Adı:
İslam Medeniyeti Tarihi
Alt başlık:
Mehmet Fuad Köprülü Külliyat 2
Baskı tarihi:
Ocak 2018
Sayfa sayısı:
420
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786051068770
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Alfa Yayınları
Baskılar:
İslam Medeniyeti Tarihi
İslam Medeniyeti Tarihi
İslam Medeniyeti Tarihi
İslam tarihini ve kültürünü hiç olmazsa genel hatlarıyla öğrenmek “millî tarih terbiyesi alma lüzumunu duyan” aydınlarımız için büyük bir ihtiyaçtır. Bu düşünceyle yola çıkan Köprülü, konuyu hiç bilmeyenlerin bile anlayabileceği genel bir İslam tarihi özetini, Barthold’un İslam Medeniyeti Tarihi adlı güzel eserinde buldu. Önce birkaç hatayı düzeltmek için konulan notlar ve eklemeler derken Köprülü, Bathold’unkinden daha hacimli bir eser ortaya koymadan durmayacak; sonuçta ortaya tarihe son derece hâkim iki usta tarihçinin kaleminden küçük bir mücevher sayılabilecek bu kitap çıkacaktı. İslam kültürünün başlangıçta İran ve Yunan uygarlıklarıyla karşılaşmasının sonuçlarına yoğunlaşan kitap, ardından da olgunluk döneminin yaşanmasındaki Türk etkisini ayrıntılandırmaya girişiyor.
367 syf.
·3 günde·3/10 puan
Doğrudan itiraf edelim: çok kötü bir eser, baştansavma bir yazım, ve hiç beğenmedim. İslam medeniyeti üzerine yazılan bir kitap şu şekilde yazılmalıydı. Önce sırasıyla; Hz. Peygamber dönemi, Emeviler Dönemi, Abbasiler Dönemi, Selçuklu dönemi ve Osmanlı dönemi kronolojik bir düzende anlatılmalıydı ve bu dönemlerin siyasi, sosyal, iktisadi ve kültürel yapıları çözümlenmeliydi. Tarih bilimi açısından uygun olanı budur. Ama Fuad hoca böyle yapmamış; ilk bölümde Barthold'un yazılarını okuttuktan sonra, ikinci bölümde Barthold'u eleştirmeye geçmiş. Ya Fuad hoca sana kim dedi Barthold'u eleştir diye? Bırak da onu okur yapsın. Beni çileden çıkaran şey; önsözde uzun uzadıya bir İslam medeniyeti tarihi kitabının eksikliğinden yakınıyor, ve yazdığı kitabın bu boşluğu dolduracağını ifade ediyor, umumi okurun istifadesine sunduğunu yazıyor. Gelin görün ki, umumi okur kitlesi bu kitaptan ne kadar verim alabilir? Alamaz. Bir kere, sistematik değil, bütüncül değil, ayrıca kronolojik değil. Bir Müslüman evladı, bu kitaptan kendi medeniyetini nasıl öğrenebilir? Fuad hoca, özenli bir şekilde yazmamış kitabını. Baştan savma bir şekilde yazmış. Fuad hoca bir tarih kitabı yazayım derken eleştirel bir deneme çıkarmış ortaya. Daha tuhaf olan şeyse, Yusuf Kaplan bunu okunması gereken yüz kitap arasına koymuş. Yüz kitap arasına girecek kadar iyi bir kitap değil ki? Hayret doğrusu. Son söz olarak özetle şunu diyorum, İslam medeniyeti tarihini sıfırdan öğrenmek isteyen bir kişinin bu kitaptan başlaması uygun değildir, okumanızı tavsiye etmiyorum.
328 syf.
·5 günde
Barthold bu eserinde islamiyetin çıkış noktasını ve gelişimi hakkında bilgiler vermektedir.Çok fazla detaya girmemiştir ama konu hakkında genel itibariyle bir bilginizin olmasını sağlamaktadır.Ayrıca bu eser Fuat Köprülü tarafından çevrilmiştir.Fuad Köprülü bu eseri çevirmekle kalmamış üzerinde kendi tenkitlerini yapmıştır.
Avrupa'da 15 nci asırda, okuma yazma bilenlerin sayıca nisbeten az olmasına rağmen, yalnız edebi mahiyette eserler değil, pek çok ilmi eserler de basılmıştır. Müslüman dünyasında ise matbaacılık ancak 18 nci asırda, Türkiye'den başlayarak yayıldı. Müslümanlar ateşli silahları Avrupalılardan hiç tereddüt etmeden almışlardı. Lakin, kafirlerin diğer bir icadı olan matbaacılığı kabul etmek için din alimlerinin fetvasını almak lazım geldi. Çünki basma kitaplardan istifade etmek din ile alakalı olan medrese aleminde büyük değişiklik doğurabilirdi.
Wilhelm Barthold
Sayfa 90 - Akçağ Yayınları
17 nci, 18 nci asırlarda Eçmiyazin Ermenileri İran Şahına birkaç kere müracaat ederek, kendilerini Katolik propagandasından korumasını rica ettiler. Zamanımızda Avrupalıların yapmakta olduğu iktisadi tazyik, Hristiyanlar üzerinde de Müslümanlarda olduğu gibi aynı şekilde hissedilmektedir. 1912 yılında bir Müslüman muharririnin Müslüman birliğini ileri sürerek yazmış olduğu bir makaleye karşı bir Hristiyan gazeteci Arap matbuatında: '' Avrupalılara karşı yalnız Müslümanlar değil, belki hiçbir din ayrılığına bakmaksızın, bütün Şark kavimleri birleşmelidir...'' diye yazdı.
Wilhelm Barthold
Sayfa 45 - Akçağ Yayınları
Müslümanlar’ın Yunan medeniyetiyle İskenderiye’de ve Suriye şehirlerinde tanışmış olmalarına rağmen, başlıca medenî eserler, hattâ ilim sahasında da, Fırat ve Dicle sahillerinde, Küfe ve Basra'da meydana gelmiştir.
Lâkin, toplamış olduğu coğrafya malûmatının genişlik ve sağlamlığı bakımından İslâm coğrafyası, Yunan’ınkine göre, kat kat üstündür.
Tarihi siyasi menfaatler uğruna, yahut marazî ideolojileri müdafaa maksadıyla bir yalancı şahit gibi kullanmak ilmin ve insanlığın haysiyeti namına çok acı ve faydasız bir şeydir; fakat bu gibi hareketlerin geçici olduğunu ve her şeye rağmen tam objektif surette tarihî réalité'yi arayan ilim adamlarının dünyanın her tarafında çoğalmakta bulunduğunu memnuniyetle söyleyelim.

Millî tarih telakkisinin romantik devrini Türk nasyonalizmi de tabiatıyla görmüştür. Avrupa tarihçiliğinin Türkler hakkında hiçbir ilmî esasa dayanmayan çok haksız menfi telakkileri karşısında bizim romantik tarihçiliğimizin aksülameli (tepkisi) de ister istemez çok müfrit (aşırı) ve mübalağalı olacaktı ve hakikaten öyle de oldu.
Bu hâdiseden sonra, artık Abbâsî Halîfeliği’nde, Araplar’ın idarî ve siyasî ehemmiyetleri tamamıyle sarsılmış, eski Sâsânî kültürünün vârisi olan İranlı unsur, gerek fikir ve san’at sahasında, gerek idarede, birinci mevkii almış, askerî ve siyasî kudret ise büyük Türk kumandanlarının eline geçmiştir.
Bu âlim, Hârezm, yâni şimdiki Hıyve Cümhuriyeti’nden olup, hesap ve cebir’de pek mühim eserler bırakmıştır. Rönesans devrine kadar Avrupa’da bir otorite olarak tanılıyordu (Lûgaritme ismi, bu ismin bozulmuş bir şeklidir). O zamanlar Müslüman dünyasının şark sınırında bulunan F erg a n a ’dan meşhur hey’etşinas Ahmed-el-Fergânî (ölümü M. 861), Türkistan’dan filozof Ebû-Nâsr-Fârâbî zuhur etti. Bunların sonuncusu Türk olup, Bağdad’da tahsil görmüş ve 950’de Şam’da vefat etmiştir

Kitabın basım bilgileri

Adı:
İslam Medeniyeti Tarihi
Alt başlık:
Mehmet Fuad Köprülü Külliyat 2
Baskı tarihi:
Ocak 2018
Sayfa sayısı:
420
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786051068770
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Alfa Yayınları
Baskılar:
İslam Medeniyeti Tarihi
İslam Medeniyeti Tarihi
İslam Medeniyeti Tarihi
İslam tarihini ve kültürünü hiç olmazsa genel hatlarıyla öğrenmek “millî tarih terbiyesi alma lüzumunu duyan” aydınlarımız için büyük bir ihtiyaçtır. Bu düşünceyle yola çıkan Köprülü, konuyu hiç bilmeyenlerin bile anlayabileceği genel bir İslam tarihi özetini, Barthold’un İslam Medeniyeti Tarihi adlı güzel eserinde buldu. Önce birkaç hatayı düzeltmek için konulan notlar ve eklemeler derken Köprülü, Bathold’unkinden daha hacimli bir eser ortaya koymadan durmayacak; sonuçta ortaya tarihe son derece hâkim iki usta tarihçinin kaleminden küçük bir mücevher sayılabilecek bu kitap çıkacaktı. İslam kültürünün başlangıçta İran ve Yunan uygarlıklarıyla karşılaşmasının sonuçlarına yoğunlaşan kitap, ardından da olgunluk döneminin yaşanmasındaki Türk etkisini ayrıntılandırmaya girişiyor.

Kitabı okuyanlar 19 okur

  • Kutalmış

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%0
9
%0
8
%0
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0