İslam Alemi ve İngiliz Misyonerler Bir Misyoner Nasıl Yetiştiriliyor?

9,0/10  (1 Oy) · 
0 okunma  · 
0 beğeni  · 
29 gösterim
Bu eserin kahramanlarından biri olan Şeyh Abdullah Mansur, misyonerlerde olması gereken vasıfların hemen hemen tamamını şahsında toplamış birisidir. Abdullah Mansur, Yemen'de botanik bilimcisi olarak faaliyet gösteren, aynı zamanda da Müslüman kimliği altında, bölge halkının kendisine çok önem verdiği bir şeyh olarak güçlü bir nüfuza da sahip olmayı başaran bir misyonerdi. Üstelik o bu bölgede bulunan tek misyoner de değildi.

Osmanlı ordusunda görev yapan Yüzbaşı Ahmed Hamdi Bey, Yemen'de bulunduğu sıralarda, bölgede yoğun olarak çalışan misyonerler hakkında araştırmalar yapmış ve bunları bir kitapta toplamıştır. Hamdi Bey, günümüz Türkçe'sine kazandırmış olduğumuz bu kitabında; Şeyh Mansur gibi misyonerlerin gerçek yüzünü ortaya çıkarmakla birlikte, görüştüğü Misyon Cemiyeti'nin önde gelen üyeleri, bölgede bilhassa İngiliz desteği ile yetişen misyonerlerin yetişme şekilleri, faaliyet sahaları, bağlantılı oldukları kimseler hakkında detaylı bilgi vermekte, misyonerlik teşkilatının işleyişini de gözler önüne sermektedirler.
Ali celik 
26 Mar 00:19 · Kitabı okudu · 9/10 puan

Kitabın yazarı  arkeolog Ahmet Hamdi Bey değil, Kurmay yüzbaşı Ahmet Hamdi Beydir ve görevi Osmanlı Devleti'nde Yemen bölgesinde Teşkilât-ı Mahsusa'ya başkanlık yapmış ve teşkilat içerisinde çeşitli faaliyetlerde bulunmuştur. Bu kitabı da o esnada yazmıştır.

Kitap; İngiliz veya başka milletlerin casuslarının daha çocukken Türk ailelerin içerisine yerleştirilmesi, orada büyüyüp hem dinimizi hem de örf ve adetlerimizi bizden iyi yaşayarak bizden birisiymis gibi devletin üst kademelerinden görev almaları , aynı zamanda İngiliz  Misyon Cemiyeti'nin önde gelen üyeleri, Osmanlı Devleti'nde  bilhassa İngiliz desteği ile yetişen misyonerlerin yetişme şekilleri, faaliyetleri, bağlantılı oldukları kişiler hakkında ayrıntılı bilgi vermekte, misyonerlik teşkilatının işleyişini de gözler önüne sermektedirler. Yüzbaşı Ahmet Hamdi Bey ise ilerleyen bölümlerde  "biz de onlara karşı İslam Cemiyeti diye bir örgüt kurabiliriz" diyerek bununla alakalı düşüncelerini liste şeklinde sıralamıştır.

Gerçek olayları barındırdığı için oldukça ilgi çekici bir kitap.

Kitaptan 3 Alıntı

Ali celik 
22 Mar 22:25 · Kitabı okudu · İnceledi · 9/10 puan

"“Ne diyelim, Allah bir milletin zillete düşmesini isterse, onlara kötü şeyleri güzel gösterir

İslam Alemi ve İngiliz Misyonerler, Ahmet Hamdi Beyİslam Alemi ve İngiliz Misyonerler, Ahmet Hamdi Bey
Ali celik 
22 Mar 22:33 · Kitabı okudu · İnceledi · 9/10 puan

"“Bir milletin yaşadığı bölgeden bereket, kadınlarından hayâ ve namus, hâkimlerinden adalet ve insanlarından merhamet kalkarsa o milletin siyasî hayatının sona erdiğine kanaat getirilmelidir.” "

İslam Alemi ve İngiliz Misyonerler, Ahmet Hamdi Beyİslam Alemi ve İngiliz Misyonerler, Ahmet Hamdi Bey
Ali celik 
22 Mar 22:28 · Kitabı okudu · İnceledi · 9/10 puan

"Eski Türklükten bir eseriniz var mı? Macar ovalarının, Bizans surlarının, Balkan yaylalarının, Kafkas dağlarının size takdim ettiği o sırma saçlı, ahu ve ela gözlü, güzel vücutlu kızlarla şekliniz düzeldi; ama bu karışma size bazı yeni adetler de kazandırdı, "

İslam Alemi ve İngiliz Misyonerler, Ahmet Hamdi Beyİslam Alemi ve İngiliz Misyonerler, Ahmet Hamdi Bey