İslam'ı Anlamaya Doğru

0,0/10  (0 Oy) · 
8 okunma  · 
2 beğeni  · 
410 gösterim
Müslüman'ın ahlaki hayatı daima Allah korkusu, takva, doğruluk ve dürüstlükle dolu olacaktır.

Müslüman, Allah'ın bir emaneti olduğu, kendisine verilen özgürlüğün gelişigüzel kullanılmaması gerektiği ve onu Allah'ın iradesine göre kullanmanın kendi yararına olacağı inancı ile yaşar. Bir gün sahibine dönmek ve bütün hayatından hesap vermek zorunda olacağını sürekli göz önünde tutacaktır.

Hesaba çekilme anlayışı daima zihninde bulunacak ve asla dikkatsiz ve sorumsuz davranmayacaktır.
(Arka Kapak)
 • Baskı Tarihi:
  2011
 • Sayfa Sayısı:
  190
 • ISBN:
  9789752675407
 • Çeviri:
  Faruk Yılmaz
 • Yayınevi:
  Berikan Yayınları
 • Kitabın Türü:

Kitaptan 1 Alıntı

İSLAM'IN ANLAMI
Her din ismini, ya kurucusunun yahut da hangi millet, hangi kavim içinde çıkmış ise o milletin, o kavmin isminden alır. Örneğin; Hristiyanlık, adını Hz İsa (as)'nın Hristiyan dininde karşılığı olan Hristos'tan; Budizm, kurucusu Gotoma Buda'dan; Zerdüştlük, kurucusu Zerdüşt'ten; Yudaizm "yani Yahudilik", ismini dinin ilk ortaya çıktığı yerdeki kabilenin adı olan Yuda'dan almışlardır. İslamiyet dini dışındaki diğer tüm dinlerde durum hep aynıdır. İslam dini ise belirli şahıs ve kabilelere bu şekilde ayrıcalık tanımaması dolayısıyla, benzersiz üstünlüğün derecesine varmış bulunmaktadır. "İslam” kelimesi belirli şahıs, kavim veya milletin malı olmadığından bu gibi şeylerle ilişkilendirilemez. İslam, ne beşeri bir zihniyetin mahsulüdür; ne de belirli bir millete mal edilebilir. Beynelmilel bir din olup, gayesi İslam'ın hal ve hususiyetlerini insanda meydana getirmektir.
Bununla birlikte "İslam", nitelikli bir unvandır. Bu niteliğe sahip olan herkes; hangi ırka, hangi kavme, hangi toplumsal gruba mensup olursa olsun Müslüman sayılır.
Kur'an-ı Kerim'e göre: Her devirde, her kavimde ve her türlü halk arasında bu niteliğe sahip salih insanlar bulunagelmiştir. Onların hepsi Müslüman idiler.

İslam'ı Anlamaya Doğru, Ebu'l A'lâ el-Mevdudi (Sayfa 9 - Düşün yayıncılık)İslam'ı Anlamaya Doğru, Ebu'l A'lâ el-Mevdudi (Sayfa 9 - Düşün yayıncılık)