İslam Mecmuası ve Muallim Mecmuası Yazıları

·
Okunma
·
Beğeni
·
5
Gösterim
Adı:
İslam Mecmuası ve Muallim Mecmuası Yazıları
Baskı tarihi:
Eylül 2019
Sayfa sayısı:
284
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786051558264
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Ötüken Neşriyat
Bu kitapta, Ziya Gökalp’ın, 1914-1918 yılları arasında, altmış üç sayı olarak yayımlanmış ve dönemin en önemli din sosyolojisi kaynaklarından birisi durumunda olan İslâm Mecmuası’ndaki din, ahlak ve eğitim konularının yanında İslâm hukukunu sosyal açıdan inceleyerek “içtimâî usûl-i fıkıh” adıyla yeni bir metot geliştirmeye çalıştığı yazıları, ayrıca İttihat ve Terakki Kongresi dolayısıyla kaleme alıp İslâm ve Avrupa medeniyetinin bağdaştırılabileceğine, din ve hukuk hükümlerinin tefrikine dair dikkat çekici yazılarıyla 1916-1918 yılları arasında bir eğitim dergisi olarak yirmi beş sayı halinde yayımlanan Muallim Mecmuası’nda kaleme aldığı millî terbiye ve maarif meselelerine dair yazıları bir araya getirilmiştir. Dinî, hukuki, sosyolojik, kültürel ve eğitime dair konularda Türk toplumunun modernleşme sürecine katkı sunacak her veriyi telife gayret ederek pek çok alanda kalem oynatmış olan Ziya Gökalp, iki mühim derginin yazı külliyatından eksiksiz olarak aktarılıp bu kitapta toplanan çalışmalarıyla, sadece yaşadığı muhataralı dönemde meselelerimize çözüm bulmaya uğraşan bir fikir adamı olarak değil, bugün de yazdıklarına dikkat kesilmemiz gereken bir çağdaşımız olarak temayüz etmeyi sürdürüyor.
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
Muallimliği aşk ile ihtiyar edenler olduğu gibi bir ticaret diye meslek edinenler de var; fakat bu gibiler, ne kadar kayıt altına alınırsa alınsın müfit olamaz.
Esasen devletin ilimlerin teessüsü hususundaki vazifesi 'vasıtaları izhardan' ibarettir; devlet karar yahut irade ile kanun yaptığı gibi ilim yapamaz; ilim ancak hakikat aşığı olan hasbi muallimler tarafından yapılabilir. Fakat bu hasbi âlimler ekseriya zengin olmadıkları için hayatlarını ilme vakfedemezler. Devlet bu gibilere hem medar-ı maişet (geçim vasıtası), hem de vasıta-ı tedris olmak üzere kürsüler tesis ederek onlara ilme vakf-ı hayat imkanını temin eder. Fakat bu kürsülere tayin edilenlerin hepsi ilim aşkına malik bulunmadığı için cümlesinden aynı semere beklenilemez.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
İslam Mecmuası ve Muallim Mecmuası Yazıları
Baskı tarihi:
Eylül 2019
Sayfa sayısı:
284
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786051558264
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Ötüken Neşriyat
Bu kitapta, Ziya Gökalp’ın, 1914-1918 yılları arasında, altmış üç sayı olarak yayımlanmış ve dönemin en önemli din sosyolojisi kaynaklarından birisi durumunda olan İslâm Mecmuası’ndaki din, ahlak ve eğitim konularının yanında İslâm hukukunu sosyal açıdan inceleyerek “içtimâî usûl-i fıkıh” adıyla yeni bir metot geliştirmeye çalıştığı yazıları, ayrıca İttihat ve Terakki Kongresi dolayısıyla kaleme alıp İslâm ve Avrupa medeniyetinin bağdaştırılabileceğine, din ve hukuk hükümlerinin tefrikine dair dikkat çekici yazılarıyla 1916-1918 yılları arasında bir eğitim dergisi olarak yirmi beş sayı halinde yayımlanan Muallim Mecmuası’nda kaleme aldığı millî terbiye ve maarif meselelerine dair yazıları bir araya getirilmiştir. Dinî, hukuki, sosyolojik, kültürel ve eğitime dair konularda Türk toplumunun modernleşme sürecine katkı sunacak her veriyi telife gayret ederek pek çok alanda kalem oynatmış olan Ziya Gökalp, iki mühim derginin yazı külliyatından eksiksiz olarak aktarılıp bu kitapta toplanan çalışmalarıyla, sadece yaşadığı muhataralı dönemde meselelerimize çözüm bulmaya uğraşan bir fikir adamı olarak değil, bugün de yazdıklarına dikkat kesilmemiz gereken bir çağdaşımız olarak temayüz etmeyi sürdürüyor.

Kitap istatistikleri