·
Okunma
·
Beğeni
·
723
Gösterim
Adı:
İşçi Sınıfı ve Köylülük
Baskı tarihi:
1996
Sayfa sayısı:
388
Format:
Karton kapak
ISBN:
9757399442
Çeviri:
Muzaffer İlhan Erdost
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Sol Yayinlari
İçindekiler

[1] Rus Sosyal-Demokrasisinin Tarım Programı


[2] Yoksul Köylülere (Sosyal-Demokratların Ne İstediği Konusunda Köylüler İçin Bir Açıklama)


1. Kent İşçilerinin Savaşımı


2. Sosyal-Demokratlar Ne İstiyorlar?


3. Kırsal Bölgelerde Zenginlik ve Yoksulluk, Mülk Sahipleri ve İşçiler


4. Orta Köylü Hangi Tarafta Bulunmalıdır? Mülk Sahipleri ve Zenginler Yanında mı, Yoksa İşçiler ve Mülksüzler Yanında mı?


5. Sosyal-Demokratlar Halkın ve İşçilerin Yararına Hangi İyileştirmeleri Sağlamak İstiyorlar?


6. Sosyal-Demokratların Tüm Köylüler İçin Elde Etmeye Çalıştığı İyileştirmeler Nelerdir?


7. Kırda Sınıf Savaşımı


İskra Gazetesi ve Zarya Dergisi Tarafından Sunulan Rus Sosyal-Demokrat İşçi Partisi Programı


[3] Narodizmden Marksizme


[4] Proletarya ve Köylülük


[5] Demokratik Devrimde Sosyal-Demokrasinin İki Taktiği [Parça]


6. Tutarsız Burjuvaziye Karşı Savaşımda Proletaryanın Eli-Kolu Bağlı Kalma Tehlikesi Nereden Gelebilir?


10. "Devrimci Komünler" ve Proletaryanın ve Köylülüğün Devrimci-Demokratik Diktatörlüğü


12. Eğer Burjuvazi Yüz Çevirecek Olursa Demokratik Devrimin Kapsamı Daralır mı?


[6] Küçük-Burjuva Sosyalizmi ve Proleter Sosyalizmi


[7] Sosyalizm ve Köylülük


[8] Proletarya ve Köylülük


[9] İşçi Partisinin Tarım Programının Yeniden Gözden Geçirilmesi


I. Rus Sosyal-Demokratlarının Tarım Sorununa İlişkin Görüşlerinin Evrimi Üzerine Kısa Bir Tarihsel Araştırma


II. Sosyal-Demokratlar Arasında Tarım Sorunu Konusundaki Dört Eğilim


III. Yoldaş Maslov'un Temel Yanılgısı


IV. Tarım Programımızın Hedefleri


V. Tarım Programı Tasarısı


[10] İki Ütopya


[11] Köylüler ve İşçi Sınıfı


[12] Bu Devrimde Proletaryanın Görevleri


Tezler


[13] Proletaryanın Devrimimizdeki Görevleri (Proletarya Partisi İçin Platform Taslağı) [Parça]


Tarımsal ve Ulusal Program


[14] Tarım Sorunu Üzerine Karar - RSDİP(B)'nin Yedinci Rusya Konferansı (Nisan Konferansı)


[15] Rusya Tarım İşçileri Sendikasını Kurma Zorunluluğu


[16] Bir Gazete Yazarının Günlüğünden Sayfalar


Köylüler ve İşçiler


[17] Devrimin Görevleri


Kapitalistlerle Anlaşma Siyasetinin Zararlı Sonuçları


İktidar Sovyetlere


Halklara Barış


Toprak İşleyenlere


Açlığa ve İktisadi Çöküşe Karşı Savaşım


Devrim Düşmanı Büyük Toprak Sahipleriyle ve Kapitalistlerle Savaşım


Devrimin Barışçı Yolla Gelişmesi


[18] Toprak Sorunu Üzerine Rapor - İşçi ve Asker Vekilleri Sovyetinin Bütün Rusya II. Kongresi


Toprak Kararnamesi


Toprakla İlgili Köylü Görev Belgesi (Mandat)


[19] Küçük-Burjuva Demokrasisine Karşı Proletaryanın


Tutumu Üzerine Rapor - Moskova Parti Militanları Toplantısı, 1918

[20] Köylerde Çalışma Üzerine Rapor -RK(B)P VIII. Kongresi, 1919


[21] Orta Köylüye Karşı Tutumla İlgili Karar - RK(B)P VIII. Kongresi, 1919


[22] Proletarya Diktatörlüğü Döneminde Ekonomi ve Politika


[23] Tarım Komünleri ve Tarım Artelleri Birinci Kongresinde Verilen Söylev, 1919


[24] Tarım Sorunuyla İlgili Tezlerin İlk Taslağı - Komünist Enternasyonalin II. Kongresine


[25] Ayni Vergi Üzerine (Yeni Politikanın Önemi ve Koşulları)


Giriş Olarak


Rusya'nın Çağdaş İktisadı


Ayni Vergi, Serbest Ticaret ve Ayrıcalıklar


Siyasal Özet ve Çıkarılan Sonuçlar


Sonuç


[26] Komünist Enternasyonalin III. Kongresi - Komünist Enternasyonalin III. Kongresine Sunulmuş RKP'nin Taktiğine İlişkin Rapordaki Tezler (Ön Taslak), 1921


1. RSSFC'nin Uluslararası Durumu


2. Uluslararası Düzeyde Sınıfsal Güçler İlişkisi


3. Rusya'da Sınıfsal Güçler İlişkisi


4. Rusya'da Proletarya ve Köylüler


5. RSSFC Proletaryası ve Köylülüğün Asker- İttifakı


6. Proletarya ile Köylülük Arasında Normal İktisadi İlişkilerin Kurulması


7. Sovyetlerin İktidarı Hangi Koşullarda ve Niçin Kapitalizmi ve Ayrıcalıklar Sistemini Kabul Eder?


8. İaşe Sağlama Siyasetimizin Başarıları


9. Sosyalizmin Maddi Temeli ve Rusya'nın Elektriklendirilmesi Planı


10. "Saf Demokrasi"nin, İkinci Enternasyonalin, İki-buçukuncu Enternasyonalin ve Sermayenin Müttefiki Sosyalist-Devrimcilerle Menşeviklerin Rolü


[27] Komünist Enternasyonalin III. Kongresine Sunulan Rusya Komünist Partisinin Taktiğiyle İlgili Rapor, 1921


[28] Kooperatifçilik Üzerine


[29] Az Olsun Temiz Olsun


Açıklayıcı Notlar

(Tanıtım Yazısından)
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
Kitaba henüz alıntı eklenmedi.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
İşçi Sınıfı ve Köylülük
Baskı tarihi:
1996
Sayfa sayısı:
388
Format:
Karton kapak
ISBN:
9757399442
Çeviri:
Muzaffer İlhan Erdost
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Sol Yayinlari
İçindekiler

[1] Rus Sosyal-Demokrasisinin Tarım Programı


[2] Yoksul Köylülere (Sosyal-Demokratların Ne İstediği Konusunda Köylüler İçin Bir Açıklama)


1. Kent İşçilerinin Savaşımı


2. Sosyal-Demokratlar Ne İstiyorlar?


3. Kırsal Bölgelerde Zenginlik ve Yoksulluk, Mülk Sahipleri ve İşçiler


4. Orta Köylü Hangi Tarafta Bulunmalıdır? Mülk Sahipleri ve Zenginler Yanında mı, Yoksa İşçiler ve Mülksüzler Yanında mı?


5. Sosyal-Demokratlar Halkın ve İşçilerin Yararına Hangi İyileştirmeleri Sağlamak İstiyorlar?


6. Sosyal-Demokratların Tüm Köylüler İçin Elde Etmeye Çalıştığı İyileştirmeler Nelerdir?


7. Kırda Sınıf Savaşımı


İskra Gazetesi ve Zarya Dergisi Tarafından Sunulan Rus Sosyal-Demokrat İşçi Partisi Programı


[3] Narodizmden Marksizme


[4] Proletarya ve Köylülük


[5] Demokratik Devrimde Sosyal-Demokrasinin İki Taktiği [Parça]


6. Tutarsız Burjuvaziye Karşı Savaşımda Proletaryanın Eli-Kolu Bağlı Kalma Tehlikesi Nereden Gelebilir?


10. "Devrimci Komünler" ve Proletaryanın ve Köylülüğün Devrimci-Demokratik Diktatörlüğü


12. Eğer Burjuvazi Yüz Çevirecek Olursa Demokratik Devrimin Kapsamı Daralır mı?


[6] Küçük-Burjuva Sosyalizmi ve Proleter Sosyalizmi


[7] Sosyalizm ve Köylülük


[8] Proletarya ve Köylülük


[9] İşçi Partisinin Tarım Programının Yeniden Gözden Geçirilmesi


I. Rus Sosyal-Demokratlarının Tarım Sorununa İlişkin Görüşlerinin Evrimi Üzerine Kısa Bir Tarihsel Araştırma


II. Sosyal-Demokratlar Arasında Tarım Sorunu Konusundaki Dört Eğilim


III. Yoldaş Maslov'un Temel Yanılgısı


IV. Tarım Programımızın Hedefleri


V. Tarım Programı Tasarısı


[10] İki Ütopya


[11] Köylüler ve İşçi Sınıfı


[12] Bu Devrimde Proletaryanın Görevleri


Tezler


[13] Proletaryanın Devrimimizdeki Görevleri (Proletarya Partisi İçin Platform Taslağı) [Parça]


Tarımsal ve Ulusal Program


[14] Tarım Sorunu Üzerine Karar - RSDİP(B)'nin Yedinci Rusya Konferansı (Nisan Konferansı)


[15] Rusya Tarım İşçileri Sendikasını Kurma Zorunluluğu


[16] Bir Gazete Yazarının Günlüğünden Sayfalar


Köylüler ve İşçiler


[17] Devrimin Görevleri


Kapitalistlerle Anlaşma Siyasetinin Zararlı Sonuçları


İktidar Sovyetlere


Halklara Barış


Toprak İşleyenlere


Açlığa ve İktisadi Çöküşe Karşı Savaşım


Devrim Düşmanı Büyük Toprak Sahipleriyle ve Kapitalistlerle Savaşım


Devrimin Barışçı Yolla Gelişmesi


[18] Toprak Sorunu Üzerine Rapor - İşçi ve Asker Vekilleri Sovyetinin Bütün Rusya II. Kongresi


Toprak Kararnamesi


Toprakla İlgili Köylü Görev Belgesi (Mandat)


[19] Küçük-Burjuva Demokrasisine Karşı Proletaryanın


Tutumu Üzerine Rapor - Moskova Parti Militanları Toplantısı, 1918

[20] Köylerde Çalışma Üzerine Rapor -RK(B)P VIII. Kongresi, 1919


[21] Orta Köylüye Karşı Tutumla İlgili Karar - RK(B)P VIII. Kongresi, 1919


[22] Proletarya Diktatörlüğü Döneminde Ekonomi ve Politika


[23] Tarım Komünleri ve Tarım Artelleri Birinci Kongresinde Verilen Söylev, 1919


[24] Tarım Sorunuyla İlgili Tezlerin İlk Taslağı - Komünist Enternasyonalin II. Kongresine


[25] Ayni Vergi Üzerine (Yeni Politikanın Önemi ve Koşulları)


Giriş Olarak


Rusya'nın Çağdaş İktisadı


Ayni Vergi, Serbest Ticaret ve Ayrıcalıklar


Siyasal Özet ve Çıkarılan Sonuçlar


Sonuç


[26] Komünist Enternasyonalin III. Kongresi - Komünist Enternasyonalin III. Kongresine Sunulmuş RKP'nin Taktiğine İlişkin Rapordaki Tezler (Ön Taslak), 1921


1. RSSFC'nin Uluslararası Durumu


2. Uluslararası Düzeyde Sınıfsal Güçler İlişkisi


3. Rusya'da Sınıfsal Güçler İlişkisi


4. Rusya'da Proletarya ve Köylüler


5. RSSFC Proletaryası ve Köylülüğün Asker- İttifakı


6. Proletarya ile Köylülük Arasında Normal İktisadi İlişkilerin Kurulması


7. Sovyetlerin İktidarı Hangi Koşullarda ve Niçin Kapitalizmi ve Ayrıcalıklar Sistemini Kabul Eder?


8. İaşe Sağlama Siyasetimizin Başarıları


9. Sosyalizmin Maddi Temeli ve Rusya'nın Elektriklendirilmesi Planı


10. "Saf Demokrasi"nin, İkinci Enternasyonalin, İki-buçukuncu Enternasyonalin ve Sermayenin Müttefiki Sosyalist-Devrimcilerle Menşeviklerin Rolü


[27] Komünist Enternasyonalin III. Kongresine Sunulan Rusya Komünist Partisinin Taktiğiyle İlgili Rapor, 1921


[28] Kooperatifçilik Üzerine


[29] Az Olsun Temiz Olsun


Açıklayıcı Notlar

(Tanıtım Yazısından)

Kitabı okuyanlar 19 okur

  • Mehmet Toprak
  • Hasan Hüseyin Beydil
  • Berkay
  • Ezgi Göktürk
  • Sedat Gövyaprak
  • Hasan Yıldırım
  • Ögeday
  • Savaş Ç.
  • İlkay Şal
  • Tolga Karaca

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%40 (2)
9
%0
8
%20 (1)
7
%20 (1)
6
%0
5
%0
4
%20 (1)
3
%0
2
%0
1
%0