Işık Doğudan Gelir

9,0/10  (21 Oy) · 
78 okunma  · 
25 beğeni  · 
1.569 gösterim
Işık Doğudan Gelir, siyasî, felsefî, dogmatik herhangi bir inancın peşinde olmayan, başka milletlere, başka fikirlere, başka düşünce ve duyma tarzlarına sonsuz bir tecessüs besleyen bir Cemil Meriç klasiği, tüm diğer eserleri gibi. Medeniyetlerin “defter-i âmâli” olan ansiklopedilerden İslâm’ın kozmolojik dok-trinlerine; İbrani edebiyatından Kitab-ı Mukaddes’e; Herbelot’nun “muhteşem abidesi” Doğu Kütüphanesi’nden, oryantalizmlerin aydınlattığı yeni medeniyetlere; Michelet’nin ve Schuré’nin “her türlü yobazlıktan uzak”, İnsanlığın Kitab-ı Mukaddesi ve Doğu Mabetleri adlı eserlerinden, Erasmus’un Cinnete Methiye’sine, başka bir deyişle Akıl’dan Cinnet’e; hermetizmden “çağdaş düşüncenin kutuplarından biri” olan İbn Haldun’a... kanatlanan ve kanatlandıran emsalsiz bir düşünce serüveni.
Mehmet Y. 
08 Tem 2015 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Üstadın oğlu Mahmud Ali Meriç tarafından derlenmiş bir kitap... Ama her satırında ondan bir rüzgar var; Bu Ülke'nin çıktığı zirvelerde dolaşamıyor belki ama Cemil Meriç sevenler için önemli bir kaynak.

Kitaptan 25 Alıntı

Esma davaz 
09 Şub 13:25 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Unutmamamız gereken bir hakikat de şu: Düşünen ve temaşa eden varlığı yani insanı yeryüzünden kovarsak,o ulvi dokunakalı tabiat kasvetli ve dilsiz bir sahne olup çıkar.

Işık Doğudan Gelir, Cemil MeriçIşık Doğudan Gelir, Cemil Meriç

ANSİKLOPEDİLER
Kölece bir emek sayılmıştı çalışma. Oysa medeniyet, refahını işçilere borçluydu. Tefekkürün âletleri onların eseriydi.

Işık Doğudan Gelir, Cemil Meriç (Sayfa 5 - İletişim Yayınları)Işık Doğudan Gelir, Cemil Meriç (Sayfa 5 - İletişim Yayınları)

Avrupa bazen aklı göklere çıkarmıştır, bazen cinneti... Bir zamanlar aklı tanrılaştıran hümanist Avrupa, oyuncağını sefil bir paçavra gibi tekmelemektedir.

Işık Doğudan Gelir, Cemil Meriç (Sayfa 16 - Iletişim)Işık Doğudan Gelir, Cemil Meriç (Sayfa 16 - Iletişim)

Tabiatın birliği inancı iki kaynaktan gelir:Vahiy ve hadis-i aklî.İslâmî ilimlerde,bütün ilimlerde olduğu gibi,ilmin hedefleri ilmin dışındadır.İlim bu hedeflere varmak için birçok vasıtalara başvurabilir ama kendi amacını tayin etmez.İslâm kültürünün her veçhesinde,bilhassa İslâmların Tabiat karşısındaki davranışında,Kur'anın etkisi mutlaktır...Kur'an bir hendesî güzellikler hazinesidir.Tabiat,Allah'ın ayetleridir.Müminlere düşen,bu ayetleri temaşa etmektir.

Işık Doğudan Gelir, Cemil Meriç (Sayfa 102 - İletişim yayınları)Işık Doğudan Gelir, Cemil Meriç (Sayfa 102 - İletişim yayınları)
NâMütenâhi 
14 May 20:12 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Felsefe sayesinde seçkin insanlar yâhut yeryüzündeki melekler en yüce yaratıcıya yaklaşırlar.

Işık Doğudan Gelir, Cemil Meriç (İletişim)Işık Doğudan Gelir, Cemil Meriç (İletişim)

"Âşık, âkil olamayacağı gibi âkil de âşık olamaz. Aşkın güneşi kalbe doğunca, akıl bir gölge gibi kaybolur gider."

Işık Doğudan Gelir, Cemil MeriçIşık Doğudan Gelir, Cemil Meriç

Aşık, akil olamayacağı gibi akil de aşık olamaz. Aşkın güneşi kalbe doğunca, akıl bir gölge gibi kaybolur gider... Akil, dünyanın kazancıyla uğraşır. Aşık, gizli sırların meftunudur.

Işık Doğudan Gelir, Cemil Meriç (Sayfa 242)Işık Doğudan Gelir, Cemil Meriç (Sayfa 242)
Can Okuyan 
29 Nis 18:31 · Kitabı okudu · Beğendi · Puan vermedi

İSLÂM'DA TERCÜME
İbn Haldun, tek dili biliyordu: Arapça. Bu sihirli anahtar o çağda mevcut bütün bilgi hazinelerinin kapısını açmış; kanma bilmeyen tecessüsünün üzerinde işleyeceği hudutsuz malzemeleri toplamasına imkân sağlamıştı. Elbette ki Tunuslu hâkim yalnız bilgi toplayıcısı değildir. Ama Mukaddime, sadece ilhamla da yazılamaz. Demek ki on dördüncü asırda cihangir bir zekâ, yalnız Arapça yardımıyla dünya irfanının başlıca abidelerini tarıyabiliyordu.

Işık Doğudan Gelir, Cemil Meriç (Sayfa 263 - İletişim Yayınları)Işık Doğudan Gelir, Cemil Meriç (Sayfa 263 - İletişim Yayınları)
BÜNYAMİN YILDIZ 
 27 Ara 2015 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

İnsana doğru yolu gösterecek iki klavuz, imanla ilimdir.

Işık Doğudan Gelir, Cemil Meriç (Sayfa 68 - iletişim)Işık Doğudan Gelir, Cemil Meriç (Sayfa 68 - iletişim)
NâMütenâhi 
 10 May 15:24 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Beyaz insan, ileriye doğru yürüyüşünde, Yeni Dünyayı keşfedip, Pasifik Okyanusu'nun öbür ucundaki ihtiyar annesi Asya'yla karşılaşalıberi misyonunu daha aydınlık olarak görmeye, devrî hareketini ve birliğini anlamaya başladı. Yine o andan itibarendir ki menşelerine özlem duydu içinden. Ve 'Ex Oriente lux,' diye haykırdı.

Işık Doğudan Gelir, Cemil Meriç (Sayfa 191 - İletişim)Işık Doğudan Gelir, Cemil Meriç (Sayfa 191 - İletişim)
3 /

Kitapla ilgili 1 Haber