·
Okunma
·
Beğeni
·
29
Gösterim
Adı:
İslâm Ahlâk Nizamı
Baskı tarihi:
1990
Sayfa sayısı:
404
Format:
Ciltli
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Altınoluk (Erkam) Yayınları
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
İman, tamamen kalbe ait bir haldir.
Kalplerde olanı da ancak Allah bilir.
Dil ile herkes ikrarda bulunabilir.
Fakat sözlerinde samimi olup olmadığını anlamak çok zordur.
İmandaki samimiyet ancak onun sonucu olan güzel ahlak ile anlaşılır.
Ya Rabbi! Beni en iyi ahlaka Hidayet kıl, Senden başka hiç kimse iyi ahlaka Hidayet edemez. Beni, Senden başka hiç kimsenin uzaklaştıramayacağı kadar, kötü ahlaktan uzaklaştır.

Aminnnn
Yanına kör bir kimse geldi diye Peygamber yüzünü asıp çevirdi.

Ey Muhammed! Ne bilirsin, belki de o arınacak; yahut öğüt alacaktı da bu öğüt kendisine fayda verecekti.
İslam, fertlerin güzel ahlakla donanmasını, kalb ve ruh temizliğine ermesini ister.
İnsanı terbiye ederken onun hem davranışlarını, hem de davranışlarına yön veren duygularını eğitir.
>Allah uğrunda gereği gibi cihad edin.< (Hac, 78)
Fakihler, genellikle cihadı ibadetler arasında saymazlar. Fakat Kur’an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerde, diğer ahkam ve ibadetlere göre, cihadın farziyyeti ve önemi üzerinde daha fazla durulmuştur. Bunun için cihada önemine uygun bir yer vermek icab etmektedir. Üzerindeki perdeyi açıp, cihadın mahiyetini bütün açıklığı ile ortaya koymak gerekmektedir.
Genellikle >Cihad<ın, savaşmak manasına geldiği bilinir. Fakat bu kavramı bu kadar dar çerçeve içinde ele almak kesinlikle yanlıştır.
>Cihad< sözü >cehd<den gelir. Cihad ve mücahede, fial ve müfaale babında mastardır. Bu kelimenin sözlük manası çalışmak, uğraşmak demektir. Terim olarak da hemen hemen aynı anlama gelir. Yani, hakkın yükselmesi, hakkın korunması ve yayılması için her türlü çalışmada bulunmak, uğraşmak ve gayret sarfetmek demektir.
Daha açık bir ifade ile Allah tarafından kullarına verilmiş olan her türlü bedeni, mali ve zihni kuvvetleri Allah yolunda kullanmak, o yolda feda ve isar etmek; kendini, yakınlarını, sevdiklerini, aile efradını, soy, sop, kavim ve milleti Allah yolunda feda etmek, Hakkı’ın düşmanlarını ortadan kaldırmak için çalışmak...cihaddır. Hak düşmanlarının tedbirlerini ve entrikalarını bozmak, yok etmek için çalışmak, onların saldırılarını kırıp püskürtmek, bunun için gereken bütün savaş hazırlıklarını zamanında tamamlamak...İşte cihad budur. Bu da bir ibadettir ve İslam’ın temel rükünlerinden biridir.
Ne yazık ki, dar görüşlü bazı kişiler, cihad adını verdiğimiz bu kapsamlı kavramı dar bir çerçeve içinde ele almak ve ondan sadece >savaşmak< manasını çıkarmak istiyorlar.
Daimi Cihad
Cihad, müslümanlara farzdır. Her müslüman sürekli olarak cihad yapması gerekmektedir. Bu da dinin korunması, ilmin yayılması, hakkın galip kılınması, garip ve fakirlere yardım, düşkünlerin elinden tutmak, doğru yoldan ayrılmış olanlara yol göstermek, iyiyi emretmek, kötüden alıkoymak, adaleti hakim kılmak, zulmü ortadan kaldırmak, ilahi ahkamın yayılması için çalışmakla olur. Bütün bunların yapılması cihaddır. Sürekli olarak böyle şeylerle uğraşırsak hayatımızı cihad ile geçirmiş oluruz. Kurtuluşun yolu budur. Ne mutlu bu yoldan ayrılmayan ve kurtuluşa eren müslümanlara!
>Ey iman edenler! Sabredin, sebat gösterin, düşmana karşı durun ve Allah’tan sakının ki kurtuluşa erasiniz.< (Al-i İmran, 200)

Kitabın basım bilgileri

Adı:
İslâm Ahlâk Nizamı
Baskı tarihi:
1990
Sayfa sayısı:
404
Format:
Ciltli
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Altınoluk (Erkam) Yayınları

Kitabı okuyanlar 2 okur

  • yıldırım kerem çambel
  • Amine

Kitap istatistikleri