İşbaşında Duygusal Zeka

·
Okunma
·
Beğeni
·
1.299
Gösterim
Adı:
İşbaşında Duygusal Zeka
Baskı tarihi:
Haziran 2010
Sayfa sayısı:
447
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789754342246
Orijinal adı:
Working With Emotional Intelligence
Çeviri:
Handan Balkara Çevikus
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Varlık Yayınları
Çığır açan kitabı Duygusal Zeka ile gündelik söz dağarcığımıza yeni bir deyim katan Daniel Goleman, yine devrim yaratacak bu kitabında, işyerinde başarının ölçütünü yeniden tanımlıyor. İş dünyasındaki liderlerle kurduğu bağlantının yanı sıra 500'den fazla şirkette yapılan incelemelerden elde edilen verilere dayanarak, her alanda yıldız elemanları ortaya çıkaran becerileri açıklıyor. Başlangıç düzeyindeki işlerden en üst yönetime kadar, başarıyı getiren en önemli etkenin IQ, teknik uzmanlık ya da parlak diplomalar değil, duygusal zeka olduğunu kanıtlıyor ve bu alandaki yeterliklerin günümüz iş piyasasında taşıdığı birincil değeri gözler önüne seriyor.

Beyin bilimi ve insan davranışlarıyla ilgili son araştırmalara göre, hepimiz duygusal zekamızı genişletme potansiyeline sahibiz. Goleman, bu paha biçilmez yetenekleri geliştirmemiz için bilimsel verilere dayanarak bize yol gösteriyor ve geleneksel şirket eğilimlerinin neden zaman kaybından ibaret olduğunu açıklıyor.

İşbaşında Duygusal Zeka, önümüzdeki yıllarda şirketlerin çalışma biçimini ve onlara önderlik eden kişilerin davranış tarzını kesinlikle değiştirecektir.
(Arka Kapak)
447 syf.
·30 günde·Beğendi·7/10 puan
Yazar, iş yerlerinde en çok ihmal edilen bir konu olan duygusal zekayı anlatıyor. Hem bireylerin hem grupların hem de örgütlerin duygusal zekalarının nasıl olduğunu, nasıl geliştirilebileceğini, nasıl değerlendirilebileceğini anlatmış. Hatta bunun şirketler açısından getirisi hem ekonomik hem de sosyal yaklaşımlar çerçevesinde açıklanmış. Yazarın değindiği tüm konular hangi alanda olursa olsun çalışma hayatında var olan herkes için oldukça önemli. Kitabın beğenmediğim özellikleri ise genel içeriğin kafada oluşturulmasının zor oluşu (konular çok parçalanmış) ve belki 200 sayfada açıklanabilecek bir konunun 400 sayfada anlatılarak uzatılmış olması.
447 syf.
·12 günde·9/10 puan
Yazar Daniel Goleman kitabında, iş hayatındaki başarıya IQ'dan iki kat daha etkili olan duygusal zekanın beş unsuru (Özbilinç-Kendine çekidüzen verme-Motivasyon-Empati-Sosyal beceriler) ve yirmi beş duygusal yeterliliği derinlemesine anlatıyor.

Çalışma hayatında her kademeden faaliyet gösteren herkesin okumasını tavsiye edeceğim bir kitap.
Hislerimiz her zaman bizimledir, ama biz nadiren onlarla birlikte oluruz. Genelde, duygularımızı ancak birikip taştıklarında fark ederiz.
”Görevlerin teknik kısmı için eğitim vermek kolaydır; ama insanları esnek davranmaları, dürüst, vicdanlı olmaları ya da kişilerarası ilişkilerde beceri göstermeleri için eğitmek çok daha zordur.”
Sistemler kuramı bize şunu söyler: Çalkantılı bir değişim ve rekabet ortamında bilgiyi en geniş şekilde edinebilen, bunlardan en mükemmel biçimde ders çıkartabilen ve uyanık, yaratıcı ve esnek bir şekilde tepki verebilen varlık, ortama uyum sağlamakta hepsinden daha başarılı olacaktır.

Bu ilke, en küçük esnaf için de, en büyük global firma için de geçerlidir. Bir örgüt içindeki bilgi akışının, kuruluşun ayakta kalma yeteneğini belirlemekte önemli rol oynadığına işaret eder.
Daniel Goleman
Sayfa 367 - Varlık Yayınları
Bir imalat şirketi, rakipleriyle sürdürdüğü yarışı kaybediyordu. Rakipleri, alabilecekleri işler için müşterilerine fiyat tekliflerini yirmi gün içinde temin ederken, aynı teklifleri hazır etmek bu imalatçının kırk gününü alıyordu.

Bunun üzerine yeniden yapılandılar. Fiyat teklifi hazırlama işlemini, denetim noktalarına yenilerini ekleyerek, bazı kısımlarını bilgisayara yükleyerek ve buna benzer başka yapısal değişiklikler yaparak yenilediler. Sonuç: Fiyat teklifin hazırlama süresi kırk günden elli beş güne çıktı.

Bunun üzerine şirket dışından, yeniden yapılanma konusunda ihtisas yapmış danışmanlar getirttiler. Fiyat verme süresi yetmiş güne fırladı ve hata oranı yüzde 30'a yükseldi.

Çaresiz, “öğrenen organizasyon” yöntemlerinin uzmanlarını çağırdılar. Bugün, müşterilere fiyat teklifi vermeleri için gereken süre beş güne, hata oranı da yüzde 2'ye düşmüş durumda.

Bunu nasıl mı yaptılar? Teknolojiyi ya da yapılanmalarını değil, çalışma ilişkilerini değiştirerek. Şirketin öğrenme sürecinden geçişine önderlik eden ve İnteraktif Öğrenim Laboratuvarları'nın başkanı olan Nick Zeniuk, “Aslında insanlarla ilgili olan bir sorunu, teknoloji ya da yapılanmayla çözmeye çalışmak boşunadır,” diyor.
Daniel Goleman
Sayfa 358 - Varlık Yayınları
Şirketlerin kendilerini -ve çalışanlarını- tükenişin bedellerinden korumak için yapabilecekleri çok şey vardır. Yüzlerce kuruluştan, birkaç bin erkek ve kadında gözlenen tükenişin nedenleriyle ilgili yirmi yıllık bir inceleme dizisinde bu açıkça görülmüştür. Tükeniş üzerine yapılmış incelemelerin çoğu bireye odaklanırken, bu inceleme dizisi, insanların hizmet verdiği kuruluşlardaki uygulama ve modeller üzerinde durmuş; örgütlerde, çalışanların en çok moralini bozan ve şevkini kıran altı uygulama saptamıştır:
...
Örgütlerdeki bu yanlış uygulamaların net sonucu, motivasyon, heves ve üretkenlik kaybının ve kronik bitkinlik haliyle kuşkuculuğun yayılmasıdır.
Daniel Goleman
Sayfa 356 - Varlık Yayınları
İş dünyasındaki doğrucular üzerine yapılmış incelemeler, bu kişilerin genelde intikamcı ya da bencil dürtülerle değil, yüce bir dürtüyle hareket ettiklerini bulgulamaktadır: Meslek etiğine ya da kuruluşun beyan edilmiş misyonuna ve ilkelerine duydukları sadakatle. Yine de çoğu, teşekkür almak yerine kuruluş tarafından mağdur edilir: Kovulur, baskı görür, haklarında dava açılır.

Onlar en büyük günahı işlemişlerdir: Söylenmeyecek olanı söylemişlerdir. Kuruluştan ihraç edilmeleri ise, geride kalan herkese üstü kapalı bir işarettir: “Buradaki gizli ittifakla iyi geçinmeye bak, yoksa sen de üyeliğini kaybedersin.” Bu tür bir ittifak, kuruluşun etkililiği açısından hayati önem taşıyan soruların sorulmasını engelledikçe, varkalımını tehdit eder hale gelir.
Daniel Goleman
Sayfa 350 - Varlık Yayınları
Bu sorunun cevabını bulmak için, ... Vanessa Drukat, ... kendi kendini yöneten 150 ekibi analiz etti. Nesnel performans verilerini temel alarak, en olağandışı on ekibi, aynı işleri yapan ortalama ekiplerle karşılaştırdı.

Aşağıdaki duygusal yeterlilikler, bu on yıldız ekibi öne çıkaran yetenekler olarak belirdi:

» Empati ya da kişilerarası anlayış
» İşbirliği ve çabaların birleştirilmesi
» Açık iletişim, açık kıstas ve beklentiler belirleme, eksik performans gösteren ekip üyeleriyle yüzleşme
» Ekibin performans geribildirimine kulak vermesini ve daha başarılı olmayı öğrenmeye çalışmasını sağlayan kendini geliştirme dürtüsü
» Ekip olarak sahip oldukları güçlü ve zayıf yönleri değerlendirmeleriyle kendini gösteren özbilinç
» İnisiyatif ve sorunların çözümüne proaktif bir tavırla yaklaşma
» Ekip olarak kendine güvenme
» Kolektif görevlerine yaklaşım tarzlarında esneklik
» Hem şirket içindeki diğer anahtar grupların gereksinimlerini değerlendirme, hem de örgütün sunabildiği kaynakları kullanma becerisi anlamında, örgütsel bilinç
» Diğer ekiplerle bağlar kurmak
Daniel Goleman
Sayfa 273 - Varlık Yayınları
Kolektif Hedefleri İzlerken Grup Sinerjisi Yaratmak

Bu yeterliliğe sahip olan insanlar

» Saygı, yardımseverlik ve işbirliği gibi ekip niteliklerine örnek oluştururlar
» Ekibin tüm üyelerini, etkin ve istekli bir katılım içine çekerler
» Ekip kimliği, dayanışma ruhu ve bağlılık oluştururlar
» Grubu ve grup itibarını korur; parsayı paylaşırlar
Daniel Goleman
Sayfa 269 - Varlık Yayınları
Ortak Hedefler Doğrultusunda Başkalarıyla Çalışmak

Bu yeterliliğe sahip olan insanlar

» Göreve odaklanışlarını, ilişkilere gösterdikleri ilgiyle dengeler
» Planları, bilgiyi ve kaynakları paylaşarak işbirliği yaparlar
» Dostane, işbirlikçi bir ortamı teşvik ederler
» İşbirliği için fırsat yakalar ve yaratırlar
Daniel Goleman
Sayfa 263 - Varlık Yayınları

Kitabın basım bilgileri

Adı:
İşbaşında Duygusal Zeka
Baskı tarihi:
Haziran 2010
Sayfa sayısı:
447
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789754342246
Orijinal adı:
Working With Emotional Intelligence
Çeviri:
Handan Balkara Çevikus
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Varlık Yayınları
Çığır açan kitabı Duygusal Zeka ile gündelik söz dağarcığımıza yeni bir deyim katan Daniel Goleman, yine devrim yaratacak bu kitabında, işyerinde başarının ölçütünü yeniden tanımlıyor. İş dünyasındaki liderlerle kurduğu bağlantının yanı sıra 500'den fazla şirkette yapılan incelemelerden elde edilen verilere dayanarak, her alanda yıldız elemanları ortaya çıkaran becerileri açıklıyor. Başlangıç düzeyindeki işlerden en üst yönetime kadar, başarıyı getiren en önemli etkenin IQ, teknik uzmanlık ya da parlak diplomalar değil, duygusal zeka olduğunu kanıtlıyor ve bu alandaki yeterliklerin günümüz iş piyasasında taşıdığı birincil değeri gözler önüne seriyor.

Beyin bilimi ve insan davranışlarıyla ilgili son araştırmalara göre, hepimiz duygusal zekamızı genişletme potansiyeline sahibiz. Goleman, bu paha biçilmez yetenekleri geliştirmemiz için bilimsel verilere dayanarak bize yol gösteriyor ve geleneksel şirket eğilimlerinin neden zaman kaybından ibaret olduğunu açıklıyor.

İşbaşında Duygusal Zeka, önümüzdeki yıllarda şirketlerin çalışma biçimini ve onlara önderlik eden kişilerin davranış tarzını kesinlikle değiştirecektir.
(Arka Kapak)

Kitabı okuyanlar 50 okur

  • Rumeysa BAYKALDI
  • Betül Yurtman
  • El Arlequín
  • Serap İpek Dingiş Birgül
  • inci mete
  • şevval
  • Özgür akkoyun
  • Furkan Kocabay
  • Elif Kaya
  • Kaan SERTER

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%50 (5)
9
%10 (1)
8
%10 (1)
7
%20 (2)
6
%10 (1)
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0