İslam Siyasi Düşünceler Tarihi

·
Okunma
·
Beğeni
·
67
Gösterim
Adı:
İslam Siyasi Düşünceler Tarihi
Baskı tarihi:
Mart 2018
Sayfa sayısı:
550
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786052328903
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Savaş Yayınları
İSLAM SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ ismi ve içeriği ile Türkçe’de ilk telif eser olma iddiasını taşıyan elinizdeki çalışma, merkezi bir siyasi gücün olmadığı Arabistan yarımadasında bir din olarak ortaya çıkan İslam’da teo-politik siyasi akıl ve düşüncenin oluşumu ile “siyasi toplum”un ortaya çıkışını siyasi düşünceler tarihi perspektifinden incelemektedir. İlahiyat ve siyasi bilimlerin disiplinlerarası ortaklaşa katkıları ile ortaya çıkan bu kitap, İslam siyasi düşüncesinin teorik ve tarihsel temellerini, İslam’da ana siyasi mezhepler, akımlar ve İslam siyasi düşünürleri bağlamında analiz etmektedir.

Kitap, üç ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, tarihsel ve kavramsal boyutları ile İslam’da siyasi akıl ve düşüncenin ortaya çıkışı, Hz. Muhammed ve dört halife dönemi “siyasal toplum”un oluşumu ve İslam siyasi düşüncesine hakim olan temel ve genel ilkeler bağlamında ortaya konulmakta ve İslam siyasi düşüncesinin teo-politik ve tarihi yapısal sorunları, çağdaş İslam siyasi düşüncesindeki ilişkiselliği çerçevesinde tartışılmaktadır.

İkinci bölümde, İslam’da ana siyasi mezhepler ve akımlar olarak Haricilik, Şiilik, Selefilik, Mu’tezile ve Ehl-i Sünnet’in siyasi düşünceleri, ortaya çıkışları, kendi içindeki fırkaları, gelişim süreçleri ve düşünürleri bağlamında derinlikli bir analize tabi tutulmuştur.

Üçüncü bölümde, Ebu Hanife, İbn Mukaffa, El-Kindi, Farabi, Maverdi, Nizamülmülk, Gazali, İbn Rüşd, İbn Teymiyye, Nasuriddin Tusi ve İbn Haldun gibi İslam tarihindeki fakih, katip, devlet yönetiminde görev almış siyasi seçkinler ve İslam siyaset filozof ve kelamcılarının siyasi düşünceleri bilgi, toplum ve siyaset felsefeleri ekseninde tetkik edilmiştir.

İslam siyasi düşünceler tarihini kavramlar, mezhepler/ekoller ve düşünürler üçlemesine göre inceleyen bu kapsamlı eseri okurlarımıza sunmaktan mutluluk duymaktayız.
550 syf.
·Puan vermedi
Çok şanslıyım ki, Siyaset dersini kitabın editörlügünü yapan Adem Çaylak hocamızdan aldım. Diliyle, anlaşılır olması ile farkını ortaya koymuş. Bana çok şey kattı. Her açıdan düşünmeyi, bakmamı sağladı. Hayatımdaki birçok dogmayı çıkardı. Tebrik ediyorum
Ebu Bekir ve Ömer de Peygamber geleneğini (sünneti) sürdürerek, özellikle Haşimileri kamu görevinden uzak tutmaya gayret etmiştir. Ebu Bekir ve Ömeri’in hilafeti zamanında Haşimilerden hiç vali atanmamıştır.
Muhammedi devletin iki önemli hedefi vardı. Birisi, şirkin ortadan kaldırılarak tek Allah inancının yerleştirilmesi, diğeri kabilecilik olgusuydu. Muhammedi davet, ilkinde açık bir şekilde başarı elde etmiş olmasına rağmen ikincisinde Peygamber hayattayken bile net bir başarı elde edilememiştir.
Kureyş’in, Muhammed’i davete karşı çıkışının iki nedeni vardı: İlki, “kabile asabiyeti”, ikincisi “ganimet” kaynaklı iktisadi çıkar ve siyasi iktidarın elden gitme korkusu.
İslam ise pek çok Batılı entelektüelin nazarında bu dinlerin "en dünyevi" olanıdır. Bir anlamda tenkit de içeren bu bakış açısının en temel sebebi ise, bu son dinin hayatın bütün alanlarına ilişkin talepler içeren kuşatıcılığından kaynaklanmaktadır.
1. Akebe Bey’atı denilen bu yemin ile Medineliler, her durumda, Allah’a şirk koşmayacaklarına, hırsızlık yapmayacaklarına, zina etmeyeceklerine, çocuklarını öldürmeyeceklerine ve Peygambere itaatsizlik etmeyeceklerine dair söz vermiştir.
Nitekim Hz. Peygamber, Mekke'de bir hanif, bir zahid ve yeni bir dini düşüncenin habercisiydi. Ama Hz. Peygamber, İslam peygamberi olması için mağaradan çıkıp bir daha geri dönmemeye mecburdu. Aksi taktirde bir hanif ve zahid olarak kalacaktı. Ama orada kalmayıp tekrar şehir/topluma döndüğü için, İslam'ın elçisi/er-Resûl oldu. Kısaca İslam mistik olarak başladı, siyaset ve devlet olarak devam etti ve siyaset dahil her alanda gerçekler dünyasına girerek "İslam" oldu.
Açıktır ki, Mekke ve Taif'te sergi için panayır biçiminde dört ay boyunca güvenlik içinde süren ticari/dini etkinlik, Mekke ve Kâbe'ye hâkim ve ticaretle geçimlerini sürdüren Kureyş için tam bir servet ve ganimet kaynağı idi. Dolayısıyla, Kureyş'in ileri gelenlerinin Muhammedi İslam davetine, "putlarımızı inkar ediyor" biçiminde karşı çıkışları "akidevi/dini" olmaktan ziyade ekonomikti.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
İslam Siyasi Düşünceler Tarihi
Baskı tarihi:
Mart 2018
Sayfa sayısı:
550
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786052328903
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Savaş Yayınları
İSLAM SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ ismi ve içeriği ile Türkçe’de ilk telif eser olma iddiasını taşıyan elinizdeki çalışma, merkezi bir siyasi gücün olmadığı Arabistan yarımadasında bir din olarak ortaya çıkan İslam’da teo-politik siyasi akıl ve düşüncenin oluşumu ile “siyasi toplum”un ortaya çıkışını siyasi düşünceler tarihi perspektifinden incelemektedir. İlahiyat ve siyasi bilimlerin disiplinlerarası ortaklaşa katkıları ile ortaya çıkan bu kitap, İslam siyasi düşüncesinin teorik ve tarihsel temellerini, İslam’da ana siyasi mezhepler, akımlar ve İslam siyasi düşünürleri bağlamında analiz etmektedir.

Kitap, üç ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, tarihsel ve kavramsal boyutları ile İslam’da siyasi akıl ve düşüncenin ortaya çıkışı, Hz. Muhammed ve dört halife dönemi “siyasal toplum”un oluşumu ve İslam siyasi düşüncesine hakim olan temel ve genel ilkeler bağlamında ortaya konulmakta ve İslam siyasi düşüncesinin teo-politik ve tarihi yapısal sorunları, çağdaş İslam siyasi düşüncesindeki ilişkiselliği çerçevesinde tartışılmaktadır.

İkinci bölümde, İslam’da ana siyasi mezhepler ve akımlar olarak Haricilik, Şiilik, Selefilik, Mu’tezile ve Ehl-i Sünnet’in siyasi düşünceleri, ortaya çıkışları, kendi içindeki fırkaları, gelişim süreçleri ve düşünürleri bağlamında derinlikli bir analize tabi tutulmuştur.

Üçüncü bölümde, Ebu Hanife, İbn Mukaffa, El-Kindi, Farabi, Maverdi, Nizamülmülk, Gazali, İbn Rüşd, İbn Teymiyye, Nasuriddin Tusi ve İbn Haldun gibi İslam tarihindeki fakih, katip, devlet yönetiminde görev almış siyasi seçkinler ve İslam siyaset filozof ve kelamcılarının siyasi düşünceleri bilgi, toplum ve siyaset felsefeleri ekseninde tetkik edilmiştir.

İslam siyasi düşünceler tarihini kavramlar, mezhepler/ekoller ve düşünürler üçlemesine göre inceleyen bu kapsamlı eseri okurlarımıza sunmaktan mutluluk duymaktayız.

Kitabı okuyanlar 3 okur

  • İrem
  • kübra
  • H.

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%0
9
%0
8
%100 (2)
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0