İslam Aile Hukuku

7,5/10  (2 Oy) · 
8 okunma  · 
1 beğeni  · 
283 gösterim
Temel çerçevisini Kur'an'ın çizip ayrıntılarını Hz. Peygamber'in Sünnetinin belirlediği ve müctehit fakihlerin de bu ilk kaynağa getirdikleri yorumlarla geliştirip sistemleştirdikleri İslâm Aile Hukuku'nun temel esprisi şudur: Aile bireylerinden hiç kimsenin haksızlığa uğramadığı, fıtrattaki kadın-erkek niteliklerine uygun karşılıklı sevgi temeline dayalı bir aileyi kurup ve yaşatmak.
Asıl hedef bu olmakla birlikte tarih boyunca aile kurumu ve hukuku ekseninde yanlış görüşlerin ortaya atıldığı ve müslüman toplum içinde haksızlıklar doğuran yanlış örflerin yerleştiği de bir gerçektir. İşte bu yanlış görüş ve örflere bakarak İslâmın aile hukuku düzeni de yanlış anlaşılıp, yanlış takdim edilme bahtsızlığına uğramıştır.
Müslümanların elinde, İslâmın ve dolayısıyla aile hukukun aslî iki kaynağı yani Kur'ân ve Sahih Sünnet mevcut olduğuna göre, mezkur yanlış anlama ve uygulamalar bu iki kaynağa göre tasfiye edilmelidir.Samimi bir müslümana düşen görev de zaten budur. İşte bu mütavazi çalışma, kendi ekseninde böyle bir amaca hizmet etmeyi hedeflemektedir...
 • Baskı Tarihi:
  1999
 • Sayfa Sayısı:
  144
 • ISBN:
  2880000060109
 • Yayınevi:
  Marifet Yayınları
 • Kitabın Türü:

Kitaptan 18 Alıntı

Mihemedê NOJDAR 
07 Şub 17:42 · Kitabı okudu · Beğendi · 8/10 puan

Haram olan evlilik
Eşine eziyet çektirme ve haksızlık yapma ihtimali bulunan kimselerin evlenmesi mekruhtur. Söz konusu zulüm ihtimali kesinlik taşıyorsa o takdirde haramdır.

İslam Aile Hukuku, Ahmet Yaman (Sayfa 33 - İFAV)İslam Aile Hukuku, Ahmet Yaman (Sayfa 33 - İFAV)
Mihemedê NOJDAR 
07 Şub 18:21 · Kitabı okudu · Beğendi · 8/10 puan

Nişan sırasında nikah
Düğün merasimine kadar geçecek zaman diliminde kız ve erkeğin günaha girmeden görüşmelerini sağlamak amacıyla günümüzde nişanın hemen arkasından nikah kıyılmaktadır. Bir mahzur dan kurtulmak için yapılan bu muamele telafisi çok güç zararlara sebep olduğundan doğru bir uygulama değildir. Çünkü nişanlılık İslam hukukuna göre taraflara evlenme mecburiyeti yüklenmediğinden her an bozulma ihtimaline açıktır.

İslam Aile Hukuku, Ahmet Yaman (Sayfa 36 - İFAV)İslam Aile Hukuku, Ahmet Yaman (Sayfa 36 - İFAV)
Mihemedê NOJDAR 
07 Şub 18:35 · Kitabı okudu · Beğendi · 8/10 puan

Zorla evlendirme
"... Rızası alınmadan bekar kız evlendirilemez..." hadisi bunu açıkça ortaya koymaktadır.
Hanefi mezhebine göre buluğ çağına gelmiş bir kızı kendi rızası olmadıkça hiç kimse zorla evlendiremez. Kızın razı olmadığı evlilik akdi hükümsüzdür.

İslam Aile Hukuku, Ahmet Yaman (Sayfa 42 - İFAV)İslam Aile Hukuku, Ahmet Yaman (Sayfa 42 - İFAV)
Mihemedê NOJDAR 
07 Şub 17:57 · Kitabı okudu · Beğendi · 8/10 puan

Evlilik öncesi görüşme
Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kadınla evlenmek isteyen Muğira bin Şu'be'ye onu görüp görmediğini sormuş, görmediğini öğrenince:"Git, onu gör. Çünkü bu ileride mutlu olabilmeniz birbirinize ısınabilmeniz için en iyisidir. " buyurmuştur.

Ebu Davud nikah 18, Tirmizi nikah 5

İslam Aile Hukuku, Ahmet Yaman (Sayfa 34 - İFAV)İslam Aile Hukuku, Ahmet Yaman (Sayfa 34 - İFAV)
Afife 
12 Oca 20:23 · Kitabı okudu · Puan vermedi

"Bir babanın çocuğuna bırakacağı en büyük miras, iyi bir isimle güzel bir terbiyedir."
Hadis-i Şerif
(İbnul Esir, Camiul Usul 1/416)

İslam Aile Hukuku, Ahmet Yaman (Sayfa 23)İslam Aile Hukuku, Ahmet Yaman (Sayfa 23)
Mihemedê NOJDAR 
08 Şub 22:34 · Kitabı okudu · Beğendi · 8/10 puan

Kadının yemek hazırlamak ve temizlik dahil ev işlerini yapma mecburiyetinin bulunmadığı, kayınvalide ve kayınpederi ne bakıp ihtiyaçlarını görmek yükümlülüğünün olmadığı söylenmiştir.

İslam Aile Hukuku, Ahmet Yaman (Sayfa 117 - İFAV)İslam Aile Hukuku, Ahmet Yaman (Sayfa 117 - İFAV)
Afife 
12 Oca 20:08 · Kitabı okudu · Puan vermedi

'Ey gençler!Evlilik yükümlülüğüne gücü yetenleriniz hemen evlensin. Çünkü evlilik, gözü ve ırzı harama karşı daha fazla korur.'Hadis-i Şerif
(Buhari, Nikah;2)

İslam Aile Hukuku, Ahmet Yaman (Sayfa 19)İslam Aile Hukuku, Ahmet Yaman (Sayfa 19)
Mihemedê NOJDAR 
07 Şub 17:44 · Kitabı okudu · Beğendi · 8/10 puan

Farz olan evlilik
Evlenmediği takdirde zina yapacağı korkusu taşıyanlara farz ya da vaciptir.

İslam Aile Hukuku, Ahmet Yaman (Sayfa 33 - İFAV)İslam Aile Hukuku, Ahmet Yaman (Sayfa 33 - İFAV)
Mihemedê NOJDAR 
07 Şub 18:08 · Kitabı okudu · Beğendi · 8/10 puan

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem : "Sizden kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa, yanında mahremi (kendi yakını) olmayan bir kadınla baş başa kalmasın. Çünkü bunu yaparsa üçüncü kişileri şeytan olur." buyurmuştur.
Buhari nikah 111

İslam Aile Hukuku, Ahmet Yaman (Sayfa 35 - İFAV)İslam Aile Hukuku, Ahmet Yaman (Sayfa 35 - İFAV)
Mihemedê NOJDAR 
07 Şub 18:11 · Kitabı okudu · Beğendi · 8/10 puan

Nişan
Nikah akdinden önce geçirilen bir evre olan nişanlanma, birbirlerini gören iki tarafın karşılıklı olarak evlenme vaadinde bulunmasıdır. Eskiden "namzet olmak' itabiri ile ifade edilen bu işlem namzet olanların birbirlerine nişan olmak üzere verdikleri yüzük küpe vb. takılar dolayısıyla nişanlanmak kavramı ile anılmıştır.

İslam Aile Hukuku, Ahmet Yaman (Sayfa 36 - İFAV)İslam Aile Hukuku, Ahmet Yaman (Sayfa 36 - İFAV)
2 /