İslam'da Dostluk ve Kardeşlik Adabı

·
Okunma
·
Beğeni
·
1.846
Gösterim
Adı:
İslam'da Dostluk ve Kardeşlik Adabı
Baskı tarihi:
6 Mart 2017
Sayfa sayısı:
288
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789758757800
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Server Yayınları
Baskılar:
İslam
İslam
İmam Gazzalî'nin meşhur eseri İhyâu Ulûmi'd-dîn'de yer alan ve merhum Prof. Dr. M. Es'ad Coşan Hocaefendi tarafından bizzat tercüme edilen "İslâm'da Dostluk ve Kardeşlik Âdâbı" bölümü ilk kez neşredilmektedir. Dostluk ve kardeşlik bağlarının zayıfladığı günümüzde, eser, önemli bir vazife ifa etmeye adaydır.
Merhum Hocaefendi, İhyâu ulûmi'd-dîn eserinin okunmasını daima teşvik eder, "İhyâ'yı okuyan lise diploması almış sayılır" mealinde cümleler kurardı.
Merhum Hocaefendi, henüz İhyâ tercemeleri yayınlanmaya başlamadan çok önce, 1967-68 yıllarında, başka bazı önemli İslami eserlerle birlikte İhyâ'nın da tercemesi işine girişmiş. Tedricen halkın istifadesine sunulmasının daha faydalı olacağını düşünmüş olmalı ki, tercemeye, İslâm'da Dostluk ve Kardeşlik Âdâbı bahsiyle başlamış. Ve muhtemelen başka İhyâ tercemeleri piyasaya çıkınca devam etmemiş.
Arapça'sını geliştirmek ve terceme teknikleri hususunda ilerlemek isteyenlere önemli katkılarda bulunacağı düşüncesiyle, kitap; metin ve terceme karşılıklı sayfalarda yer alacak şekilde yayına hazırlandı.
İlk defa yayınlanan bu eseri istifadenize sunarken M. Es'ad Coşan Hocaefendi'yi rahmetle yâd ediyoruz. Mevlâ ruhunu şâd ve mesrur, merkad-i pâkini pür-nûr, mânevî makamını âlâ eylesin.
288 syf.
·27 günde·10/10 puan
Bireyselleşmeye doğru hızla ilerleyen günümüz toplumlarına baktığımızda aslında bireyselliğin mutluluğa götürmediği görülmektedir. Tabulaştırılan, hayatın anlamı ve tek gayesiymiş gibi sunulan bireyin mutluluğu, "ben" kavramında değil "biz" kavramında gizli. Bir kendimizi sevdiğimiz kadar karşımızdakini de seversek, kendi haklarımızı gözettiğimiz kadar karşımızdakinin haklarını gözetirsek mutlu ve huzurlu olabiliriz. Üstelik bu davranış dahi kamil nokta olarak görülmemekte, ulaşılması istenen ruhi kıvamın, arkadaşı bir çok noktada kendine tercih etmekle mümkün olduğu görülmektedir.
İmam Gazzali, asırlar öncesinden, Efendimizin (sav) tavsiyeleriyle birlikte, günümüze etki edecek değerlendirmelerini bizlerle paylaşıyor. Dostluklarını ve arkadaşlıklarını daha kaliteli bir seviyeye taşımak isteyen herkesin kesinlikle okuması gereken bir kitap olduğunu düşünüyorum.
288 syf.
·41 günde·Beğendi·10/10 puan
Peygamber (sav) buyurmuş :
"Birbirinize sırt çevirmeyin, buğz etmeyin, haset etmeyin, küsüp ilgi kesmeyin. Ey Allah'ın kulları! Kardeş olun. Müslüman Müslümanın kardeşidir,ona zulmetmez, onu mahrum bırakmaz, onu küçük düşürücü hareketlerde bırakmaz. Kişinin Müslüman kardeşini tahkir etmesi kötülük olarak ona kafidir. "

İmam Gazzali'nin İhyâu Ulumi'd-Din adlı kitabının Dostluk ve Kardeşlik bölümünün çevirisi niteliğinde bir kitap fakat öyle muazzam bir kitap ki aslına uygunluğunun kanıtı olarak bir sayfası Türkçe aynı içerik olan karşı sayfası Arapça olarak yazılmış.

Okul, finaller, Bütünlemeler derken kitap okuma hızım çok düştü fakat aklım hep bu kitaptaydı öyle güzel öyle mutlu ediyordu beni. Ders çalışmaya ara verdiğinizde kitap okumaya yöneltmeyi her kitap başaramaz :))

Arkadaşlığın kardeşlikten farklı olmadığını Kuran ve Sünnetten delilerle öyle güzel anlatıyor ki insanın daha fazla arkadaş edinip güzel muamele edesi geliyor. Kısaca kardeşlik güzel şey...
200 syf.
·5 günde·Beğendi·10/10 puan
Günümüzün en büyük problemi olan dostluğun olmaması yahut kurulamamasının nedenleri bu kitapta yer alıyor. İslami nizama göre dostluk nasıldır nasıl olmalıdır? Bu soruların cevabı net bir şekilde yer alıyor. Her kişinin faydalanması gereken bir kitap.
288 syf.
·Puan vermedi
Özümüzden uzaklaştığımız bir çağdayız.. Bu çağ ile barışamadım ben bir türlü :/ Her ilişkimiz gibi dostluk ve kardeşlik ilişkilerimizinde laçkalaştığını ve bunun için bir şeyler yapmak gerektiğini düşünmekteyim. Severken çok seviyoruz, silerken hemen siliyoruz..
Velhâsıl kardeşlik ve dostluk da âdâb gerektirir.
Bu kitapta Imam Gazzalî Hz. bunu ele almış ve M.Esad Coşan hocamda bunu dilimize tercüme etmiş, Server Yayınları da bir sayfa orijinal Arapça metin bir sayfa Türkçe metin olarak tasarlamak suretiyle biz okuyucuların istifâdesine sunmuş.. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun.. Tavsiye olunur kesinlikle.
288 syf.
·10/10 puan
Dostluğu her zaman önemseyen biri olduğumu sanırdım; hatta etrafımdakiler bazı yaptıklarıma abartmıyor musun diye sorarlardı. Kitabı okuyunca Peygamberimizin (sav) ve sahabilerin yaptıkları davranışları öğrendikçe kendime "ben dost olabilecek miyim? " diye sordum. İslam nasıl güzel bir din ki Allah için dost olan kimselere arş'ın gölgesini vaad ediyor Allah..

Ve Allah yolunda buğz etmek de en az Allah yolunda sevmek kadar önemlidiri anlatıyor kitap.

Peki sizin hiç cüzdanından habersiz bir şekilde para alabileceğiniz bir dostunuz oldu mu?

Menfaatler, yararlar için değil..
Allah rızası için dostlar bulmak nasip olsun herkese..
288 syf.
·33 günde·Puan vermedi
İmam Gazali'nin büyük ilmi becerisini konuşturduğu İhyau Ulum'id-Din i her Müslüman kişinin okuyup anlaması gerekir. Hayatı sorgulamanızı sağlayacak ve sizi başka bir aleme götürecek kitap..

Kitabın ana fikrini 3 maddede verebiliriz;
-Allah için sevmek, buğz etmek
-Kardeşlik adabı
-Dost kişide aranacak vasıflar
Ve gerek ayet gerek hadisler ile bu konuların desteklenmesi güzel, yerinde olmuş.

Okuyup, okutulması gerekir.
Okur
Okur İslam'da Dostluk ve Kardeşlik Adabı'ı inceledi.
200 syf.
·Puan vermedi
Seleften bazıları "Benim ayakkabılarım" diyen, yani bir şeyin kendine ait olduğunu hissettiren kimselerle ahbaplık bile etmezlerdi."Ahmaktan uzak durmak Allah'a yaklaşmaktır."

"Ahmağın yüzüne bakmak, amel defterine geçen hatalardandır."Ebu Zer (radıyallahuanh) der ki "yalnızlık kötü arkadaştan, iyi arkadaş yalnızlıktan hayırlıdır."
159 syf.
·13 günde·Beğendi·Puan vermedi
İslam'da dostluk ve kardeşlik...Bencilleşen insan dostluk veya sevgiyi önce kendine indirgiyor..Veya 2'ye kendine ve karşı cinse.Daha sonra çekirdek aile'ye.... geniş aile de dostluk ve sevgi ise maharet istiyor...Ve bencilleşen insan dostluk ve sevginin indirgenemeyeceğini unutuyor veyahut bilmiyor.Bu kitap bunu hatırlatıyor.2 KİŞİNİN DOST OLMASINI.Allah sevgisinden doğan kıymetli sevgiyi.Sevebilmek ne büyük özgürlük.Dostluk nasıl bizi bu hayata bağlayan bağ.Dostlukta olduğunu unuttuğumuz diğer şey ise samimiyetmiş. Dostluğumuzda kalkan geçiriyorsak üstümüze, acaba ne der diye düşünüyorsak.Ve çat kapı giremiyorsak hayatlara bi düşünmeliyiz dostluğumuzu.İslam ne güzel bir din.Bencillik ve samimiyetsizlik bendendir...dostluğu umuyorum bana rağmen... bir
Hicret'ten sonra ilk asırda insanlar birbirlerine karşı dinin icaplarına göre muamele ettiler. Nihayet dinî bağlar zayıfladı ve ikinci asırda birbirlerine vefâkârlıkla muamelede bulundular. Nihayet vefâ da gitti. Üçüncü asırda birbirlerine mertlikle muamele ettiler. En sonunda mertlikte gitti ve insanların münasebetini tanzim etmek üzere sadece ümitlenmek veya çekinmek kaldı.
Câfer es-Sâdık hazretleri şöyle derdi:
"Dostluğu bana en ağır gelen kimseler, bana karşı samimi değil, tekellüfle hareket edenler ve onlara karşı muameleme dikkat ve itina göstermek zorunda kaldığım şahıslardır. Dostluğu gönlüme en hafif gelenler ise yanlarında, yalnızken olduğum gibi hareket edebildiğim kişilerdir."
Eğer bir mü'min, yüz münafık ve bir tek mü'minin bulunduğu bir toplantıya gelse mutlaka gidip o mü'minin yanına oturur. Bir münafık da içinde yüz mü'minin ve bir tek münafığın bulunduğu bir meclise gelse gider de o bir tek münafığın yanına oturur.
İmam Gazali
Sayfa 19 - Beyhakî, Şuabü'l-îman, XI, 338,r.8620
el-Ahnef b. Kays der ki: "Arkadaşlık çok ince bir cevherdir. İyi korunmazsa bir çok âfetlere mâruz kalır. Bu kıymetli cevheri, sana karşı haksızlık edenden özür dileyecek kadar kızgınlığı yutabilme, kendinde fazilet arkadaşında kusur görmeyecek bir hoşnutluk ile âfetlerden kollamalısın."
"Allahu Teala bir kimsenin iyiliğini isterse ona, iyi şeyleri unutursa hatırlatan, hatırlamış ise yapmak hususunda yardım eden samimi bir dost bahşeder..."
* Ebu Davud 2932; Beyhaki 20320*
"Mü'min;geçinen, geçinilebilen bir kimsedir. Kimseyle dostluk ve ülfet etmeyen, kendisiyle de dostluk edilemeyen kişide hiçbir hayır yoktur..."
* Ahmed bin Hanbel; 399*

Kitabın basım bilgileri

Adı:
İslam'da Dostluk ve Kardeşlik Adabı
Baskı tarihi:
6 Mart 2017
Sayfa sayısı:
288
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789758757800
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Server Yayınları
Baskılar:
İslam
İslam
İmam Gazzalî'nin meşhur eseri İhyâu Ulûmi'd-dîn'de yer alan ve merhum Prof. Dr. M. Es'ad Coşan Hocaefendi tarafından bizzat tercüme edilen "İslâm'da Dostluk ve Kardeşlik Âdâbı" bölümü ilk kez neşredilmektedir. Dostluk ve kardeşlik bağlarının zayıfladığı günümüzde, eser, önemli bir vazife ifa etmeye adaydır.
Merhum Hocaefendi, İhyâu ulûmi'd-dîn eserinin okunmasını daima teşvik eder, "İhyâ'yı okuyan lise diploması almış sayılır" mealinde cümleler kurardı.
Merhum Hocaefendi, henüz İhyâ tercemeleri yayınlanmaya başlamadan çok önce, 1967-68 yıllarında, başka bazı önemli İslami eserlerle birlikte İhyâ'nın da tercemesi işine girişmiş. Tedricen halkın istifadesine sunulmasının daha faydalı olacağını düşünmüş olmalı ki, tercemeye, İslâm'da Dostluk ve Kardeşlik Âdâbı bahsiyle başlamış. Ve muhtemelen başka İhyâ tercemeleri piyasaya çıkınca devam etmemiş.
Arapça'sını geliştirmek ve terceme teknikleri hususunda ilerlemek isteyenlere önemli katkılarda bulunacağı düşüncesiyle, kitap; metin ve terceme karşılıklı sayfalarda yer alacak şekilde yayına hazırlandı.
İlk defa yayınlanan bu eseri istifadenize sunarken M. Es'ad Coşan Hocaefendi'yi rahmetle yâd ediyoruz. Mevlâ ruhunu şâd ve mesrur, merkad-i pâkini pür-nûr, mânevî makamını âlâ eylesin.

Kitabı okuyanlar 147 okur

  • Hayrunnisa Akaslan
  • Derya Altun
  • Elif Sümeyye Tuna
  • Dilara
  • Furkan Yardım
  • Enes AKYÜZ
  • Sümeyra Akgün
  • 2kelam1mekan
  • hûbb
  • Azra Yüksel

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%58.2 (46)
9
%7.6 (6)
8
%2.5 (2)
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0