Adı:
İslam Coğrafyası
Baskı tarihi:
2015
Sayfa sayısı:
519
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786054944040
Kitabın türü:
Orijinal adı:
Ahsenü't-Takasim
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Selenge
İnsanları en aşağılık, en şirret ve belalı olan ülke Huzistan'dır. Burada Beyrut ve Basınna adında iki şehirde yaşayanların önleri ile arkaları arasında parmak büyüklüğünde kuyrukları vardır. Iraklılar onlarla kavga ederken "Ulan kuyruklu!" derler. İbni Mes'ud, "Ben, Hz. Peygamber'in Huzlarla [Huzistanlılarla] evlenmeyin, çünkü onların damarlarından hainlik akar" dediğini duydum" diye nakletmiştir.
Dünyada Errecân [İran'da] kadınlarından daha orospusunu göremezsin. Fustat'ın [Mısır'da] erkekleri ayyaş, karıları orospudur. Zaten her kadının iki kocası vardır. İbneliğin yaygın olması sebebiyle Beyt Cibril'in [Filisten'de] nüfusu azdır. Zerenc'de veled-i zina çoktur.
Şiraz'ın gelenekleri İslam için bir utanç vesilesidir. Nisâbur, rezil erkeklerinin çokluğuyla bir numaradır. Humus ve Buhârâ halkından daha yakışıklısı, Harezm halkından daha çirkini, Ba'lebek ve Mısır halkından daha ayyaşı, Sîrâf halkından daha fâsıkı, Sicistan ve Irak halkından daha körü, Semerkand ve Şâş [Taşkent] halkından daha hırlısı, Mısır halkından daha alçağı, Bahreyn halkından daha eblehi, Humus halkından daha ahmağı yoktur.
Deniz sahilinde veya nehir kenarında bulunan her şehirde oğlancılık ve zina yaygındır. Omman halkı hilekârdır; teraziden çalar ve fâsıktır. Aden'de alenî zina yaparlar. Şiraz'da genelevler çok fazladır ve hepsi de ruhsatlıdır. Tıpkı hamamlar gibi tıklım tıklımdır.
Buhara, bir bok kuyusudur ve bok kokusundan şehirde gezemezsin. Nesef halkı hırlı ve aşırı fanatiktir. İranşehr [Nisabur] halkı vurdumduymaz, çenesi düşük ve çakırkeyf insanlardır. Sokakları pislik içinde; hanlarını lağım götürüyor, pislikten hamamlarına giremezsin. Nesâ'da rezillik diz boyudur. Fanatizm yüzünden yöre harabeye dönmüştür. Köylerinde Kur'an'a ilaveler yapan, ezanı şarkı söyler gibi okuyan ve İslam'dan sapan Harezmliler yaşarlar. Mısırlılar Kur'an'ı ağlıyormuş gibi okurlar.
Reyy halkı adlarını değiştirir ve Ali, Hasan ve Ahmed yerine Alkâ, Haskâ ve Hamkâ derler. Hemedan halkı Ahmedlâ ve Muhammedlâ ve İşlâ derler.
519 syf.
Kitabı okudum güzel fakat sürümü bitmiş tarihi bilgiler veriyor. Zaten ilk coğrafya eseri olması dolaysıyla önemsiyorum. Çevirisi fena sayılmaz akıcı okurken okuyucuyu zorlamıyor zira önemli olan akıcılık. Çeviri yapan çevirmen 2 şeyi çok iyi bilmesi gerek. İlki çevirdiği dillerin ikisinede tam vukufiyet. İkincisi ise çevirdiği kitabın konusuna ve kitab hangi disipline ait ise o disipline hakim olma. Dolaysıyla çevirmen disipline ait özel kavramlara vakıf olmalıdır. Bu çeviride benim gördüğüm ve ciddi bir hata olarak karşımıza çıkan şey tercümanın anokranizm ve presentizm gibi ciddi hataya düşmüş olması. Örneğin Mukaddesi kitabını hicri 4.yy yazmış o çağda garson, parfüm, ofis, cemevi ne arar. Hasılı kelam "traduttore, traditore" durumuna düşmemek için daha dikkatli olmak lazım diyorum ...
Bölgeye Şam denmesinin sebebi Ka’be’nin şâmesi (sol tarafı)nda
yer almasıdır. Kimilerine göre uğursuz olduğu için Şam denilmiştir. Kimileri kırmızı, beyaz ve siyah benekli taşlarından dolayı Şam denildiğini söylerler.
Yüzölçümüne göre en fazla yünü, ipeği ve geliri olan ülke Deylem’dir. Süt ve balın en kalitelisi, ekmeğin en lezzetlisi ve zağferanın en dayanıklısı Cibâl’dedir. Meyvesi en bol, fiyatları en düşük, eti mebzul, insanları ağırkanlı olan yer, Rehab’dır. İnsanları en aşağılık, en şirret ve belalı olan ülke Huzistan’dır. Hurması en tatlı, insanları en aşağılık olan yer Kirman’dır. Şeker kamışı, pirinci, misk ve kâfuru en bol olan ülke Sind’dir. Halkı zeki ve tacir ruhlu, ama bir o kadar da fasık olan ülke, Fars’tır. En sıcak ve en kurak, fakat hurması en bol ülke, Arap Yarımadası’dır. Toprakları en bereketli, salihleri, zahitleri ve kutsal ziyaret yerleri en çok olan ülke Şam’dır. Abid ve kurrası en bol, mal, ticarethane, özel nitelikler ve hububat yönünden en zengin ülke Mısır’dır. Yolları en tehlikeli, atları en kaliteli, halkı orta sınıf olan yer Akûr’ [Mezopotamya] dur. Toprakları en kurak, halkı en ağırkanlı ve hilekâr, şehirleri en çok ve toprakları en geniş olan yer Mağrib’tir.
Abdurrahman b. Ahi’l Esmaî anlattı: Bir defasında Câhiz’e uğramıştım. Bana ülkelerin güzel özellikleriyle ilgili bir şeyler anlat dedim. Bana şu cevabı verdi: “Şehirler şu on özellikleriyle tebarüz ederler: Mürüvvet Bağdat’ta, fasih dil Kûfe’de, sanat Basra’da, ticaret Mısır’da, zulüm Rey’de, kabalık Nisabur’da, cimrilik Merv’de, böbürlenme Belh’te, zanaat Semerkand’dadır.” Allah için, doğru söylemiş!
Nisabur, rezil erkeklerinin çokluğuyla bir numaradır. Mekke halkından daha tamahkârı, Yesrib [Medine] halkından daha fakiri, Beytü’l Mukaddes halkından daha müsamahakârı, Herat ve Biyar halkından daha edeplisi, Rey halkından daha zekisi, Sicistan halkından daha temizi, Omman halkından daha cimrisi, Aman halkından daha cahili, Kûfe halkından daha mevzun yapılısı, Humus ve Buhârâ halkından daha yakışıklısı, Harezm halkından daha çirkini, Deylemlilerden daha güzel sakallısı, Ba’lebek ve Mısır halkından daha ayyaşı, Siraf halkından daha fâsıkı, Sicistan ve Irak halkından daha körü, Semerkand ve Şaş halkından daha hırlısı, Mısır halkından daha aşağılığı, Bahreyn halkından daha eblehi, Humus halkından daha ahmağı, Fesâ, Nablus, Rey ve bir de Bağdat halkından daha hünerlisi, Bağdat halkından daha şirin dillisi yoktur.
Yazılışında “sad” ( ص) harfi bulunan her ülkenin halkı ahmaktır ve bundan Basra ( بصرة ) istisnadır. Eğer Massisa ve Sarsar gibi, bir şehrin adında iki “sad” varsa, Allah onun şerrinden korusun. Kişinin ait olduğu şehri gösteren iki harf vardır: Râzi, Mervezî ve Siczî’de olduğu gibi “z” ve “y”. Curcân, Mukan ve Errecân gibi sonu “ân” (ان) ile biten her memleketin bir özelliği veya iyi bir tarafı vardır.
Deniz sahilinde veya bir nehir kenarında bulunan her şehirde oğlancılık ve zina yaygındır. Sîrâf, Buhârâ ve Aden’i buna örnek olarak verebiliriz.
Mekke’de mezhep kavgaları terzilerle kasaplar arasındadır. Çünkü terziler Şii, kasaplar Sünnidir. Benzeri kavgalar Aden’de reyhan satıcıları ile denizciler, Yanbu’da Sünnilerle Şiiler arasında da vardır.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
İslam Coğrafyası
Baskı tarihi:
2015
Sayfa sayısı:
519
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786054944040
Kitabın türü:
Orijinal adı:
Ahsenü't-Takasim
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Selenge
İnsanları en aşağılık, en şirret ve belalı olan ülke Huzistan'dır. Burada Beyrut ve Basınna adında iki şehirde yaşayanların önleri ile arkaları arasında parmak büyüklüğünde kuyrukları vardır. Iraklılar onlarla kavga ederken "Ulan kuyruklu!" derler. İbni Mes'ud, "Ben, Hz. Peygamber'in Huzlarla [Huzistanlılarla] evlenmeyin, çünkü onların damarlarından hainlik akar" dediğini duydum" diye nakletmiştir.
Dünyada Errecân [İran'da] kadınlarından daha orospusunu göremezsin. Fustat'ın [Mısır'da] erkekleri ayyaş, karıları orospudur. Zaten her kadının iki kocası vardır. İbneliğin yaygın olması sebebiyle Beyt Cibril'in [Filisten'de] nüfusu azdır. Zerenc'de veled-i zina çoktur.
Şiraz'ın gelenekleri İslam için bir utanç vesilesidir. Nisâbur, rezil erkeklerinin çokluğuyla bir numaradır. Humus ve Buhârâ halkından daha yakışıklısı, Harezm halkından daha çirkini, Ba'lebek ve Mısır halkından daha ayyaşı, Sîrâf halkından daha fâsıkı, Sicistan ve Irak halkından daha körü, Semerkand ve Şâş [Taşkent] halkından daha hırlısı, Mısır halkından daha alçağı, Bahreyn halkından daha eblehi, Humus halkından daha ahmağı yoktur.
Deniz sahilinde veya nehir kenarında bulunan her şehirde oğlancılık ve zina yaygındır. Omman halkı hilekârdır; teraziden çalar ve fâsıktır. Aden'de alenî zina yaparlar. Şiraz'da genelevler çok fazladır ve hepsi de ruhsatlıdır. Tıpkı hamamlar gibi tıklım tıklımdır.
Buhara, bir bok kuyusudur ve bok kokusundan şehirde gezemezsin. Nesef halkı hırlı ve aşırı fanatiktir. İranşehr [Nisabur] halkı vurdumduymaz, çenesi düşük ve çakırkeyf insanlardır. Sokakları pislik içinde; hanlarını lağım götürüyor, pislikten hamamlarına giremezsin. Nesâ'da rezillik diz boyudur. Fanatizm yüzünden yöre harabeye dönmüştür. Köylerinde Kur'an'a ilaveler yapan, ezanı şarkı söyler gibi okuyan ve İslam'dan sapan Harezmliler yaşarlar. Mısırlılar Kur'an'ı ağlıyormuş gibi okurlar.
Reyy halkı adlarını değiştirir ve Ali, Hasan ve Ahmed yerine Alkâ, Haskâ ve Hamkâ derler. Hemedan halkı Ahmedlâ ve Muhammedlâ ve İşlâ derler.

Kitabı okuyanlar 1 okur

  • Nariman Hasan

Kitap istatistikleri