İslam İş ve Ticaret Ahlakı

·
Okunma
·
Beğeni
·
600
Gösterim
Adı:
İslam İş ve Ticaret Ahlakı
Baskı tarihi:
2012
Sayfa sayısı:
163
Format:
Karton kapak
ISBN:
1234567897
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
İgiad Yayınları
Modern dünyada ahlak, yozlaşma temayülü göstermektedir. Ahlaki yoksunluk en fazla iş, çalışma ve ticaret alanında gerçekleşmektedir. Bir yanda aldatılan müşteriler, işçinin hakkını vermeyen işverenler diğer tarafta ise aldığı ücreti hak etmeyen ve işi suiistimal eden iş görenler var.

İş ve ticaret hayatının pek çok safhasında ahlak dışı davranışlar ayyuka çıkmış vaziyettedir. Bu ise, beraberinde kul hakkını ihlal eden helal-haram kazanç duyarlılığını referans noktası olmaktan çıkaran bir tabloyu ortaya koymaktadır.

Özel alanda iş ve ticaret hayatında kendisini hissettiren bu davranışlar, genel alanda da toplumsal etkileri bakımından büyük olumsuz etkiler meydana getirmektedir. İnsanlar arasındaki ilişkiler samimiyet, güven ve dürüstlük gibi güzel ilkelerin gölgesinden çıkarak maddi hesapların öncelediği bir alana doğru sürüklenmekte ve insan olma meziyeti göz ardı edilmektedir.

Kitap; ’Kazanç Öncesi Tacir, Kazanç Sırasında Tacir, İş Hayatı ve Kazanç Sonrasında Tacir’ şeklinde dört ana bölümden oluşuyor ve aynı zamanda bu alanda bir kaynak olma özelliğini de taşıyor.
163 syf.
·10/10
İslam dininin güzelliklerinden biri de sosyal ve ekonomik anlamda bir düzeninin olmasıdır. Bu kitap hacim olarak küçük gibi görünse de iş hayatımız ve ticaretimiz konusunda Müslümanca yaşamayı öğretiyor. En büyük sıkıntımız dinimizi doğru öğrenip hayatımıza yansıtamamaktır. Özellikle ticaretle uğraşanların bu tür kitapları okuyup iş hayatında dini görevlerini yerine getirmeleri gerekiyor...
İslam hukukunun Mecelle'de ifadesini bulan " Beraet-i zimmet asıldır"(Madde 8 ) kaidesi kişinin, ispat edilmedikçe suçsuz ve borçsuz olduğunu ifade eder. Bu kural aynı zamanda durumları kesin olarak bilinmeyen kişilere öncelikle önyargılardan uzak şekilde yaklaşmayı ve onlar hakkında hüsn-i zan beslemeyi gerekli kılar.
Müslüman güne başlarken nefisle mücadelede kararlılığı, gündüz nefisle fiilen mücadeleyi, akşam olduğunda da nefis muhasebesini aksatmadan yapması iki cihan saadetinin anahtarıdır.
Devlet görevlilerinin özellikle kendi işini ilgilendiren konularda ticaret yapmaları, nüfuz alanlarına giren konularda ihalelere girmeleri, birinci dereceden yakınları ile görev alanına giren hususlarda ticari ilişki içerisinde olmaları da bir suistimaldir ve kaçınılması gerekir.
Ticari faaliyetlerin sonunda elde edilen kâr ve kazancı değerli kılan şey berekettir. Kaynaklarda bereket kelimesinin birbirine bağlı iki unsurundan bahsedilir. Maddi anlamda bolluk ve onun sürekliliği; manevi anlamda da mutluluktur. Buna göre bereket hayrın bolluğu, artması ve bunun da sürekli olması, sonuçta da mutluluğun doğmasıdır. Bereketi verende sadece Allah'tır*... Kur'ân-ı Kerîm ayetleri ve Hz. Peygamber'in hadislerine bir bütün halinde bakıldığında ticari hayatta kârı, üretim ve hizmet sektöründe kazancı bereketli kılan temel faktörün dürüstlük olduğu görülür... Kazanç yolu itibariyle dürüstlük ne ise kazandıktan sonra onun bir kısmını ihtiyaç sahipleri ile paylaşabilmek de aynı şekilde nimetin kalıcılığı ve sağlayacağı mutluluk açısından berekete vesiledir... Ticari hayatta yalan söylemek, alım veya satım sırasında yemin, hile, aldatma, işin hakkını vermeme, emek istismarı, işten kaytarma, şartlarını taşıyan kazançta vergi, zekat, infak gibi görevleri ihmal, karşı tarafın ihtiyacından ya da iyi niyetinden yararlanarak oluşturulan sömürü, cimrilik şükürsüzlük vb. ahlâki zaaflar kâr ve kazancın bereketini gideren temel faktörlerdir.
Saffet Köse
Sayfa 57 - * Âsım Efendi, el- Okyanûsü-l-basît, İstanbul 1305,III,72 -73.
İçine az da olsa haram karışmış, bir yönü itibariyle kirli olan çok gelirden az ama helal yoldan elde edilmiş saf kazanç daha değerlidir.
Gazâlî, RazÎ, Kâtip Çelebi, gibi islâm âlimlerinin de belirttikleri üzere insan yasaklanan şeylere karşı daima hırslılık gösterir. Belki de bu zafiyet onlarla imtihan olmanın tabiî bir sonucudur. O sebeple nefis için haramın bir cazibesi vardır.
" Kadınlara mehirlerini, herhangi bir şeyin karşılığı olarak değil Allah'ın belirlediği bir hak olarak (nihleten) verin. Eğer gönül hoşluğu ile onun bir miktarını size bağışlarlarsa afiyetli yiyin"*

Bu ayet, Allah'ın eşin hakkı olarak belirlediği mehri ödedikten sonra kocanın ona göz dikmemesini, bu malın ona ait olduğunu, ancak severek, isteyerek gönülden gelerek kendiliğinden vermesi halinde bunun kendisine helal olabileceğini belirtir.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
İslam İş ve Ticaret Ahlakı
Baskı tarihi:
2012
Sayfa sayısı:
163
Format:
Karton kapak
ISBN:
1234567897
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
İgiad Yayınları
Modern dünyada ahlak, yozlaşma temayülü göstermektedir. Ahlaki yoksunluk en fazla iş, çalışma ve ticaret alanında gerçekleşmektedir. Bir yanda aldatılan müşteriler, işçinin hakkını vermeyen işverenler diğer tarafta ise aldığı ücreti hak etmeyen ve işi suiistimal eden iş görenler var.

İş ve ticaret hayatının pek çok safhasında ahlak dışı davranışlar ayyuka çıkmış vaziyettedir. Bu ise, beraberinde kul hakkını ihlal eden helal-haram kazanç duyarlılığını referans noktası olmaktan çıkaran bir tabloyu ortaya koymaktadır.

Özel alanda iş ve ticaret hayatında kendisini hissettiren bu davranışlar, genel alanda da toplumsal etkileri bakımından büyük olumsuz etkiler meydana getirmektedir. İnsanlar arasındaki ilişkiler samimiyet, güven ve dürüstlük gibi güzel ilkelerin gölgesinden çıkarak maddi hesapların öncelediği bir alana doğru sürüklenmekte ve insan olma meziyeti göz ardı edilmektedir.

Kitap; ’Kazanç Öncesi Tacir, Kazanç Sırasında Tacir, İş Hayatı ve Kazanç Sonrasında Tacir’ şeklinde dört ana bölümden oluşuyor ve aynı zamanda bu alanda bir kaynak olma özelliğini de taşıyor.

Kitabı okuyanlar 1 okur

  • Muhammed Işık

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%100 (1)
9
%0
8
%0
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0