İslâm Felsefesi Tarihi 1

·
Okunma
·
Beğeni
·
145
Gösterim
Adı:
İslâm Felsefesi Tarihi 1
Yazar:
Baskı tarihi:
Eylül 2012
Sayfa sayısı:
490
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786054692118
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Grafiker Yayınları
Editör : Bayram Ali Çetinkaya

Yazarlar : Ömer Mahir Alper – Bayram Ali Çetinkaya – Gürbüz Deniz
Şamil Öçal – Müfit Selim Saruhan – Hüseyin Karaman
Şenol Korkut – İsmail Taş – Fatih Toktaş – Enver Uysal – Eyüp Bekir Yazı

Düşünce tarihi, bir anlamda insanlığın tarihidir. İnsanlığın ortaya koyduğu medeniyetler, bu düşünce ve felsefe birikiminin verimli neticeleri olarak ortaya çıkarlar. Hâkim ve baskın görüş olarak ileri sürülen tez; maalesef felsefe ve hikmetin kaynağını sürekli Batı’da, daha doğrusu Antik Yunan’da arama çabası içerisindeki anlayıştır. Son yıllarda bu “doğmatik” tabu, artık yerini daha bilimsel bir temelle hareket eden başka görüşlere terk etmektedir.

Artık bir kısım Batılıların da söylediği gibi, Hint, Mısır ve Babilliler’in tefekkür birikimi, Antik Yunan’ıbesleyen en önemli kaynak durumundadır. İslâm felsefesine gelince; Müslüman Hakîmler/filozoflar, Kur’ân ve Sünnet’in hikmet külliyatından alabildiğince beslenmiş ve arkasından Antik Yunan, İran-Sasanî ve Hint felsefe kaynaklarından kapsamlı bir şekilde yararlanmış ve nihayetindeözgün bir felsefe inşâ etmişlerdir. Bunu gerçekleştirirken de Batı’daki türdeşlerinin aksine, referans kaynaklarını gizlememiş ve böyle bir “kompleks” içerisine de düşmemişlerdir.

Ortaya çıkan İslâm Felsefesi, düşünce tarihinin yaklaşık dört beş asır hükümranlığını üstlenerekhem Batı’yı hem de Doğu’yu etkileme kapasitesine sahip bir felsefe geleneğini, tartışmasız bir şekilde insanlığa sunmuştur. Felsefe ve aklî düşünce alanında ulaşılan birikim ve külliyât, İslâm dünyasına “altın çağı”nı yaşatmıştır. Bunun neticesi, –Gazzâlî’ye kadar dönem için söyleyecek olursak- Bağdat merkezli Abbasî Medeniyetinin uygarlık sahasına çıkması ve gelişimi olmuştur.
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
"Nereden gelirse gelsin, isterse bize uzak ve karşıt milletlerden gelsin, gerçeğin güzelliğini benimsemekten ve ona sahip olmaktan utanmamalıyız. Çünkü gerçeği arayan için gerçekten daha değerli bir şey yoktur."
Kolektif
Sayfa 40 - Grafiker Yayınları
Bu atmosferde teorik düşünme tarzını ihmal etmiş, önem vermemiş, bu alanlara yönelik zihinsel bir yaygınlaşma ve çalışkanlık getirmemiş, fakat bütün hayat tarzını ahlak, siyaset, kültür ve ekonomi gibi pratik alanlar üzerine bina etmiş bir toplum, kavim ve ümmet kastedilmektedir. Farabi'ye göre böyle vasıfları haiz bir ümmet her türlü siyasal amaçlar için kullanılmaya müsaittir​.
Kolektif
Sayfa 161 - Grafiker Yayınları
"Bu annedir; çünkü, annenin, saygınlığı his bakımından daha büyük, dolaysız ve belirgin, gücünün zayıflığına rağmen şefkati daha çoktur. Baba da hissi​bir faildir, fakat onun failliği süreksiz ve dolaylıdır; devamlı bir velayeti​ yoktur. Baba sadece bir ilktir. Anne ise, hamile olan, doğuran, süt veren, sütten kesen, yetiştiren ve terbiye edendir. Dolayısıyla çocuğun anne arzusu ve anne hissi, ona olan aşinalığı ve tutkusu daha fazladır." Sicistânî
Kolektif
Sayfa 379 - Grafiker Yayınları
Beden gemi, ruh kaptan, ameller ticaret malları, dünya deniz, ölüm sahil, ahiret tüccarın asıl yurdu; beden tarla, nefs çiftçi, ameller mahsul, ölüm hasat, ahiret ise harman yeridir.
Kolektif
Sayfa 274 - Grafiker Yayınları
Akıl yürütmeyi​ inkâr eden kimsenin​ elinde onu reddetmek için, akıl yürütmekten başka bir kanıt yoktur.
Kolektif
Sayfa 29 - Grafiker Yayınları
"Bize, ahlâkımızı tanzim ve bu dünyada hayatımızı idare için; felsefe öğrenmek, adımlarımıza öncülük için gözlerimizi kullanmaktan daha elzemdir."
Descartes
Kolektif
Sayfa 329 - Grafiker Yayınları
Ömer b. Abdülaziz, Hulefâ-i râşidînin beşincisi sayıldığı gibi, ikinci asrın müceddidi kabul edilir. Ömer b Abdülaziz'in zâhidliği takvası varlık ve saltanat içindeki zâhidliği ve adil yönetimi, gerçekten dikkat çekicidir.
Kolektif
Sayfa 39 - Grafiker Yayınları

Kitabın basım bilgileri

Adı:
İslâm Felsefesi Tarihi 1
Yazar:
Baskı tarihi:
Eylül 2012
Sayfa sayısı:
490
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786054692118
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Grafiker Yayınları
Editör : Bayram Ali Çetinkaya

Yazarlar : Ömer Mahir Alper – Bayram Ali Çetinkaya – Gürbüz Deniz
Şamil Öçal – Müfit Selim Saruhan – Hüseyin Karaman
Şenol Korkut – İsmail Taş – Fatih Toktaş – Enver Uysal – Eyüp Bekir Yazı

Düşünce tarihi, bir anlamda insanlığın tarihidir. İnsanlığın ortaya koyduğu medeniyetler, bu düşünce ve felsefe birikiminin verimli neticeleri olarak ortaya çıkarlar. Hâkim ve baskın görüş olarak ileri sürülen tez; maalesef felsefe ve hikmetin kaynağını sürekli Batı’da, daha doğrusu Antik Yunan’da arama çabası içerisindeki anlayıştır. Son yıllarda bu “doğmatik” tabu, artık yerini daha bilimsel bir temelle hareket eden başka görüşlere terk etmektedir.

Artık bir kısım Batılıların da söylediği gibi, Hint, Mısır ve Babilliler’in tefekkür birikimi, Antik Yunan’ıbesleyen en önemli kaynak durumundadır. İslâm felsefesine gelince; Müslüman Hakîmler/filozoflar, Kur’ân ve Sünnet’in hikmet külliyatından alabildiğince beslenmiş ve arkasından Antik Yunan, İran-Sasanî ve Hint felsefe kaynaklarından kapsamlı bir şekilde yararlanmış ve nihayetindeözgün bir felsefe inşâ etmişlerdir. Bunu gerçekleştirirken de Batı’daki türdeşlerinin aksine, referans kaynaklarını gizlememiş ve böyle bir “kompleks” içerisine de düşmemişlerdir.

Ortaya çıkan İslâm Felsefesi, düşünce tarihinin yaklaşık dört beş asır hükümranlığını üstlenerekhem Batı’yı hem de Doğu’yu etkileme kapasitesine sahip bir felsefe geleneğini, tartışmasız bir şekilde insanlığa sunmuştur. Felsefe ve aklî düşünce alanında ulaşılan birikim ve külliyât, İslâm dünyasına “altın çağı”nı yaşatmıştır. Bunun neticesi, –Gazzâlî’ye kadar dönem için söyleyecek olursak- Bağdat merkezli Abbasî Medeniyetinin uygarlık sahasına çıkması ve gelişimi olmuştur.

Kitabı okuyanlar 4 okur

  • Elif
  • Afra İncekara
  • . Rukiye.
  • Rojhilat

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%100 (1)
9
%0
8
%0
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0