İslam Düşüncesi Tarihi 2 Cilt

0,0/10  (0 Oy) · 
2 okunma  · 
3 beğeni  · 
174 gösterim
İslâm düşünce geleneğini bütüncül bir tarzda anlamaya yönelik yayınlar, tarihî birikime yönelik basite indirgenmiş genellemeci kritiklerin etkisi karşısında teorik yetersizliği aşmaya yardımcı olacaktır. Pakistanlı ünlü ilim adamı ve filozof Mian Muhammed Şerif’in derlediği bu eser, İslâm düşünce tarihi ile ilgili olarak oryantalistlerce yayınlanmış eserler karşısında geleneği yeniden yorumlama arayışlarının ciddi bir misalini teşkil etmektedir.

Bölüm yazarlarının büyük kısmının inceledikleri akım ve şahsiyetlerin özgün niteliklerini vurgulamaya çalışmış olmaları, İslâm düşünce akımlarını kendi dinamikleri içinde anlamayı mümkün kılmaktadır. Ayrıca eserin benzeri birçok eserde yer almayan İbn Haldûn sonrası dönemi de kapsıyor olması dolayısıyla denilebilir ki bu derleme eser, sahasında yayınlanmış en detaylı düşünce tarihi kitabıdır. Bu açıdan İslâm düşüncesi tarihine ilginin gittikçe yoğunlaştığı günümüzde, bu eserin önemli bir boşluğu dolduracağı açıktır.

gizle
Kadir Polat 
19 Şub 2017 · Kitabı okudu · 120 günde · Beğendi · 8/10 puan

islam düşüncenin serüvenini anlamak için sahasında önemli bir eser olmasının yanında birçok üniversitede ders kitabı olarak okutulmaktadır. kitabı henry corbin in şii muhabbetli islam felsefesi tarihi okuduktan sonra okumam sebebiyle birçok konuda karşılaştırmalı bir okumaya fırsat verdiği için çok faydalı bulduğumu söyleyebilirim. özellikle her konunun kendi sahasında çalışmış akademisyenlerce yazılmış olması ve tercüme işinin çok başarılı yapılması soğuk bir metin olmaklıktan kurtarmış olup, özellikle ilgilileri tarafından zevkle okunacak bir kitaptır.