İslam'da Adalet Kavramı

·
Okunma
·
Beğeni
·
311
Gösterim
Adı:
İslam'da Adalet Kavramı
Baskı tarihi:
Ocak 1992
Sayfa sayısı:
301
Format:
Karton kapak
ISBN:
9756910100
Kitabın türü:
Orijinal adı:
The Islamic Conception of Justice
Çeviri:
Selahattin Ayaz
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Yöneliş Yayınları
Baskılar:
İslam
İslam
Tarihin pek az çağında insanlar bugün olduğu kadar adalet denilen o, yanıltıcı olmasada ele avuca sığmaz, çerçeve beğenmez mefhumla bu kadar alakadar olmuşlardır. Bu eserin ana gayesi, gerek klasik gerek çağdaş, öndegelen Müslüman alimlerin kaleme aldığı eserleri sistematik bir incelemeye tabi tutmaktır. Bu suretli bir ´İslami adalet kavramı´na vasıl olmak ümid edilirken, araştırma İslam tarihinin getirdiği siyasi dinamikleri ve müesseseleri sürekli olarak dikkate almaktadır. Macid Hadduri İslam´da adalet nosyonunun gelişimini, bu dinin ortaya çıkışından günümüze kadar geniş bir çerçeve kapsamında ele almaktadır ki, bu referans çerçevesi İslami toplum düzenidir.
Bu arada yapılan, tarihi bir gelişim için kronolojik başlıklar açmak yerine, hem deneysel hem de kavramsal bir ilgi ile, İslam´da adalet kavramının gelişimine siyasi, teolojik, felsefi, ahlaki, hukuki ve sosyolojik kategoriler dahilinde eğilmek olmaktadır. Kitabın çoğu sayfaları İslam´da adalet kavramının bu ana kategoriler altında derinlemesine incelenmesine ayrılmıştır. Klasik gelişim çizgisinin anlaşılması üzerinde yatan bu vurgulama, eserde ´İslami adalet kavramının gelişiminde süreklilik ve değişim süreçleri´ açısından kısa fakat özlü bir biçimde ele alınan ´çağdaş adalet anlayışı´nı kavrayışımızı da derinleştirmektedir.
301 syf.
·10 günde·Puan vermedi
ADALET
Anlamıyla, gayesiyle, değişen koşullara uygun olarak nasıl tesis edileceğiyle alakalı, her neslin kendi görüşü paralelinde sürekli değişegelen kavram.
Önce, tanımlanması adına uzun uzun müzakereler yaptık kitapta, daha sonra tanımlanan teorilerin pratiğe nasıl çevrilebilirliği çıktı önümüze.
Arşa hakim olan Allah ebedi hükümrandı yeryüzünde, paygamber de dünyevi hükümrandı, ne var ki Peygamberin ölümünden sonra...
Başladı münazaralar.
Müteakip oluşan fırkalar, mezhebler.
Olaya dahil olan siyasiler, teologlar, filozoflar...
Adalet kavramını Siyasi,teolojik,felsefi,ahlaki,hukuki,sosyolojik kategoriler dahilinde ele alış.
Kategorilere,tanımlara, standartlara dahil olan yabancı otoriteler, bu otoritelere karşı onları tamamen yok saymadan ve tamamen de almadan islama uygun bir sentez,
yabancı hegemonyanın yer yer galibiyeti ve bu galibiyete karşı yapılan mücadele...

"Halkın kabul edebileceği bir siyasi adalet miyarına şüphesiz ihtiyaç vardır. O adaletin sosyal adaletle ve yasal adaletle sıkı sıkıya bağlantılı bazı öğeleri bugün islam ülkelerinde hararetli bir tartışmanın konusudur. Fakat henüz ortaya sarih bir kalıp çıkmamıştır."

"iki kapak arasında İslam'da adalet kavramının bu denli şumüllü tetkikine az rastlayacağınız" çalışma.
Alan çalışması, okuması yapmak isteyen arkadaşlar için mutlaka okunması gereken bir kitap.

Hadi bakalım " Acaba adalet nedir?"
Gazali, ilke olarak akla karşı olmamakla birlikte, dünyevi arzularını gizlemek için dini ahlaka övgüler yağdıran filozofları ikiyüzlülükle suçlamıştır. Şifreli suçlamalarının çoğu özellikle İbn Sina'yı hedef alır.
İbn Sina, kendi adelet anlayışına, üzerine Adil Kent'i bina ettiği bir sosyal mukaveleyi dayanak seçmiştir...
...söz konusu mukavele hükümdar ile mahiyeti ve tebaası arasındaki bir mukaveledir...
...İbn Sinaya göre şehrin dayanağını bir asli mukavelenin oluşturduğunu hatırlarsak, böyle bir kentin yalnızca erdemler kenti değil aynı zamanda bir Adalet beldesi olduğunu da görürüz.
İbn rüşd'e göre akıl,inanç konularındaki bütün sorulara cevap verebilecektir. Müslüman ilahiyatçılarca reddedilmesine rağmen akıl ile vahyi buluşturma çabası Latin düşünürleri arasında Averroist(ibn rüşdcü) adı ile anılan taraftarlar bulmuş, bu görüş zamanla söz sahibi olmaya başlamıştır.
Farabi'ye göre adalet insanın yaygınlaştırmaya çalıştığı erdemlerin en yücesidir ve siyasi düzenin üzerine bina olunduğu temeldir.
Gazali'ye göre dünyada mutluluk lafzen mutluluktur, gerçek değildir, gerçek ve ebedi mutluluk ancak kişinin kendisini Cennet'te, Allah'ın huzurunda bulduğunda tadabileceği bir duygudur.
Farabi'ye göre rasyonel adalet, bir kemal mertebesidir. Ve yalnız bir Erdemler Kenti'nde elde olunabilir. Farabi'nin " Cehalet Kentleri" adını verdiği diğer şehirlerde mutluluk arayışı haz düşkünlüğüne, dünyevi meta sevgisine, güç ve debdebe merakına ve fetih hırsına dönüşmüştür, buralarda adaletin tahakkuku olanaksızdır.
Sufi olabilmek için, kişide herkesin sahip olamadığı bazı vasıfların bulunması gerekir; bunlar takva, halis niyet, fakr ve ahiret mükafatları dahil her türlü arzunun terk edilmesidir.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
İslam'da Adalet Kavramı
Baskı tarihi:
Ocak 1992
Sayfa sayısı:
301
Format:
Karton kapak
ISBN:
9756910100
Kitabın türü:
Orijinal adı:
The Islamic Conception of Justice
Çeviri:
Selahattin Ayaz
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Yöneliş Yayınları
Baskılar:
İslam
İslam
Tarihin pek az çağında insanlar bugün olduğu kadar adalet denilen o, yanıltıcı olmasada ele avuca sığmaz, çerçeve beğenmez mefhumla bu kadar alakadar olmuşlardır. Bu eserin ana gayesi, gerek klasik gerek çağdaş, öndegelen Müslüman alimlerin kaleme aldığı eserleri sistematik bir incelemeye tabi tutmaktır. Bu suretli bir ´İslami adalet kavramı´na vasıl olmak ümid edilirken, araştırma İslam tarihinin getirdiği siyasi dinamikleri ve müesseseleri sürekli olarak dikkate almaktadır. Macid Hadduri İslam´da adalet nosyonunun gelişimini, bu dinin ortaya çıkışından günümüze kadar geniş bir çerçeve kapsamında ele almaktadır ki, bu referans çerçevesi İslami toplum düzenidir.
Bu arada yapılan, tarihi bir gelişim için kronolojik başlıklar açmak yerine, hem deneysel hem de kavramsal bir ilgi ile, İslam´da adalet kavramının gelişimine siyasi, teolojik, felsefi, ahlaki, hukuki ve sosyolojik kategoriler dahilinde eğilmek olmaktadır. Kitabın çoğu sayfaları İslam´da adalet kavramının bu ana kategoriler altında derinlemesine incelenmesine ayrılmıştır. Klasik gelişim çizgisinin anlaşılması üzerinde yatan bu vurgulama, eserde ´İslami adalet kavramının gelişiminde süreklilik ve değişim süreçleri´ açısından kısa fakat özlü bir biçimde ele alınan ´çağdaş adalet anlayışı´nı kavrayışımızı da derinleştirmektedir.

Kitabı okuyanlar 3 okur

  • ramazan k.

Kitap istatistikleri