İslam Alemi ve İngiliz Misyonerler (Bir Misyoner Nasıl Yetiştiriliyor?)

·
Okunma
·
Beğeni
·
66
Gösterim
Adı:
İslam Alemi ve İngiliz Misyonerler
Alt başlık:
Bir Misyoner Nasıl Yetiştiriliyor?
Baskı tarihi:
Ekim 2007
Sayfa sayısı:
136
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789756480786
Orijinal adı:
İslam Alemi ve İngiliz Misyonerler: Bir Misyoner Nasıl Yetiştiriliyor?
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Yeditepe
Bu eserin kahramanlarından biri olan Şeyh Abdullah Mansur, misyonerlerde olması gereken vasıfların hemen hemen tamamını şahsında toplamış birisidir. Abdullah Mansur, Yemen'de botanik bilimcisi olarak faaliyet gösteren, aynı zamanda da Müslüman kimliği altında, bölge halkının kendisine çok önem verdiği bir şeyh olarak güçlü bir nüfuza da sahip olmayı başaran bir misyonerdi. Üstelik o bu bölgede bulunan tek misyoner de değildi.

Osmanlı ordusunda görev yapan Yüzbaşı Ahmed Hamdi Bey, Yemen'de bulunduğu sıralarda, bölgede yoğun olarak çalışan misyonerler hakkında araştırmalar yapmış ve bunları bir kitapta toplamıştır. Hamdi Bey, günümüz Türkçe'sine kazandırmış olduğumuz bu kitabında; Şeyh Mansur gibi misyonerlerin gerçek yüzünü ortaya çıkarmakla birlikte, görüştüğü Misyon Cemiyeti'nin önde gelen üyeleri, bölgede bilhassa İngiliz desteği ile yetişen misyonerlerin yetişme şekilleri, faaliyet sahaları, bağlantılı oldukları kimseler hakkında detaylı bilgi vermekte, misyonerlik teşkilatının işleyişini de gözler önüne sermektedirler.
136 syf.
·9/10
Kitabın yazarı  arkeolog Ahmet Hamdi Bey değil, Kurmay yüzbaşı Ahmet Hamdi Beydir ve görevi Osmanlı Devleti'nde Yemen bölgesinde Teşkilât-ı Mahsusa'ya başkanlık yapmış ve teşkilat içerisinde çeşitli faaliyetlerde bulunmuştur. Bu kitabı da o esnada yazmıştır.

Kitap; İngiliz veya başka milletlerin casuslarının daha çocukken Türk ailelerin içerisine yerleştirilmesi, orada büyüyüp hem dinimizi hem de örf ve adetlerimizi bizden iyi yaşayarak bizden birisiymis gibi devletin üst kademelerinden görev almaları , aynı zamanda İngiliz  Misyon Cemiyeti'nin önde gelen üyeleri, Osmanlı Devleti'nde  bilhassa İngiliz desteği ile yetişen misyonerlerin yetişme şekilleri, faaliyetleri, bağlantılı oldukları kişiler hakkında ayrıntılı bilgi vermekte, misyonerlik teşkilatının işleyişini de gözler önüne sermektedirler. Yüzbaşı Ahmet Hamdi Bey ise ilerleyen bölümlerde  "biz de onlara karşı İslam Cemiyeti diye bir örgüt kurabiliriz" diyerek bununla alakalı düşüncelerini liste şeklinde sıralamıştır.

Gerçek olayları barındırdığı için oldukça ilgi çekici bir kitap.
136 syf.
·10/10
Bir misyonerin nasıl yetiştirildiğini , faaliyet sahaları, amaçlarının anlatıldığı ; Ufacık bir çocukken ailesinden koparılıp bu misyon uğruna nasıl eğitimlerden geçtiklerini anlatan , özellikle arapları ve ermenileri piyon olarak nasıl kullandıklarını anlatan dolu dolu sindire sindire okunulması gereken , misyonerliğin kokusunu almış ve vatanı için bir çözüm arayan Yüzbaşının elinden, sağlam kaynaklar gösterilerek yazılmış bir eser.
Okurken hayretlere düşeceksiniz , 100 sene önce bugünün planını, programını yapan Britanya'nın ne kadar tehlikeli bir ülke olduğunu bir daha anlayacaksınız.
Özetle : "Tarihine,diline,ülküne,dinine sahip çık öğren yoksa senden daha iyi bilen seni kukla yapar!"
"“Bir milletin yaşadığı bölgeden bereket, kadınlarından hayâ ve namus, hâkimlerinden adalet ve insanlarından merhamet kalkarsa o milletin siyasî hayatının sona erdiğine kanaat getirilmelidir.” "
"Eski Türklükten bir eseriniz var mı? Macar ovalarının, Bizans surlarının, Balkan yaylalarının, Kafkas dağlarının size takdim ettiği o sırma saçlı, ahu ve ela gözlü, güzel vücutlu kızlarla şekliniz düzeldi; ama bu karışma size bazı yeni adetler de kazandırdı, "
Mekke'deki Hacerü'l Esved totemden başka bir şey değildir. Ahid Sandığı, Yahudiliğin; haç, Hıristiyanlığın bir totemidir.
Mustafa Efendi, şunu çok iyi bilmelisin ki, ne bir insan ne de bir iktidar, durumunu, gücünü bilmediği bir bölgede; ahlakını, adet ve geleneklerini bilmediği bir kavim veya kabile arasında uzun süre kalamaz.
Misyonerler çocuk yaşta hizmete alınırlar. İleride görevlendirilecekleri işe göre, ilmi, ahlaki ve fikri eğitim alırlar. İngiliz Misyoner Cemiyeti'nin bu konuda izlemiş olduğu yol şu şekildedir; her yıl, ihtiyaca göre, okullarda eğitim gören çocukların en zekilerinden, babalarının da iznini almak suretiyle, otuz-kırk tanesini seçer.
Seçilen öğrenciler, yeteneklerine göre, üçer-beşer ayrılarak, dünya üzerinde, İngiliz devleti için önem
arz eden bölgelere gönderilirler.
İngilizler faydalı şeyleri hiçbir zaman ihmal etmezler ve ayrım gözetmeksizin, gelmiş geçmiş bütün büyük adamların vasiyetlerini de yerine getirirler. İngilizler soğukkanlı bir millettir. Kendilerinden başkasını beğenmezler.
Her işlerini, daha önceden uzun uzadıya planlanmış bir program çerçevesinde yaparlar, başarılı olurlar ya da olamazlar, bu konuda bir şey söyleyemem.Ama şundan emin ol ki, yüz yıl sonra yapılması planlanan bir işin hazırlıkları bugünden tamamlanmıştır.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
İslam Alemi ve İngiliz Misyonerler
Alt başlık:
Bir Misyoner Nasıl Yetiştiriliyor?
Baskı tarihi:
Ekim 2007
Sayfa sayısı:
136
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789756480786
Orijinal adı:
İslam Alemi ve İngiliz Misyonerler: Bir Misyoner Nasıl Yetiştiriliyor?
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Yeditepe
Bu eserin kahramanlarından biri olan Şeyh Abdullah Mansur, misyonerlerde olması gereken vasıfların hemen hemen tamamını şahsında toplamış birisidir. Abdullah Mansur, Yemen'de botanik bilimcisi olarak faaliyet gösteren, aynı zamanda da Müslüman kimliği altında, bölge halkının kendisine çok önem verdiği bir şeyh olarak güçlü bir nüfuza da sahip olmayı başaran bir misyonerdi. Üstelik o bu bölgede bulunan tek misyoner de değildi.

Osmanlı ordusunda görev yapan Yüzbaşı Ahmed Hamdi Bey, Yemen'de bulunduğu sıralarda, bölgede yoğun olarak çalışan misyonerler hakkında araştırmalar yapmış ve bunları bir kitapta toplamıştır. Hamdi Bey, günümüz Türkçe'sine kazandırmış olduğumuz bu kitabında; Şeyh Mansur gibi misyonerlerin gerçek yüzünü ortaya çıkarmakla birlikte, görüştüğü Misyon Cemiyeti'nin önde gelen üyeleri, bölgede bilhassa İngiliz desteği ile yetişen misyonerlerin yetişme şekilleri, faaliyet sahaları, bağlantılı oldukları kimseler hakkında detaylı bilgi vermekte, misyonerlik teşkilatının işleyişini de gözler önüne sermektedirler.

Kitabı okuyanlar 4 okur

  • Verda
  • fırat sevilcan
  • ⠀Cihan ⠀ོ
  • Seyyah

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%50 (1)
9
%50 (1)
8
%0
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0