İslam Sanatı ve Maneviyatı

·
Okunma
·
Beğeni
·
455
Gösterim
Adı:
İslam Sanatı ve Maneviyatı
Baskı tarihi:
Ocak 1999
Sayfa sayısı:
256
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789757732532
Orijinal adı:
Islamic Art and Spirituality
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
İnsan Yayınları
Baskılar:
İslam Sanatı ve Maneviyatı
İslam Sanatı ve Maneviyatı
İslam Sanatı ve Maneviyatı Bu çalışma da İslâm sanatlarının muhtelif yönlerini hem İslâm maneviyatı açısından tahlil edilmekte, hem de bu sanatların İslâmî vahyin ilkeleri ile olan ilişkisi araştırılmakta. Eser, İslâm sanat felsefesinin sistematik tarihini içermekten çok, kutsal sanatın İslâmî kavramlara kavuşturulması ışığında İslâm sanatının edebî ve müzikal sanatlardan plastik sanatlara kadar önemli görünümlerini konu edinmektedir. Nasr'ın bu eseri, İslâm sanat felsefesine tradisyonel sanat felsefesi anlamında yaklaşımın kusursuz bir ürünüdür
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
"...caminin 'boşluğu', hem Hz. Peygamber'in, hakkında 'Manevi fakirlik benim zaferimdir (el-fakr-u fahrî)'buyurduğu manevi fakirlik düşüncesiyle ve hem de gaybî ve tezahür etmemiş olanın Müslüman'ın zihninde manevi olanla özdeşleşmesiyle ilişki içindedir...Bu yalnızca caminin değil, onun bir uzantısı olan evin iç dekorasyonunda da görülür. Ritüel olarak temiz tutulan zemini ön plana çıkarmasıyla, mobilyayla yığılmamış olan geleneksel Müslüman evinin içsel mekanı, caminin mekanı gibi, kendi içinde görülür olmadığı halde ve kendi var olmamasına rağmen, aslında ruhun varlığını tezahür ettiren salt boşluk aracılığıyla insanda bir kutsallık duygusu oluşturmasıyla, geleneksel kozmolojinin göze batan öğeleri için alt-tabaka olarak hizmet görür."
"İslâm hat sanatı, Kur'ân'ın metnini "cismanîleştirerek" bizzat yaratılışın mahallini tekrar ettiği için bu metafiziksel hakîkati yeniden yaratır. Böylece, "dokumadaki gibi, dalgalı bir hareket olan yazının yatay hareketi, öz ya da değişmez Varlık'ın boyutunu temsil eder." Ya da başka bir bakış açısından denebilir ki yazının dikey hareketi, İlke'nin vahdetini/birliğini, yatay hareketi ise tezâhürlerin kesretini/çokluğunu sembolize eder."
"Günümüzde Müslüman sanatçı için, en üstün görev, Batı'dan gelen bu nefret uyandırıcı aşağılık duygusuna çözüm bulmak ve tüm boyutlarıyla ve özellikle de manevi ve sanatsal yönleriyle İslam geleneğinin tam bir önem ve ehemmiyetine dair bilinç eksikliğinin üstesinden gelmek için kendi bilgisine ulaşmak görevidir. İran'ın hayli zengin ve verimli geleneksel ve kutsal sanatı ve gerçekte bir bütün olarak İslam sanatı, bu cahilliğe bir çözüm bulmada ve sanatsal ya da başka biçimlerde, hayat için bir merkez ve yön sağlamada önemli araçlardan biridir. Bu gelenek olmaksızın sanatçının çabaları, ya donuklaşacak ya da günümüzü karakterize eden gürültü ve düzensizliğe daha fazlasını eklemek olacaktır. Bu gelenekle birlikte sanatçı ile bilim adamı ve düşünürün yaratıcı gücü güneşin sisi dağıtan bir ışını, düzeni kuran ve başka türlü donuk görülebilecek bir şeyi aydınlatan bir ışık gibi olur. Geleneksel ve kutsal sanatla birlikte, sanatçı ile bilim adamının gerçek eseri, insan ruhunu yorgunlaştıran ve hasta eden sesler ve gürültüler arasından işitilen bir kuşun şarkıları gibidir. Bu sanat, insana, yaratılışının ve bilerek ya da bilmeyerek tüm zamanlar boyunca araştırmasının amacı olan fakat yalnızca kutsal olanın bir bilinçliliğine ulaştığında kendisinin Semavi irade ile çevrelenmesi gerektiğini kabul ettiğinde ulaşabileceği bir amaç olan barış, sükûnet ve feyzi hatırlatmak için bir araç olur."

Kitabın basım bilgileri

Adı:
İslam Sanatı ve Maneviyatı
Baskı tarihi:
Ocak 1999
Sayfa sayısı:
256
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789757732532
Orijinal adı:
Islamic Art and Spirituality
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
İnsan Yayınları
Baskılar:
İslam Sanatı ve Maneviyatı
İslam Sanatı ve Maneviyatı
İslam Sanatı ve Maneviyatı Bu çalışma da İslâm sanatlarının muhtelif yönlerini hem İslâm maneviyatı açısından tahlil edilmekte, hem de bu sanatların İslâmî vahyin ilkeleri ile olan ilişkisi araştırılmakta. Eser, İslâm sanat felsefesinin sistematik tarihini içermekten çok, kutsal sanatın İslâmî kavramlara kavuşturulması ışığında İslâm sanatının edebî ve müzikal sanatlardan plastik sanatlara kadar önemli görünümlerini konu edinmektedir. Nasr'ın bu eseri, İslâm sanat felsefesine tradisyonel sanat felsefesi anlamında yaklaşımın kusursuz bir ürünüdür

Kitabı okuyanlar 3 okur

  • Lokman Yılmaz
  • Bakırul Ulum

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%0
9
%0
8
%0
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0