·
Okunma
·
Beğeni
·
46
Gösterim
Adı:
İslam Önderleri Tarihi 4
Baskı tarihi:
30 Mart 2016
Sayfa sayısı:
432
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786059669016
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Kayıhan Yayınları
Müceddid-İ Elf-İ Sânî İmam-I Rabbânî
Bundan yaklaşık 400 yıl kadar önce yaşayan İmam-ı Rabbânî hakkında gerek ülkemizde, gerek ise İslâm ülkelerinde, hatta İslâm olmayan ülkelerde bile sayısız eserler yazılmıştır.
Ancak; İslâm dünyasının hemen hemen her yerinde tanınmış ve güzel eserler kaleme almış olan NEDVÎ tarafından böyle bir eserin meydana getirilmesi bir başka güzeldir.
Bu eser; Müceddid-i Elfisâni Ahmed Faruk Serhendi İmam-ı Rabbânî’nin hayatı ile beraber, Hicri 10. Asırdaki İslâm dünyasına genel bir bakış, Padişah Ekber dönemi, Ekber`in değişmesindeki saray âlimlerinin rolü, devlet adamlarının sorumluluğu...
İkinci bin yılın gelişi ile Dini İlahi’nin uygulanışı, Elfisâni’nin tahsil hayatı, intisabı, tebliğ ve irşad çalışmaları, hapis hayatı, Hz. Peygamber’e İman’ın yenilenmesi çalışmaları, fitneler ve Yunanlı filozofları tenkidi, Bid’at ile mücadelesi, Devlet adamları ile mektuplaşmaları, Hükümdar Cihangir’i etkilemesi...
İmam Rabbânî’nin halifeleri ve yenileme hareketinin genişletilmesi ve eserleri hakkında genişçe bilgilerden bahsetmektedir.
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
İmam Mâlik ne güzel buyurmuş:

“Kim İslâm’da bir bid’at ortaya çıkarır da onu güzel görürse o kişi; Hz. Muhammed (s.a.v.)’in Allah’tan getirdiği emirleri (hâşâ) insanlara eksik ulaştırarak peygamberlik görevine ihanet ettiğini iddia etmiş olur. Çünkü Allah Teâlâ “Bugün ben sizin dininizi tamamladım” buyuruyor. O halde, o gün (peygamberin döneminde) dinden olmayan şey bu gün de dinden olamaz.”
Allah’ın ve Resulünün dine sokmadığı veya yapılmasını emretmediği bir şeyi dine sokmaya, onun bir parçası kılmaya, bunu Allah’a yaklaşmak için ve sevap kazanmak için yapmaya ve bunun uydurma şartlarına, kâidelerine sanki bir şeriat emriymiş gibi bağlanmaya ve uygulamaya bid’at denir.

Bid’at aslında, Allah’ın dini içine insan şeriatı yerleştirmektir. Bu şeriatın ayrı bir fıkhı ve bazı kereler Allah'ın şeriatına paralel ve bazı vakitler sayı ve önemde Allah’ın şeriatından daha fazla olan ayrı farzları, vacipleri, sünnetleri müstehapları vardır. Bid’at; şeriatın en küçük bir eksiği kalmadan tamamlandığını önemsemez. Belirlenmesi gereken konuların belirlendiğini, farz ve vacip kılınması gereken şeylerin farz ve vacip kılındığını düşünmez. Din darphanesinin kapandığını, artık onun adına basılan paraların sahte olduğunu göz önünde bulundurmaz.
Aklın aldığı kararlar ve onun ortaya koyduğu hükümler; şüphe, vehim ve hayalin etkisinden kurtulamaz. Akıl, unutma iptilasından ve yanılma şüphesinden kurtulmuş değildir.
İmam-ı Rabbânî, aklın katıksız, kusursuz ve saf olmasının imkânsız olduğunu, aklın da iç inanışlardan, iman haline gelmiş düşüncelerden ve dış etkenlerden etkilendiğini, aklın pek çok kararlarının, ulaştığı hükümlerin bu dış renklerle renklenmiş ve karışmış olarak ortaya çıktığını, bunların hepsinin aklın içinde ve dışında görüldüğünü herkese göstermiştir. Aklın yanılmaz bir kaynak olmada yetersiz olduğunu, yanılmaz, kusursuz kaynağın peygamberlik olduğunu, peygamberlik olmadan gerçek nefis arınmasının mümkün olmayacağını ispat etmiştir. O, nefsin arınmasıyla kalbin arınması arasına, ikisini birbirinden ayıran bir sınır koymuş ve ikisinin farkını göstermiştir.
Hinduların bayramlarına, kutlamalarına değer vermek ve yahudilerin benimsedikleri merasimler gününü kutlamak da şirki gerektirir, küfrü icab ettirir. Nitekim Hinduların boya bayramı (Divali) günlerinde cahil Müslümanlar, özellikle onların kadınları kâfirlerin âdet ve merasimlerini taklid etmekte ve kendi bayramı gibi kutlamaktadırlar. Kâfirlerin “divâli” denen bayramlarında hediyeleşmeleri gibi, Müslüman kadınlar da kızlarına, kız kardeşlerine tamamen müşriklerin renk ve biçiminde hediyeler göndermektedirler. Kaplarını “tamamen kâfirlerin boyasıyla” boyamaktadırlar ve kırmızıya boyanmış tatlılar doldurarak göndermektedirler. O kutlamaya ve kutlama gününe çok önem vermektedirler. Bütün bunlar şirk olup İslâm dinini inkâr etmek demektir.”
Peygamberlik yolu akıl yolundan daha ilerdedir. Peygamberlerin verdikleri doğru haberleri, aklın inceleme ve bakış açısına uygun düşürmek aslında peygamberlik sistemini inkâr etmek demektir. (Bu akıl ötesi meselelerde) tek dayanak, peygamberlerin sözlerine delilsiz inanmaktır.
Allah Teâlâ'yı sağlam bir şekilde tanıma, doğru ölçüde bilme ancak peygamberler aracılığıyla olabilir. Nasıl “akl”ın yeteneği ve kavrama gücü duyuların ötesinde ise, aynı şekilde “peygamberlik”in yeteneği ve yetkisi de aklın ötesindedir. Allah'a saygı duymanın, baş eğmenin, emrine uymanın ve onu eksiksiz tanımanın en doğru yolunu anlamak ancak peygamberliğe bağlıdır ve peygamberlerin verdikleri bilgilerle, onların öğretileriyle sınırlıdır.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
İslam Önderleri Tarihi 4
Baskı tarihi:
30 Mart 2016
Sayfa sayısı:
432
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786059669016
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Kayıhan Yayınları
Müceddid-İ Elf-İ Sânî İmam-I Rabbânî
Bundan yaklaşık 400 yıl kadar önce yaşayan İmam-ı Rabbânî hakkında gerek ülkemizde, gerek ise İslâm ülkelerinde, hatta İslâm olmayan ülkelerde bile sayısız eserler yazılmıştır.
Ancak; İslâm dünyasının hemen hemen her yerinde tanınmış ve güzel eserler kaleme almış olan NEDVÎ tarafından böyle bir eserin meydana getirilmesi bir başka güzeldir.
Bu eser; Müceddid-i Elfisâni Ahmed Faruk Serhendi İmam-ı Rabbânî’nin hayatı ile beraber, Hicri 10. Asırdaki İslâm dünyasına genel bir bakış, Padişah Ekber dönemi, Ekber`in değişmesindeki saray âlimlerinin rolü, devlet adamlarının sorumluluğu...
İkinci bin yılın gelişi ile Dini İlahi’nin uygulanışı, Elfisâni’nin tahsil hayatı, intisabı, tebliğ ve irşad çalışmaları, hapis hayatı, Hz. Peygamber’e İman’ın yenilenmesi çalışmaları, fitneler ve Yunanlı filozofları tenkidi, Bid’at ile mücadelesi, Devlet adamları ile mektuplaşmaları, Hükümdar Cihangir’i etkilemesi...
İmam Rabbânî’nin halifeleri ve yenileme hareketinin genişletilmesi ve eserleri hakkında genişçe bilgilerden bahsetmektedir.

Kitabı okuyanlar 7 okur

  • Rabia
  • Rafikî_Alâ    رفيق_أعلي
  • Efhem
  • Mehmet Sivil
  • Hicret Akay
  • Osman Çelik
  • M. Kadri AKAY

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%0
9
%0
8
%0
7
%100 (1)
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0