İslam Düşüncesinde Sünnet (Eleştirel Bir Yaklaşım)

·
Okunma
·
Beğeni
·
561
Gösterim
Adı:
İslam Düşüncesinde Sünnet
Alt başlık:
Eleştirel Bir Yaklaşım
Baskı tarihi:
Eylül 2011
Sayfa sayısı:
342
Format:
Karton kapak
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Ankara Okulu Yayınları
Baskılar:
İslam Düşüncesinde Sünnet
İslam Düşüncesinde Sünnet
343 syf.
·2 günde·Beğendi·7/10
Sünneti anlamak için öncelikle ilk dönem klasik eserleri okuyup anlayıp idrak etmemiz gerekiyor ki, yenilikçi olarak addedilen görüşlerle karşılaştırılmasını sağlıklı bir bakış süzgeçinden geçirdikten sonra idrak edebilelim..Kur'an ve Sünnet dışınaki bilgiler eleştirilebilir tenkit edilebilir. Onun haricinde bütün eserler eskide olsa yenide olsa tekrar tekrar baştan yazılabilir..Sünneti anlamak için Kur'an ı bilmek gerekir. Veda Hutbesi nde Peygamber Efendimiz iki şey bırakıyorum bunlara sımsıkı sarılın ki boşluğa düşmeyip yolunuzu şaşırmayasınızdır diye. Asrı saadet zamanında efendimizin sözlerini kayıt altına almak isteyen sahabilerin istekleri olmuş bu konuda herkese ruhsat verilmeyip sadece bir kaç sahabi efendimize yapabilirsin denilmiştir. İlk dönemde bile bunun önemini Peygamber Efendimiz anlamış ve ümmeti de sıkıntıya sokmak istememiştir..Hadisleri hicri 1 ve 2 yy larda sistematiğini oluşturmak için birçok çaba sarf edilmiş çok çok önemli klasik eserler meydana gelmiştir..Ciddi ciddi bir hadisi öğrenmek için yolculuklar yapılmış ve yeminler verdirilmiştir.. Peygamberler hariç diğer insanlar İsmet sıfatı ile korunmamışlar ve hatalara düşme ihtimalleri olmuş, hataya da düşülmüştür. Hafızayı beşer şaşar mükabilinde..Sonuçta hafızası kuvvetli olan kişiler silsile ile aktarımını gerçekleştirip Ravi zincirlerini oluşturmuşlar ve Kütübi Sitte gibi muazzam bir külliyat ortaya çıkmıştır.. Bu külliyatın içinde Hasen hadisler olduğu gibi mevzu hadislerde olmuştur, bunlarla da içtihat edilmiştir..Yazarın söylemek istediği daha çok şekile değil öze inilmesi gerektiği, ilk yıllarda da sahabi efendilerimizin tabiin ve tebei tabiin efendilerimizin de hata yapabildiğidir..
343 syf.
·Beğendi·9/10
Hayri Kırbaşoğlu Hocanın seri halinde başlattığı kitaplardan ilki bu eser.

Yeni Bir Hadis Tanımı, İslam'da Sünnetin Konumu, Sünnetin Mahiyetiyle İlgili Tartışmalar başlığıyla üç bölüm yer almaktadır.

Bu kitabın en önemli tarafları arasında şunları kaydetmek gerek :

1- Sünnet, şekil değil özdür. Hz. Peygamber'in hayatı yaşama ve dini uygulama şekli sünneti oluşturmaktadır.

2- Sünnetin kaynağını hadisler oluşturur şeklinde bir düşünce varsa da bu eksik bir düşüncedir. Çünkü sünnetin kaynakları arasında Kuran, Mütevatir Sünnetler ve üçüncü sırada hadisler vardır.

3- Sünnetin amacı üst düzeyde örnek bir ümmet oluşturmaktır.

4- Sünnet denince akla gelen şeyler genelde şekli ve tali konular olmaktadır. Halkın sünnet algısı da bu yöndedir. Bu ise tamamen yanlış bir şeydir. Sünnet denince sağ elle yemek, yanında tarak bulundurmak, besmele çekmek gibi şeyler algılamaktadır. Bunlarsa dini yaşamak için zevaid konumunda kalan şeylerdir. Bu algıya Fıkıh İlmindeki "sünnet" sözünün de etkisi vardır.

5- "Sünnetin Dindeki Yeri" hakkındaki iddialara da kapsamlı bir şekilde incelemede bulunmaktadır. Günümüze kadar gelen hadisi savunma ve reddetme eğilimlerinin ortaya koyduklarını incelemekte ve değerlendirmektedir. İddiaları desteklemek için kullanılan ayet ve Hadislerin geçerli olup olmadığını da sorgulamaktadır.

Bu kitap gerçekten de bütünsel bir sünnet algısı oluşturmak için gerekli malzemeyi okura sunmaktadır.

Sünnet algımızı düzeltmek ve geliştirmek için bu kitabı hararetle okumanızı tavsiye ediyorum.
343 syf.
Hz. Peygamberin sünnetini saç, sakal bırakmak, tabağı bitirene kadar sömürmek, hacı yağı sürünmek, gözlere sürme çekmek, cübbe giyinmek, sarık sarmak olarak algılayan bir zihniyetin oldukça etkili bir eleştirisi var.

Aslolan sünnetin yani peygamberin örnekliginin onun devrimci ve ahlaki yaşantısında olduğunu paylaşmanın, mücadele etmenin, yalanın hakim olduğu zamanlarda hakkı söylemenin gerçek sünnet olduğunu savunan bir kitap.
343 syf.
·1 günde·Puan vermedi
Sünnet'e eleştirel yaklaşma konusunu yıllar önce, Kuran'a ilk çalışmaya başladığım sırada halledip defteri kapatmış biri olarak, bu kitabı okuyacaklara bir iyilik edeyim: Yazarın güya çürütmek için bol bol alıntıladığı Ahmet Akbulut'un Nübüvvet Meselesi kitabından bu kitap vesilesiyle haberim oldu. Aldım okudum, Akbulut'un çok sağlam ve Kırbaşoğlu'nu çürüten argümanları olduğunu gördüm, tavsiye ederim.
343 syf.
Üzerinde defaatle durduğu şey “şekilcilik” . Sünnetin şaç sakal misvakla olmayacağını sünneti günümüz şartlarında değerlendirmek gerektiğini düşünüyor. Kitabı 3 sene önce okurken önyargısız severek okumuştum, şimdi yazarımız yazarlığı yanında siyasetle de çok haşirneşir olması hasebiyle şu an önyargılıyım:)
..önemle vurgulanması gereken husus, kastettiğimiz İslam'ın günümüz şartlarında, teorisi ve pratiğiyle çerçevesi çizilmiş, belirlenmiş, ortaya konmuş bir islam olmayıp; teorisinin yeniden ortaya konması ve pratiğe dökülmesi gereken bir islam olduğudur.
Kur'an, Hz. Peygamber'in düşüncesi, amaçları ve metodu konusunda bize bilgi verecek en güvenilir dini-tarihi bir dökümandır.
Hz. Muhammed ne bir melek, ne de bir "yarı insan - yarı İlah"tır. Bilakis o insandır, ama sıradan biri değil, bir insanın olabileceği kadar mükemmel bir insandır.
Sünnet ise sadece ilim adamlarının inceleme konusu olan birşey değildir; aksine o, topluma hakim olması gereken bir zihniyet, bir dünya görüşüdür.
"Başkalarının bakışları kendimizi eksiksiz tanımlayabilmemiz açısından önemlidir; buna karşılık yabancı toplumlara karşı merak ve istek yoksunluğu bir"çöküş" ve "edilgenlik"belirtisidir."
Juan Goytisolo
Islam toplumlarının kültürel, fikri, ekonomik, siyasî vb. alanlarda asli kimliğine kavuşması, içinde bulunduğu acınacak durumdan kurtulabilmesi için "Sünnet”in bize nasıl yol gösterebileceği üzerinde durulacağı yerde, sadece birtakım teferruat meselelerde Hz. Peygamber'e (sav.) uymaya, daha doğrusu taklid etmeye çalışmak; açıkça özü, temel ve asıl olanı bırakmak anlamına gelir.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
İslam Düşüncesinde Sünnet
Alt başlık:
Eleştirel Bir Yaklaşım
Baskı tarihi:
Eylül 2011
Sayfa sayısı:
342
Format:
Karton kapak
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Ankara Okulu Yayınları
Baskılar:
İslam Düşüncesinde Sünnet
İslam Düşüncesinde Sünnet

Kitabı okuyanlar 59 okur

  • Varidaat
  • Nimet Ertaş
  • Büşra Şerefoğlu
  • Asima
  • Eda
  • ~شeوiن~
  • Ahmet Fota
  • M. B. Kaya
  • münzevi
  • Samet Onur

Kitap istatistikleri (Bütün baskılar)

Bu baskının istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%21.4 (3)
9
%7.1 (1)
8
%0
7
%0
6
%0
5
%7.1 (1)
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0