İslâm Felsefesi Tarihi 1

10,0/10  (1 Oy) · 
3 okunma  · 
1 beğeni  · 
116 gösterim
Editör : Bayram Ali Çetinkaya

Yazarlar : Ömer Mahir Alper – Bayram Ali Çetinkaya – Gürbüz Deniz
Şamil Öçal – Müfit Selim Saruhan – Hüseyin Karaman
Şenol Korkut – İsmail Taş – Fatih Toktaş – Enver Uysal – Eyüp Bekir Yazı

Düşünce tarihi, bir anlamda insanlığın tarihidir. İnsanlığın ortaya koyduğu medeniyetler, bu düşünce ve felsefe birikiminin verimli neticeleri olarak ortaya çıkarlar. Hâkim ve baskın görüş olarak ileri sürülen tez; maalesef felsefe ve hikmetin kaynağını sürekli Batı’da, daha doğrusu Antik Yunan’da arama çabası içerisindeki anlayıştır. Son yıllarda bu “doğmatik” tabu, artık yerini daha bilimsel bir temelle hareket eden başka görüşlere terk etmektedir.

Artık bir kısım Batılıların da söylediği gibi, Hint, Mısır ve Babilliler’in tefekkür birikimi, Antik Yunan’ıbesleyen en önemli kaynak durumundadır. İslâm felsefesine gelince; Müslüman Hakîmler/filozoflar, Kur’ân ve Sünnet’in hikmet külliyatından alabildiğince beslenmiş ve arkasından Antik Yunan, İran-Sasanî ve Hint felsefe kaynaklarından kapsamlı bir şekilde yararlanmış ve nihayetindeözgün bir felsefe inşâ etmişlerdir. Bunu gerçekleştirirken de Batı’daki türdeşlerinin aksine, referans kaynaklarını gizlememiş ve böyle bir “kompleks” içerisine de düşmemişlerdir.

Ortaya çıkan İslâm Felsefesi, düşünce tarihinin yaklaşık dört beş asır hükümranlığını üstlenerekhem Batı’yı hem de Doğu’yu etkileme kapasitesine sahip bir felsefe geleneğini, tartışmasız bir şekilde insanlığa sunmuştur. Felsefe ve aklî düşünce alanında ulaşılan birikim ve külliyât, İslâm dünyasına “altın çağı”nı yaşatmıştır. Bunun neticesi, –Gazzâlî’ye kadar dönem için söyleyecek olursak- Bağdat merkezli Abbasî Medeniyetinin uygarlık sahasına çıkması ve gelişimi olmuştur.
Rojhilat Recep As 
 18 May 2017 · Kitabı okudu · 5 günde · Beğendi · 10/10 puan

Kindî, Farabi, İhvan-ı Safa, İbn Sinâ, Sicistânî ve Çevresi, İmam Gazali. İslam felsefe tarihinde yer edinen bu isimlerin genel felsefe düşüncelerini güzel bir şekilde özetleyen bir kitap. Teorik olarak yazılmasına rağmen kolay anlaşılır ve akıcı bir dili var. Tek sıkıntısı kitabın boyutlarının büyük ve yazı puntosunun küçük olması. Bunun haricinde İslam Felsefesi Tarihi hakkında kapsamlı bilgiler elde etmek için birebir bi kitap.

Kitaptan 11 Alıntı

Rojhilat Recep As 
15 May 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Kindî
"Nereden gelirse gelsin, isterse bize uzak ve karşıt milletlerden gelsin, gerçeğin güzelliğini benimsemekten ve ona sahip olmaktan utanmamalıyız. Çünkü gerçeği arayan için gerçekten daha değerli bir şey yoktur."

İslâm Felsefesi Tarihi 1, Kolektif (Sayfa 40 - Grafiker Yayınları)İslâm Felsefesi Tarihi 1, Kolektif (Sayfa 40 - Grafiker Yayınları)
Rojhilat Recep As 
14 May 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Gazâlî, akıl adına vahye karşı çıkmaya itiraz ettiği gibi, vahiy adına aklı reddetmeyi de şiddetle eleştirmektedir. Ona göre aklı inkâr eden kişi, dini de inkâr etmiş olur.

İslâm Felsefesi Tarihi 1, Kolektif (Sayfa 30 - Grafiker Yayınları)İslâm Felsefesi Tarihi 1, Kolektif (Sayfa 30 - Grafiker Yayınları)
Rojhilat Recep As 
15 May 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Bu atmosferde teorik düşünme tarzını ihmal etmiş, önem vermemiş, bu alanlara yönelik zihinsel bir yaygınlaşma ve çalışkanlık getirmemiş, fakat bütün hayat tarzını ahlak, siyaset, kültür ve ekonomi gibi pratik alanlar üzerine bina etmiş bir toplum, kavim ve ümmet kastedilmektedir. Farabi'ye göre böyle vasıfları haiz bir ümmet her türlü siyasal amaçlar için kullanılmaya müsaittir​.

İslâm Felsefesi Tarihi 1, Kolektif (Sayfa 161 - Grafiker Yayınları)İslâm Felsefesi Tarihi 1, Kolektif (Sayfa 161 - Grafiker Yayınları)
Rojhilat Recep As 
16 May 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Beden gemi, ruh kaptan, ameller ticaret malları, dünya deniz, ölüm sahil, ahiret tüccarın asıl yurdu; beden tarla, nefs çiftçi, ameller mahsul, ölüm hasat, ahiret ise harman yeridir.

İslâm Felsefesi Tarihi 1, Kolektif (Sayfa 274 - Grafiker Yayınları)İslâm Felsefesi Tarihi 1, Kolektif (Sayfa 274 - Grafiker Yayınları)
Rojhilat Recep As 
 18 May 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Anne Tutkusu
"Bu annedir; çünkü, annenin, saygınlığı his bakımından daha büyük, dolaysız ve belirgin, gücünün zayıflığına rağmen şefkati daha çoktur. Baba da hissi​bir faildir, fakat onun failliği süreksiz ve dolaylıdır; devamlı bir velayeti​ yoktur. Baba sadece bir ilktir. Anne ise, hamile olan, doğuran, süt veren, sütten kesen, yetiştiren ve terbiye edendir. Dolayısıyla çocuğun anne arzusu ve anne hissi, ona olan aşinalığı ve tutkusu daha fazladır." Sicistânî

İslâm Felsefesi Tarihi 1, Kolektif (Sayfa 379 - Grafiker Yayınları)İslâm Felsefesi Tarihi 1, Kolektif (Sayfa 379 - Grafiker Yayınları)
Rojhilat Recep As 
14 May 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Akıl yürütmeyi​ inkâr eden kimsenin​ elinde onu reddetmek için, akıl yürütmekten başka bir kanıt yoktur.

İslâm Felsefesi Tarihi 1, Kolektif (Sayfa 29 - Grafiker Yayınları)İslâm Felsefesi Tarihi 1, Kolektif (Sayfa 29 - Grafiker Yayınları)
Rojhilat Recep As 
17 May 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

"Bize, ahlâkımızı tanzim ve bu dünyada hayatımızı idare için; felsefe öğrenmek, adımlarımıza öncülük için gözlerimizi kullanmaktan daha elzemdir."
Descartes

İslâm Felsefesi Tarihi 1, Kolektif (Sayfa 329 - Grafiker Yayınları)İslâm Felsefesi Tarihi 1, Kolektif (Sayfa 329 - Grafiker Yayınları)
Rojhilat Recep As 
 22 May 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Ömer b Abdülaziz
Ömer b. Abdülaziz, Hulefâ-i râşidînin beşincisi sayıldığı gibi, ikinci asrın müceddidi kabul edilir. Ömer b Abdülaziz'in zâhidliği takvası varlık ve saltanat içindeki zâhidliği ve adil yönetimi, gerçekten dikkat çekicidir.

İslâm Felsefesi Tarihi 1, Kolektif (Sayfa 39 - Grafiker Yayınları)İslâm Felsefesi Tarihi 1, Kolektif (Sayfa 39 - Grafiker Yayınları)
Rojhilat Recep As 
 15 May 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Felsefe bir bahçe, mantık o bahçeyi koruyan çit, fizik bahçedeki ağaçlar, ahlak ise ağaçların meyvesidir. Şu halde felsefe, ahlaki erdemleri hayata geçirme çabasından ​başka bir şey değildir.

İslâm Felsefesi Tarihi 1, Kolektif (Sayfa 81 - Grafiker Yayınları)İslâm Felsefesi Tarihi 1, Kolektif (Sayfa 81 - Grafiker Yayınları)
Rojhilat Recep As 
17 May 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Ebu Zekeriya Es-Saymeri
"Ben ölümün ürkütücülüğün dışında, ölümün lezzet ve zevkini tahayyül edemiyorum. Bazen onu hatırlamaktan kalbim kararıyor ve ondan tedirgin oluyorum. Bu düşüncelerden o kadar tedirgin oluyorum ki, bu durum beni ondan kurtulmak için ölümü arzu etmeye kadar götürüyor."

İslâm Felsefesi Tarihi 1, Kolektif (Sayfa 379 - Grafiker Yayınları)İslâm Felsefesi Tarihi 1, Kolektif (Sayfa 379 - Grafiker Yayınları)
2 /