İslam Hukuk Felsefesi (Gaye Problemi /Mekasıdu'ş-Şeri'ati'l-İslamiyye)

·
Okunma
·
Beğeni
·
15
Gösterim
Adı:
İslam Hukuk Felsefesi
Alt başlık:
Gaye Problemi /Mekasıdu'ş-Şeri'ati'l-İslamiyye
Baskı tarihi:
Kasım 2013
Sayfa sayısı:
512
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789756835098
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Rağbet Yayınları
Kuzey Afrika'nın el-Ezher'i Tunus'taki Zeytune Üniversitesi'nin şeyhi (rektörü) ve Tunus genel müftüsü, mücahid ve müceddid bir alim olan Muhammed et-Tahir b. Âşûr'un İslam Hukuk Felsefesi adlı eserinin Türkçe'ye kazandırılması, ülkemizde İslam'ın ve özellikle İslam hukukunun hakkıyla bilinip tanınması istikametinde yeni ve önemli bir adımdır...
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
“İnsanların hakları” demek, “Yeryüzünde ne varsa, hepsini sizin için yaratan odur.”(Bakara 29)âyet-i kerîmesinde de ifade edildiği gibi, Allah Teâlâ’nın yeryüzünde yarattığı insanların, onun üzerinde mevcut olan şeylerden faydalanma şekilleri demektir?^ Bu zikrettiğimiz âyet-i kerîme, yeryüzünde ne varsa hepsinin insanlığa has kılındığını kısaca bildirmiştir ki bu, açıklama ve ayrıntıya muhtaçtır. Eğer yeryüzünde bulunan şeyler, her durumda ve her zaman bütün insanların arzularına cevap verecek şekilde bol olsaydı, bu takdirde insanların yeryüzünde bulunan şeylerden faydalanma haklarını belirlemeye ihtiyaçları kalmayacaktı.

Ancak durum, böyle değildir. Bazı yerlerde, bazı zamanlarda, bazı hallerde arzular, belirli şeylere yönelmekte ve bütün bu arzuların da yerine getirilmesi için, o şeyler yeterli olmamaktadır. Bu, ya talepte bulunanların ihtiyaçlarını karşılamamak kadar az olmalarından, ya da bazısının diğerlerinden daha câzip olmasından, dolayısıyla insanların diğerlerini terkederek bunları elde etmek için aşırı arzuya sahip bulunmalarından kaynaklanmaktadır. Tabiî, bu durumda, az bir meta üzerine büyük yığılmalann olacağı muhakkaktır. Belki de, aynı şeyi elde etmek uğrunda, aynı güç dengesine sahip olan kimseler, birbirlerini tüketecekler,öbür taraftan bir çıkar yolu bulamayan zayıf ve güçsüz kimseler ise bu mücadele içerisinde yok olup gideceklerdir.(Ancak gerçekten zayıf ve güçsüz olan , çaresiz kalan ve hicret etmeye yol bulamayan erkekler, kadınlar ve çocuklar başkadır.Nisa,98)
İslâm'ın, “Allah’ın fıtratı” şeklinde nitelenmesinin anlamı, getirdiği esasların fıtrattan olmasıdır. Benîmsenmiş ve yaygın erdemlerden olan diğer
usül ve füru (esaslar ve ayrıntılar) bundan sonra gelir. İslâm, bu esasları getirmiş ve onlara teşvik etmiştir, çünkü bu esaslar, insanlıkta yerleşen ve zarardan sâlim olarak iyiliği arama amacından doğan “iyi âdetler” olup, fıtratın esaslanyla ilgilidir. Şayet fıtrat, kendi başına bırakılırsa, âdetleri ne benimser, ne de zıddına olanları reddeder. Meydana gelince de, fıtrat âdeti tercih eder. Bunun için, fıtratın yanında yer almış ve o güzel bulunmuştur.

Çekingenlik (haya) ile dobra dobra konuşmak (vikâha) bunun örneğidir. Bu ikisi, başkasına zarar vermek üzere eyleme dökülmeyince, fıtratın tanıması açısından eşit durumda olurlar. Bazı bilgeler -meselâ Yunanlı Diyojen (mö. 523-412)dobralıkla ve sözünü sakınmazlıkla tanınırlardı. Fakat biz, genelde insanlann hayayı sevdiğini görüyoruz. Böylelikle o, güzel âdetlerden biri olur, kişinin ve toplumun ıslâhında birtakım faydalar doğmasına da elverişli bulunur. İşte bunun için haya, İslâm'ın bir şiarı olmuştur.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
İslam Hukuk Felsefesi
Alt başlık:
Gaye Problemi /Mekasıdu'ş-Şeri'ati'l-İslamiyye
Baskı tarihi:
Kasım 2013
Sayfa sayısı:
512
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789756835098
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Rağbet Yayınları
Kuzey Afrika'nın el-Ezher'i Tunus'taki Zeytune Üniversitesi'nin şeyhi (rektörü) ve Tunus genel müftüsü, mücahid ve müceddid bir alim olan Muhammed et-Tahir b. Âşûr'un İslam Hukuk Felsefesi adlı eserinin Türkçe'ye kazandırılması, ülkemizde İslam'ın ve özellikle İslam hukukunun hakkıyla bilinip tanınması istikametinde yeni ve önemli bir adımdır...

Kitabı okuyanlar 2 okur

  • Şeymanur Osta
  • Muhammet Aslan

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%100 (1)
9
%0
8
%0
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0