İskendernâme

·
Okunma
·
Beğeni
·
1.114
Gösterim
Adı:
İskendernâme
Yazar:
Baskı tarihi:
20 Mart 2018
Sayfa sayısı:
848
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786052953747
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
Baskılar:
İskendername
İskendernâme
İskendername
İskendernâme

Ahmedî (1334-1412): Tâceddîn İbrâhîm bin Hızır Ahmedî, Germiyanlı musâhib şairler içinde eserlerinin çokluğu ve sanatı bakımından en önde gelenidir. Kaynaklar Ahmedî’nin önce Anadolu’da medreseye gittiği, öğrenimini sonra Mısır’da ilerlettiği, burada hocasının Şeyh Ekmeleddin olduğu, klasik İslam ilimlerini okuduğu, sonra Kütahya’ya yerleştiği konusunda birleşirler.
Ahmedî başlıca eserlerini Germiyan Beyleri Süleyman Şah (1361-1387) ve II. Yakûb (1387-1429) zamanında yazmıştır. Dîvân, Cemşîd ü Hurşîd, Tervîhü’l-Ervâh, Bedâyiu’s-sihr fî Sanâyii’ş-şi’r Ahmedî’nin geniş külliyatını oluşturan eserlerinden başlıcalarıdır. Ahmedî’nin İskendernâme’si İskender’in tarihiyle birlikte bir dünya
tarihini içerir, ayrıca ilahiyat, kozmoloji, astronomi, astroloji, fizyoloji, psikoloji ve tıp sohbetleriyle didaktikansiklopedik bir nitelik taşır. Bilgiyle beraber öğüt vermeyi amaçlayan İskendernâme, İskender Romansı’nın Osmanlı edebiyatındaki bir versiyonu olarak değerlendirilir.

Furkan Öztürk (1975): Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi, yüksek lisansını
aynı üniversitede yaptı. DTCF Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı’nda Bâkî Dîvânı Sözlüğü (Bağlamlı Dizin ve İşlevsel Sözlük) konulu teziyle doktorasını tamamladı.
Bâkî’nin Dîvân’ı ve Ahmedî’nin İskendernâme’sinin dil içi çevirileri dışında pek çok makale ve kitabı da yayımlanan Furkan Öztürk, Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalışıyor.

İçindekiler
70 syf.
Kitabı çok beğendim.Bir Osmanlı müellifinin dilinden alışılmışın dışında bir İskender canlanıyor gözlerinizde.Dara' nın İskender'e bir çuval buğday gönderip elçinin buğdayı sarayın ortasına dökmesi.İskender'in ise bir horoz getirterek buğdayı yedirmesi ve Daraya askerimiz çok diyorsun tek bir kişiyle senin kalabalık ordunu yok ederim mesajını vermesi çok keyifli bölümlerdi.Devamında ise İskenderin önce gönül yolculuğu sonra garip memleketlere yolculuğu anlatılıyor.
848 syf.
Her ne kadar Latîfî onun şiiri hakkında olumsuz düşüncelere sahip de olsa farklı bir formda yazılan İskendernâme kuşkusuz Ahmedî’nin ve bu coğrafyanın en önemli, en büyük eserlerinden biridir.
İçkiye müptela olma, mümkünse terk etmeye çalış. Aklın temelini yıkan şeyi içme. Su deme ona; ateştir, seni yakar.
Bir söz söylemeden önce onun iyi ve kötü taraflarını düşün. Bir söz söylendi mi atılmış oka benzer; onun geri dönüşü imkansızdır.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
İskendernâme
Yazar:
Baskı tarihi:
20 Mart 2018
Sayfa sayısı:
848
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786052953747
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
Baskılar:
İskendername
İskendernâme
İskendername
İskendernâme

Ahmedî (1334-1412): Tâceddîn İbrâhîm bin Hızır Ahmedî, Germiyanlı musâhib şairler içinde eserlerinin çokluğu ve sanatı bakımından en önde gelenidir. Kaynaklar Ahmedî’nin önce Anadolu’da medreseye gittiği, öğrenimini sonra Mısır’da ilerlettiği, burada hocasının Şeyh Ekmeleddin olduğu, klasik İslam ilimlerini okuduğu, sonra Kütahya’ya yerleştiği konusunda birleşirler.
Ahmedî başlıca eserlerini Germiyan Beyleri Süleyman Şah (1361-1387) ve II. Yakûb (1387-1429) zamanında yazmıştır. Dîvân, Cemşîd ü Hurşîd, Tervîhü’l-Ervâh, Bedâyiu’s-sihr fî Sanâyii’ş-şi’r Ahmedî’nin geniş külliyatını oluşturan eserlerinden başlıcalarıdır. Ahmedî’nin İskendernâme’si İskender’in tarihiyle birlikte bir dünya
tarihini içerir, ayrıca ilahiyat, kozmoloji, astronomi, astroloji, fizyoloji, psikoloji ve tıp sohbetleriyle didaktikansiklopedik bir nitelik taşır. Bilgiyle beraber öğüt vermeyi amaçlayan İskendernâme, İskender Romansı’nın Osmanlı edebiyatındaki bir versiyonu olarak değerlendirilir.

Furkan Öztürk (1975): Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi, yüksek lisansını
aynı üniversitede yaptı. DTCF Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı’nda Bâkî Dîvânı Sözlüğü (Bağlamlı Dizin ve İşlevsel Sözlük) konulu teziyle doktorasını tamamladı.
Bâkî’nin Dîvân’ı ve Ahmedî’nin İskendernâme’sinin dil içi çevirileri dışında pek çok makale ve kitabı da yayımlanan Furkan Öztürk, Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalışıyor.

İçindekiler

Kitabı okuyanlar 27 okur

  • Ezgi Göktürk
  • Berkay
  • Aysun Yıldırım

Kitap istatistikleri (Bütün baskılar)

Bu baskının istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%0
9
%0
8
%12.5 (1)
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0