·
Okunma
·
Beğeni
·
1680
Gösterim
Adı:
İskendername
Baskı tarihi:
Aralık 2011
Sayfa sayısı:
70
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786050200836
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Say Yayınları
Baskılar:
İskendername
İskendername (Ciltli)
İskendername (Karton Kapak)
1390 yılında yazılan mesnevi I. Beyazid'in oğlu Emir Süleyman'a sunulmuştur. Adından da anlaşılabileceği gibi eser Büyük İskender'in hayatını konu alır. Fakat, çoğu araştırmacıya göre, eserin amacı ismi geçen kişinin hayatını anlatmaktan çok bu hayatı bir çerçeve-hikâye olarak kullanıp birçok farklı bilim dalına dair çeşitli bilgiler vermektir. Nitekim eserde konu edinilen İskender'in yaşam öyküsü ile İskender'in gerçek yaşam öyküsü arasında büyük farklılıklar bulunur. Nizami'nin 2500 beyitlik İskendernâme'sinin bazı kısımları tercüme edilerek esere dahil edilmiştir. Ahmedî bu mesnevide 3 farklı şahsiyete 3 sembol yüklemiştir; Aristo aklı,İskender ruhu,İskender'in savaştığı Dara nefsi temsil eder.Ahmedî, Sultanın isteği üzerine mesnevisinin sonuna ilk manzum Osmanlı tarihi sayılabilecek 334 beyitlik bir Gazavat-nâme eklemiştir. Çoğu araştırmacıya göre şiir açısından çok parlak bir eser olarak kabul edilmeyen İskendernâme´yi önemli kılan ana unsur ihtiva ettiği bilgilerdir. Her ne kadar bir mesnevi olsa ve nazım şeklinde yazılmışsa da eserin içeriğinin büyük bir kısmı geometri, astronomi, tıp, felsefe, siyaset, etik, teoloji gibi bilimlere dair bilgiler içerir. Bu da eseri Bilim Tarihi ve Felsefe Tarihi açısından önemli kılar. Eserin bu özelliği birçok bilimadamı ve şairin eseri edebi bir eserden ziyade bilimsel bir eser olarak görmesine sebep olmuştur. Eseri bu şekilde yorumlayanlar arasında Latîfî ve E. J. Wilkinson Gibb gibi isimler vardır. Franz Babinger ise İskendernâme'nin Büyük İskender'e ait efsaneleri tesvir ettikten sonra bir bilim ansiklopedisi halini aldığını belirtir. Bir Osmanlı Tarihi araştırmacısı açısından bu eserin en önemli yönü;ilk manzum Osmanlı tarihi sayılabilecek 334 beyitlik bir Gazavat-nâme'yi ihtiva etmesidir.
848 syf.
·110 günde·Beğendi·8/10
Uzun soluklu bir okuma olan İskendername (Karton Kapak) bitti.
İlk önce eserin yazarı olan Ahmedî 'den bahsedeyim.
Ahmedî, Germiyanlı musahib şairler içinde eserlerinin çokluğu ve sanatı bakımından en önde gelenidir. Kaynaklar Ahmedî' nin önce Anadolu'da medreseye gittiği, öğrenimini sonra Mısır'da ilerlettiği, burada hocasının Şeyh Ekmeleddin olduğu, klasik İslam ilimlerini okuduğu, sonra Kütahya'ya yerleştiği konusunda birleşirler.

Esere gelirsek..
Ahmedî 'nin İskendername (Karton Kapak)' si İskender'in tarihiyle birlikte bir dünya tarihini içerir, ayrıca ilahiyat, kozmoloji, astronomi, astroloji, fizyoloji, psikoloji ve tıp sohbetleriyle didaktik- ansiklopedik bir nitelik taşır. Bilgiyle beraber öğüt vermeyi amaçlayan İskendername (Karton Kapak), İskender Romansı'nın Osmanlı edebiyatındaki bir versiyonu olarak değerlendirilir.
Eserde ki karşılıklı sohbetler sonunda anlatılan hikayenin alegorik yani yani sembolik olarak ne anlatmak istediğini öğüt verir şekilde anlatır.

Eser benim için okunması uzun sürdü. Ama iyi ki okumuş diyeceğim bir eser oldu.

Okumak isteyenlere tavsiye ederim.
Şimdiden iyi okumalar.
804 syf.
·5 günde·Beğendi·8/10
“Dün doğu ve batı gerçekten senindi
Bugün sana yalnızca bir kefen kaldı”

İskendername on beşinci yüzyılın başlarında Ahmedi’nin kaleme aldığı bir mesnevidir.Sayfa sayısı fazla olsa da okuması keyifli bir kitap oldu benim için.Kitabın içeriği oldukça fazla. MÖ.334 baharında uçsuz bucaksız topraklara hakim olan Pers İmparatoru Dareios’u bozguna uğratan,Orta Asya’dan Hindistan’a ayak basmadık yer bırakmayan,ünü bütün dünyaya yayılmış olan,Makedonya’lı yirmi iki yaşındaki İskender’i şiirsel bir dille anlatıyor Ahmedi.Yirmili yaşlarında kral olarak hüküm süren,otuzuna geldiğinde neredeyse dünyayı fethetmiş,yarı tanrı olarak görülmeye başlanmış ve otuz üçüne geldiğinde ölmüş olan İskender.İslamiyette,Kuran’da kutsal bir şahsiyet olan Zülkarneyn (iki boynuzlu varlık) ile özdeşleştirilen İskender...
İskender’in Seyistan Kralı Zerezb’in kızı Gülşah’a olan aşkını,garip memleketlere olan yolculuklarını,fetihlerini,savaşlarını anlatırken aynı zamanda ilahiyat,kozmoloji,astronomi,astroloji,fizyoloji,psikoloji ve tıp sohbetlerine de bolca yer vermiş Ahmedi.
Benim için dolu dolu ve keyifli bir kitaptı.
.
Kim olursanız olun,ister dünyaya diz çöktüren zalim bir Kral,ister iyi huylu,adil bir Kral her şeyi burada bırakıp gideceğimiz bir yer var ki;kitapta bu çok güzel anlatılıyor.
.
Eser,Türk Edebiyatında yazılmış ilk manzum İskender hikayesi olması bakımından ayrıca önem taşıyor.
70 syf.
Kitabı çok beğendim.Bir Osmanlı müellifinin dilinden alışılmışın dışında bir İskender canlanıyor gözlerinizde.Dara' nın İskender'e bir çuval buğday gönderip elçinin buğdayı sarayın ortasına dökmesi.İskender'in ise bir horoz getirterek buğdayı yedirmesi ve Daraya askerimiz çok diyorsun tek bir kişiyle senin kalabalık ordunu yok ederim mesajını vermesi çok keyifli bölümlerdi.Devamında ise İskenderin önce gönül yolculuğu sonra garip memleketlere yolculuğu anlatılıyor.
İçkiye müptela olma, mümkünse terk etmeye çalış. Aklın temelini yıkan şeyi içme. Su deme ona; ateştir, seni yakar.
Bir söz söylemeden önce onun iyi ve kötü taraflarını düşün. Bir söz söylendi mi atılmış oka benzer; onun geri dönüşü imkansızdır.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
İskendername
Baskı tarihi:
Aralık 2011
Sayfa sayısı:
70
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786050200836
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Say Yayınları
Baskılar:
İskendername
İskendername (Ciltli)
İskendername (Karton Kapak)
1390 yılında yazılan mesnevi I. Beyazid'in oğlu Emir Süleyman'a sunulmuştur. Adından da anlaşılabileceği gibi eser Büyük İskender'in hayatını konu alır. Fakat, çoğu araştırmacıya göre, eserin amacı ismi geçen kişinin hayatını anlatmaktan çok bu hayatı bir çerçeve-hikâye olarak kullanıp birçok farklı bilim dalına dair çeşitli bilgiler vermektir. Nitekim eserde konu edinilen İskender'in yaşam öyküsü ile İskender'in gerçek yaşam öyküsü arasında büyük farklılıklar bulunur. Nizami'nin 2500 beyitlik İskendernâme'sinin bazı kısımları tercüme edilerek esere dahil edilmiştir. Ahmedî bu mesnevide 3 farklı şahsiyete 3 sembol yüklemiştir; Aristo aklı,İskender ruhu,İskender'in savaştığı Dara nefsi temsil eder.Ahmedî, Sultanın isteği üzerine mesnevisinin sonuna ilk manzum Osmanlı tarihi sayılabilecek 334 beyitlik bir Gazavat-nâme eklemiştir. Çoğu araştırmacıya göre şiir açısından çok parlak bir eser olarak kabul edilmeyen İskendernâme´yi önemli kılan ana unsur ihtiva ettiği bilgilerdir. Her ne kadar bir mesnevi olsa ve nazım şeklinde yazılmışsa da eserin içeriğinin büyük bir kısmı geometri, astronomi, tıp, felsefe, siyaset, etik, teoloji gibi bilimlere dair bilgiler içerir. Bu da eseri Bilim Tarihi ve Felsefe Tarihi açısından önemli kılar. Eserin bu özelliği birçok bilimadamı ve şairin eseri edebi bir eserden ziyade bilimsel bir eser olarak görmesine sebep olmuştur. Eseri bu şekilde yorumlayanlar arasında Latîfî ve E. J. Wilkinson Gibb gibi isimler vardır. Franz Babinger ise İskendernâme'nin Büyük İskender'e ait efsaneleri tesvir ettikten sonra bir bilim ansiklopedisi halini aldığını belirtir. Bir Osmanlı Tarihi araştırmacısı açısından bu eserin en önemli yönü;ilk manzum Osmanlı tarihi sayılabilecek 334 beyitlik bir Gazavat-nâme'yi ihtiva etmesidir.

Kitabı okuyanlar 44 okur

  • Vasily Ksushka
  • Oğuz Yalçın
  • Gözde Kayran
  • Kübra Doğan
  • Yasemin
  • Cemile YÜRÜK
  • Hakan
  • Hüseyin Akdoğan
  • ömer azvural
  • Emine Beyza Kiraz

Kitap istatistikleri (Bütün baskılar)

Bu baskının istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%23.1 (3)
9
%15.4 (2)
8
%0
7
%0
6
%7.7 (1)
5
%15.4 (2)
4
%0
3
%7.7 (1)
2
%0
1
%0