ﺍِﻟﺎَّ ﻟِﻴَﻌْﺒُﺪُﻭﻥِ

ferman-ı celilince, ibadettir. Hamd ise, ibadetin icmalî bir sureti ve küçük bir nüshasıdır. ﺍَﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠَّﻪِın bu makamda zikri, hilkatin gayesini tasavvur etmeğe işarettir.
"Yahu bu kadar taptığınız ilahlarınız varken, böyle dar ve sıkıntılı bir vaktinizde ne için onlardan yardım istemiyorsunuz?"
Bediüzzaman Said Nursî
Sayfa 120 - Sözler Neşriyat. San. Tic. A.Ş
Kur'an-ı Azîmüşşan'ın müfessiri, yüksek bir deha sahibi ve nafiz bir içtihada mâlik ve bir velayet-i kâmileyi haiz bir zât olmalıdır.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
İşaratü-l İ'caz
Baskı tarihi:
2005
Sayfa sayısı:
254
Format:
Karton kapak
ISBN:
9799756438809
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Söz Basım Yayın
Çağımız insanı Kur'anın yepyeni yorumlarına muhtaçtır.
Öyle bir tefsir olmalıdır ki; Kur'anın ince manalarını toplasın, çeşitli tefsirlerde dağınık bir şekilde işlenen sırlarını açığa çıkarsın ve modern ilimlerin keşfiyle anlaşılan hakikatlerini tesbit etsin. İşarat-ül İ'caz bu ihtiyaçtan doğdu. İşarat-ül İ'caz da Fatiha ile Bakara
suresinin bir kısım ayetleri yorumlanıyor Kur'anın mucize oluşu bütün açıklığıyla gözler önüne seriliyor.
Birinci dünya savaşı sırasında cephede yazılan bu eser, o devir bilginlerinin büyük takdirleriyle karşılandı. Bütün müftülüklere gönderildi.

Kitabı okuyanlar 237 okur

  • Mustafa Alay
  • Esra Arslan
  • Hatice Rana
  • Mustafa Furkan Küçük
  • Ahmet Gül
  • Rumey's
  • Ahmet Aydemir
  • Ayşe Babat
  • Ayfer Mazlum
  • Muhammet Aslan

Yaş gruplarına göre okuyanlar

0-13 Yaş
%1.6
14-17 Yaş
%6.3
18-24 Yaş
%26.6
25-34 Yaş
%34.4
35-44 Yaş
%21.9
45-54 Yaş
%6.3
55-64 Yaş
%0
65+ Yaş
%3.1

Cinsiyetlerine göre okuyanlar

Kadın
%43.5
Erkek
%56.5

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%83.5 (66)
9
%3.8 (3)
8
%5.1 (4)
7
%2.5 (2)
6
%0
5
%0
4
%1.3 (1)
3
%0
2
%0
1
%3.8 (3)