Işık Eri Hacı Bektaş Veli

·
Okunma
·
Beğeni
·
463
Gösterim
Adı:
Işık Eri Hacı Bektaş Veli
Baskı tarihi:
Ocak 2012
Sayfa sayısı:
304
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789758312634
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Sınır Ötesi Yayınları
Batıni ekolün en önemli temsilcilerinden Hacı Bektaş Veli, Anadolu'da Müslümanlığın kabulü ve Eski Türk inanç ve adetleriyle İslam dininin kaynaştırılmasında büyük rol oynamıştır. Eserlerinde ve ibadetlerinde Türk dilini kullanmış, Türkçeyi yaygınlaştırmak ve ibadetleri de Türkçeleştirmek için mücadele etmiştir. Bu nedenle birçok baskıya göğüs germek zorundadır.
Öğretisine ait önemli batini sırlar barındıran başta Makalat olmak üzere birçok eser bırakmıştır.

Bu kitapta Makalat isimli eserinin ezoterik açıklamasıyla beraber, Hacı Bektaş'ın hayatı, Bektaşi öğretisinin sembolleri, Kırk Makam, Tanrı kavramı gibi pek çok konu ele alınmıştır.

"Gündüz şevk ile dünya işine, gece aşk ile ahiret işine" felsefesi onun yaşam prensibidir.

Masivadan yani dünya malından vazgeçmiş; Gönül yolunu yani Muhabbet yolunu seçmiştir.

Muhabbet, perdelerin yırtılması, sırların ortaya çıkmasıdır. Gönül ile ilahilik arasında perde yoktur. İnsan ile kendi gönlü arasında perdeler vardır. Bektaşi öğretisinde temel amaç insanın kendi "Gönül Kabesi"ne ulaşmasıdır. O nedenle de şöyle demiştir.

Hararet narda'dır, sac'da değil
Keramet sendedir, tac'da değil.
Her ne arar isen, kendinde ara.
Kudüs'te, Mekke'de, Hac'da değil.

Hiç hacca gitmemesine rağmen hacı olarak anılmasının ne anlama geldiğini kitabın satırları içinde ilgiyle okuyacaksınız.
"Bu kitap araştırma amaçlı yazıldı, ezoterik bilgilerin ışığında yoğruldu, sevgi ile gönüllerimize sunulmuşdu. Layık olması tek dileğimdir." diyen yazarımzın bu yeni kitabını sizlere sunarken, büyük mürşidin sözleriyle kendi sözlerimizi noktalıyoruz.

"Okunacak en büyük kitap insandır." "Dileyene tüm kapılar açılacaktır."
(Tanıtım Bülteninden)
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
“Tanrı’yı nasıl bildiniz”e cevap, muhiblerden şudur: Kendi özümüzden bildik ve hem kendi özümüzü Tanrıdan bildik. Kim kendini bildi, Rabb’ini bilir. Kişi kendini bilirse, Rabb’inin şah damarından yakın olduğunu tefekkür eder, idrake ulaşır.
Ölmeden zafere, sekiz uçma’a ulaşma, nefissiz bir akıl ile vicdanı, gönül gözünü bir etme, bir saadettir. Egosunu aklın önünde tutan, nefisli akıl ile hareket eden zalimlerden olmak ya da onlarla yaşamak ise çarpık bir çağdır.
Ben ölümü saadet biliyorum ve zalimlerle yaşamayı ise zillet.
Hz. Hüseyin
Sekiz uçma Hacı Bektaş Veli’nin makalat eserinde sıkça kullandığı bir kelimedir. Aynı zamanda Hallac el Mansur da “ölmeden ölmek, nar-ı kadehten içmek, sekize ermek, mim olmak” manaları üzerinde durur. Tüm veliler ve erenlerin ortak özelliği ölümün bir saadet olduğudur. Ancak ölüm bedeni terk değil, o beden içerisinde Sevgili’ye ulaşmadır. İşte Hacı Bektaş Veli’nin Işk Yolu’nda batıni anlatımı bu özellik üzerinedir. Sekiz uçma’a kavuşmanın yoludur. Nasip alınan ruhun olgunlaşması ve özüne kavuşmasıdır.
Herkes kendi hakkındaki gerçek bilgiyi öğrenmeli. Bu Hak’tır. Öldüğümde öğreneceğim gerçeğe, ölmeden önce ulaşmak... Ve bu benim HAK’kım...
KA’yıb
Hacı Bektaş Veli öğretisinde Aşk, Işk olarak anılagelir. Işk, Nurun madde ortamına aksetmesidir. Aşk ışık olarak nur olarak yansır. Bu yüzden Işk zamanla Aşk manası olarak dillenmiştir. Fakat bu Işk ve Aşk manaları, günümüz aşk anlayışından oldukça uzaktır.
Bedenin yakıtı Aşk’tır. Aşk yeniler, dönüştürür, arındırır. Âlemleri KUTBUN etrafında döndürendir... Varoluşun yakıtı, hiç bitmeyecek sonsuzlukta döngünün sebebidir...
Ve O’nun Sevgi’sinin kudreti, Ariflerin gönüllerindeki Aşk ateşi ile diner, dönüşür ve yayılır sessizlikte.
İlahi irade yasalarına uyan, olgunlaşma yolunda olan, Canı candadır. İşte diriler onlardır. Nefes alanlardır. Nefes canın canını besler. Nefes hava değil, kudrettir. Daima diri olandır.
Doğru bir anda herşey tekamül eder. O doğru anın ne zaman olacağı da zaman, mekan ve hayat enerjilerinin çakışması ile mümkündür. Tek savaşımız kendi nefsimizdir, diğer her zerre sevgi ile dopdoludur. Öz düşmanımız nefsimizdir, yani zahiri bedenimiz. Nefs de Sevgidir aslında. Nurun zahirdeki yansımasıdır nefs beden. Batındaki yansıması da nur beden. Zahirde nefs beden maddeye yönelir, batında nur beden Rabb’ine. İşte ikisi arasındaki savaş budur. Düşmanlık yoktur, Sevgi vardır. Birbirlerinin tekamülü için savaşırlar. Akıl bunların ikisinin arasında kalır. Akla çok iş düşer. İkisini koordine ederse düşmanlık biter dostluk başlar, aslan ile ceylanın dostluğu der buna Hacı Bektaş Veli.
Kendimi bildim demekle, kendini bilmez insan, Rabb’imi bildim demekle de olmaz. Lafla Hakikat beyan olmaz. Bal demekle ağız bal olmaz, ben kötüyüm demekle kötü olunmaz. Kendini bil’de, yakin olma manası vardır. İlme’l yakin, ayne’l yakin, Hakka’l yakin olmak vardır. Duyulan, öğrenilen, bilinen herşey ilme’l yakin halidir. Ölümün bilinmesi, doğumun, hayatın, yaşamın bilinmesi, bilgi olarak alınması durumudur.
Tekrar konumuza; gökler ağlar, yerler güler, gökler sunar, yerde biter meselesine dönelim. Güneş vahdettir, ay ise kesret. Güneş kendi enerjisini, yakıtını üreten, sönmeyen, daim ve diri olan O’nun Nurunun simgesidir. Hayat veren, can veren, yaşam ve zamanın sahibi olandır. Ay ise kesret yani çokluk âleminin âdem olanın simgesidir. Güneş Tanrı’nın, Ay Âdem’in simgesidir. Ayın bir yüzü daima gölgede karanlıkta, bir yüzü daima güneşe dönüktür. Güneş ışığı ile beslenir, güneş nurunu yansıtır. Oysa gölge tarafı ise karanlıktadır. Dünya ise, Ayın sadece aydınlık tarafını, Nurdan gelen ışığı yansıtan tarafını görür. Oysa karanlık yani gölge tarafını bilmez. Dünya da, yansıyan ışığı alan âdemoğlunun simgesidir. O zanneder ki, ay kendi ışığını yansıtır, karanlıkta onun ışığı ile yol bulur. En karanlık anlarda bile, Ay Güneş Nurundan aldığı ışığı ile âdemoğlunu aydınlatır. Kandildir.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Işık Eri Hacı Bektaş Veli
Baskı tarihi:
Ocak 2012
Sayfa sayısı:
304
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789758312634
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Sınır Ötesi Yayınları
Batıni ekolün en önemli temsilcilerinden Hacı Bektaş Veli, Anadolu'da Müslümanlığın kabulü ve Eski Türk inanç ve adetleriyle İslam dininin kaynaştırılmasında büyük rol oynamıştır. Eserlerinde ve ibadetlerinde Türk dilini kullanmış, Türkçeyi yaygınlaştırmak ve ibadetleri de Türkçeleştirmek için mücadele etmiştir. Bu nedenle birçok baskıya göğüs germek zorundadır.
Öğretisine ait önemli batini sırlar barındıran başta Makalat olmak üzere birçok eser bırakmıştır.

Bu kitapta Makalat isimli eserinin ezoterik açıklamasıyla beraber, Hacı Bektaş'ın hayatı, Bektaşi öğretisinin sembolleri, Kırk Makam, Tanrı kavramı gibi pek çok konu ele alınmıştır.

"Gündüz şevk ile dünya işine, gece aşk ile ahiret işine" felsefesi onun yaşam prensibidir.

Masivadan yani dünya malından vazgeçmiş; Gönül yolunu yani Muhabbet yolunu seçmiştir.

Muhabbet, perdelerin yırtılması, sırların ortaya çıkmasıdır. Gönül ile ilahilik arasında perde yoktur. İnsan ile kendi gönlü arasında perdeler vardır. Bektaşi öğretisinde temel amaç insanın kendi "Gönül Kabesi"ne ulaşmasıdır. O nedenle de şöyle demiştir.

Hararet narda'dır, sac'da değil
Keramet sendedir, tac'da değil.
Her ne arar isen, kendinde ara.
Kudüs'te, Mekke'de, Hac'da değil.

Hiç hacca gitmemesine rağmen hacı olarak anılmasının ne anlama geldiğini kitabın satırları içinde ilgiyle okuyacaksınız.
"Bu kitap araştırma amaçlı yazıldı, ezoterik bilgilerin ışığında yoğruldu, sevgi ile gönüllerimize sunulmuşdu. Layık olması tek dileğimdir." diyen yazarımzın bu yeni kitabını sizlere sunarken, büyük mürşidin sözleriyle kendi sözlerimizi noktalıyoruz.

"Okunacak en büyük kitap insandır." "Dileyene tüm kapılar açılacaktır."
(Tanıtım Bülteninden)

Kitabı okuyanlar 6 okur

  • Yunus Kibar
  • Sevil Öz
  • Oyku
  • Ayça ela
  • emrah beytaş
  • duygu ipek gs

Kitap istatistikleri