1000Kitap Logosu
İslam Hukuku
İslam Hukuku
İslam Hukuku

İslam Hukuku

OKUYACAKLARIMA EKLE
9.8
4 Kişi
14
Okunma
9
Beğeni
734
Gösterim
616 sayfa · 
 Tahmini okuma süresi: 17 sa. 27 dk.
Basım
Türkçe · Türkiye · Arı Sanat Yayınevi · 9 Şubat 2018 · Karton kapak · 9789758525744
İslâmiyet milâdın yedinci asrında Arabistan’da doğdu. Getirmiş olduğu prensipler, bu arada kurduğu yeni hukuk düzeni kısa bir zaman zarfında üç kıt’aya yayıldı. Asırlar boyu çok çeşitli milletlerde uygulandı. Hâlâ da varlığını devam ettiriyor. İslâm Hukuku’nu bir anda dünyaya yayan hususiyetler nelerdir? İslâm Hukuku hangi esaslar üzerine bina edilmiştir? Hukuk kâideleri nasıl elde edilmektedir? Halifelikten, Cihâda; nikâhtan, mirasa; kadılıktan, fâize kadar adaleti nasıl yerine getirmektedir? Bütün bunların cevabını bu kitapta bulacaksınız.
7 mağazanın 6 ürününün ortalama fiyatı: ₺56,01

Alıntılar

Terrigenous07
bir alıntı ekledi.
Bizde geçmişi silmek marifet!
Endülüs'e ait hemen her hukukî müessese, Müslümanların hâkimiyeti yıkıldıktan sonra aynı şekilde, hatta aynı isimlerle Kastilya-Aragon krallığında sürdürülmüştür. Hatta İspanya'da belediye reislerine bugün bile alkalde denilmektedir ki Arapça el-kâdı kelimesinden gelir.
1
5
Serdar YILMAZ
bir alıntı ekledi.
Kadınların Hukukî Statüsünde Bazı Hususî haller
Şer’î hukuk cihetinden kanun önünde erkek ile kadın arasında bir fark gözetilmemiştir. Dinî cihetten kadının mükellefiyetleri daha hafiftir. Cenâze hizmetleri, cihâd ve vatan müdâfaası ile de mükellef değildir. Zimmî kadın cizye ödemez. (...) Kadın, serbest iradesi ile dengine varabilir. Evlenirken kararlaştırılmak suretiyle, istediği zaman kendisini boşayabilir. Aksi takdirde kocasıyla anlaşarak veya sebepleri varsa mahkeme kararıyla boşanabilir. Evlenirken kocasından mehr, ayrıca zengin bile olsa evlilik ve boşanma ıddeti müddetince nafaka alma hakkı vardır. Fakir kocasına nafaka vermeye mecbur değildir. Fakir akrabasına nafaka verirken, ödemeye erkek kardeşinin yarısı kadar katılır. Çalışıp kazanmaya mecbur olmamakla beraber, kazandığı kendi mülkü olur. Kendine ait mal varlığına kimse el süremez. Kadın mürted olunca erkekten farklı olarak ölüm cezâsına çarptırılmaz. Hayat cihetinden erkek ile kadın arasında bir fark gözetilmediği için her ikisinin âmden (taammüden) katlinde kısas icab etmekle beraber; İslâm cemiyetinde erkekler vatan müdâfaası ve âilelerinin maîşetini karşılamakla mükellef kılındığı için, kasıt dışı adam öldürmede erkeğin diyeti, kadının diyetinin iki mislidir. Bunun dışındaki bütün suçlarda ister fâil olsun ister mağdur, erkekle eşit statüdedir. Şu kadar ki, hırâbe (eşkıyalık) suçunda asılmaz. Âkıle ve kasâmeye de iştirak etmez. (...) Hıdânede (çocuk terbiyesinde), erkeğin önünde gelir. Hadd ve kısas dâvâlarında hâkim olamayacağı gibi, şâhidlik de yapamaz. Bunun dışındaki şâhidliği, başka bir kadının şâhidliği ile beraber olursa kabul edilir. Doğum, bekâret, kadın hamamında işlenen cinâyetler gibi ancak kadınların muttali olacağı hususlarda tek kadının şâhidliği kâfidir. Muhsâne (cemiyet içinde saygın) tanınan kadın mahkemeye çağrılmaz; hâkim veya nâibi, onun evine giderek iki şâhid huzurunda ifadesini alır. Mirasta, yalnız ana-baba bir veya baba bir (öz) erkek kardeşleri ile beraberse, erkek, kadının iki misli hisse alır. Çünkü erkek kızkardeşinin nafakası ve gerekirse diyeti ile mükelleftir. Bunun dışında, erkek ile kadın arasında miras cihetinden fark yoktur
Ekrem Buğra Ekinci
Sayfa 365 - Arı Yayınevi
3
Terrigenous07
bir alıntı ekledi.
Özenilen özgürlük temelinden bilin bakalım hangi mezhep çıktı!
Fransa'da 1799 senesinde kendisini başkonsül ilan ettirerek İktidara gelen Napolyon, ülkede hayli hukukî reforma imzasını atmıştır. Bu reformların başında Fransız Medeni Kanunu 'nun (Code Civile) kabulü ve yeni adlî teşkilatın kurulması gelir. Napolyon, Mısır'dayken, Şâfi'î ve Mâlikî hukukuna dair bir takım eserlerin Fransızcaya tercümesini emretmişti. Bu eserler Code Civile nin hazırlanışında tesir icra etmiştir.
9