İslamcılık Cereyanı 3

·
Okunma
·
Beğeni
·
26
Gösterim
Adı:
İslamcılık Cereyanı 3
Baskı tarihi:
1998
Sayfa sayısı:
159
Format:
Karton kapak
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Cumhuriyet Yayınları
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
...
İç sebep, İslamiyete değil müslümanların atalet ve gafletlerine dayanmaktadır. Zamanla müslüman kavimler ve hükümetler İslamiyet prensiplerinden uzaklaşmışlardır. Bu bir yenilik düşmanlığı olmuştur(1). Aynı zamanda İslami hakikatlardan inhirafı, ve müslümanların bir ruhanilik tesiri ile "bir taraftan kendi mazileri, diğer taraftan da edyan-ı sairenin dalaletleri içinde puyan"(2) olmalarını ifade eder. İşte zamanla, bu yenilik ve hakikat düşmanlığı yüzünden "alem-i İslamda" bir gerileme görülmüştür. Öyle bir gerileyiş ki, müslüman memleketleri her türlü nimet ve saadetten mahrum, hatta tabiatın feyizlerinden dahi istifadeye imkan bırakmıyacak derecede büyük bir sefalet içinde yaşatmaktadır(3).

1 - Şeyh Muhsini Fani (Hüseyin Kazım) : Felaha Doğru, s. 32
2 - M. Şemseddin (Günaltay) : Zulmetten Nura, s. 62 - Said Halim (Paşa) İslamlaşmak, s. 16
3 - Şeyh Muhsini Fani: Felaha Doğru, s. 28
Tarık Zafer Tunaya
Sayfa 5 - Baha Matbaası 1962 - İSLAMCILIK CEREYANININ ANA HATLARI / 1- İslam dünyasındaki gerilemenin sebepleri
Dış sebep, Batı'nın ayni Avrupa'nın, nasraniyet (Hristiyanlık) şeklindeki islamın son kalesi Osmanlı İmparatorluğu üzerindeki ağır baskısıdır. Avrupa kültürü ile tekniği, rasyonel idaresi ile nihayet müstemlekeci kini ile maddi ve manevi bütün kuvvetile müslümanlık dünyasına saldırmaktadır(4). Adaletten, hakka bağlılıktan, geleneklere saygı hasletlerinden yoksun, ahlaki düşkün, müstemlekeci ve sömürücü Avrupa, İslam dünyasının üzerine çöküyor(5).
İslam dünyasına yöneltilmiş olan bu hücumları, her kavim ve devletten evvel en fazla Osmanlı İmparatorluğu duymaktadır. Kaynağını uzak maziden alan Hristiyan kini bu Devleti durmadan hırpalamak, sarsmak, mahvetmek isteğindedir. Avrupa'nın "vazife-i temeddün" (Medeniyet Ödevi) maskesi artık kalkmıştır. Menfaati icabı Avrupa Osmanlı Devletinin parçalanmasını istemekte, "İslamiyetin son ümidi binayı hilafeti" mahvetmek azmindedir. Din kaygusu, asırlık intikam duyguları ve nihayet menfaat bu yırtıcı iştihanın amilleridir(1). Demek ki, "alem-i İslamiyete" indirilen bu yumrukların şiddetini evvela Osmanlı Devleti duyuyor. Büyük gerileyiş ve saldırış önce onun ülkeleri üzerinde müessir oluyor, onu nursuz, ruhsuz bir harabezara çeviriyor(2).
Filhakika, Avupra'nın malum tecavüz ve istismar siyasetinden bir an için sarfınazar edilse bile, Osmanlı İmparatorluğunu vücuda getiren toplumun büyük dertleri onun çöküşünü olduğu gibi göstermektedir.

4 - Şeyh Muhsini Fani: Felaha Doğru, s. 28
5 - Mehmet Akif: Hanoto'nun hücumuna karşı Şeyh Muhammed Abduh'un İslamı Müdafaası, s. 50, 52, 76
1- M. Şemseddin (Günaltay): Zulmetten Nura, s. 37
2- Seyyid (İzmir Mebusu) İçtihad ve Taklid (İslam Mecmuası, 1330, no. 4), s. 104-107: "Herkesin bildiği bir hakikattir ki bugün cihan-ı medeniyette en geri kalmış bir millet varsa o da biziz."
Tarık Zafer Tunaya
Sayfa 6 - Baha Matbaası 1962 - İSLAMCILIK CEREYANININ ANA HATLARI / 1- İslam dünyasındaki gerilemenin sebepleri
İslamcı cereyan mensupları, fikirlerini yaymak için Devlet otoritesini emirlerinde bulmakla yetinmemişlerdir. Büyük ve kalabalık halk kitleleri, İmparatorluğun bir parçasını gasbetmekle, müslümanları yenilgiye uğratmakla biten harplerin ve sosyal karışıklıklar içinde bunalıp, kurtuluş çaresini Tanrıdan aramak ve dilemek üzere camilere sığındıkları zaman, ibadetlerini müteakip İslamcı cereyana mensup hocaların vaazlarıyla karşılaşmakta, ve derin bir iç acısı ve vecd içinde kendilerine bu cereyana hakim ana fikirlerin telkini imkanı bulunmaktadır. Hükumetin şaşırmış, ordunun perişan, iktisadi, "içtimai ve ahlaki durumların bozuk ve sarsık" bulundukları bir zamanda, bu vaazlarından müminler şifa beklemektedir. Böylece, İslamcı cereyan psikolojik telkin imkan ve kudretine de sahip olmuştur.
Tarık Zafer Tunaya
Sayfa 3 - Baha Matbaası 1962 - İkinci Meşrutiyetin Siyasi Hayatı Boyunca Gelişmesi ve Bugüne Bıraktığı Meseleler
İslamcı cereyan savunduğu fikirleri, eski bir maziden almaktadır. Bu mazi, "vahşet ve bedeviyet halindeki bir kavmin dünyanın en yüce imparatorluklarından biri haline yükselmesini sağlamış olan İslam medeniyetidir".
Tarık Zafer Tunaya
Sayfa 1 - Baha Matbaası 1962 - İkinci Meşrutiyetin Siyasi Hayatı Boyunca Gelişmesi ve Bugüne Bıraktığı Meseleler

Kitabın basım bilgileri

Adı:
İslamcılık Cereyanı 3
Baskı tarihi:
1998
Sayfa sayısı:
159
Format:
Karton kapak
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Cumhuriyet Yayınları

Kitabı okuyanlar 2 okur

  • İrem Ünal
  • Ilksen

Kitap istatistikleri