İslam Felsefesi Tarihi Cilt 1 (Başlangıçtan İbn Rüşd'ün Ölümüne)

·
Okunma
·
Beğeni
·
236
Gösterim
Adı:
İslam Felsefesi Tarihi Cilt 1
Alt başlık:
Başlangıçtan İbn Rüşd'ün Ölümüne
Baskı tarihi:
Mart 2017
Sayfa sayısı:
490
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789754704481
Orijinal adı:
Histoire de la philosophie islamique
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
İletişim Yayıncılık
İslam İrfanı'nın derinliğine nüfuz etmeye çalışan Corbin, İslam araştırmaları alanında saygın bir isimdir. İbn Rüşd'e kadarki dönemi kapsayan incelemesinde, akılcılık-nakilcilik ayrışmasının oluşumunu konu ediyor ve daha sonraki dönemlerde meydana gelen gelişmelere de ana çizgileri ile değiniyor.
490 syf.
·7 günde·5/10
Yazar, batının düşünce ve felsefe tarihine parelellik gösteren veya göstermesini istediği bir İslam Felsefesini anlatmaktadır.
Baktığınızda, bilimsel bir eser görünümü arz etse de, batı felsefesindeki terimlere karşılık gelecek şekilde, özellikle mezheplerdeki kavramsal açıklamalara yer vermesi, bir nevi Hiristiyanlık ile özdeş ve birbirinin devamı olan bir din ( İslam ) düşüncesinin kabulü için okuyucuya sunulmuş bir eser izlenimi uyandırdı bende.

Özellikle Şiilik ve İsmaililik üzerinde aşırı bir detaylandırma ve "Velayet", "İmamet" kavramlarını üstüne basa basa defalarca farklı sayfalarda açıklama ihtiyacı duyması, çok ta masumane bir kitap olmadığı izlenimi bıraktı bende.

İslamın Kuran temelinden ayrılarak, İslam düşüncesinde mezheplerin ortaya koyduğu saplantıları, çelişkileri ve hatta sapkın denebilecek düşünceleri, felsefe olarak ortaya koymak ve Müslüman kişinin dahi bu çerçevede dinini ele almasını ve sorgulamasını sağlamak temelinde bir kitap...

Yazarın yazdıklarına çeviren kişinin sürekli olarak dipnot düşme ihtiyacı hissetmesi ve bir çok yerde kitapta yazarın verdiği bilgi için çevirmenin " Bu görüş için hiç bir kaynak belirtilmemiştir."
şeklinde notlar eklemesi, yukarıda belirttiğim görüş ve eleştirilerime ayrıca önemli bir kanıttır.

Bu incelemeyi, kitabı henüz bitirmeden yazmak istedim. Çünkü bugün modern edebiyat, sanat eserleri ile de aynı yöntemle bizim değerlerimiz çürütülmeye ve değersizleştirilmeye çalışılıyor. Bilim ve felsefe hatta tarih gerçekçiliği adı altında modern yozlaştırma hareketleri devam ediyor. Hiristiyan toplumun yaşadığı tarihsel ve düşünsel olay - olgu ve kavramlar genelleştirilerek aslında İslam karşıtı bir cephe oluştulup, bu cephenin teçhizatı ve donanımı güçlendiriliyor.

İlk çağlar ve İslam dönemi dahil Doğu düşüncesi, ancak kendi kaynaklarıyla açıklanabilir. Batı bugün her alanda zirvede olabilir. Ama bu, her konuda Batı'nın bakış açısı ile düşünmemizi gerekli hale getirmez. Özellikle de düşüncenin tarihi ve dinlerin kökeni söz konusu ise bu daha da önemli bir hal alır...

Kitabı okurken, İslam felsefesini kavramlar ve düşünürler açısından, ayrı ayrı net olarak ortaya koyan bir anlatımdan ziyade, islam içinde ortaya çıkan mezhep ve düşünce sistemleri arasında kavramların nasıl anlaşıldığı ve nasıl bir çatışma ortamı yaratıldığı üzerinde yoğunlaşılmış. Böyle olunca da kişi okurken, tercih yapmak ve "hak" - "batıl" düşünce diye etiketleyerek taraflı bir okumaya sevkedilmiş olmaktadır.
“Kör olan gözleri değildir, göğüslerindeki kalpleri kördür onların.”
Hacc/46
Henry Corbin
Sayfa 121 - İletişim Yayınları
Doğrudan doğruya lslam düşüncesinin terimleri kullanıldığı
takdirde, "lslam Felsefesi" değil, "Hikmet" demek gerekir.
Hikmet; lslam toplumu için gerekli bir düşünce alanıdır. Yalnız
"Fıkh" ile yetinmek mümkün olsa idi; "Kitab"dan ayrı olarak
bir de "Hikmet" zikredilmez, sadece "Kitab" denmekle yetinilirdi.
Manevi gerçek (hakıykat) olmaksızın,
batın olmaksızın, kuru kuruya şeriat, dışı düzenleyen
hükümler insanı cehalet, zulmet ve kölelikten kurtarmazlar.
Bunlarsız şeriat bir nasslar cetveli, bir ilm-i hal kitabı olarak
kalır ve insan daha önce bilmediği ve tanımadığı yeni manaların
kendisine açılması imkanını kendine kapamış olur.
Bu açıdan ilk belirtilmesi gereken husus Islam'da kilise
olgusunun yokluğudur. ilahi inayet ve lütuf vasıtalarını ellerinde
tutan bir ruhban sınıfı lslam'da olmadığı gibi, dini
nasslar hususunda yetkili makam, bir ruhani yetki, nassları
belirleyen bir ruhani yetkili heyet (concile) yoktur. Hıristiyanlık'ta
ise 2. yüzyıldan itibaren Montanist hareketin baskısı
ile peygamberane ilhamın yerini kilisenin dogmalar alanındaki
üstün resmi gücü almış ve genel olarak kilisenin bu alandaki
etkisi manevi yorumlar yapabilme hürriyetinin yerine geçmiştir.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
İslam Felsefesi Tarihi Cilt 1
Alt başlık:
Başlangıçtan İbn Rüşd'ün Ölümüne
Baskı tarihi:
Mart 2017
Sayfa sayısı:
490
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789754704481
Orijinal adı:
Histoire de la philosophie islamique
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
İletişim Yayıncılık
İslam İrfanı'nın derinliğine nüfuz etmeye çalışan Corbin, İslam araştırmaları alanında saygın bir isimdir. İbn Rüşd'e kadarki dönemi kapsayan incelemesinde, akılcılık-nakilcilik ayrışmasının oluşumunu konu ediyor ve daha sonraki dönemlerde meydana gelen gelişmelere de ana çizgileri ile değiniyor.

Kitabı okuyanlar 15 okur

  • #Buülkeyiçoksev
  • Engin Tekdiş
  • Alihan Şahin
  • Fatih Ç.
  • Musa Yanık
  • HOMO FABER...
  • Esracan
  • Mola Kartı
  • Prtklccgklnys
  • İbrahim Okumuş

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%16.7 (1)
9
%16.7 (1)
8
%16.7 (1)
7
%33.3 (2)
6
%0
5
%16.7 (1)
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0