İslam Düşüncesinde Din ve Akıl

·
Okunma
·
Beğeni
·
45
Gösterim
Adı:
İslam Düşüncesinde Din ve Akıl
Baskı tarihi:
Nisan 2017
Sayfa sayısı:
304
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786059621649
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Otto Yayınları
Yakın zamanda ebediyete uğurladığımız İslam düşünürü Muhammed Âbid Câbirî ömrü boyunca akıl ve din bağlamındaki çalışmalarıyla gündemde kalmayı başarmıştır. İslam âleminin değişen koşullara uyum sağlaması açısından modernite ve yeniden yapılanma sorunlarına yoğunlaşmış ve Müslümanlar olarak modernliğin neden gerçekleştirilemediğinin cevabını aramıştır. Bu doğrultuda aklın, tarihsel ve yapısal konumunun analizini yapmıştır.

Bu eserde “İslam düşüncesine göre akıl nedir?”, “Farklı bilgi kuramlarının akılla ilgili yaklaşımları nelerdir?” gibi sorulara cevap aranmaktadır. Ayrıca bu kitap, aklı din bağlamında sorgulayan meraklı okuyuculara da yeni ufuklar açacaktır.
304 syf.
·32 günde·8/10
İslam da akıl konusuyla ilgili bir tez çalışması. Son dönem alimlerinden Cabiri ve onun düşünceleri için başlangıç kitabı, hatta onun hacimli külliyatının bir özet bile diyebilirim. Din Felsefesi, Akıl, İslam'da Akıl konuları ile İslamın neden batının gerisinde kaldığı konuları ile ilgiliyseniz buyrun...
Yalnız tez çalışması olduğunu konusundan yeniden uyarmış olayım, az biraz altyapınız yoksa anlamakta zorluk çekebilirsiniz, içsayfalarını görüpte alın derim.
Câbirinin, hemen hemen tüm metinlerinde kritik ettiği düşünme biçimlerinde, epistemolojik sistemler içinde asıl hedefinin irfani epistemolojiye onun inşa ettiği atıl akıl olduğunu, çalışmamızın özellikle birinci bölümünde irfani epistemolojiyi incelerken geniş bir biçimde açıklamıştık.

Bir anlamda Rudolf Bultman'ın, Batı düşüncesini mitolojiden arındırma projesi gibi, Câbirî de İslam düşüncesini irfandan arındırma işine girişmiş gibidir. Câbirî'nin irfan eleştirisi temelde Aristotelesçi evrensel aklın çizdiği sınırlar ve çerçevede gerçekleşmiş olduğu için ona göre İrfani yaklaşımın en önemli problemi aklı, atıl yani çalışamaz, işleyemez hâle getirmesidir. 


Câbirî'nin irfan aklında gördüğü atıllık;
İslam düşüncesinde bir büyük gelenek olarak tasavvufun ve irfani tasavvurun yapısında mündemiç bir unsur mudur, yoksa Aristotelesçi akıl tasavvurunun daha işin en başında ötekileştirdiği, hiç tanımadığı, Câbirinin de bu perspektiften kurguladığı ve inşa etmeye çalıştığı akıl mıdır?


İnsanların mistik temayüllerinin tamamen yok edilmesi veya tüm insanların Aristotelesçi bilimsel akla itaat etmeye davet edilmesi, biyo-psişik ve entelektüel bütünlüğü ve dinî nassların yapısını tahrif anlamına gelir mi? Asıl önemlisi de Câbirî'nin, irfansız bir İslam düşüncesi inşa etmeye çalışmasının altında yatan sebebin Aristotelesçi ve aydınlanmacı aklın olduğunun bilincinde olup olmadığıdır. Zira Câbirî'nin gerek akıl tasavvuru gerekse de irfani yaklaşıma biçtiği rol, aslında Aristotelesçi ve aydınlanmacı tarihten ve toplumdan kopuk monolojik bir rayonelliğin bağlamı içinde gerçekleşmektedir.

 


 
"Gazalî'ye göre akıl-vahiy arasındaki ilişki, göz ile ışık arasındaki ilişki gibidir. Akıl göze, vahiy ise ışığa benzer. Dışardan ışık gelmedikçe göz görmez. Göz olmadan da sırf ışıkla görmek mümkün değildir.."

Kitabın basım bilgileri

Adı:
İslam Düşüncesinde Din ve Akıl
Baskı tarihi:
Nisan 2017
Sayfa sayısı:
304
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786059621649
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Otto Yayınları
Yakın zamanda ebediyete uğurladığımız İslam düşünürü Muhammed Âbid Câbirî ömrü boyunca akıl ve din bağlamındaki çalışmalarıyla gündemde kalmayı başarmıştır. İslam âleminin değişen koşullara uyum sağlaması açısından modernite ve yeniden yapılanma sorunlarına yoğunlaşmış ve Müslümanlar olarak modernliğin neden gerçekleştirilemediğinin cevabını aramıştır. Bu doğrultuda aklın, tarihsel ve yapısal konumunun analizini yapmıştır.

Bu eserde “İslam düşüncesine göre akıl nedir?”, “Farklı bilgi kuramlarının akılla ilgili yaklaşımları nelerdir?” gibi sorulara cevap aranmaktadır. Ayrıca bu kitap, aklı din bağlamında sorgulayan meraklı okuyuculara da yeni ufuklar açacaktır.

Kitabı okuyanlar 4 okur

  • Cezmi Ş.
  • Zelal Rewşen
  • Tuba
  • lazcuk

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%0
9
%0
8
%100 (2)
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0